Tietoa Vartiotorni-seurasta ja Jehovan todistajista
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle


Toimittajan tietopaketti

Päivitetty 21.10.2023


Kuva: JP


Tärkeää tietoa median edustajille

Tämä sivu auttaa median edustajia haastattelemaan Jehovan todistajien edustajia. Tavallisesti toimittajat ottavat yhteyttä Suomen haaratoimistoon ja yrittävät keskustella tiedotusosaston henkilöiden kanssa. 

Jehovan todistajien tiedottajien haastatteluissa on merkittäviä ongelmia. Se johtuu siitä, että Jehovan todistajien järjestöllä on aivan oma määritelmä valehtelusta. Se poikkeaa merkittävästi valehtelun yleisestä määritelmästä. Yleensähän väärän tiedon jakamista kutsutaan valehteluksi, mutta Jehovan todistajat ovat lisänneet siihen määritelmään sen, kenellä on "oikeus" saada tietoja ja kenellä ei. Siitä riippuu se, annetaanko kysyjälle oikeaa tietoa vai ei. Tässä määritelmässä on ilmeinen ongelma. Kuka määrittelee sen, kenellä on oikeus saada tietoja?

Tässä on Jehovan todistajien määritelmä valehtelemisesta:

Valehtelu

MITÄ SE ON? Valehtelu on väärän tiedon antamista jollekulle, jolla on oikeus tietää totuus. Siihen voi sisältyä se, että esittää asian väärässä valossa tai vääristelee sitä toisen harhaanjohtamiseksi, jättää kertomatta olennaisia tietoja toisen pettämiseksi tai liioittelee tosiasioita väärän vaikutelman antamiseksi.

Normaali-ihmisten määritelmä valehtelusta on paljon yksinkertaisempi:

Valehtelu tarkoittaa esittämistä vilpillisesti jotakin, joka ei ole totta.

Lähde: Wikipedia.

Kun joku toimittaja haastattelee Jehovan todistajien tiedotusosaston edustajaa, on mahdollista, että tiedotusosasto antaa toimittajalle virheellistä informaatiota sen takia, että Jehovan todistajien tulkinnan mukaan toimittajalla ei olisi "oikeutta" saada tuota tietoa. Tuo on Jehovan todistajien aivan normaali tapa tiedottaa. Virheellisen tiedon antamiseen voi sisältyä esim. tällaisia asioita:

  • Tiedottaja ei vastaa siihen kysymykseen, joka hänelle esitetään, vaan hän väistää aiheen ja vastaa asian vierestä
  • Tiedottaja heittää vastauksessaan jonkin ajatuksen, jota hän ei perustele, ja jota ei voida jälkeenpäin tarkastaa, esim. lähdeviitteen puuttumisen takia
  • Tiedottaja antaa silmät kirkkaana täysin virheellistä tietoa
  • Tiedottaja vastaa kysymykseen alkamalla syyttää esim. entisiä Jehovan todistajia asian ottamisesta esiin ja puhuu "kampanjoinnista" tai "mustamaalauksesta"

Lopuksi vinkkinä kaikille toimittajille:

Kun haastattelette Jehovan todistajien tiedotusosaston edustajia, tehkää kysymykset riittävän yksiselitteisiksi, ettei niitä voida helposti sivuuttaa ja vastata asian vierestä. Vaatikaa AINA lähdeviitteet asioihin, joista tiedottajat kertovat. Lähdeviitteisiin tulee sisältyä mm. nämä tiedot:

  • Millä tavalla Jehovan todistajien kirjallisuudessa kerrotaan asiasta?
  • Minä vuonna kyseinen asia on julkaistu?
  • Missä julkaisussa asia on julkaistu?
  • Millä sivulla se on julkaistu?
  • Mistä nettiosoitteesta kyseinen asia löytyy?

Näin voi jälkeenpäin tarkastaa, oliko tiedotusosaston antama tieto "totuutta" vai sen vastakohtaa.

Lisätietoja saa täältä: jaripekka.peltoniemi@gmail.com


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu