Otteita Johanneksen pojan lähettämistä sähköposteista tietosuojavaltuutetun toimistoon


Jehovan todistajat olivat saaneet elokuun puoliväliin 2012 aikaa kertoa, aikovatko he noudattaa henkilötietolakia vai eivät. Sillä välin olin saanut lisätietoja asiasta mm. parin JT-vanhimman kautta ja myös muiden JT-seurakunnan asioista tietävien kautta. Sain yllättäen tietoja myös erään kuuron henkilön kautta, joka valitti sitä, että miten hänen luokseen voidaan lähettää "sattumalta" viittomakielentaitoisia Jehovan todistajia. Niinpä selvitin hiukan asiaa ja lähetin heinä- ja elokuussa 2012 tietosuojavaltuutetun toimistoon lisätietoja ja dokumentteja sähköpostilla.


Seuraavassa on otteita lähettämistäni sähköposteista.

Ensin heinäkuun sähköposti:

Minuun otettiin yhteyttä Uskontojen Uhrien tuesta. Heille oli tullut sähköpostissa kysely eräältä kuurolta. Tämä kuuro henkilö oli ollut suunnattoman hämmästynyt ja lievästi närkästynyt siitä, miten hänen ovelleen oli osattu lähettää viittomakielentaitoinen Jehovan todistaja saarnaamaan.

Silloin muistin, että kun itse olin ollut aktiivinen Jehovan todistaja, vieraskielisistä ihmisistä kerättiin seurakuntaan tietoja edelleen toimitettavaksi sitä varten, että oville saataisiin oikeaa kieltä puhuva henkilö saarnaamaan.

Etsin Jehovan todistajien ”Watchtower Library” -ohjelmalla vieraskielisten käännyttämisestä. Noin viiden minuutin kuluttua tärppäsi.

Vuonna 2011 oli Valtakunnan Palveluksemme -lehtisessä kirjallinen ohje, kuinka toimia silloin, kun omalla alueella törmää vieraskieliseen ihmiseen. Hämmästyin, että tätä tietojen keräämistä varten on edelleen käytössä virallinen lomake, jota tulee käyttää, vaikka vuoden 2000 jälkeen muut ”yleiset” muistiinpanolomakkeet poistettiin käytöstä ja siirryttiin ruutuvihkoihin yms. Lainaan tähän sanasta sanaan tekstin toukokuun Valtakunnan Palveluksemme -lehtisestä, jonka vastaava toimittaja oli silloinkin Jukka Ropponen.

Miten käyttää Käy tämän henkilön luona -lomaketta (S-43)?

Julistajan tulisi käyttää Käy tämän henkilön luona -lomaketta silloin, kun hän tapaa kiinnostuneen, joka ei asu hänen seurakuntansa alueella tai joka puhuu vierasta kieltä. Aiemmin neuvottiin täyttämään lomake kaikista vieraskielisistä, osoittivatpa he kiinnostusta tai eivät, mutta tästä lähtien lomake täytetään vain silloin kun puhuteltava ilmaisee kiinnostusta. Ainoana poikkeuksena ovat kuurot, joita tavattaessa lomake tulisi täyttää aina riippumatta siitä, miten kiinnostuneilta he vaikuttavat.

Täytetty lomake annetaan seurakunnan sihteerille. Jos hän tietää, mihin seurakuntaan se tulee lähettää, hän voi toimittaa sen suoraan tuon seurakunnan vanhimmille, jotka sitten järjestävät niin, että joku käy kiinnostuneen luona. Mikäli sihteeri ei tiedä oikeaa seurakuntaa, hän lähettää lomakkeen haaratoimistoon.

Jos kiinnostunut puhuu vierasta kieltä ja asuu seurakuntanne alueella, voit käydä hänen luonaan ja pyrkiä kasvattamaan hänen kiinnostustaan, kunnes joku kyseisen vieraskielisen seurakunnan julistaja saa häneen yhteyden (ks. Valtakunnan Palveluksemme 11/2009 s. 4).

Tässä tapauksessa kerätyt tiedot toimitetaan eteenpäin. Näin selvisi se, kuinka viittomakielinen ihminen tulee ”sattumalta” kuuron ovelle. Eikö tällainenkin ole henkilötietolain vastaista toimintaa, kun kuurolta ei ole koskaan kysytty lupia tietojen keräämiseen?

Tuon edellä mainitun lainauksen lopussa viitattiin erääseen 2009 julkaistuun ohjeeseen, missä on mm. tällaista tekstiä:

   *** km 11/09 s. 4 kpl 5 Huolehdimme alueemme vieraskielisistä ***

5 Huolehdi kiinnostuksesta. Meidän tulee tehdä parhaamme käydäksemme uudelleen niiden luona, jotka osoittavat kiinnostusta Valtakunnan sanomaa kohtaan, puhuivatpa he mitä kieltä tahansa. Kun havaitsemme jonkun ilmaisevan kiinnostusta Jumalaan ja hänen Sanaansa Raamattuun, meidän tulee täyttää lomake Käy tämän henkilön luona (S-43) ja antaa se nopeasti seurakunnan sihteerille, joka toimittaa sen edelleen haaratoimistoon. Näin kiinnostuneen luo voidaan lähettää joku hänen kieltään puhuva. Haaratoimisto toimittaa lomakkeen jollekin sopivalle kieliryhmälle, minkä jälkeen kiinnostuneeseen otetaan viipymättä yhteyttä. Sihteeri voi antaa lomakkeesta kopion palvelusvalvojalle, jotta tämä näkee, missä määrin eri kieliryhmiin kuuluvat ilmaisevat alueella kiinnostusta. Lomaketta tulee käyttää vain silloin kun joku ilmaisee aitoa kiinnostusta.


Sitten ote elokuun sähköpostista:

Pari päivää sitten sain sähköpostissa aivan uuden Valtakunnan palveluksemme -lehtisen. Se oli heinäkuu 2012. Kuinkas sattuikaan, juuri tässä lehtisessä on taas kerran pyydetty keräämään tietoja eri kielisistä ihmisistä ja kuuroista, ja TOIMITTAMAAN TIEDOT ETEENPÄIN siihen valmistetulla lomakkeella. Varsinainen tietojen keräämisasia alkaa sivulta 4 ja jatkuu muutaman sivun. Lähetän tuon pdf-dokumentin tiedoksenne liitetiedostona. (Tuon Valtakunnan palveluksemme teksti on luettavissa näillä nettisivuilla hieman myöhemmässä vaiheessa seuraavan kommentointini yhteydessä)
Johanneksen poika, kokemusasiantuntija JT-asioissa


Takaisin alkuun   * * *  Seuraavalle sivulle