Helsingin hallinto-oikeus teki päätöksen asiassa 18.12.2014.


Kotimaa24 ja YLE kertoivat 22.12.2014 Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta Jehovan todistajien muistiinpanojutussa.

Tietosuojalautakunta oli kieltänyt yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain ehdoista täyttyy.

Yhdyskunta oli aiemmin kieltäytynyt noudattamasta tietosuojavaltuutetun kehotusta, jonka mukaan ovelta ovelle -työssä pitää pyytää suostumus henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn ja että suostumuksen pyytämisestä pitää ohjeistaa työtä tekeviä yksittäisiä Jehovan todistajia.

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että ovelta ovelle -työ on myös yksittäisen jäsenen vakaumuksen ilmenemismuoto.

Hallinto-oikeus katsoo, että yhdyskuntaa ei voida pitää laissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä siksi, että se on lehtisessään antanut jäsenilleen ohjeita lainvastaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Asiaa käsitteli kolme hallinto-oikeuden jäsentä. Päätös syntyi äänestyksellä. Vähemmistöön jäänyt hallinto-oikeustuomari katsoi, ettei tietosuojalautakunnan päätöksen kumoamiseen ole syytä ja valitus pitäisi hylätä kaikilta osin.

Hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

 

Takaisin alkuun  * * *  Seuraavalle sivulle