Korkeimman hallinto-oikeuden tekemä lopullinen ratkaisu.


KHO: Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat olivat lainvastaisia

Jehovan todistajien on noudatettava tietosuojalautakunnan päätöstä, jolla lautakunta on kieltänyt Jehovan todistajia keräämästä nimilistoja tai käyttämästä muistiinpanoja käynneistään ovelta ovelle tapahtuvan saarnaamistyönsä yhteydessä. Nimilistojen ja muistiinpanojen laatimiseen ja käyttämiseen tarvitaan aina asianomaisten suostumus.

Korkein hallinto-oikeus pyysi 22.12.2016 asiassa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua ja antoi oman päätöksensä 17.12.2018. KHO:n ratkaisu noudattaa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun linjaa.

Tietosuojavaltuutettu toi asian alun perin tietosuojalautakunnan ratkaistavaksi 17.9.2013.

Nimilistojen laatimiseen on saatava asianomaisten suostumus

Tietosuojalautakunta on velvoittanut yhdyskunnan henkilötietolain nojalla kuuden kuukauden määräajassa huolehtimaan siitä, että henkilötietoja ei kerätä yhdyskunnan tarkoituksia varten.

KHO:n ratkaisun mukaan nimilistat olivat lainvastaisia, koska niiden tekemiseen ei ollut asianomaisten suostumusta.

Jehovan todistajien yhdyskunta ei siten voi sallia, että sen todistajat keräävät saarnaamistyön yhteydessä henkilötietoja nimilistojen tekemiseksi ja muihin muistiinpanoihin ym. ilman asianomaisten suostumusta.

Jehovan todistajien yhdyskunnalla on näin ollen ainakin teoriassa mahdollisuus järjestää saarnaamistoimintansa niin, että sen todistajat pyytävät aina etukäteen suostumuksen tietojen keräämiseen.

Tietosuojavaltuutettu on korostanut omassa vastaselityksessään, että tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa uskonnon harjoittamiseen. Sen sijaan, kun uskonnon harjoittamisen yhteydessä käsitellään henkilötietoja, tulee henkilötietolain säännöksiä noudattaa.

Lue KHO:n päätös kokonaan täältä.

 

Takaisin alkuun  * * *  Seuraavalle sivulle