Tietosuojavaltuutettu vaatii Jehovan todistajia noudattamaan henkilötietolakia

Jehovan todistajat ovat tunnettuja ovelta ovelle saarnaamistyöstään. Vähemmän tunnettua on, että Jehovan todistajat ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet yksityiskohtaisia muistiinpanoja ovilla käydyistä keskusteluista kertomatta tätä ovenavaajille tai kysymättä siihen heidän lupaansa. Nämä muistiinpanot sisältävät henkilötietoja ja myös arkaluontoisia tietoja kuten ihmisten uskonnollisia näkemyksiä.

Tietosuojavaltuutettu teki jo vuonna 2000 kannanoton, jonka mukaan Jehovan todistajien kotikäyntien jälkeen tekemät muistiinpanot muodostavat henkilörekisterin, ja henkilötietolain mukaisesti tietojen keräämiseen vaaditaan lupa niiltä, joiden tietoja kirjataan ylös. Alla on suora lainaus kannanotosta ja linkki kannanoton tiivistelmään:

Jehovan todistajan hallussa olevat muistiinpanolaput, vihkot tai muut muistiinpanovälineet, joihin on asunnoittain merkitty asukkaita koskevia kotikäyntiin liittyviä tietoja (muun muassa nimi) sen sijaan sisältävät henkilötietoja. Ne muodostavat asiaperusteisen henkilörekisterin, josta tiedot löytyvät asunnon osoitteen perusteella. Rekisterinpitäjänä on asianomainen seurakunta. Sen tulee huolehtia siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolain säännöksiä.

Henkilötietoja voidaan kotikäyntien yhteydessä kerätä vain rekisteröityjen suostumuksella. Arkaluonteisten tietojen, kuten uskonnollista vakaumusta koskevien tietojen, keräämiseen tulee olla rekisteröityjen nimenomainen suostumus.”

Tietosuojavaltuutetun ratkaisu v. 2000 täällä.


Jehovan todistajien johtohenkilöt eivät kuitenkaan ole nähneet tarpeelliseksi informoida kotikäyntejä tekeviä Jehovan todistajia tästä tietosuojavaltuutetun kannanotosta. Sen sijaan johtohenkilöt ovat jatkaneet Jehovan todistajien ohjeistamista yksityiskohtaisten muistiinpanojen tekemiseen, eikä luvan kysymistä tähän ole mainittu. On yleisesti tunnettua, että Jehovan todistajat eivät milloinkaan kysy ovenavaajilta voiko heistä tallentaa yksityiskohtaisia henkilötietoja sisältäen arkaluontoisia tietoja uskonnollisista käsityksistä.

Alla on joitakin esimerkkejä kotikäyntejä tekevien Jehovan todistajien saamasta ohjeistuksesta viime vuosilta:

”Tee heti käynnin jälkeen muistiinpanoja. Kirjoita muistiin henkilön nimi ja osoite, päivämäärä ja kellonaika sekä se, mistä puhuitte ja mitä kirjallisuutta hän mahdollisesti otti. Sanoiko hän kuuluvansa johonkin uskontokuntaan? Onko hänellä perhettä? Kertoiko hän kiinnostuksen kohteistaan tai huolenaiheistaan? Tällaiset tiedot auttavat sinua valmistautumaan tuleviin keskusteluihin. Kirjoita muistiin myös se, milloin lupasit palata ja mihin kysymykseen lupasit vastata.” (Valtakunnan palveluksemme, marraskuu 2011, s.1).

”Kun joku osoittaa kiinnostusta, pyydä uutta julistajaa kirjoittamaan käynnistä muistiin kaikki olennainen. Auta häntä näiden muistiinpanojen perusteella suunnittelemaan seuraavia keskusteluja.” (Valtakunnan palveluksemme, heinäkuu 2005, s. 1).

”Ennen kuin palaat jonkun luokse, käy läpi muistiinpanosi ja mieti, mikä on tavoitteesi. Yksi mahdollisuus on viitata johonkin aiemmin jättämässäsi julkaisussa olevaan kohtaan. Voit myös jättää ovenavaajalle jonkin muun julkaisun, joka liittyy aiemmin käsittelemäänne aiheeseen.” (Valtakunnan palveluksemme, heinäkuu, 2008, s.4).

Koska Jehovan todistajien johtajat eivät ole nähneet tarpeelliseksi henkilötietolain noudattamista, kotikäyntejä tekevät Jehovan todistajat ovat tietämättään rikkoneet henkilötietolakia jo vuosien ajan.

Yksityishenkilö teki asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle marraskuussa 2011. Tietosuojavaltuutettu teki asiasta selvityspyynnön Jehovan todistajille 14.12.2011. Jehovan todistajat vastasivat selvityspyyntöön 26.1.2012. Tietosuojavaltuutettu esitti asiasta kannanoton 5.6.2012 ja pyysi Jehovan todistajia vastaamaan 15.8.2012 mennessä aikovatko he jatkossa noudattaa henkilötietolakia. Linkit näihin dokumentteihin ovat tämän sivun alalaidassa. Keskeisin dokumentti on tietosuojavaltuutetun 5.6.2012 antama kannanotto tässä osoitteessa.

Henkilötietolain noudattaminen on puutteellista laajemminkin Jehovan todistajien ja joidenkin muiden uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa. Jehovan todistajien sisäinen kurinpitojärjestelmä on hyvin organisoitu. ”Oikeuskomiteat” kuulustelevat vääristä ajatuksista tai teoista epäiltyjä henkilöitä ja näistä kuulusteluista kirjoitetaan yksityiskohtaiset pöytäkirjat, joita säilytetään vuosikymmeniä, jopa henkilöiden kuoleman jälkeen. Henkilötietolain takaama tarkastusoikeus näihin dokumentteihin evätään kuulusteltavilta.

Lisätietoja antaa Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toiminnanjohtaja Joni Valkila, puhelin 050 542 88 44, joni.valkila@uut.fi ja www.uut.fi.

Lisätietoja asiasta voi kysellä myös Jehovan todistajien puheenjohtajalta Jukka Ropposelta, puhelin 09 825 885.

Tietosuojavaltuutetulle valituksen tehnyt yksityishenkilö antaa lisätietoja sähköpostitse: jp@johanneksenpoika.fi 

 



Tutkintapyyntö tietosuojavaltuutetulle 26.11.2011

Selvityspyyntö Jehovan todistajien haaratoimistoon 14.12.2011

Jehovan todistajien haaratoimiston antama selvitys 26.01.2012

Johanneksen pojan kommentit haaratoimiston antamaan vastaukseen 23.02.2012

Tietosuojavaltuutetun lopullinen päätös 05.06.2012




Takaisin etusivulle

Johanneksen pojan kotisivut