Tietosuojavaltuutettu ottaa järeämmät keinot käyttöönsä saadakseen Jehovan todistajat noudattamaan henkilötietolakia


Jehovan todistajat tekevät kotikäyntiensä yhteydessä tapaamistaan ihmisistä yksityiskohtaisia muistiinpanoja. Muistiin merkitään esimerkiksi nimi, osoite, henkilön kiinnostuksen kohteet ja huolenaiheet sekä perhesuhteet. Jotkut kerätyt tiedot ovat arkaluontoisia kuten henkilön terveydentilaan, etnisyyteen tai uskontoon liittyviä. Osaa tiedoista välitetään Jehovan todistajien järjestössä eteenpäin. Tietosuojavaltuutettu on vienyt asian tietosuojalautakunnan päätettäväksi 3.4.2013. Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta kieltää Jehovan todistajia uhkasakon nojalla keräämästä ja käsittelemästä henkilötietoja ilman kyseessä olevien henkilöiden suostumusta.

Tietosuojavaltuutettu on vaatinut Jehovan todistajia noudattamaan henkilötietolakia tässä asiassa jo useamman kerran vuosina 2000 ja 2012. Lain noudattaminen edellyttäisi luvan kysymistä oven avaajalta häntä koskevien tietojen muistiin merkitsemiseen. Jehovan todistajien uskonnollinen yhdyskunta on kieltäytynyt noudattamasta tietosuojavaltuutetun kehotuksia asiassa. Yhdyskunnan mielestä yksittäiset Jehovan todistajat keräävät ja käsittelevät ovelta ovelle -työssä tekemiään muistiinpanoja yksityisiin tarkoituksiinsa. Tietosuojavaltuutettu katsoo kuitenkin, että kyse on uskonnollisen yhdyskunnan tarkoin ohjeistamasta ja organisoimasta henkilötietojen käsittelystä.

”Jehovan todistajat rikkovat henkilötietolakia myös säilyttämällä yksityiskohtaisia ja arkaluontoisia tietoja nykyisistä ja entisistä jäsenistään ilman heidän suostumustaan” sanoo Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toiminnanjohtaja Joni Valkila. ”Jehovan todistajat säilyttävät kuulustelupöytäkirjoja, joissa on sellaisia hyvin arkaluontoisia tietoja kuten synneistä epäiltyjen uskonnolliset näkemykset, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolikumppanit ja seksuaalisten aktien yksityiskohtia” Joni Valkila jatkaa. Tietosuojavaltuutettu on ohjeistanut Jehovan todistajia myös tässä asiassa, mutta entisen Jehovan todistajan Johanneksen pojan mukaan ”Jehovan todistajat eivät ole ryhtyneet noudattamaan lakia. Kokemustemme mukaan henkilötietolain edellyttämä tarkastusoikeus Jehovan todistajien säilyttämiin arkaluontoisiin henkilötietoihin ei edelleenkään toteudu”.Takaisin etusivulle

Johanneksen pojan kotisivut