Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto










Kuvat: JP
 
             



Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta hyökkäsi
11.03.2020 Johanneksen poika







Kuva: JP

Otsikossa mainitaan, että Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta hyökkäsi. Kenen kimppuun? Vastaus: sekä minun että aikaisemman lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan kimppuun. Suomen haaratoimisto on kyllästynyt siihen, että johanneksenpoika.fi kertoo jatkuvasti asioista avoimesti, myös niistä asioista, joista järjestö haluaisi mieluummin vaieta.

Tämä hyökkäys on jatkumoa sille, mitä on aiemmin tapahtunut useissa muissa maissa. Jehovan todistajien järjestöllä on menossa kampanja, jolla se yrittää pelotella mm. entisiä Jehovan todistajia ja yliopistoja, jotka julkaisevat Jehovan todistajien kannalta epäedullisia tutkimuksia. Jehovan todistajien järjestö ei voi sietää sitä, että internetin kautta ja myös kaupallisen median julkaisuissa kerrotaan totuuksia siitä, millainen tuo järjestö on. Jehovan todistajien toiminta ei kestä päivänvaloa, siksi se on ottanut strategiakseen mm. oikeusjuttujen tekemisen tukkiakseen järjestön tietovuotoja ja saadakseen selville vuotajien nimiä. Mutta se ei tule onnistumaan, internetin kamppailussa salaseura ei menesty.

Sain poliisilta kirjeen 02.03.2020. Siinä oli neljä sivua, kirjeen aihe oli "tutkinnan päätös". Poliisi oli tutkinut Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan vaatimuksesta sitä, olinko mahdollisesti syyllistynyt rikokseen tai rikoksiin. Rikosnimikkeinä olivat:
 • Luvaton käyttö 09.02.2018 - 18.04.2019
 • Tietosuojarikos 09.02.2018 - 18.04.2019
 • Henkilörekisteririkos 09.02.2018 - 18.04.2019
Myös Tuomas Kurttila sai osansa Betelin raivosta. Betel yritti saada Tuomas Kurttilaa luovuttamaan heille tietoja, joita Kurttila oli saanut kansalaisyhteydenoton perusteella. Kurttila ei suostunut. Jehovan todistajat kantelivat eduskunnan oikeusasiamiehelle. Se ei auttanut. Kurttila ei luovuttanut tietoja.

Jehovan todistajat vaativat minulle rangaistusta. Jehovan todistajien lakimiehenä toimi:

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Niko Laukkonen
email: niko@elakitoimisto.com



Ensimmäinen kirje

Kun poliisi lähetti kirjeen minulle, tutkinta oli jo päätetty. Poliisi ei katsonut aiheelliseksi kuulla minua lainkaan, koska tutkinnassa oli todettu, että mitään rikoksia ei ollut tapahtunut. Muutama lainaus poliisin tekstistä:

Tapauspäätös:

Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei toimiteta. Tutkinta päätetty.

Poliisille ilmoitettu asia:

Jehovan todistajat ovat lakimiehensä avustuksella ilmoittaneet poliisille, että joku on saanut käyttöönsä konventtia koskevan videon, josta saatuja tietoja on hyödynnetty johanneksenpoika.fi -sivuston kirjoituksissa.

Polisin päätös:

Esitutkinta jätetään toimittamatta, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Perustelut:

Poliisille nyt ilmoitetun asian johdosta on alun perin kirjattu ilmoitus, jossa asianimikkeiksi on kirjattu luvaton käyttö, tietosuojarikos ja henkilörekisteririkos. Asialle määrätyn tutkinnanjohtajan päätöksellä asiassa on arvioitu mahdollisten edellä mainittujen rikosten tutkintakynnyksen ylittymistä. Muiden rikoslaissa tai muissa laissa rangaistavaksi säädettyjen tekojen osalta ko. arviointiin ei nähdäkseni ole syytä ryhtyä.

Poliisille nyt tehtyjen ilmoitusten perusteella poliisi on suorittamissaan alustavissa selvityksissä tutustunut ilmoituksiin sekä niiden liitteisiin. Lisäksi poliisi on tutustunut JW.ORG -sivuston sisältöön sekä johanneksenpoika.fi -sivustolla julkaistuihin artikkeleihin. Artikkeleita läpi käydessään poliisi on myös kuunnellut linkitetyt ääninauhat, jotka on julkaistu tekstin ohessa.

- - -

Tietosuojarikoksen rikoslaissa kuvattua tunnusmerkistöä tarkastelemalla voidaan todeta, että sen soveltuminen rajoittuu rekisteröidyn yksityisyyden suojan loukkaukseen. Nyt poliisille ilmoitetussa asiassa ei ole kyse rekisterissä olevien tietojen käyttämisestä, vaan videolla nauhoitetusta uskonnollisesta tilaisuudesta. Asiaa huolellisesti harkiten on todettavissa, ettei asiassa ole esitetty riittäviä ja asianmukaisia perusteita sille, että asiassa olisi syytä epäillä tapahtuneen tietosuojarikos.

Näin ollen poliisi ei jatka tutkintaa.

Koska poliisin toimittamassa aineistossa ei käynyt yksityiskohtaisesti ilmi, mistä minua varsinaisesti syytettiin, pyysin poliisia lähettämään kaiken materiaalin, joka koskee tätä juttua.
 


Toinen kirje, osa a

Sain 09.03.2020 postin toimittaman ison kirjeen, jossa oli 42 sivua. Siinä kerrottiin, että tutkintapyyntöjä oli itse asiassa kaksi:

Selostus:

Espoo. Jehovan todistajat teki lakimiehensä avustuksella kaksi tutkintapyyntöä

Ensimmäisessä tutkintapyynnössä asiana oli tutkintapyyntö Jehovan todistajien kokouksissa kerätyistä henkilötiedoista.

Toisessa tutkintapyynnössä oli asiana johanneksenpoika.fi verkkosivulla olevat kirjoitukset ja niihin epäiltynä entinen Jehovan todistaja Jari-Pekka Peltoniemi.

Asia

Tutkintapyyntö johanneksenpoika.fi -verkkosivustolla olevista kirjoituksista

Tutkintapyynnön tekijä

Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta



Tutkintapyynnön kohde

Jari-Pekka Peltoniemi

Tutkintapyyntö

Pyydämme kunnioittavasti poliisia tutkimaan, onko tässä tutkintapyynnössä kuvatun kaltaisessa menettelyssä syyllistytty rikokseen tai rikoksiin.

Yhdyskunta vaatii asiassa rangaistusta.

Tässä kirjeessä kävi ilmi, mistä minua syytettiin. Tässä on otteita Niko Laukkosen laatimasta tekstistä:

1) Tausta ja tutkintapyynnön tekemiseen johtaneet tapahtumat

Verkkosivustoa johanneksenpoika.fi ylläpitää espoolainen, entinen Jehovan todistaja Jari-Pekka Peltoniemi. Verkkosivuston ilmeisenä tarkoituksena on jakaa verkkosivuston ylläpitäjän käsityksen mukaista halveksuvaa tietoa Jehovan todistajista. Tämä tarkoitus käy ilmeiseksi verkkosivuston sisällön perusteella.

Tämän tutkintapyynnön tekemiseen on johtanut verkkosivulla julkaistut kaksi kirjoitusta:

Kierroskonventti 2018 "Älä luovu Kristuksen lain noudattamisesta" -aamupäivä

Kierroskonventti 2018 "Älä luovu Kristuksen lain noudattamisesta" -iltapäivä

Näissä molemmissa kirjoituksissa on julkaistu kirjoituksen yhteydessä valokuvia, jotka ovat sivuston mukaan peräisin Jehovan todistajien konventtivideolta. Tämä konventtivideo ei kuitenkaan ole avoimesti kaikkien saatavilla, vaan se on ollut saatavilla ainoastaan verkkopalvelussa https://www.stream.jw.org/ 4.1.2019 asti. Lisäksi konventtiohjelman alussa on tehty ilmoitus:

"Konventin ohjelmaa saa äänittää vain henkilökohtaiseen käyttöön tai niitä varten, jotka eivät voi olla läsnä konventissa. Äänitteitä ei tule laittaa yleiseen kiertoon tai jakeluun."

Jotta konventtivideon on voinut saada nähtäväksi, se on edellyttänyt seuraavaa:
 • Henkilön on oltava Jehovan todistaja (ns. kastamaton tai kastettu julistaja)
 • Jehovan todistajan, jolla on siihen oikeus, on tullut lähettää sähköpostikutsu toiselle Jehovan todistajalle, jotta hän voi katsoa konventtivideotallennetta JW Stream -palvelussa.
 • Kutsun saanut Jehovan todistaja suostuu siihen, ettei hän jaa konventtivideotallennetta kenellekään.
Verkkosivuston johanneksenpoika.fi ylläpitäjänä toimiva Peltoniemi ei täytä näitä edellytyksiä. Toisin sanoen saadakseen koventtivideotallenteen katsottavakseen hän on todennäköisesti tullut saada linkki tietoonsa joltakin muulta henkilöltä, joka on täyttänyt edellä mainitut edellytykset.

Täytyy ihmetellä Jehovan todistajien lakimiehen ajatuksenjuoksua. Näyttää siltä, että tämä tutkintapyyntö perustuu pelkästään arvaukseen. Hän arvaa, että olen saanut sähköpostissa joltain Jehovan todistajalta jonkin linkin, jonka avulla olen voinut kirjautua JW Stream -palveluun.

Arvaus osuu pahan kerran harhaan. Kuulin ensimmäisen kerran palvelun nimen "JW Stream", kun luin Niko Laukkosen tekstiä. En ole koskaan saanut sähköpostiin mitään linkkiä, jolla olisin voinut kirjautua em. palveluun. En ole koskaan käynyt tuolla sivustolla. Jehovan todistajien väitteet ovat vääriä ja perustuvat ainoastaan heidän vilkkaaseen mielikuvitukseensa.

Niko Laukkonen ei nähtävästi tiedä, että konventtivideon voi saada haltuun myös muulla tavalla kuin kirjautumalla JW Stream -palveluun. Minulle on lähetetty useita kesän konventteja videoina, samoin useita kierroskonventteja videoina. Olen saanut ne kahdella tavalla:
 • Jonkin pilvipalvelun kautta
 • Postin kautta kirjeessä muistitikulla
Olen saanut konventteja yllättäen ja pyytämättä eri henkilöiltä, jotka haluavat, että muutkin kuin konventtiin osallistuneet voivat saada tietoa konventeista. Ja olen saanut myönteistä palautetta myös Jehovan todistajien seurakuntien jäseniltä. Eräskin kertoi, että hän ulkomailla asuessaan voi nauttia konventeista jossain määrin lukemalla ja kuuntelemalla niitä johanneksenpoika.fi -nettisivuilta. Jotkut odottavat jo seuraavaa kierroskonventtia nettiin, sain sen pari kolme kuukautta sitten yllättäen ja pyytämättä, aivan niin kuin aikoinaan Jäätteenmäki faksin.

Niko Laukkonen olisi säästynyt paljolta vaivalta, jos hän olisi kysynyt suoraan minulta, miten olen saanut konventtivideoita. Olisin tietenkin kertonut, mutta sitä en tule koskaan paljastamaan, ketkä henkilöt ovat noita videoita minulle lähettäneet. Sivustollani on ehdoton lähdesuoja, enkä paljasta henkilöiden nimiä. Eikä minulle kuulu se, miten nämä henkilöt ovat videot saaneet itselleen.

Tässä kohtaa hieman ihmettelen, että kun Jehovan todistajat haluavat "levittää" sanomaansa mahdollisimman laajalle, niin miksi he toisaalta haluavat estää heidän sanomansa leviämisen pitämällä konventtivideot vain "sisäpiirin" asiana? Olisiko Jeesus ennen vuorisaarnaa sanonut näin:

Tämän puheen sisältöä ei saa jakaa muille. Jos teette henkilökohtaisia muistiinpanoja, voitte hyödyntää niitä keskusteluissanne muiden kanssa. Näitä ei tulisi kuitenkaan jakaa eteenpäin. Puheesta ei myöskään saa lainata kohtia julkaisemalla niitä pyhien kirjoitusten kokoelmassa.

Jehovan todistajat väittävät jäljittelevänsä Jeesuksen esimerkkiä. Miksi he eivät tiedon jakamisessa toimi kuin Jeesus?

Jehovan todistajat ovat kannelleet asiasta myös tietosuojavaltuutetulle. Mitäpä jos he ensin laittaisivat omat tietosuoja-asiat kuntoon? Esimerkiksi näissä olisi korjaamisen varaa:
 • Kaikkien entisten Jehovan todistajien on lain mukaan saatava itselleen kopiot mm. oikeuskomiteaan liittyvistä asioista. Kukaan ei ole toistaiseksi saanut niitä.
 • Jehovan todistajien työnhakulomake ei ole asiallinen, siitä tietosuojavaltuutettu on huomauttanut.
 • Jehovan todistajien avoin valtakirja kerätä seurakunnan jäsenistä mitä tahansa tietoa mitä tahansa tarkoitusta varten ei ole tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan oikein, lisäksi sen tiedon siirtäminen mihin tahansa maahan mitä tarkoitusta varten tahansa ei täytä mitään normeja.
Muistiinpanokieltoa he ainakin virallisesti noudattavat nykyään, mutta se tapahtui pakon edessä seitsemän vuoden väännön jälkeen, kun asia oli kiertänyt EU-tuomioistuimen ja Korkeimman hallinto-oikeuden kautta ratkaisuun.

Mutta sitten jatketaan "syntilistani" käsittelyä. Niko Laukkonen on varmaan tuntenut itsensä tärkeäksi, kun on kirjoittanut tällaista tekstiä:

Todellisuudessa konventtivideotallenteen hyödyntäminen kirjoituksissa ei rajoitu pelkkiin kuviin. Kirjoituksissa on lisäksi:
 • Julkaistu puhujien ja haastateltavien kuvia ja nimiä
 • Julkaistu muista ohjelmaan osallistujista kuvia (myös alaikäisistä)
 • Referoitu puheita ja henkilöiden yksityiselämään liittyviä haastatteluita tekstinä eli koko konventin ohjelmaa
 • Julkaistu puheiden näytteitä äänitteinä
 • Julkaistu puheiden osia äänittein
 • Julkaistu äänitteinä kokonaisia henkilöiden yksityiselämään liittyviä haastatteluita
 • Julkaistu muuta kuvamateriaalia Jehovan todistajien verkkosivustolta JW.ORG
Tähän voisi ensin huomauttaa, että ainakin aiemmin Jehovan todistajat mainostivat konventteja näin: "Vapaa pääsy, ei kolehtia". Jos julkiseen tilaisuuteen on vapaa pääsy, ei voida ajatella, että lavalla ihmiset kertoisivat hyvin intiimejä asioita yksityiselämästään. He kertovat niitä lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka tehokkaasti saarnataan ja miten yritetään saada muita ihmisiä liittymään Jehovan todistajien joukkoon. Jehovan todistajat ovat kaksinaamaisia, toisaalta heitä opetetaan saarnaamaan rohkeasti jokaisessa mahdollisessa tilanteessa ja heitä käsketään siirtämään puheenaihe "valtakuntaan". Toisaalta Jehovan todistajat pelkäävät, että heidät tunnetaan Jehovan todistajina. Kumman he valitsevat?

Toiseksi voisi huomauttaa, että Suomessa on ns. "sitaattioikeus", jonka perusteella on oikeus lainata tekstiä, kuvia ja videoita, kunhan lähde mainitaan. Laissa ei ole määritelty, kuinka suuren osan kokonaisuudesta voi lainata. Wikipediassa kerrotaan näin:

Sitaattioikeus eli siteerausoikeus on Suomen tekijänoikeuslain 22 §:ssä määritelty tekijänoikeuden rajoitus, jonka mukaan ”julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa”. Sitaattioikeutta käytettäessä siteerattava teos ja sen tekijä (alkuperäinen lähde) on ilmoitettava, muutoin siteerausta voidaan pitää tekijänoikeuden loukkauksena, vaikka siteerausoikeuden ehdot muutoin täyttyisivätkin.

Joka tapauksessa poliisi totesi tutkinnassa, että rikoksen merkkejä ei löydy, ja lopetti tutkinnan.

Sitten "syntilistani" jatkuu. Niko Laukkonen kirjoittaa näin:

2) Tutkittavat rikosnimikkeet

Tässä tutkintapyynnössä rikosten tunnusmerkistöjen tarkastelua aloitetaan luvattomasta käytöstä, johon Peltoniemen epäillään syyllistyneen hankkiessaan konventtivideotallenteen käyttöönsä JW Stream -palvelusta. Tämän epäillään mahdollistaneen tietosuojarikoksen tekemisen.



Olisi ehkä parempi, ettei oleteta. Miksi ei voitaisi pitäytyä tosiasioissa?

Sitten Laukkonen ehdottaa poliisille kotietsintää ja tietokoneeni takavarikointia.

Jotta rikoksentekotapa ja sitä kautta tutkittavat rikosnimikkeet voitaisiin todentaa, tulisi Peltoniemen hallussa oleville laitteille suorittaa pakkokeinolain 8 luvun 20 §:n mukainen laite-etsintä.

- - -

Laite-etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä tieto eli sähköpostiosoite. Laite-etsinnän tulokselliseen toimittamiseen liittyy siis perusteltuja ennakko-odotuksia johtuen siitä, että Peltoniemen on täytynyt saada kutsu JW Stream -palveluun nimenomaan sähköpostiviestinä.

Näyttää siltä, että Niko Laukkosella on jäänyt "sama levy päälle pyörimään". Hän tuntuu rakastuneen siihen arvaukseensa, että olisin hankkinut konventtivideot JW Stream -palvelusta. Mutta kun en ole. Oikeastaan sana "hankkiminen" on väärä sana muutenkin, kun ajatellaan, että minä olen saanut suurimman osan videomateriaalista yllättäen ja pyytämättä, voidaan sanoa, että lahjana.

Mutta ei tästä aiheesta enempää, JW Stream saa jäädä omaan "arvoonsa". Laukkonen jatkaa sivukaupalla JW Streamista jauhamista, joka ei liity minuun millään tavalla. Oikeastaan kaikki loppu Niko Laukkosen tekstissä liittyy tavalla tai toisella JW Streamiin, joten siirrytään seuraavaan aiheeseen.
 


Toinen kirje, osa b

Tässä on otteita teksteistä.

Tutkintapyynnön tekijä

Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta

Tutkintapyyntö

Pyydämme kunnioittavasti poliisia tutkimaan, onko tässä tutkintapyynnössä kuvatun kaltaisessa menettelyssä syyllistytty rikokseen tai rikoksiin.

Jehovan todistajat vaatii asiassa rangaistusta.

Tutkittavat rikosnimikkeet

Tutkintapyynnön tekijöiden mukaan mahdollinen rikos voi koskea henkilörekisteririkosta.

1) Taustaa ja tutkintapyynnön tekemiseen johtaneet tapahtumat

Lapsiasiavaltuutettu on saanut 9.2.2018 "kansalaisyhteydenoton", jossa väitetään, että Jehovan todistajilla on julmia karttamisjärjestelyjä ja että Jehovan todistajien opetus erottaa alaikäiset lapsetkin vanhemmista. Tämän yhteydenoton johdosta Lapsiasiavaltuutetun toimisto on toimittanut kirjelmän opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lapsiasiavaltuutettu on Iltalehdessä "jyrähtänyt Jehovan todistajien rajuista opeista". Muun muassa nämä asiat ovat johtaneet Jehovan todistajat tekemään kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies on moittinut lapsiasiavaltuutetun toimintaa.

Lapsiasiavaltuutettu ei ole apulaisoikeusasiamiehen antaman ratkaisun jälkeenkään suostunut antamaan Jehovan todistajille tietoa siitä, kuka on ollut kansalaisyhteydenoton takana ja mitä tietoja yhteydenotto tarkkaan ottaen on sisältänyt.

Iltalehden artikkelissa 17.2.2018 on mainittu seuraavaa:

"Iltalehti sai käsiinsä saman materiaalin, joka toimitettiin Kurttilalle. Tiedot on kerätty useista eri seurakunnista eri päiviltä, mutta opetuksen sisältö on lähestulkoon sama. Tunneilla käsketään useaan otteeseen karttaa erotettuja. Lapsia varoitetaan olemasta missään tekemisissä liikkeestä erotettuihin."

Edellä olevasta lainauksesta ilmenee, että Iltalehti on saanut käsiinsä saman materiaalin, joka on toimitettu lapsiasiavaltuutettuna tuolloin toimineelle Tuomas Kurttilalle. Samoin lainauksesta ilmenee, että Jehovan todistajien eri seurakuntien järjestämistä tilaisuuksista on "kerätty" materiaalia, joka on toimitettu niin Iltalehdelle kuin lapsiasiavaltuutetullekin.

Jehovan todistajien seurakunnissa ympäri Suomen on käsitelty 5.11.2018 alkaneella viikolla ohjelmaa, jonka teema on ollut "miten meidän tulisi suhtautua erotettuihin". Tämä ohjelmanosa viedään läpi niin, että yksi Jehovan todistaja johtaa keskustelua, johon kaikki läsnäolijat saavat osallistua.

Ilmeisesti juuri näitä keskusteluja on Iltalehden artikkelista päätellen joko nauhoitettu tai kuvattu taikka muulla tavalla tallennettu, jotta ne on voitu toimittaa eteenpäin Iltalehdelle ja lapsiasiavaltuutetulle.

Huomionarvoista on se, että kyse on Jehovan todistajien uskonnollisista tilaisuuksista, joissa on "kerätty" tietoa yksityishenkilöiden uskonilmauksista. Tekoaikana voimassa olleen henkilötietolain mukaan henkilön uskonnollista vakaumusta koskevat tiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittely on kielletty.

2) Henkilörekisteririkos

Henkilörekisteririkos täyttyy, kun henkilö
 1. tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
 2. käsittelee henkilötietoja
 3. vastoin - - - arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai henkilötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituksia varten koskevia säännöksiä ja siten
 4. loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa
3) Epäillyn henkilörekisteririkoksen tunnusmerkistön täyttyminen

Henkilörekisteririkoksen tunnusmerkistön epäillään täyttyvän seuraavassa esitetyn perusteella:

1) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

Iltalehden artikkelissa 17.2.2018 on kerrottu tietoja "kerätyn" useasta eri Jehovan todistajien seurakunnasta. Tietojen kerääminen useasta eri seurakunnasta osoittaa toiminnan järjestelmällisyyttä ja tahallisuutta. Nämä kerätyt tiedot on välitetty eteenpäin ainakin Iltalehdelle ja lapsiasiavaltuutetulle. Tekohetkellä voimassa olleen henkilötietolain mukaan henkilötietojen käsittelynä pidetään mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista sekä luovuttamista. Arkaluonteisten henkilötietojen, joihin kuuluu mm. uskonnollinen vakaumus, käsittely on kielletty.

- - -

Tällä toiminnalla on aiheutettu myös vahinkoa sekä olennaista haittaa, koska kansalaisyhteydenotossa väitetään Jehovan todistajien kokouksissa opetettavan "julmaa karttamisjärjestelyä". Tämä on puolestaan johtanut lapsiasiavaltuutetun tekemään aloitteen opetus- ja kulttuuriministeriölle mahdollisuudesta arvioida uskonnollisen yhdyskunnan toimintaa yhdyskunnan rekisteröimisen jälkeen.



Niko Laukkonen kertoo tässä yläpuolella oman käsityksensä karttamisesta ja siitä, voiko valtio puuttua Jehovan todistajien toimintaan.

Tässä kannattaa kiinnittää kahteen asiaan huomiota.

1) Yksikään Jehovan todistaja ei ole tietoinen "julman karttamisjärjestelyn" olemassaolosta. - Tämä on suuri vale. Jehovan todistajien tiedottajana vuosikaudet toiminut Veikko Leinonen lukee netissä karttamisohjeita.

2) Jehovan todistajilla on uskontona oikeus päättää omista opeistaan ja yksittäisille Jehovan todistajilla on oikeus näitä noudattaa. Tähän oikeuteen valtiolla ei ole oikeutta puuttua. - Väärin. Uskonnonvapaus ei ole rajoittamaton vapaus. Helsingin seminaarissa 07.02.2020 Lapin yliopiston tutkija Aini Linjakumpu totesi puheessan näin:

Sananvapaudelle on määritelty tietyt rajat. Jos ne ylitetään, siitä tulee seurauksia. Samalla tavalla uskonnonvapaus on sellainen vapaus, joka ei ole rajoittamaton. Uskonnonvapautta ei voi toteuttaa juridisessa mielessä miten tai millä tavalla tahansa. Myös sillä on olemassa omat rajoituksensa. Rajoitukset liittyvät siihen, miten uskontoa toteutetaan.
 
Niko Laukkosen tekstin perusteella voidaan nähdä, että Jehovan todistajien järjestö on vahingollinen kultti. Se katsoo oikeudekseen valehdella. Lisäksi omasta mielestään he voivat toteuttaa uskontoaan miten sattuu ilman että valtio siihen puuttuisi.

4) Epäilty

Jehovan todistajilla ei ole käsitystä siitä, kuka on kerännyt henkilötiedot Jehovan todistajien eri seurakuntien opetustilaisuuksista. Kansalaisyhteydenoton perusteella paras tieto asiasta on henkilöllä, joka otti lapsiasiavaltuutettuun yhteyttä sekä mahdollisesti lapsiasiavaltuutetulla. Kansalaisyhteydenoton lapsiasiavaltuutetulle tai lapsiasiavaltuutetun toimistolle on toimittanut mahdollisesti ainoastaan yksi henkilö. Tietoja itsessään on kuitenkin kerätty useasta eri seurakunnasta, joten kyse on ollut järjestelmällisestä toiminnasta.

Aiemmin lapsiasiavaltuutettuun on Jehovan todistajia koskien pitänyt yhteyttä itseään "Johanneksen pojaksi" kutsuva Jari-Pekka Peltoniemi, joka on entinen Jehovan todistaja. Peltoniemi on ollut mukana tekemässä lapsiasiavaltuutetulle suunnattua "selvitystyötä" Jehovan todistajien osalta. Peltoniemi on myös kertonut tätä tutkintapyyntöä koskevasta asiasta ylläpitämällään verkkosivulla seuraavasti:

"Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila lähetti merkittävän kirjelmän opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Demokraatti uutisoi asian, kuten myös Iltalehti. Kirjelmän aihe oli Jehovan todistajien harjoittama karttamisopetus. Kurttila oli saanut kuultavaksi useita kokousohjelmia 29.01.2018 alkavalta viikolta ja 05.02.2018 alkavalta viikolta. Noissa arkipäivän kokouksissa opeteltiin erotettujen ja itse eronneiden karttamista".



Toinen kirje, osa c

13.06.2019

Ratkaisija:

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

Esittelijä:

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä

Lapsiasiavaltuutetun menettely selvitys- ja asiakirjapyynnössä

1 Kantelu

Uskonnollinen yhdyskunta pyysi kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan lapsiasiavaltuutetun menettelyä.

Kanteluasiakirjojen mukaan lapsiasiavaltuutettu teki alkuvuodesta 2017 aloitteen opetus- ja kulttuuriministeriölle uskonnonvapauslaissa säädetyn asiantuntijalautakunnan tehtävän ja kokoonpanon muuttamisesta. Aloitteessa ehdotettiin lainsäädännön muuttamista siten, että se mahdollistaisi uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröitymisen jälkeen tapahtuvan arvioinnin. Lapsiasiavaltuutettu lähetti samasta asiasta uuden kirjelmän opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.2.2018. Kirjelmän mukaan lapsiasiavaltuutettu oli saanut tietoonsa kansalaisyhteydenottona esimerkkejä uskonnollisen yhdyskunnan opetuksen sisällöistä sekä opetustilanteista. Kirjelmässä pidettiin näitä tilanteita esimerkkeinä siitä, miksi uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan arviointi ja valvonta on tärkeää. Edelleen kirjelmän mukaan lapsiasiavaltuutettu oli tavannut uskonnollisen yhdyskunnan edustajia vuonna 2015 ja keskustellut edellä todetuista aiheista yleisellä tasolla.

Kantelussa arvosteltiin sitä, ettei lapsiasiavaltuutettu ollut ennen ryhtymistään viranomaistoimiin julkisessa kirjeessään selvittänyt asiaa ja varannut kantelijalle mahdollisuutta tulla asianosaisena kuulluksi kansalaisyhteydenotoissa väitettyjen seikkojen johdosta. Lapsiasiavaltuutettu oli kieltäytynyt luovuttamasta kantelijalle asian käsittelyä koskevia asiakirjoja, erityisesti lapsiasiavaltuutetun saamia kansalaisyhteydenottoja väitetyistä uskonnollisen yhdyskunnan opetuksen sisällöistä.

2 Selvitys

Asiassa saatiin lapsiasiavaltuutetun selvitys 23.05.2018 sekä kantelijan vastine siihen 4.3.2019.

3 Ratkaisu

- - -

Totean yleisellä tasolla seuraavan.

- - -

Käsitykseni mukaan tässä asiassa ei näyttäisi olleen käsillä sellainen tilanne, että lainsäädännöstä olisi ainakaan suoraan ja yksiselitteisesti johdettavissa velvoite kuulla kantelijatahoa asianosaisena. Edelleen käsitykseni mukaan minun ei ole aihetta ottaa tyhjentävästi kantaa siihen, miten ennen erilaisten aloitteiden tekemistä lapsiasiavaltuutetun tulisi kuulla tai selvittää näkemyksiä eri tahoilta, joihin aloitteella saattaisi toteutuessaan mahdollisesti olla vaikutuksia.

- - -

Silloin kun lapsiasiavaltuutetun aloitteet, neuvot ja ohjeet kumpuavat joistakin yksilöidyistä tapahtumista ja kohdistuvat tiettyyn tahoon tai toimijaan, pidän hyvän hallintotavan näkökulmasta perusteltuna, että asiaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä pyritään selvittämään ja näitä nimettyjä tai yksilöitävissä olevia tahoja kuullaan siinä määrin kuin asia- ja tapauskohtaisesti arvioiden harkitaan tarpeelliseksi sen varmistamiseksi, että asian käsittely ja johtopäätökset perustuvat luotettavaan, riittävään ja mahdollisimman objektiiviseen informaatioon.

Viranomaisten asiakirjojen julkisuusperiaate on ilmaistu perustuslain 12 §:n 2 momentissa. Kyseisen lainkohdan mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julksia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.

- - -

Jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on
 1. ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy
 2. annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi
 3. tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, sekä
 4. annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.
- - -

Pidän moitittavana sitä, ettei lapsiasiavaltuutettu ole noudattanut julkisuuslain säännöksiä apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen ja siinä annetun hallinnollisen ohjauksen jälkeenkään.

4 Toimenpiteet

Saatan edellä esittämäni käsityksen lapsiasiavaltuutetun toimiston tietoon vastaisen varalle.

Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestä lapsiasiavaltuutetun toimistoon.

Päätöksestä lähetetän jäljennös tiedoksi myös oikeusministeriölle.



Huomautus eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannanottoon.

Tarkoittaako tämä sitä, että hänen mukaansa lapsiasiavaltuutetulle ei kukaan enää uskalla lähettää mitään faktaa, jos lasten etu on vaarassa ja tiedossa on, että siihen voitaisiin vaikuttaa? Jos lapsiasiavaltuutettu pakotetaan antamaan kaikki kansalaisyhteydenotot kysyjille, ei voida enää puhua ”vapaudesta” tehdä ilmoituksia. Pitääkö nyt jokaisen, joka lähettää jotain lapsiasiavaltuutetulle, pelätä poliisin soittavan ovikelloa?
 
Lopuksi. Jehovan todistajat näyttävät olevan huolissaan siitä, että joku tai jotkut ovat toimittaneet todisteita Jehovan todistajien sairaasta karttamisopista lapsiasiavaltuutetulle. He haluavat löytää "syyllisen". Mutta eikö olisi parempi olla huolissaan siitä sairaasta karttamisopista, joka vahingoittaa sekä niitä, joita kartetaan että niitä, joiden on pakko karttaa?
     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 



Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity