Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 Kuvat: JP
    Hengellisen väkivallan oppitunti - äänitteet tekstinä
11.02.2022 Johanneksen poika


 
07.12.2020 alkavalla viikolla viikkokokouksissa on oikein erikoisannos karttamisesta. Kokouksen alkupuolella on aiheena Aaronin poikien tuomitseminen kuolemaan, joka liittyy myös karttamisoppiin. Aaronin sukulaiset eivät saaneet surra teloitettuja perheenjäseniä. Tätä korostetaan myös karttamisopin yhteydessä. Kartettuja kohtaan ei saa tuntea minkäänlaisia lämpimiä tunteita.

Kokousohjelmaan sisältyi kolme äänitettä. Tällä sivulla on äänitteet esitetty tekstimuodossa. Näin ollen tarvittaessa on helppo kopioida tekstiä ja liittää se dokumentteihin tai muihin kirjoituksiin.Huomautus: Vanhinten äänet on käsitelty niin, että heitä ei voida tunnistaa.

Osa 1, äänite, kesto 8 minuuttia 15 sekuntia.


Ensimmäisen puheen aiheena on Rakkaus Jehovaan on voimakkaampaa kuin rakkaus sukulaisiin

Harva asia tuottaa meille suurempaa tuskaa kuin se, että sukulaisemme tai läheinen ystävämme erotetaan seurakunnasta katumattomana väärintekijänä. Se, miten suhtaudumme tätä asiaa koskeviin Raamatun neuvoihin, voi paljastaa, kuinka syvästi rakastamme Jumalaa ja kuinka uskollisesti tuemme hänen järjestelyjään.

Tähän liittyen voisimme tarkastella erästä tapausta Raamatusta. Mietitään samalla, mitä tästä tapauksesta voitaisiin oppia. Avaa Raamattusi 3. Mooseksen kirjan 10. luvusta. Luetaan jakeet 1 ja 2 sekä 4 ja 5.

(3. Mooseksen kirja 10:1, 2)  Myöhemmin Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, panivat siihen tulen ja asettivat sen päälle suitsuketta. Sitten he uhrasivat Jehovan edessä luvatonta tulta ja toimivat näin vastoin hänen käskyään. 2 Silloin tuli lähti Jehovan luota ja tuhosi heidät, niin että he kuolivat Jehovan edessä.

(3. Mooseksen kirja 10:4, 5) 4 Mooses kutsui Misaelin ja Elsafanin, Aaronin sedän Ussielin pojat, ja sanoi heille: ”Tulkaa tänne ja kantakaa sukulaisenne pyhän paikan edustalta leirin ulkopuolelle.” 5 He tulivat ja kantoivat miehet, joilla oli yllään pitkät vaatteensa, leirin ulkopuolelle, niin kuin Mooses oli käskenyt.

Mitä tässä tapahtui? Kerrottiin, että Nadab ja Abihu uhrasivat Jehovan edessä luvatonta tulta ja toimivat vastoin hänen käskyjään. Tuo tuli oli todennäköisesti luvatonta aikaan, paikkaan ja uhraamistapoihin nähden. Tai sitten tämä suitsuke ei ehkä ollut koostumukseltaan oikeanlaista, sellaista, mitä Jehova oli käskenyt. Kirja Raamatun ymmärtämisen opas kertoo tässä yhteydessä, että Nadab ja Abihu saattoivat olla juovuksissa, mikä sitten teki heidät riittävän julkeiksi uhraamaan tulta, jota ei ollut määrätty. Mutta tämä heidän päihtymyksensä ei ollut mikään puolustus eikä lieventävä asianhaara heidän väärälle toiminnalleen.

Miksi Nadab ja Abihu saivat näin ankaran rangaistuksen tästä teosta? Ehkä ymmärrämme asiaa paremmin, kun mietimme heidän taustaansa. Koska Nadab ja Abihu olivat Aaronin vanhimpia poikia, esikoispoikia, niin Jehova salli heidän olla mukana, kun heidän isänsä ja 70 Israelin vanhinta lähestyivät Siinain vuorta ja antoi heidän kaukaa katsella suurenmoista näkyä Jehovan kirkkaudesta, joka ilmaantui. Ja Jehova osoitti kunnioitusta Aaronin poikia, Nadabia ja Abihua, kohtaan asettamalla heidät palvelemaan pappeina isänsä, ylimmäisen papin kanssa ja säätämällä, että Aaronin seuraaja tulisi näiden poikien joukosta. Ja pappeus tulisi olemaan heille ajan hämärään asti pysyvänä säädöksenä.

Huomaamme, että Nadab ja Abihu olivat hyvin arvokkaassa asemassa Jehovan edessä ja huomattavassa asemassa myös kansan keskuudessa. Tämän lisäksi Jumala tähdensi heille samoin kuin koko kansakunnalle, miten elintärkeää oli kunnioittaa tähän palvontaan liittyviä asioita, esimerkiksi alttarin ja välineistön pyhyyttä. Heidän elämänsä riippui näistä Jumalan säännösten noudattamisesta. Eli he olivat tietoisia Jehovan ohjeista, säännöksistä ja käskyistä. Heitä oli muistutettu ja varoitettu niistä.

Kirja Raamatun ymmärtämisen opas mainitsee Abihusta seuraavasti:

"Abihu oli jonkin aikaa suuressa arvossa Jumalan silmissä ja huomattavassa asemassa koko kansakunnan edessä, mutta joko kunnianhimon, pöyhkeän itsekeskeisyyden tai Jumalan ohjeisiin kohdistuvan vähättelevän asenteen vuoksi hän ei saanut kauan nauttia eduistaan, ja hän kuoli lapsettomana."

Katsotaanpa sitten vielä tuota 3. Mooseksen kirjan 10. luvun jakeita 6 ja 7.

(3. Mooseksen kirja 10:6, 7) 6 Sitten Mooses sanoi Aaronille ja hänen toisille pojilleen Eleasarille ja Itamarille: ”Älkää jättäkö hiuksianne hoitamatta älkääkä repikö vaatteitanne, jottette kuolisi ja jottei Jumala vihastuisi koko kansaan. Teidän veljenne, koko Israelin kansa, itkevät näitä, jotka Jehova on surmannut tulella. 7 Ette saa lähteä kohtaamisteltan sisäänkäynnin luota, jottette kuolisi, sillä Jehovan voiteluöljy on päällänne.” Niin he toimivat Mooseksen sanojen mukaan.

Kuvittele, miltä Aaronista on saattanut tuntua, kun hänen poikansa, Nadab ja Abihu, ensin uhraavat luvatonta tulta, sitten Jehova lyö heidät kuoliaaksi. Aaron ei sitten enää tietenkään voinut pitää yhteyttä poikiinsa, he olivat kuolleita. Mutta asiaan liittyy vielä muutakin.

Tässä tilanteessa Aaronia ja hänen muita poikiaan kehotettiin olemaan ilmaisematta surua millään näkyvällä tavalla. Miksi tällainen käsky annettiin? Tätä käskyä tottelemalla he osoittivat olevansa täysin sopusoinnussa, täysin samaa mieltä näitä sukulaisia vastaan annetun Jumalan tuomion kanssa.

Mitä me voimme oppia tästä kaikesta? Viesti silloin kuin nytkin on aivan selvä. Meidän täytyy rakastaa Jehovaa enemmän kuin uskottomia perheenjäseniä.

Mutta pohditaanpa vielä hetki sitä, että onko meidän nykyäänkin tarpeen välttää kaikkea yhteydenpitoa erotettuihin? Kyllä on. Ja tähän on ainakin kolme syytä.

Ensinnäkin on kyse uskollisuudesta Jumalaa ja hänen sanaansa kohtaan. Eli rakkaus Jumalaan saa meidät noudattamaan kaikkia hänen käskyjään. Koska ymmärrämme, että hän on oikeudenmukainen ja rakkaudellinen ja että hänen lakinsa on meidän parhaaksi.

Toiseksi yhteydenpidon välttäminen katumattomien väärintekijöiden kanssa suojelee meitä ja muita seurakunnan jäseniä hengelliseltä ja moraaliselta saastutukselta sekä pitää yllä seurakunnan hyvää mainetta.

Kolmanneksi se, että pidämme lujasti kiinni Raamatun periaatteista, voi hyödyttää tuota erotettua. Se saattaa koskettaa sellaisen väärintekijän sydäntä, joka ei ole siihen mennessä ottanut vastaan vanhimpien antamaa kuria tai apua. Ja tällaisen läheisen toveruuden menettäminen voi sitten saada hänet tulemaan järkiinsä ja tajuamaan väärinteon vakavuuden ja ottamaan tarvittavia askelia, jotta voi päästä takaisin.

Uskolliset kristityt perheenjäsenet eivät siis etsi tekosyitä voidakseen olla tekemisissä erotetun sukulaisen kanssa. Uskollisuus Jehovalle ja hänen järjestölleen saa heidät sen sijaan tukemaan tätä raamatullista erottamisjärjestelyä. Ja varmastikin se sitten koituu myös tuon väärintekijän parhaaksi, ja voi auttaa häntä hyötymään hänen saamastaan kurituksesta.

Vielä kerran: Miksi meidän tulee tukea tätä erottamisjärjestelyä uskollisesti? Kun noudatamme sitä Raamatussa esitettyä erottamisjärjestelyä, osoitamme rakkautemme Jehovaan ja annamme myös vastauksen hänen pilkkaajallensa Panettelijalle. Me voimme vuorostamme luottaa siihen, että Jehova siunaa meitä. Kuningas Daavid kirjoitti Jehovasta:

(2. Samuelin kirja 22:23–26)  – – enkä minä poikkea hänen säädöksistään. – – 26 Uskollista kohtaan sinä toimit uskollisesti, – –Osa 2, äänite, kesto 5 minuuttia 31 sekuntia.


Toisen puheen aiheena on Rakkaus saa meidät tukemaan Jehovan järjestelyä


Elämä kristittynä -osiossa jatketaan tässä rakkaus-teemassa. Pidetään se rakkaus Jehovaan tärkeimpänä. Veli Zzzzzz käsittelee nyt aihetta "Rakkaus saa meidät tukemaan Jehovan järjestelyä".


Tämä ohjelmaosuus on keskustelu yhdessä kuulijoiden kanssa, joten voimme mennä tähän työkirjan aineistoon ja käsitellä tätä kysymyksin ja vastauksin. Tässä on monia lainaamattomia raamatunpaikkoja ja teette hyvin, jos käytätte näitä vastauksissanne.

1) Voidaan kysyä tähän ensimmäiseen kappaleeseen, että mikä on erottamisjärjestelyn tarkoitus ja mikä on raamatullinen peruste sille?

Vastaus 1: Tarkoituksena on suojella seurakuntaa ja sitten myöskin ojentaa katumatonta väärintekijää.

Vastaus 2: Raamatullinen peruste löytyy esimerkiksi 1. Korinttilaiskirjeen 5. luvusta. Jakeessa 6 puhutaan siitä, kuinka pieni määrä hapatetta voi hapattaa koko taikinan, eli juuri tämä seurakunnan suojeleminen. Ja sitten jakessa 11 sanotaan ihan suoraan, että lakatkaa olemasta tekemisissä älkääkä edes syökö sellaisen kanssa, jota sanotaan veljeksi, mutta joka harjoittaa katumatta vakavia väärintekoja.

2) Mennään sitten toiseen kappaleeseen. Siihen on kysymys: Miksi voidaan sanoa, että erottaminen on "rakkaudellinen järjestely"?

Vastaus 1: Sen tarkoituksena on tosiaan saada tämä rikkonut selkeästi näkemään, missä hän on mennyt vikaan, ja toisaalta silloin kun hän sen tajuaa, niin on mahdollista myöskin, että hän ymmärtää, mitä hänen pitää tehdä tilanteen korjaamiseksi.

Vastaus 2: Sitten, kun me ollaan mukana tässä oikein, niin se kertoo siitä, että miten paljon me rakastetaan niitä normeja, jotka Jehova on asettanut, pidetään niitä pyhinä ja tärkeämpinä kuin meidän ihmisten ajatuksia.

Vastaus 3: Tuo on aika hyvä piirre tämä, että niin kuin tässä oli, että vähäinen määrä hapatetta hapattaa koko taikinan, eli jos me olisimme tekemisissä tällaisen erotetun tai eronneen kanssa, me heikentäisimme Jehovalta tulevan kurituksen vaikutusta, eli tämä ei saisikaan sitä muotoa, minkä Jehova on sille tarkoittanut ja tämän takia meidän pitää olla vain, vaikka se vaikealta tuntuu ja on kova paikka, niin pitää kunnioittaa Jehovan lakia.

Vastaus 4: Heprealaiskirjeen 12:11 sanoo, että mikään kuritus ei tosin sitä saataessa tunnu ilahduttavalta vaan tuskalliselta, mutta jälkeenpäin se tuottaa sen avulla valmennetuille hedelmänä rauhaa. Se saa heidät tekemään sitä, mikä on oikein. Ja silloin kun erotettu on saanut sopivassa määrin Jehovalta kuria, niin tämä on se tavoite, se toivo, mitä toivotaan ja mitä Jehova toivoo, että ihminen kääntyisi takaisin ja tekee sitä, mikä on oikein Jehovan silmissä.

Vastaus 5: Eli se on tapa osoittaa rakkautta myös erotettua kohtaan.

Vastaus 6: Jos miettii sitten sitä, että Jehova on vetänyt kaikkia hänen palvelijoitansa puoleen ja nähnyt heissä kaikissa jotain hyvää, ja sitten, jos ihminen tekee jonkin isonkin mokan elämässään, ja hänet sitten erotetaan, niin silti Jehova aina ottaa sen ensimmäisen askeleen, niin kuin tässä Jesaja 1:18:ssa sanotaan.

(Jesaja 1:18) 18 ”Tulkaahan, niin oikaistaan asiat välillämme”, sanoo Jehova.

Tämä on niin kaunis kohta kuin voi ollakaan.

(Jesaja 1:18)  – – ”Vaikka teidän syntinne ovat kirkkaanpunaisia, niistä tehdään yhtä valkoisia kuin lumi. – –

Jehova puhdistaa ne täysin. Ei vain pese huonolla valkopesuohjelmalla vaan täysin tekee uudet vaatteet.

Vastaus 7: Oikeuskomitea sanana saattaa hiukan pelottaa, mutta kuitekin oikeuskomitean ensisijainen tarkoitus on aina auttaa ystäviä. Valtavasti tehdään työtä, jotta voitaisiin auttaa ystävää, ja sitten ihan viimeisenä apukeinona tuo auttaminen voi johtaa siihen, että joudutaan erottamaan, mutta siinäkin halutaan tuon ystävän parasta.

Sitten voimme katsoa videon, jonka teema on Pysy uskollisina ehyin sydämin. Jatketaan sitten keskustelua tämän videon aineistosta.


* * * * *


Osa 3, äänite, kesto 2 minuuttia 32 sekuntia.

Koskettava videoaineisto. Kysytään tähän nähtyyn videoon:

Millaista tuskaa vanhemmat tuntevat, jos lapsi jättää Jehovan?

  Kuvat: JW.ORG

Vastaus 1: Vanhemmat kyllä tunteet todellakin tunneperäistä tuskaa, ja se ikävä kestää kauan, ja monille tulee myös niitä ajatuksia, että olisiko voinut tehdä jotakin toisin.


Miten seurakunta voi tukea Jehovalle uskollisia perheenjäseniä?

  Kuvat: JW.ORG

Vastaus 1: Että ei jätetä yksin näitä muita perheenjäseniä. Ei ruveta karttelemaan eikä etsitä syyllistä.


Vastaus 2: Koetetaan rohkaista ja kannustaa ja osoittaa myötätuntoa näitä uskollisia perheenjäseniä kohtaan.

Mikä Raamatun kertomus havainnollistaa sitä, että uskollisuus Jehovaa kohtaan on tärkeämpää kuin uskollisuus perhettä kohtaan?

  Kuvat: JW.ORG

Vastaus 1: Se on tuo kertomus Koorahista ja hänen pojistaan. Vaikka Koorah kapinoi, niin Koorahin pojat pysyivät uskollisina Jehovalle, ja saivat siitä siunauksia.


Miten osoitamme, että uskollisuus Jehovaa kohtaan menee kaiken muun edelle?

  Kuvat: JW.ORG

Vastaus 1: Varmastikin tämmösessä erittäin vaikeassakin tilanteessa sitten noudatetaan silti Jehovan ohjeita ja tahtoa, että ei esimerkiksi pidetä sitten yhteyttä tämmöseen erotettuun sukulaiseen tai ystävään. Se on yksi keino.


Vastaus 2: Se oli se ajatus siitä, että uskollisuus ei mene tämän kurin väliin. Se on hyvä ajatus siitä, että jos me olemme yhteydessä sitten lähisukulaiseen, me mennään tämän rakkauden osoituksen väliin.
 


Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity