Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Aini LinjakumpuAini Linjakumpu, kuva: Lapin yliopisto


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

VerikysymysMuita aiheita:

  
Uskonnon varjot: Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä

Lapin yliopistossa tutkijana toimiva Aini Linjakumpu on julkaissut 27.04.2015 kirjan, joka käsittelee hengellistä väkivaltaa.

Tällä sivustolla luodaan pieni katsaus Linjakummun ansiokkaaseen kirjaan. Koska tämä sivusto käsittelee Jehovan todistajien yhteisöä, on luonnollista, että Linjakummun kirjan esittelyssä pääpaino on juuri Jehovan todistajien yhteisön aiheuttamassa hengellisessä väkivallassa.

 


Linjakumpu kertoo itse kirjastaan mm. näin:

Kirjassa on käsitelty lähinnä vanhoillislestadiolaisuutta ja Jehovan todistajia. Kyseessä ei ole kuitenkaan tutkimus näistä liikkeistä, vaan ilmiöstä, joka voi tapahtua ja myös tapahtuu lukemattomien muiden yhteisöjen piirissä".

Linjakumpu perustelee ajatuksensa hyvin. Hän ottaa myös riittävästi esimerkkejä todellisista tapauksista. Näin kirjan väitteet eivät jää vain teoreettisiksi pohdinnoiksi. Kaiken perustana on vahva tietopohja. Teksti elää voimakkaana ja todellisena aitojen kokemusten mukana.


Jehovan todistajien yhteisön ongelmia käsitellään hyvin monipuolisesti. Otetaan tähän kolme esimerkkiä aiheista.

Verensiirtokielto:

Hengellisen väkivallan kannalta erityisesti Jehovan todistajien verensiirtoon liittyvä kielto on keskeinen: verensiirron kieltäminen voi uhata konkreettisesti ihmisen henkeä. Jehovan todistajat ajattelevat, että veri on pyhää Jumalan silmissä:

”Jumala sanoo, että sielu eli elämä on veressä. Siksi on väärin syödä verta. … Muista, että Jehova vaatii meitä karttamaan verta. Tämä tarkoittaa sitä, ettemme saa millään tavalla ottaa ruumiiseemme toisen ihmisen verta tai edes omaamme, jota on varastoitu.” (Mitä Jumala vaatii meiltä 1996, 25.).

Oikeuskomiteat:

Jehovan todistajien niin sanotut oikeuskomiteat ... edustavat pitkälle vietyä hengellisen oikeudenkäytön tapaa. Oikeuskomiteoiden tehtävänä on määritellä väärintekemisen sisältö ja siihen liittyvät mahdolliset rangaistukset. Komiteat muodostuvat erikseen asiaan valituista, yleensä kolmesta yhteisön vanhimmista. Oikeuskomitea muodostetaan siinä tapauksessa, että on havaittu tarvetta jonkun ihmisen tilanteen arviointiin. Komitea kutsuu syytetyn ihmisen tapaamiseen, joissa asia esitellään ja käsitellään. Syytetyllä on mahdollisuus tuoda todistajia istuntoon mukaan, mutta hänellä ei voi olla ”asianajajaa”, eli henkilöä, joka auttaisi häntä asian käsittelyssä. Komitean jäsenet toimivat ”syyttäjinä” ja ”tuomareina” sekä joissakin tapauksissa myös puolustusasianajajina. Jehovan todistajat itse eivät puhu syyttäjistä tai puolustusasianajajista, vaan tuomareista ja syytetyistä. Istunnoista toimeenpannaan kuulusteluja ja esitetään todisteita. (Ks. esim. Vartiotorni 15.9.1989, 15–19; Vartiotorni 1.7.1992, 14–19.).

Karttaminen:

Jehovan todistajien karttamiskäytäntö on selkeästi ilmaistu eli se on kirjallisesti olemassa liikkeen säännöissä ja kirjoitetussa opissa. Lähtökohtana on selvä eronteko erotettuihin: ”Emme ole tekemisissä erotettujen kanssa hengellisissä emmekä muissakaan yhteyksissä” (Jumalan rakkaus 2012a). Tervehtiminenkin voi olla jo liiallista yhteydenpitoa: ”[P]elkästään jonkun tervehtiminen voi olla ensi askel keskustelun tai ehkä jopa ystävyyden alkuunpääsyyn. Haluaisimmeko me ottaa tätä ensimmäistä askelta erotetun henkilön suhteen?” (Vartiotorni 15.11.1981a, 25.) Yhteydenpidon välttämiseen on esitetty monia perusteluja. ”Jumalan rakkaus” -kirjassa tuodaan esiin yhteisön saastutuksen estäminen ja erotetun yhteisöön palaamisen mahdollistaminen karttamisen avulla.


    

Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu