Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Karttaminen
 
Tutustu myös näihin sivuihin: Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto


 
Oikeuskomiteat

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 Asiaa karttamisesta


Kuva: Pixabay

Tämä sivu tarjoaa linkkejä moniin sivuihin, jotka käsittelevät Vartiotorniseuran karttamisoppia. Karttaminen on julmaa henkistä ja hengellistä väkivaltaa, mikä voi pahimmillaan vaikuttaa koko elämän ajan kartettuun uskonnon uhriin. Karttaminen vaikuttaa negatiivisesti myös siihen henkiöön, jonka on pakko karttaa, vaikka omat tunteet sanoisivat toisin.
 

Ilmaise kristillistä uskollisuutta kun joku sukulainen erotetaan

Huomautus
Tämä on Jehovan todistajien virallinen voimassa oleva opetus. Seuraava teksti on julkaistu Valtakunnan palveluksemme -lehtisessä elokuussa 2002.

1 Perheenjäsenten välinen side voi olla hyvin vahva. Niinpä kun aviopuoliso, lapsi, vanhempi tai joku muu lähisukulainen erotetaan tai eroaa seurakunnasta, se voi olla kristitylle koettelevaa. (Matt. 10:37.) Millä tavoin uskollisten kristittyjen pitäisi kohdella tällaista sukulaista? Onko sillä mitään merkitystä, kuuluuko hän kanssasi samaan huonekuntaan? Katsotaanpa ensin, mitä Raamattu tästä sanoo. Tarkastelemme siinä esitettyjä periaatteita, jotka soveltuvat yhtä lailla erotettuihin kuin seurakunnasta eronneisiinkin.

Lue lisää: Vartiotorniseuran viralliset karttamisohjeet

Millä tavalla Vartiotorniseura kehottaa karttamaan erotettuja ja itse eronneita?

   Kuva: JW.ORG

Tätä asiaa kannattaa miettiä niiden kirjoitusten valossa, mitkä Vartiotorniseura on vuosien varrella julkaissut. Seuraavassa on esillä muutamia näytteitä tästä julmasta henkisestä ja hengellisestä väkivallasta:
*** w11 15/7 s. 32 kpl 17-18 Oletko sinä päässyt Jumalan lepoon? ***

17 Jehova ei nykyään surmaa heti niitä, jotka rikkovat hänen lakejaan. Rakkaudessaan hän antaa heille mahdollisuuden katua epävanhurskaita tekojaan. Mutta miltä Jehovasta tuntuisi, jos katumattoman väärintekijän vanhemmat panisivat Hänet koetukselle pitämällä tarpeettomasti yhteyttä erotettuun poikaansa tai tyttäreensä?

Lue lisää: Karttamisohjeita lainattuna eri vuosilta

 

Vartiotorniseuran tulkinnat erotettujen karttamisesta eivät kestä tarkastelua

Vartiotorniseura väittää erotettujen ja eronneiden karttamisen perustuvan Raamattuun. Tällä sivulla kaadetaan muutama "perustelu" tarkastelemalla Raamatun opetuksia tarkemmin.

Ehkä yleisin Vartiotorniseuran perustelu liittyy tähän raamatunkohtaan:

(1. Korinttilaisille 5:11-13) 11 Mutta nyt kirjoitan teille: lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kutsutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkääkä edes syökö sellaisen kanssa. 12 Sillä mitä tekemistä minulla on ulkopuolella olevien tuomitsemisen kanssa? Ettekö te tuomitse sisäpuolella olevia, 13 kun taas Jumala tuomitsee ulkopuolella olevat? ”Poistakaa paha ihminen keskuudestanne.”

Lue lisää: Vartiotorniseuran "perustelut" karttamiselle

Miksi Suomen Jehovan todistajien virallinen tiedottaja antaa kahdenlaista tietoa karttamisesta?

Veikko Leinonen, Suomen Jehovan todistajien virallinen tiedottaja, vähättelee medialle antamissaan haastatteluissa karttamista tai kieltää sen kokonaan. Kuitenkin Vartiotorniseuran virallisilla internet-sivuilla Leinonen lukee sellaista aineistoa, mikä käsittelee karttamista. Ristiriitaistako? Voit päätellä itse, kun katsot seuraavan YouTube-videon. YouTube-videossa on otteita YLE:n A-studio-ohjelmasta 23.09.2013 ja Vartiotorniseuran julkaisusta "Jumalan rakkaus" sivuilta 207-209.


 
Lue lisää: Jehovan todistajien tiedottaja antaa ristiriitaista tietoa

 

Veikko Leinonen lukee Vartiotorniseuran julkaisuja - miten erotettuja kartetaan?

Veikko Leinonen, Suomen Jehovan todistajien virallinen tiedottaja, vähättelee medialle antamissaan haastatteluissa karttamista tai kieltää sen kokonaan. Kuitenkin Vartiotorniseuran virallisilla internet-sivuilla Leinonen lukee sellaista aineistoa, mikä käsittelee karttamista. Ristiriitaistako? Voit päätellä itse, kun kuuntelet seuraavat esimerkit.

Lue lisää: Jehovan todistajien tiedottaja lukee ohjeita karttamiseen


Vartiotorniseura yllyttää edelleen henkiseen väkivaltaan

Vertaa karttamissääntöjä eettisiin periaatteisiin!

Vartiotorniseura on tunnettu siitä, että se kehottaa ja vaatii sanktioiden uhalla kaikkia Jehovan todistajia karttamaan jyrkästi entisiä Jehovan todistajia. Näin on vaikka olisi kyseessä oma sukulainen. Välillä Jehovan todistajien Suomen haaratoimiston tiedottaja Veikko Leinonen antaa tiedotusvälineille lausuntoja, joissa hän selvästi valehtelee. Tiedottaja yrittää väittää, että suhteiden katkaiseminen eronneisiin ja erotettuihin koskisi vain ns. "hengellisiä asioita". Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Karttaminen on totaalista. Kaikki suhteet pitää Vartiotornin ohjeiden mukaan katkaista.

Lue lisää: Vartiotorniseura kiristää karttamisoppia vuonna 2012.

 

Suomen haaratoimiston edustaja vahvistaa karttamien

Jehovan todistajien haaratoimiston edustaja Aarre Lahti kertoi puhelimessa täysin yksiselitteisesti karttamissäännöt.

Kuuntele tästä: Aarre Lahti kertoo

Kierrosvalvoja kertoo karttamisesta

Jehovan todistajien kierrosvalvojana toiminut Reima Laine kertoo, miten hän karttaa omaa erotettua veljeään.

Kuuntele tästä: Reima Laine kertoo

Miksi Vartiotorniseuran viralliset nettisivut vääristelevät totuutta karttamisesta?

Tätä asiaa kannattaa miettiä sen kirjoituksen valossa, minkä Vartiotorniseura on julkaissut virallisilla nettisivuillaan.

Kuvakaappaus Vartiotorniseuran tekstistä (03.09.2012) todistaa asian.

Lue lisää: Vartiotorniseura antaa julkisuuteen vääristeltyä tietoa karttamisesta

Jehovan todistajien edustaja sisar Hoikka esitti väärin erotettujen karttamisjärjestelyn

YLE Fem, Seportaasi: Ikuisesti Jehovan todistaja 07.03.2013

YLE Fem -kanavan esittämä TV-ohjelma oli hyvin "ohut", mitä tulee sisällön merkityksellisyyteen. Ohjelmassa kikatettiin, syötiin popcornia ja pizzaa, käytiin ovelta ovelle -työssä ja esiteltiin Betelin kiinteistöä ja Espoon Puolarniityntien valtakunnansalia. Ainoa vähän isompi asia tuli esiin, kun Betel-kierroksella ollut pariskunta esitti pari kiusallista kysymystä karttamisesta.

Sisar Hoikka vastasi kysymyksiin näennnäisen asiallisesti, mutta vastaus oli kaikkea muuta kuin aito oikea totuus asiasta. Siksi on paikallaan vähän kerrata niitä ajatuksia, mitä sisar Hoikka TV-ohjelmassa esitti.

Lue lisää: Jehovan todistajien edustaja sisar Hoikka esitti YLE FEM -kanavan ohjelmassa väärin karttamisjärjestelynJehovan todistaja -vanhinten salainen ohjekirja kertoo, että vanhin, avustava palvelija tai tienraivaaja voi menettää "palvelusedut", jos ei karta erotettuja


Tämän sivun oikeassa laidassa on valokuva yhdestä vuoden 2010 "Lauma-kirjan" sivusta. Kuvassa olevassa kappaleessa on seuraava teksti:

Jos joidenkin seurakunnan jäsenten tiedetään olevan tarpeettomasti kanssakäymisissä sellaisten erotettujen tai eronneiden sukulaisten kanssa, jotka eivät asu heidän luonaan, vanhinten tulee neuvoa heitä Raamatun avulla. Heidän kanssaan voidaan tarkastella aineistoa "Jumalan rakkaus" -kirjan sivuilta 207 - 209, Vartiotornin 15.04.1988 sivuilta 26 - 31 tai kirjoituksesta "Ilmaise kristillistä uskollisuutta kun joku sukulainen erotetaan" vuoden 2002 elokuun Valtakunnan Palveluksestamme. Jos on selvää, että kristitty toimii tällä tavalla vastoin erottamisjärjestelyn henkeä eikä ota neuvoja vastaan, hän ei ehkä olisi pätevä sellaisiin seurakunnan tehtäviin, joissa vaaditaan esimerkillisyyttä. Hänen tapaustaan ei käsiteltäisi oikeuskomiteassa, paitsi jos hän itsepintaisesti on hengellisesti kanssakäymisissä erotetun kanssa tai arvostelee avoimesti erottamispäätöstä.

Lue lisää: Jehovan todistaja -vanhinten salainen ohjekirja kertoo, että vanhin, avustava palvelija tai tienraivaaja voi menettää "palvelusedut", jos ei karta erotettuja  Jehovan todistajien kokouksissa opeteltiin karttamaan erotettua perheenjäsentä


Kuva: JW.ORG

Jehovan todistajat saivat syyskuun lopussa 2017 arkipäivän kokouksessa taas valmennusta hengelliseen väkivaltaan. Ohjelmassa katsottiin ensin video Kannata uskollisesti Jehovan ratkaisuja – Karta katumattomia väärintekijöitä. Sen jälkeen pohdittiin kolmea kysymystä:
  1. Mikä tilanne koetteli Sonjan vanhempien uskollisuutta?
  2. Mikä auttoi heitä pysymään uskollisina?
  3. Miten vanhempien uskollisuus Jehovaa kohtaan hyödytti Sonjaa?
Lue lisää: Jehovan todistajia opetetaan tukahduttamaan "luonnollinen kiintymys" perheenjäseniin?Helsingin Sanomat osoitti Veikko Leinosen karttamistulkinnan vääräksiHelsingin Sanomien toimittaja oli saanut tutustua siihen aineistoon, jota käsiteltiin syyskuun loppupuolella 2017 Jehovan todistajien kokouksessa. Kyseessä oli erotetun sukulaisen karttaminen. Kokouksessa oli noin 7 minuutin ohjelma, jossa ensin katsottiin noin 3 minuuttia kestävä video ja sen jälkeen seurakunnan kokouksessa läsnä olleet saivat vastata kolmeen karttamista koskevaan kysymykseen.


Kuva: Helsingin Sanomat / JW.ORG

Helsingin Sanomien jutussa todistetaan kiistatta, että Jehovan todistajien järjestön viralliseen opetukseen kuuluu entisen jäsenen täydellinen hylkääminen vaikka hän olisi sukulainen. Veikko Leinosen väitteet vain hengellisten siteiden katkaisemisesta ja "normaalien" perhesiteiden jatkuminen osoitettiin täysin vääräksi. Mikään tosiasia ei puolla Leinosen näkemystä. Helsingin Sanomat oli lainannut myös erottamiseen kannustavaa tekstiä Jehovan todistajien virallisilta sivuilta. Juuri tuota samaa tekstiä Leinonen itsekin lukee ääneen Jehovan todistajien verkkosivuilla.

Lue lisää: "Sonja" soittaa kotiin, mutta äiti ei saa vastata - Näin Jehovan todistajien jyrkkä opasvideo määrää karttamaan seurakunnan hylännyttä
Karttaminen Jehovan todistajien keskuudessa

Maaria vääntää rautalangasta karttamisen ideologian ja osoittaa sen täysin kestämättömäksi tavaksi toimia:

Siirretäänpä Jehovan todistajien karttaminen päiväkotimaailmaan. Yksi lapsi uskoo joulupukkiin, toinen ei. Joulupukkiin uskova lapsi sanoo, ettei leiki tuon toisen kanssa. Mitä tapahtuu? Mitä aikuiset tekevät?


Kuvakaappaus: JW.ORG

Lue lisää: Miksi ihmeessä sallimme yhteiskunnassa tällaista kiusaamista harjoittavan instituution olemassaolon?
Kokemuksia hengellisestä väkivallasta, hylkäämisestä ja karttamisesta

Jehovan todistajien järjestön jyrkkä karttamiskäytäntö on aiheuttanut suunnatonta tuskaa sekä kartettaville että karttajille. Tälle sivulle on koottu muutamia median julkaisemia juttuja hengellisestä väkivallasta, hylkäämisestä ja karttamisesta.

Lue lisää: Kokemuksia hengellisestä väkivallasta, hylkäämisestä ja karttamisesta - Mitä lehdet, TV ja radio ovat kertoneet?

Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu