Johanneksen pojan kotisivut - Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon
Johanneksen pojan internetsivut - historiaa


Miten ja milloin Johanneksen pojan internetsivut syntyivät?

Kaikki alkoi oikeastaan tammikuussa 2005. Espoo Läntisessä seurakunnassa eräs vanhin käyttäytyi sopimattomasti kolmea seurakunnan jäsentä kohtaan. Yksi heistä oli tienraivaajasisar, yksi vanhin ja yksi minä, Johanneksen poika, tavallinen rivijulistaja.

Kun aikaa kului näistä ikävistä tapahtumista, aioimme selvittää yhdessä nämä asiat perusteellisesti niin, ettei kenenkään mainetta pilattaisi lopullisesti seurakunnan silmissä. Niinpä laadimme yhteisen tietopaketin, jonka "esipuheena" oli tämä kirje:


Sisar Tienraivaajan, veli Vanhimman ja Johanneksen pojan yhteinen kirjelmä 29.11.2005

Rakas veli Vanhin! (Lähetetty kaikille vanhimmille ja myös Suomen haaratoimistoon)

Meitä huolestuttaa seurakunnassamme pitkään jatkunut epäoikeudenmukaisuus. Tämä on tuonut ystävien keskuuteen levottomuutta. Olemme nyt yhdessä päättäneet lähestyä Espoo-Läntisen vanhimmistoa ja siksi henkilökohtaisesti myös sinua.

"Järjestetyt tekemään Jehovan tahto" kirjassa, luvussa: Seurakunnan rauhan ja puhtauden säilyttäminen. s. 149, 150 sanotaan: ”- Mikäli sinusta tuntuu, ettet voi sivuuttaa asiaa, siitä tulee ilmoittaa seurakunnan valvojille. Sinun on hyvä muistaa, että heidän tavoitteenaan on säilyttää seurakunnan rauha ja puhtaus. Kun olet puhunut vanhimmille, olet vienyt asian niin pitkälle kun voit.”

Meistä jokainen on asiansa yhteydessä ottanut Mat. 18:15, 16 mukaiset askeleet. Nyt on pakko noudattaa jakeessa 17 olevaa neuvoa: ”Jos hän ei kuuntele heitä, puhu seurakunnalle…”
Lähestymme veljiä, kaikki kolme henkilöä yhdessä, jotta sanoillamme olisi riittävä painoarvo.

”Älä ota huomioon syytöstä vanhinta vastaan muun kuin kahden tai kolmen todistajan todistuksen perusteella.” (1.Tim. 5:19)

Uskomme että haluatte noudattaa ohjetta, joka on 1. Tim.5:21 ”Velvoitan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä noudattamaan näitä asioita ilman ennakkopäätöstä, tekemättä mitään ennakkomieltymyksen mukaan.”

Tämä tulisi ottaa huomioon jokaisen osapuolen asiaa käsiteltäessä. Jokainen on syytön, kunnes on riittävän pätevät todisteet häntä vastaan. (ei vain jonkun mielipiteet!)

Ymmärrämme, että aineisto saattaa tuntua laajalta. Olemme koonneet tähän kuitenkin kirjallisena todistusaineiston, jonka perusteella on helppo saada kokonaiskuva tapahtumista. (kunkin henkilön osalta)

Lisäksi on olemassa myös paljon muuta aineistoa, esim. sähköpostia ja nauhoituksia, jotka ovat tarvittaessa käytettävissänne. Jos herää kysymyksiä, voit ottaa luonnollisesti yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

Jos päädytte kysymään neuvoa haaratoimistolta tai sen lakiosastolta, antakaa tässä tapauksessa ehdottomasti heidän käyttöönsä koko tämä aineisto liitteineen, ettei irrallisista otteista tai asioista tehtäisi hätiköityjä johtopäätöksiä.

Vartiotorni 15.7.2005 sanoo sivulla 19. ”Miten viisasta onkaan noudattaa neuvoa olla uskomatta joka sanaan! Etenkin niiden, joille on uskottu vastuu neuvoa toisia kristillisessä seurakunnassa, on suhtauduttava tähän vakavasti. Neuvojalla on oltava kokonaiskuva siitä, mitä on tapahtunut. Hänen on kuunneltava tarkkaan ja kerättävä tietoja kaikilta osapuolista, jottei hän esitä hataria tai yksipuolisia neuvoja.”

San. 14:15 ”Kokematon uskoo joka sanan, mutta terävänäköinen harkitsee askeleitaan.”

Kysymmekin miksi annatte yhden vanhimman seurakunnassa määrätä ajatteluanne mieleisekseen? Vaikka hän esittää vain omia mielipiteitään ja uskomuksiaan asioiden tueksi, ette ole kuitenkaan kysyneet asioista tarkemmin asianomaisilta. Hoidetaanko asiat Raamatun suosittelemalla tavalla? Millaisen viestin tämä antaa vanhimmistosta ystäville seurakunnassa?

Pyydämme, että kun teette päätöksen asiassamme ja kirjaatte sen vanhimmiston kokouksen pöytäkirjaan, niin kiinnittäkää erityishuomiota siihen, minkä todisteiden perusteella on päädytty mihinkin päätökseen.

Tätä pyydämme siksi, että tulemme myöhemmin vaatimaan henkilötietolain 523/1999 §28 (Liite1) mukaan nämä mahdolliset pöytäkirjat tai meitä koskevat tiedot kirjallisina nähtäväksemme. (Room.13:1-5)

Ainoastaan tällainen avoimuus jota Raamattu suosittelee (1.Kun.3:16,27, Apt.5:33-40), voi johtaa siihen haluttuun tilanteeseen, että seurakunta vahvistuu ja lujittuu.

Tämä on mahdollista vain, jos vanhimmisto osoittaa toimissaan aitoa Jumalista viisautta ja nöyryyttä. Kun seurakunta havaitsee näin tapahtuvan, niin sen kunnioitus vanhimmistoa kohtaan lähtee sydämestä, ei pakosta. 1.Kun. 3: 28 ”Ja koko Israel sai kuulla oikeudellisesta päätöksestä, jonka kuningas oli antanut, ja he alkoivat pelätä kuningasta, sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeudellisen päätöksen tekemiseen.”

Rukoilemme Jehovalta, että Jumalan sanan ohjeiden noudattaminen toisi teille viisautta ja tarkkanäköisyyttä asian käsittelemiseksi oikeudenmukaisesti.

Palvelijatoverinne Espoo-Läntisen seurakunnasta, Espoossa 29.11.2005

Sisar Tienraivaaja, veli Vanhin ja Johanneksen poika


Tämän kirjeen ja muun aineiston toimittaminen vanhimmille ja haaratoimistoon tuotti kyllä "tuloksia". Sisar tienraivaaja menetti tienraivaajan aseman, vaikka hän ei ollut tehnyt mitään väärää. Vaikka hän vetosi haaratoimiston ylimpään johtoon, hänelle ei palautettu tienraivaajan asemaa. Niinpä hän lähti siitä seurakunnasta ja liittyi toiseen seurakuntaan.

Veli Vanhimman asiaa käsiteltiin virallisesti yli 10 tuntia. Allekirjoitetun loppuraportin mukaan hän ei ollut tehnyt mitään väärää, mutta siitä huolimatta hänet poistettiin vanhimmistosta. Myöhemmin hän on jäänyt toimettomaksi.

Johanneksen pojalle (minulle) ei kukaan suostunut edes vastaamaan. Yksikään seurakunnan vanhin ei vastannut, eikä haaratoimisto vastannut. Kun oli kulunut melkein vuosi tuon kirjelmän jättämisestä, soitin haaratoimistoon Jukka Ropposelle ja kysyin, kuka vastaa kirjelmään. Jukka Ropponen oli hyvin tyly eikä aikonut tehdä asiassa mitään. Lähetin sen jälkeen Jukka Ropposelle kaksikin sähköpostia (14.09.2006 ja 23.10.2006), joissa vetosin asioiden selvittämisen puolesta. Mutta tämä johti vain täydelliseen hiljaisuuteen.

Niinpä sitten 31.10.2006 avasin internetiin "Myllynkivisivut" Geocities-palvelimelle, missä aloin julkaista päivittäin otteita kotonani tapahtuneista kuulusteluista äänitteinä (kolmena eri päivänä vanhimmat kuulustelivat minua yhteensä noin 5 tuntia). Sivuilla julkaistiin myös sähköpostikirjeenvaihtoa.

Sivujen suuren suosion takia Geocities-sivut menivät ajoittain tukkoon. Ne olivat myös Tripod-palvelimella, mutta niidenkään kapasiteetti ei riittänyt.

12.11.2006 sain puhelimessa kutsun saapua oikeuskomiteaan. En mennyt sinne henkilökohtaisesti terveydellisistä syistä. Toimitin vanhimmille terveysselvityksen (sairastettu vakava sydäninfarkti), mutta se ei merkinnyt vanhimmille mitään. Niinpä vanhimmat kokoontuivat yksinään erottamaan minua. Kesken komiteaistunnon oikeuskomitean puheenjohtaja ja seurakunnan sihteeri soitti minulle ja kysyi, milloin poistan "Myllynkivisivut" netistä. Vastasin, että heti kun minun valituskirjelmääni on vastattu. Vanhin sanoi, että se ei liity tähän, heillä ei ole kuulemma valtuuksia sitä käsitellä. Myöhemmin sain kuulla läheltä Betelin sisäpiiriä, että Jukka Ropponen ja Jouni Palmu olivat määränneet Espoo Eteläisen seurakunnan erottamaan minut.

23.11.2006 Oikeuskomitean puheenjohtaja kävi erään toisen oikeuskomitean jäsenen kanssa ilmoittamassa kotonani, että minut on erotettu.

Joulukuun ensimmäisenä päivänä 2006 Myllynkivisivut siirtyivät MikroBitin palvelimelle, missä oli enemmän kapasiteettia.

Tässä on kuvakaappaus "Myllynkivisivujen" etusivulta siihen aikaan, kun sivuilla oli jo paljon materiaalia.

 

 
Myllynkivisivut olivat minulle hyvin henkilökohtaiset sivut. Myöhemmin muutin sivuston rakennetta niin, että Myllynkivet olivat vain yksi osa sivustoa. Aiheita ja teemoja oli jo paljon enemmän, kuten esim. "Dokumentit", "Vuosi 1975", "Henkilötietolaki", "Karttamisohjeet", "Seitsemän aikaa, lukijoiden kysymys", "Konventtipuheet", Riku Richterin sivut jne.


 
Kun Myllynkivisivut olivat täyttäneet tehtävänsä, poistin ne.

MikroBitin palvelimella tulivat rajat vastaan. Kotisivuille varattu tila oli loppumassa. Jotain oli tehtävä. Niinpä siirsin sivuni nettihotelliin, missä voisin kasvattaa kotisivutilaa ja kaistan määrää tarpeen mukaan. Siirto nettihotelliin tapahtui vuonna 2012 kesällä. Sivujen ulkoasu oli silloin melko vaatimaton.
 

 
Elokuussa 2012 perustin sivujeni yhteyteen uutissivut. Olen joutunut ostamaan lisää tilaa ja tiedonsiirtokaistaa kolmeen otteeseen nettihotellista. Kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Suuri piikki kävijämäärässä oli toukokuussa 2014, kun media pöllytti JT-yhteisöä ja Jehovan todistajien johtoporras joutui vierailemaan ministerien kahvipöydässä. Myöhemmin he myös joutuivat luovuttamaan kahdelle naisministerille tarkastettavaksi vanhinten salaisen kirjan, jota ei Vartiotorniseuran sääntöjen mukaan nainen saa nähdä eikä varsinkaan lukea.

"Paimentakaa Jumalan laumaa" -kirjan julkaisemisen jälkeen useat vanhimmat ovat tiedustelleet mahdollisuutta saada julkaisu kierresidottuna. Mikään ei estä vanhinta henkilökohtaisesti sitomasta tai laminoimasta kirjaa itselleen tai muille vanhimmille. Jos työn tekee kastettu veli, joka ei ole vanhin, vanhimman on valvottava työskentelyä. Ulkopuoliset yritykset, ei-uskovat tai sisaret eivät saa tehdä tätä sidonta- tai laminointityötä. Kirjan sisältö on luottamuksellinen ja luottamuksellisuus on säilytettävä.


Uutissivuni näyttävät nykyisin tämän kaltaisilta. Sivuilla on yhteensä yli 2800 uutista.

 


 


Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu