Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Kahden todistajan vaatimus

Paimentakaa Jumalan laumaa - Vanhinten ohjekirja
Kuva: JW.org
Kirja "Paimentakaa Jumalan laumaa"
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys


Ristiriita "kahden todistajan" vaatimuksessa


Jehovan todistajat noudattavat yleensä sellaista periaatetta, että väärinteolla täytyy olla kaksi tai kolme todistajaa, jotta voidaan ryhtyä oikeudellisiin toimiin seurakunnassa. Onko tuo periaate käytössä johdonmukaisesti? Vaaditaanko kaikkiin tapauksiin aina vähintään kaksi todistajaa?

Ei todellakaan, ja se on hyvin epäoikeudenmukaista ja väärin. Se asettaa erilaiset tapaukset hyvin eriarvoiseen asemaan.

Vartiotorni-lehti kertoo kahden todistajan vaatimuksesta näin:

*** w97 15/8 s. 27-28 Miksi ilmoittaa siitä mikä on pahaa? ***

Tarvitaan vähintään kaksi todistajaa, jotta syytös voitaisiin vahvistaa (Johannes 8:17; Heprealaisille 10:28). Jos henkilö kiistää syytöksen ja sinun todistuksesi on ainoa, asia jätetään Jehovan käsiin (1. Timoteukselle 5:19, 24, 25). Näin tehdään tietoisina siitä, että kaikki on ”täysin paljastettua” Jehovalle ja että, jos tuo ihminen on syyllinen, hänen syntinsä ’tavoittavat’ hänet lopulta (Heprealaisille 4:13; 4. Mooseksen kirja 32:23).

Em. lainauksen mukaan seurakunta ei ryhdy mihinkään toimiin, jos vähintään kahta todistajaa ei löydy. Tuon asian vahvistaa myös Harold V. Mouritz vuonna 2005 vyöhykevalvojana pitämässä puheessaan.

Mitä tästä kahden todistajan vaatimuksesta käytännössä seuraa esim. lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa? Tällaiselle asialle harvoin löytyy kahta todistajaa. Niinpä epäiltyä asiaa ei välttämättä edes tutkita ainakaan sillä vakavuudella kuin pitäisi. Lasten oikeus turvalliseen elämään vaarantuu. Rikolliset saavat jatkaa likaisia puuhiaan.

Lokakuussa 2012 Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto lähetti kaikille seurakunnille kirjeen, missä mm. tämä asia tuli esille. Tähän on lainattu tuon kirjeen kappale 11:

11. Lisäksi vanhinten tulee tutkia jokainen syytös lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kun vanhinten tietoon tulee tällainen syytös, heidän tulee tämän kirjeen lisäksi käydä huolellisesti läpi Paimentakaa-kirjan 12. luvun kappaleissa 18–21 olevat ohjeet. Kun vanhimmat käsittelevät tapausta seurakunnan kannalta ja arvioivat todisteita, heidän tulee kuitenkin pitää mielessään Raamatun selvä ohje: ”Yhden ainoan todistajan ei tule nousta ketään miestä vastaan, olipa kyseessä mikä tahansa erhe tai mikä tahansa synti – – Kahden todistajan suulla tai kolmen todistajan suulla tulee asian olla varma.” (5. Moos. 19:15.) Jeesus vahvisti tämän vaatimuksen kahden tai kolmen todistajan todistuksesta (Matt. 18:16). Vaikka vanhimmat tutkivat jokaisen syytöksen, Raamattu ei näin ollen anna heille valtuutta ryhtyä oikeudellisiin toimiin seurakunnassa, ellei väärintekijä ole tunnustanut tekoa tai ellei sille ole kahta luotettavaa todistajaa. Jos tapaukselle on vain yksi todistaja ja vanhimmilla ei ole valtuutta ryhtyä oikeudellisiin toimiin, heidän tulee kuitenkin seurata valppaasti syytetyn käytöstä ja toimintaa (ks. tämän kirjeen kpl 12). Jos erillisillä tapauksilla mutta samankaltaisilla väärinteoilla on kaksi todistajaa, heidän todistustaan voidaan pitää riittävänä oikeudellisiin toimiin ryhtymiselle (1. Tim. 5:19, 24, 25). Mikäli henkilö ei kadu törkeää syntiään, hänet tulee erottaa seurakunnasta. Jos päätöksenä on ojentaminen, siitä tulee ilmoittaa seurakunnalle (ks 10 luvun 7 kappaleen 20 toinen luetelmakohta). Tämä suojelee seurakuntaa. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettyä henkilöä koskevia tietoja (onpa tapaus vahvistettu todeksi tai ei) tulee säilyttää luottamuksellisessa arkistossa määräämättömään aikaan asti, ja niihin tulee merkitä ”Älä hävitä”. Tämä koskee myös niitä tapauksia, joissa joku on erotettu lapsen hyväksikäytön vuoksi ja myöhemmin otettu takaisin. Koska tapaukset, joissa aikuinen on käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen lasta, ovat vaativia, ottakaa yhteyttä kierrosvalvojaanne. Hän nimittää kierrokseltanne jonkun kokeneen vanhimman oikeuskomitean puheenjohtajaksi.

Uudistettu vanhimmiston ohjekirja ("Paimentakaa Jumalan laumaa" -kirja) sisältää saman tapaista teksiä, mutta koska tämän kirjeen sisältö on uudempi, tulee toimia em. kirjeen mukaan.

Oleellinen tekstin osa on tämä: "Vaikka vanhimmat tutkivat jokaisen syytöksen, Raamattu ei näin ollen anna heille valtuutta ryhtyä oikeudellisiin toimiin seurakunnassa, ellei väärintekijä ole tunnustanut tekoa tai ellei sille ole kahta luotettavaa todistajaa."

Moni rikos jää oikeasti tutkimatta, kun tuijotetaan vain kahden todistajan vaatimusta. On huomattava se tosiasia, että nykyisin on käytössä myös tieteellisiä tutkimusmenetelmiä, mitä Raamatun aikoina ei ollut. Esimerkiksi DNA-tutkimus voisi monissa tapauksissa auttaa syyllisyyden todistamisessa tai vapauttavan päätöksen antamisessa. Ei ole tarpeen löytää yhtään todistajaa, ja juttu voidaan ratkaista, jos käytössä on nykyaikaiset menetelmät ja ammattilaistutkijat.

Wikipedia kertoo DNA-testien käytöstä mm. näin:


"Myös DNA-tunnisteiden käyttö rikostutkinnassa on yhä yleisempää. Suomessa DNA-tutkimuksia tehdään niin henki- kuin omaisuusrikoksissakin. Rikostutkinnassa DNA:a voi löytyä muun muassa siemennesteestä tai ihokudoksesta. DNA on erittäin luotettava todiste todistettaessa syytetyn syyllisyyttä. Sen avulla voi myös todistaa isyytensä yleensä jopa yli 99,99 % varmuudella."

Toinen seikka, mikä tässä kappaleessa 11 tulee räikeästi esiin, on se, että vanhimpia ei ohjeisteta kertomaan viranomaisille mahdollisista rikoksista. Rikostutkinta kuuluu viranomaisille, ei seurakunnan vanhimmille. On huomattava, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, ja se on vakava rikos, joka voi pahimmillaan pilata lapsen koko elämän. Kirjeessä kehotettiin vain soittamaan viipymättä haaratoimiston lakiosastolle ja pyytämään neuvoja. Kirjeessä ei kehotettu ottamaan yhteyttä viranomaisiin.

Koko lokakuussa 2012 lähetetyn kirjeen sisältö on luettavissa englannin kielellä täältä.

Jehovan todistajien järjestö on kuitenkin hyvin epäjohdonmukainen tässä kahden todistajan vaatimuksessa. On hyvä ottaa käytännön elämästä esimerkki, joka osoittaa Vartiotorniseuran käyttävän kaksia punnuksia väärintekoon liittyvien asioiden tutkimisessa ja tuomitsemisessa. Kahdenlaisten punnusten käytöstä varoitettiin Raamatussa:

(Sananlaskut 20:10)  – –Kahdenlaiset punnukset ja kahdenlaiset eefa-mitat – kummatkin ovat Jehovasta inhottavia.

Jos kaksi vastakkaista sukupuolta olevaa aikuista Jehovan todistajaa yöpyy samassa asunnossa, heidät voidaan erottaa, jos heidän nähdään lähtevän aamulla yhtä aikaa asunnosta. Tällaisessa tapauksessa ei välttämättä vaadita yhtäkään todistajaa millekään väärinteolle. Samassa asunnossa yöpyminen on erotusperuste, ellei yöpymiselle löydy "lieventäviä" asianhaaroja.

Lainaan tähän uudesta vanhimmiston ohjekirjasta otteen sivulta 61 kappaleesta 11:

Syytetty on ollut todistetusti (ainakin kaksi todistajaa) koko yön samassa talossa vastakkaista sukupuolta olevan kanssa (tai samassa talossa homoseksuaaliksi tiedetyn henkilön kanssa) sopimattomissa olosuhteissa.

Vanhinten on käytettävä hyvää arvostelukykyä arvioidessaan tapausta, ennen kuin he muodostavat oikeuskomiteaa. Olivatko kyseiset kaksi henkilöä kahden kesken koko yön? Onko todisteita siitä, että kyse on romanttisesta suhteesta? Voisiko tapahtuneen taustalla olla ymmärrettäviä syitä, kuten odottamaton hätätilanne.

Mikäli lieventäviä asianhaaroja ei ole, oikeuskomitea muodostettaisiin porneiaan viittaavan voimakkaan aihetodisteen perusteella.

Miksi tässä tapauksessa ei vaadita kahta tai kolmea todistajaa? Yöpyminen samassa asunnossa on erotusperuste, vaikka ei olisi mitään viitteitäkään siitä, että asunnossa olisi esim. harrastettu seksiä. Syytökset tällaisissa tapauksissa perustuvat pelkästään joidenkin vanhinten mielikuvitukselle. Ja vaikka asunnossa olisikin tapahtunut "jotain sopimatonta", niin siitä ei pitäisi kahden todistajan säännön perusteella joutua oikeuskomiteaan. Edellä lainattu Vartiotornin kohta kertoi mm. näin: "Tarvitaan vähintään kaksi todistajaa, jotta syytös voitaisiin vahvistaa. Jos henkilö kiistää syytöksen ja sinun todistuksesi on ainoa, asia jätetään Jehovan käsiin."

Sitä paitsi monet nykyajan ihmiset ajattelevat, että aikuisten ihmisten yksityisasiat eivät kuulu muille ihmisille, eivät edes vanhimmille.

Miksi LAPSIIN kohdistuvia väärintekoja ei viedä oikeuskomiteaan, jos ei löydy vähintään kahta todistajaa? Miksi kaksi aikuista joutuu oikeuskomiteaan ilman mitään todisteita?

 


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu