Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Ihmisoikeudet ja uskonnonvapaus


&
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 


Noudattaako Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta Suomen perustuslakia ja uskonnonvapauslakia? Miten käy ihimisoikeuksille?


Uskonnonvapaus ja ihmisoikeudet ovat jaloja päämääriä, joiden eteen kannattaa tehdä työtä jatkuvasti. Suomikaan ei ole tässä suhteessa poikkeus. Jotkut uskonnolliset yhteisöt kuvittelevat, että "uskonnonvapauden varjolla" voi tehdä mitä vain, jopa loukata Suomen laissa olevia ihmisoikeuksia. Siksi on hyvä tarkastella, mitä laki sanoo ihmisoikeuksista ja uskonnonvapaudesta.

Esimerkiksi nämä asiat eivät käytännössä toteudu Jehovan todistajien yhteisössä.

"Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan ... uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen ... perusteella."

Elinkautinen karttamisrangaistus aivan kiistattomasti asettaa yhteisöstä eronneen tai erotetun sellaiseen asemaan, että hänet eristetään JT-sukulaisista ja -ystävistä. Ja syy voi olla todellakin se, ettei vain usko samalla tavalla kuin JT:t, tai on sanonut "mielipiteen" jostain oppikysymyksestä, esim. "orjaluokasta" tai vuodesta 1914.

Oikeuskomitean tuomio voi johtaa karttamiseen. Lue lisää täältä.
Lisätietoja karttamisesta täällä.


"Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."

Jehovan todistaja -perheen lapset eivät saa vapaasti valita kavereitaan. He eivät saa valita sitä, kuinka paljon ja mitä kouluja käyvät. He eivät saa valita seurustelukumppaniaan vapaasti.

Lisätietoja seuran valinnasta täällä.
Lisätietoja koulutuksesta täällä.
Lasten omakohtaisia kokemuksia asiasta täällä.

Lisäksi kannattaa huomioida lasten kohdalla tämä:
Lapsen oikeuksien sopimuksessa on kohdat vapaudesta vastaanottaa tietoa, oikeus säilyttää sukulaissuhteensa, lapsen mielipide tulee ottaa huomioon, on oikeus yksityisyyteen ja ajatusten vapauteen... Suomi on ratifioinut sopimuksen, eli se on voimassa olevaa lainsäädäntöä Suomessa. Jehovan todistaja -perheen lasten kohdalla tuo ei oikein kyllä "toimi". Vartiotorniseuran ohjeet ajavat kaiken edelle, valitettavasti.
Lähde: Unicef.

"Sukupuolten tasa-arvoa edistetään..."

Jehovan todistajien yhteisössä ei ole sukupuolten tasa-arvoa. Jehovan todistajat opettavat, että naisten tulee aina alistua miesten johtoon. Naisia ei hyväksytä Jehovan todistajien yhdyskunnan jäseniksi eikä seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Vartiotornissa 15.02.2007 sivuilla 19 ja 20 kerrotaan näin:
Raamatussa selitetään, että sekä naimisissa olevien että naimattomien naisten tulee alistua niiden hengellisesti pätevien miesten johtoon, jotka valvovat kristillistä seurakuntaa.

Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys:
Yhdyskuntaan otetaan varsinaisia jäseniä enintään 20 mutta vähintään 15 yhdyskunnan hallituksen päätöksellä. Seurakunnan varsinaisia jäseniä saa olla enintään kymmenen mutta vähintään viisi, jotka ovat seurakunnan johtokunnan valitsemia ja yhdyskunnan hallituksen hyväksymiä. Varsinaisen jäsenen tulee olla vihkiytynyt seurakunnan vanhin (vain mies voidaan valita vanhimmaksi).Esimerkiksi nämä asiat eivät käytännössä toteudu Jehovan todistajien yhteisössä.

"Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaisen vapauteen, koskemattomuuteen"

Jehovan todistaja -vanhimmat joskus röyhkeästi tunkeutuvat ihmisten koteihin tarkastamaan esim. sängyn leveyttä, josta he päättelevät "haureuden harjoittamisen".

Jos kaksi vastakkaista sukupuolta olevaa aikuista Jehovan todistajaa yöpyy samassa asunnossa, heidät voidaan erottaa, jos heidän nähdään lähtevän aamulla yhtä aikaa asunnosta.

Lisätietoja eräästä "tupatarkastuksesta" täällä.
Lisätietoja siitä, miten pelkkä vanhinten mielikuvitus voi saada aikaan erottamisen, jos aikuiset yöpyvät samassa osoitteessa. Lue tästä. (vrt. em. jutussa siihen, miten JT:t eivät ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jos epäiltyyn pedofiilitapaukseen ei löydy kahta todistajaa).

"Jokaisella on oikeus ... turvallisuuteen".

Miten "turvallisuus" toteutuu silloin, kun rikoksen uhreiksi joutuneet syyllistetään oikeuskomiteoissa ja heitä kielletään kertomasta siitä muille eikä varsinkaan viranomaisille?

Lisätietoja raiskattujen ja hyväksikäytettyjen kokemuksista täällä.

Miksi lasten hyväksikäyttöjutuissa tarvitaan kaksi todistajaa? Lue täältä.

Miten "turvallisuus" toteutuu Jehovan todistajien lasten kohdalla, kun heille pienestä pitäen luetaan kirjoja, missä pelotellaan demoneilla ja Harmagedonin sodalla? He tuntevat olonsa turvattomaksi ja voivat etukäteen surra niitä sukulaisiaan, jotka kuolevat Harmagedonin sodassa, koska eivät kuulu Jehovan todistajiin. Monet heistä näkevät painajaisia ja saavat vuosia kestäneen trauman, mikä voi johtaa terapiatarpeeseen.

Lisätietoja täällä.
Pelottavia kuvia täällä.
Ote yhdestä lapsuuden kokemuksesta:
Lapsena odotin Harmagedonia. Odotin sen tapahtuvan ennen kuin tämä sukupolvi katoaa.... Lapsuudessa pelkäsin maanantaisten sireenien ulvontaa vaikka tiesin, että niitä testattiin joka viikko samaan aikaan. Sain paniikkikohtauksia yksin ja etsin vanhempiani paniikissa sukulaisten luota ja kaupoista. Sydän tykytti, kun juoksin lumisohjossa sireenin ulvoessa katuja pitkin. - Lue lisää täältä.


Esimerkiksi nämä asiat eivät käytännössä toteudu Jehovan todistajien yhteisössä.

"Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus"

Jehovan todistaja -yhteisössä tämä ei toteudu. Jokaisen on pakko uskoa sillä tavalla kuin hallintoelin määrää. Jos oppi muuttuu, jokaisen täytyy muuttaa uskoaan ja "omaatuntoaan" vastaavalla tavalla. Oppia ei saa epäillä eikä kyseenalaistaa.

Lisätietoja eräästä konventtipuheesta täällä.
Lisätietoa ajattelun "vapaudesta" täällä.

"Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus ... kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen".

Jehovan todistaja -yhteisössä tämä ei toteudu. Jos lapsi kasvaa JT-perheessä, häntä aletaan valmentaa pienokaisesta asti saarnaajaksi. Ihanteena on saada joukkoon "pikku saarnaaja" ihan muutaman vuoden ikäisenä. Lapsi elää suljetussa yhteisössä näkemättä juurikaan, miten muut, ns. "normaaliperheet" elävät. Heillä ei ole vertailukohtaa mihinkään. Pienet lapset kuvittelevat helposti, että kaikki perheet menevät kaksi kertaa viikossa kokoukseen istuakseen siellä kuuntelemassa noin kaksi tuntia kerralla.

Kun sitten tällainen pikkuvanha vanhempien "näyttelykappale" menee kasteelle esim. 10-vuotiaana, hän lyö lukkoon koko elämänsä. Kastetta ei voi perua. Jos hän myöhemmässä elämän vaiheessa haluaa irtautua tuosta uskonnosta, hän menettää perheensä siinä samassa, vain siitä syystä, että oli käynyt kasteella. Kastamattomia ei karteta, mutta kastettuja kartetaan, jos nämä eroavat tai tulevat erotetuiksi. Kuinka "kypsiä" pienet lapset ovat päättämään elämästään esim. 10-vuotiaina? Hänellä ei ole käytännössä vapautta valita uskontoaan, jos hän asuu JT-perheessä.

JT-lapset ja -nuoret ovat oikeastaan "syyntakeettomia", jos he menevät alaikäisinä kasteelle. He eivät voi oikeasti käsittää kasteen merkitystä ja sitä, että se on lopullinen teko, mitä ei voi perua.


"Syyntakeettomuus merkitsee kyvyttömyyttä ymmärtää syy-seuraussuhteita ja tekojen seurauksia. Syyntakeettomuus on juridiikassa tekijä, joka joko poistaa teon rangaistavuuden (ymmärrystä vailla) tai alentaa sitä (täyttä ymmärrystä vailla)." - Lähde: Wikipedia.

Lisätietoja eräästä hallintoelimen jäsenen puheesta täällä.
Lisätietoa lapsityövoiman käytöstä täällä.
Selvitys JT-perheiden lapsista täällä.
JT-perheen nuorilla kovat vaatimukset, lue täältä.

Esimerkiksi nämä asiat eivät käytännössä toteudu Jehovan todistajien yhteisössä.

"Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä."

Jehovan todistaja -yhteisössä tämä ei toteudu. Jos joku liittyy Jehovan todistajien yhteisöön ja ottaa Jehovan todistajien kasteen, se on peruuttamaton toimenpide. Kunniallista irtautumismahdollisuutta ei ole. Niin kauan kun ei ole kastettu, ei tule mitään vaikeuksia, vaikka eroaisikin. Mutta kasteen jälkeen eroaminen ilman sanktioita on mahdotonta. Vartiotorniseuralla on jyrkkä karttamisjärjestely, mikä pakottaa jokaisen Jehovan todistajan karttamaan sekä erotettuja että itse erotettuja. Karttaminen ei ole henkilökohtainen valinta vaan Järjestön vaatimus. Eroamista seuraa automaattisesti elinkautinen karttamisrangaistus.

Suomen Mielenterveysseura  nimitti 1990-luvun alussa Uskonto ja mielenterveys –työryhmän, joka laati ns. "Uskonnollisten yhteisöjen eettiset periaatteet". Jehovan todistajien edustajana oli Veikko Leinonen. Eettisten periaatteiden pykälässä 7 sanotaan, että "Suomessa toimivat uskonnolliset yhteisöt huolehtivat siitä, että uskontokunnasta voi halutessaan erota joutumatta minkäänlaisen painostuksen tai syrjinnän kohteeksi tai minkään elimen tai uskontokunnan edustajan kuulusteltavaksi tai puhuteltavaksi".

Jehovan todistajien kohdalla eettisiä periaatteita ei noudateta, vaikka Jehovan todistajien edutaja Veikko Leinonen oli mukana laatimassa niitä.

Eronneen karttaminen on samanlaista kuin erotetun karttaminen:

Siihen, joka eroaa luopumalla uskosta ja hylkäämällä harkitusti Jehovan palvonnan, suhtaudutaan samalla tavalla kuin erotettuun. (Järjestetyt tekemään Jehovan tahto, 2005, s. 155)

Lisäksi kun kristityt karttavat myös seurakunnasta tarkoituksellisesti eronneita, he ovat suojassa mahdollisilta arvostelevilta ja halveksivilta ajatuksilta tai jopa luopionäkemyksiltä. (Vartiotorni 1988 15/4 s. 27-28 kpl 10)

Lisätietoja karttamisjärjestelystä täällä.
Lisätietoa eettisistä periaatteista täällä.Esimerkiksi nämä asiat eivät käytännössä toteudu Jehovan todistajien yhteisössä.

"Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti on saanut eroilmoituksen."

Usein maistraatin kautta eronnut joutuu vielä vanhinten tenttiin, ja tarvittaessa vanhimmat vielä erottavat henkilön, joka on jo itse eronnut. Uskonnollisten yhteisöjen eettisissä periaatteissa luvataan, ettei itse eronnut joudu enää kenenkään puhuteltavaksi tai painostamaksi, mutta tämä ei toteudu, vaikka Veikko Leinonen oli periaatteita laatimassa. Eettiset periaatteet eivät toki ole laki, mutta ne ovat moraalisesti sitovia, varsinkin, kun laki kertoo eroamisen olevan täysin vapaata.

Esimerkki siitä, miten eroaminen maistraatin kautta ei riitä Jehovan todistajien yhdykunnalle, vaikka lain mukaan sen pitää riittää: lue tästä ja tästä.

"Uskonnollisen yhdyskunnan tulee välittömästi ilmoittaa yhdyskunnan jäseneksi otetut ja yhdyskunnalle eroamisilmoituksen tehneet henkilöt väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään."

Suomen haaratoimisto ja seurakunnat ovat lukemattomia kertoja laiminlyöneet ilmoitusvelvollisuuden. Esim. Johanneksen poika oli maistraatissa merkitty Jehovan todistajaksi vielä noin vuosi erottamisen jälkeen. Suomen haaratoimisto korjasi asian vasta tietosuojavaltuutetun pyynnöstä.Esimerkiksi nämä asiat eivät käytännössä toteudu Jehovan todistajien yhteisössä.

"Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen."

Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunta toteuttaa tarkoitustaan jäsenistöstään välittämättä. Suomen haaratoimisto ottaa vastaan kaikki ohjeet USA:n päätoimistosta. Suomen haaratoimistolla ei ole oikeutta ja vapautta toimia vastoin päätoimiston ohjeita.

Kuten tällä sivulla on jo aiemmin todettu, Jehovan todistajien yhdyskunta evää jäseniltään mm. uskonnonvapauden ja mielipiteen vapauden. JT-perheiden lapset eivät saa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Jehovan todistajilla ei ole täyttä oikeutta yksityiselämään, eikä heille taata koskemattomuutta ja turvallisuutta. Uskonnon ja omantunnon vapaus ei toteudu, koska Järjestön opetusta, toimintatapoja ja johtomiehiä ei saa kritisoida. Mitään ei saa epäillä eikä kyseenalaistaa. Kastettu Jehovan todistaja ei voi valita vapaasti uskontoaan; jos hän eroaa, hän saa karttamisrangaistuksen, ja pahimmassa tapauksessa menettää yhteyden koko sukuunsa.

"Yhdyskunnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoittelu tai muuten pääasiassa taloudellisen toiminnan järjestäminen."

Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunta on niin suljettu yhteisö, ettei sen raha-asioista tiedä kukaan yhdyskunnan johtomiehiä lukuun ottamatta. Tavallisille rivijäsenille ei kerrota esim. lahjoitusvarojen käytöstä, yhteisön saamien testamenttien määrästä ja arvosta eikä sitäkään, kuinka suuri rahavirta kulkee Atlantin yli, ja mihin suuntaan. Näin ollen on vaikea sanoa, onko toiminta laillista vai laitonta.

Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys on laadittu niin sekavaksi ja monimutkaiseksi, että tavallinen Jehovan todistajakaan ei tiedä "omasta" yhteisöstään juuri mitään. Lisäksi yhdyskunnan rakenne on laadittu niin, että yhdyskuntaan kuuluu 15 - 20 varsinaista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan 7-miehisen hallituksen. Nämä puolestaan voivat valita yhdyskuntaan varsinaisia jäseniä.

Suurin osa jäsenistä on vain ulkojäseniä, ja kaikki noin 300 paikallisseurakuntaa ovat vain epävirallisia seurakuntia, jotka eivät omista edes "omaa" valtakunnansaliaan, omistus on ulkoistettu noin 20:lle viralliselle seurakunnalle, joilla ei taas ole mitään tekemistä "hengellisten" asioiden kanssa. Ne ovat pelkästään kiinteistöjen hallintaan keskittyneitä "seurakuntia", joissa on vain muutamia jäseniä.

Varmuuden vuoksi vielä kerrottakoon, että Suomessa ei ole yhtään naispuolista seurakunnan virallista jäsentä. Se on määritelty yhdyskuntajärjestyksessä. Voi olla, että naisia syrjitään.

Lue lisää Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestyksestä täältä.
Miten Jehovan todistajat keräävät rahaa ja omaisuutta, lue täältä.Pitäisikö Jehovan todistajien yhdyskunta lakkauttaa Suomessa?

"Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kotipaikan alioikeus voi opetusministeriön, virallisen syyttäjän tai yhdyskunnan jäsenen kanteesta julistaa yhdyskunnan lakkautetuksi, jos yhdyskunta toimii olennaisesti vastoin lakia tai yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä tarkoitustaan."

Valtaapitävät voisivat ehkä valvoa sellaisia uskonnollisia yhteisöjä tarkemmin, jotka eivät noudata perustuslaissa esitettyjä perus- ja ihmisoikeuksia. Jehovan todistajat toimivat Suomessa todistetusti mielivaltaisesti noudattaen vain Jehovan todistajien päätoimistosta tulevia ohjeita. Kuinka paljon laittomuutta ja ihmisoikeusrikkomuksia tarvitaan, jotta lakkauttamista voitaisiin harkita?

  


Tämän sivun lähdeviitteet:

Perustuslaki: Finlex
Uskonnonvapauslaki: Finlex
 Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu