Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Vanhinten salainen ohjekirja
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 


Uusi "laumakirja" jatkaa edellisen linjoilla


Vartiotorniseuralla on jo pitkään ollut käytössä vanhinten ohjekirja, mitä ei saa edes näyttää tavallisille rivijulistajille. Vanhimmilla on näin ollen hallussaan "työkalu", millä hallita laumaa tehokkaammin. Samalla vanhimmat tuntevat itsensä "tärkeiksi", kun heillä on jotain sellaista, mitä lauman tavallisilla jäsenillä ei ole. Tuo tunne voi toki antaa vanhimmalle väärän kuvan itsestään, mistä voi olla huonoja seurauksia sekä hänelle että laumalle.

Internetissä on myös suomen kielellä luettavissa vuoden 1991 versio tästä "lauma-kirjasta". Se löytyy helposti Google-haulla kirjoittamalla kirjan nimi: "Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan". 


Uusi, päivitetty versio tuosta laumakirjasta on julkaistu pari vuotta sitten. Se löytyy netistä englanninkielisenä, kun hakee Google-hakua käyttäen kirjan nimellä, mutta suomeksi sitä ei vielä kokonaan ole yleisesti saatavilla.

Tällä sivulla esitellään englanninkielisen version sisällysluettelo ja sen jälkeen vapaasti käännettyjä otteita suomen kielellä.

Tässä otteita uudesta "Lauma"-kirjasta suomeksi:

Luku 2

16. Sihteerin velvollisuuksiin kuuluvat seuraavat:
 • Huolehtii seurakunnan rekistereistä, sisältäen kirjeenvaihdon haaratoimiston kanssa, järjestykselliseen tapaan
 • Pitää seurakunnan rekistereitä, sisältäen Seurakunnan Julistajakortin (S-21), helppopääsyisessä mutta turvallisessa paikassa (Valtakunnansalilla mikäli mahdollista) kenen tahansa vanhimman käytettäväksi kun tarvetta ilmenee. Vaikka vanhimmisto määrää keillä vanhimmista on pääsy mappiin, jokaisella vanhimmalla tulisi olla vapaa ja helppo pääsy Seurakunnan Julistajakortteihin, haaratoimiston lähettämiin kirjeisiin ja muihin yhteisiin asiakirjoihin. Vain vanhimpien, jotka suoranaisesti käsittelevät tapausta, pitäisi avata ja nähdä sinetöityjä luottamuksellisia oikeudellisia papereita.
 • Arkistoi sinetöidyt kirjekuoret joissa on luottamuksellisia tietoja kurinpidollisista tapauksista, oikeuskomiteoiden tekemät raportit mukaanlukien. Informaatio, joka koskee lapsen hyväksikäytöstä syytettyä yksilöä, tulisi sijoittaa seurakunnan luottamukselliseen mappiin, merkittävä tekstillä "Älä tuhoa" ja säilytettävä pysyvästi.
 • Valvoo suoraan tileistä vastaavia.
 • Levittää vanhimmille valokopiot kaikista haaratoimiston ja kierrosvalvojien lähettämistä kirjeistä ja arkistoi ne viitteitä varten.
 • Säilyttää asiakirjoja, jotka koskevat valtakunnansalin omistusta, lainoja, vakuutuksia, myyntiä ja muita asioita.
 • Pitää yllä listaa liikeasioista joita seurakunnan vanhimpien täytyy käsitellä tulevaisuudessa, kuten laskuista, veroasioista, julkishallinnollisista asioista ja varmistaa että nämä hoidetaan ajallaan.
 • Tiedottaa koordinaattorille kun julistaja on ollut kastettuna vuoden ajan.
 • Vastaa kierroskonventtiasioista.
 • Yhdessä palvelusvalvojan kanssa ottaa johdon toimettomista huolehtimisessa. - Katso 4:12, 15
 • Kokoaa kenttäpalvelusraportit. Pitää Seurakunnan Julistajakortteja ajan tasalla. Informoi täsmällisesti ryhmävalvojia niistä ryhmässään olevista julistajista jotka eivät ole raportoineet aikaa kyseisessä kuussa.
 • Toimittaa kuukausiraportit täsmällisesti; lähettää muiden veljien valmistelemat viestit tarvittaessa.
 • Pitää vanhimmiston tietoisena mahdollisista tienraivaajien kokemista ongelmista. Palvelusvalvojan kanssa käy läpi vakituisten tienraivaajien toimintaa lähellä palvelusvuoden puoltaväliä siten, että niitä, joilla on vaikeuksia saavuttaa tuntitavoitettaan, voidaan auttaa.
 • Lähettää täsmällisesti Seurakunnan Julistajakortin ja Seurakunnan Palveluskomitean allekirjoittaman esittelykirjeen seurakuntaan johon julistaja muuttaa, ilman että odottaa virallista pyyntöä uudesta seurakunnasta. Mikäli on tarpeen, käynnistää kirjeenvaihdon sitä tarvittaessa kun julistaja muuttaa hänen seurakuntaansa.
 • Varmistaa että Kokousten Osallistujamääräraportti (S-3) -lomakkeita on käytettävissä.

Palvelusvalvoja

17. Palvelusvalvoja seuraa tiiviisti julistajien osallistumista kenttäpalvelukseen ja heidän tehokkuuttaan. Hän on innostunut palveluksesta ja kannustaa muita tekemään kaikkensa. Hän on taitava työn eri piirteissä, kykenevä kouluttamaan muita ja valpas tekemään niin.

18. Palvelusvalvojan velvollisuudet sisältävät seuraavaa:
Aikatauluttaa säännöllisiä vierailuja kaikkiin kenttäpalvelusryhmiin, siten että hän vierailee eri ryhmässä kerran kuussa. (Pienemmissä seurakunnissa, joissa on vähemmän ryhmiä, hän voi järjestää vierailun kussakin kahdesti vuoden aikana.) Vierailunsa aikana hän pitää kenttäpalveluskokouksia, työskentelee ryhmän kanssa kenttäpalveluksessa talosta taloon ja auttaa julistajia uusintakäynneillä ja raamatuntutkisteluissa. Käy läpi Seurakunnan Julistajakortti (S-21) -lomakkeita ryhmävalvojan kanssa ja tarkistaa kenttäpalvelusjärjestelyjä.


Luku 9

2. Jos vanhimmat saavat selville, että erotettu tai eronnut henkilö on muuttanut, heidän ei pitäisi lähettää hänen Seurakunnan Julistajakorttiaan (S-21) tai luottamuksellista mappia seurakuntaan jossa hän asuu tai jonka kokouksissa hän käy. Koska hän ei voi osallistua palvelukseen, seurakunnan joka suoritti erottamisen tai ilmoitti vastaanottaneensa eroamisen tulisi pitää kortit. Sille vanhimmistolle, jonka alueella hän asuu, tulisi kuitenkin lähettää lyhyt kirje ja ilmoittaa hänen osoitteensa.

Tämä mahdollistaa sen, että paikalliset vanhimmat voivat seurata tilannetta ja tehdä vuosittaisia vierailuja tämän luokse, mikäli hänet kelpuutetaan.

Yleensä ei pitäisi olla tarvetta sisällyttää kirjeeseen spesifiä informaatiota oikeustapauksen yksityiskohdista. Mikäli vanhimmat ovat kuitenkin tietoisia tilanteesta joka tekisi hänet kelpaamattomaksi vuosittaisiin vierailuihin tai mikäli uuden seurakunnan vanhinten on syytä olla erityisen varuillaan, tämä voidaan selittää kirjeessä.

Luku 10

4. Erotetut ja eronneet voivat saada henkilökohtaisen kappaleen lehdistä ja muusta kirjallisuudesta valtakunnansalin lehti- ja kirjallisuuspöydistä. Valtakunnan palvelusta ei jaeta tällaisille. Jos joku on aktiivinen luopio ja hänen tiedetään käyttävän kirjallisuuttamme väärin järjestön vastustamiseen, paikalliset vanhimmat voivat päättää olla antamatta hänelle kirjallisuutta.

5. Erotettujen ja eronneiden odotetaan yleensä tekevän omat järjestelynsä liikkumiseen seurakunnan kokouksiin ja niistä pois. Joissain tilanteissa erotettu tai eronnut yksilö, joka pyrkii päättäväisesti saamaan oikean aseman Jehovan suhteen, voi kuitenkin olla tilanteessa joka estää häntä järjestämästä kuljetusta. Voi olla, että hänellä ei ole autoa, eivätkä perheenjäsenet tai muut pysty auttamaan häntä. Ehkä hänellä ei ole varaa julkiseen liikennevälineeseen, tai sellaista ei ole tarjolla hänen alueellaan. Voi olla että matka, henkilökohtainen turvallisuus tai huono sää tekevät kävelemisestä epäviisasta. Tällaisissa äärimmäisen tarpeen ollessa kyseessä, vanhimmat voivat määritellä voidaanko apua antaa. Tällainen apu tulisi nähdä samanlaisena kuin julkinen liikenne sikäli että erotetun tai eronneen henkilön kanssa ei tulisi olla mitään veljeilyä tai keskustelua. Vanhinten tulisi tarkkailla tilannetta varmistaakseen, että tehtyjä järjestelyjä ei käytetä väärin.


  Kuva: jw.orgTakaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu