Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Selvitykset
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n tekemät selvitykset
Viimeisin päivitys 20.11.2016


Uskontojen uhrien tuki on tehnyt useita selvityksiä Jehovan todistajien yhteisöstä. Lasten asema yhteisössä, oikeuskomiteat ja rikosasiat oikeuskomiteoissa ovat sen luokan ongelmia, että UUT on halunnut nostaa nämä asiat esiin, jotta asioille voitaisiin tehdä jotain. Tämän sivun linkkien kautta löytyy kaikki jehovantodistajuutta koskevat selvitykset.Selvitystyö lapsiasiavaltuutetulle: Lasten oikeuksien toteutumisessa Jehovan todistajien keskuudessa on vakavia puutteita

STT teki Jehovan todistaja -perheissä kasvavien lasten asemasta hienon jutun kesällä 2013, minkä julkaisivat useat sunnuntain paperilehdet (esim. Turun Sanomat, Kaleva, Keskipohjanmaa, Satakunnan kansa jne.). STT:n uutisen mukaan myös Ihmisoikeusliitto ja lapsiasiavaltuutettu olivat sitä mieltä, että lasten asemaa suljetuissa uskonyhteisöissä tulisi selvittää (Turun Sanomat 14.07.2013 sivu 10).

Nyt asia on edennyt konkreettisesti seuraavaan vaiheeseen. Uskontojen uhrien tuki UUT ry ja entisten Jehovan todistajien yhteisö (Veljesseura.org ja johanneksenpoika.fi) tekivät oma-aloitteisesti selvityksen lapsiasiavaltuutetulle 17.09.2013. Tavoitteenamme on nostaa esille lasten oikeuksien kannalta ongelmallisia ilmiöitä Jehovan todistajien keskuudessa.

Selvityksessä on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa 17 entistä tai nykyistä Jehovan todistajaa kertoo omakohtaiset kokemuksensa JT-lapsuudesta ja -nuoruudesta. Toisessa osassa asiaa on käsitelty aihepiireittäin, ja jokaiseen aiheeseen on lainattu osia kokemuskirjoituksista.

Lue omakohtaisia kokemuksia JT-lapsuudesta.
Lue selvitystyödokumentti (pdf, 23 sivua).

  


Uskontojen uhrien tuki UUT ry teki selvityksen oikeuskomiteoista

   Kuva: iStock

UUT julkaisi laajan selvityksen Jehovan todistajien oikeuskomiteoista 03.05.2014. Se suunnattiin oikeusministerille.
Linkkejä selvitykseen:
 
   Kuva: iStockUUT teki selvityksen epäiltyjen seksuaalirikosten käsittelystä  oikeuskomiteoissa

UUT julkaisi 12.05.2014 uuden selvityksen oikeuskomiteoista, koska monet entiset
Jehovan todistajat lähettivät 03.05. tehdyn selvityksen jälkeen omia kokemuksiaan raiskauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kun uusia oikeuskomiteakokemuksia alkoi tulla, toistui sama kaava. Asia koski joko raiskatuksi tulemista tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Raiskatut syyllistettiin oikeuskomiteoissa, heitä ei uskottu, heille määrättiin sanktioita ja heitä kiellettiin puhumasta asioista kenellekään, eikä varsinkaan viranomaisille, ettei seurakunnan "maine" tahriinnu.
 
Linkit selvitykseen:
  


Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvitys 29.11.2014 sisäministeri Päivi Räsäselle

Miten yhteiskunnan tulisi puuttua Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toimintaan ja karttamisrangaistuksiin?


Kirsi-Maria Aho, Päivi Räsänen ja Joni Valkila

Selvitystyön lyhennelmä:

Tämän dokumentin tarkoituksena on esittää näkemyksiämme siitä miten yhteiskunnan tulisi puuttua Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toimintaan ja karttamisrangaistuksiin.

Karttamisrangaistukset ovat Jehovan todistajien johtajien tarkasti organisoimaa toimintaa, joiden langettamisesta on olemassa tarkka kirjallinen ohjeistus. Rangaistuksista laaditaan myös salainen pöytäkirja. Karttaminen merkitsee sitä, että nykyiset Jehovan todistajat eivät saa puhua entisten Jehovan todistajien kanssa, eivätkä tervehtiä heitä. Karttaminen koskee myös sukulaisia ja omaisia. Karttamisrangaistusta pidetään yllä karttamisrangaistuksen uhalla: Jehovan todistaja, joka ei karta entistä jäsentä voi joutua tämän perusteella erotetuksi Jehovan todistajista ja siis kartetuksi.

Karttamisrangaistukset loukkaavat uskonnonvapautta, koska pelkästään Jehovan todistajista eroaminen johtaa karttamisrangaistukseen. Uskonnonvapauslain mukaan ”uskonnollisen yhteisön tulee toteuttaa toimintaansa perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen” (Uskonnonvapauslaki 2. luku § 7). Karttamisrangaistuksiin pitäisi puuttua, koska ne loukkaavat ihmisoikeuksia ja uhkaavat ihmisten terveyttä: karttaminen on johtanut joidenkin kohdalla mielenterveydenongelmiin ja itsemurhiin.

Lue lisää...

Lue koko selvitys täältä.
Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvitys 01.06.2015 lapsiasiavaltuutetulle: Joitakin lasten hyvinvoinnin kannalta ongelmallisia ilmiöitä uskonyhteisöissä

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n edustajat tapasivat lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan ja lapsiasiavaltuutetun lakimiehen Merike Helanderin 1.6.2015. Tapaamisen yhteydessä heille luovutettiin teksti Selvitys lapsiasiavaltuutetulle: joitakin lasten hyvinvoinnin kannalta ongelmallisia ilmiöitä uskonyhteisöissä, joka julkaistaan nyt nettisivuillamme. Tässä selvitystyössä pyrimme kiteyttämään lasten hyvinvoinnin kannalta pahimpia ongelmia uskonyhteisöissä. Toivomme, että lapsiasiavaltuutettu kiinnittää työssään huomiota näihin ongelmiin.


Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

Lue koko selvitys täältä.
   


Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvitys 18.11.2016 sosiaali- ja terveysministerille Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on julkaissut laajan selvityksen Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta. Samaan aikaan Jehovan todistajien verikysymystä käsittelevä nettisivusto on uudistettu perusteellisesti.

Näin kertovat tämän selvityksen tekijät:

"Tämä selvitystyö on omistettu niille Jehovan todistajille ympäri maailmaa, jotka ovat kuolleet tai kärsineet tarpeettomasti Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellon vuoksi sekä heidän omaisilleen. Toiveenamme on, että nämä tarpeettomat kärsimykset voisivat vähentyä tai poistua kokonaan".

Selvitys on suunnattu korkeimmalle mahdolliselle taholle, sosiaali- ja terveysministerille. Sipilän hallituksessa sosiaali- ja terveysministerinä on toiminut Pirkko Mattila 25.8.2016 alkaen. Mattila on koulutukseltaan mm. anestesiaan erikoistunut sairaanhoitaja, joten tämän selvityksen aihepiiri on hänelle jo valmiiksi tuttu.

Lue koko selvitys täältä.

Lue selvityksen kysymykset entisille Jehovan todistajille ja heidän vastauksensa täältä.

 


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu