Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Tutkielma"Tuomas Yläjuurakko"
Tuomittu - Yksilö vastaan yhteisö

Tutkielma
Jehovan todistajat väärä profeettako?

Sivut 281 - 290


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 
 Jehovan todistajat väärä profeettako?
Tutkielman kirjoittanut "Tuomas Yläjuurakko" 2014
"Tuomas Yläjuurakko" julkaisi 2014 kirjan "Tuomittu - Yksilö vastaan yhteisö". Tähän kirjaan sisältyy useita tutkielmia. Yksi näistä on tämä: "Jehovan todistajat väärä profeettako?"

Miksi jokaisen Jehovan todistajan pitäisi tutkia tarkkaan järjestön opetuksia? Tähän vastaa sivun 281 lainaus:

Puolueeton Jumalan sanan tutkiminen ja sen vertaaminen Jehovan todistajien opetuksiin ja menettelyihin todistaa, että Jumalan henki todella tukee heitä ja että hän käyttää heitä välikappaleenaan totuuden julistamiseksi nykyään. Mutta kaikkia ihmisiä, jotka rakastavat totuutta, kehotetaan tutkimaan tätä väitettä, että Jehovan todistajilla todella on totuus. Siten menetellessään heidän pitäisi jäljitellä niitä, jotka ensimmäisellä vuosisadalla kuuntelivat apostolien saarnaamista: "He ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin." - Apt. 17:11.
- Vartiotorni 1.7.1979 s 20, lihavointi lisätty.Jehovan todistajat väärä profeettako?

Mikä on profeetta?

Facta elektroninen tietosanakirja 97

profeetta, julistaja, ennustaja; Jumalan tahdon julistaja. VT:ssa profeetan tehtävänä oli Jumalan neuvojen ilmoittaminen ja tulevaisuuden ennustaminen sekä erityisesti vanhurskauden saarnaaminen ja Jahve-uskon vaaliminen. Profeettojen julistus on talletettuna VT:n ns. profeetallisissa kirjoituksissa. Ns. suuret profeetat ovat Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel.

profeetta, usk. julistajana voimakkaasti esiintyvä henkilö; uuden aatteen julistaja tai esitaistelija.

Vartiotorni 15.9.1994 s.10
Jehovan profeetoilla oli etu julistaa hänen sanomaansa julkisesti. "Profeettaa" vastaavan hepreankielisen sanan alkuperä on hämärän peitossa, mutta sen käyttö Raamatussa osoittaa, että tosi profeetat olivat Jehovan edustajia, Jumalan miehiä, joilla oli henkeytettyjä sanomia. Profeetta julistaa sanomia, joiden sanotaan tulleen jumalallisesta lähteestä.

= Profeetta on Jehovan edustaja, joka julistaa häneltä lähtöisin olevaa sanomaa.

Esiintyykö Jehovan todistajien hallintoelin profeettana eli Jehovan edustajana?

"Kansat tulevat tietämään, että minä olen Jehova" – miten?, v.1971 s.66,70
Jehova on löytänyt ja valtuuttanut nykyisen "Hesekielinsä". Se on Hesekiel-yhteisö. - - Mutta siitä huolimatta, miten kristikunta suhtautuu tähän Jehovan voideltujen todistajien ryhmään, tulee pian aika, jolloin kristikuntaa kuuluvat tulevat tietämään, että heidän keskuudessaan on todella ollut Jehovan "profeetta".

Vartiotorni 1.1.1983 s.27
- - oikeasydämisten yksilöitten hyväksi Jehova on huomaavaisesti herättänyt "kansojen profeettansa". "Profeetta", jonka Jehova on herättänyt - - ei ole yksityinen mies - - vaan luokka. - - "profeetta"- luokka eli Jeremia-luokka.

Vartiotorni 15.4.1995 s.23,24
Tällä tavoin jatkuu se opetustyö, johon Jehova viittaa Malakian 4:5:ssä: "Katso minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä." Kuka on tuo nykyajan Elia? - -
- - "Elia" on tunnistettavissa maan päällä olevista voidelluista kristityistä koostuvaksi uskollinen ja ymmärtäväinen orja –luokaksi - -

Vartiotorni 1.10.1994 s.8
Kaikkien niiden, jotka haluavat ymmärtää Raamattua, tulisi tunnustaa, että "Jumalan erittäin moninainen viisaus" voi tulla tunnetuksi ainoastaan Jehovan viestintäkanavan, uskollisen ja ymmärtäväisen orjan, kautta. (Joh.6:68)

Vartiotorni 15.9.1994 s.20
Miten erinomaisen mallin Jumalan profeetat ovatkaan jättäneet meille! Koska he kestivät kärsimyksiä, osoittivat kärsivällisyyttä ja ilmaisivat muita jumalisia ominaisuuksia, heillä oli etu puhua Jehovan nimessä. Olkaamme hänen nykyisinä todistajinaan heidän kaltaisiaan ja yhtä päättäväisiä kuin profeetta Habakuk, joka julisti: ”minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän [Jumala] minulle puhuu.” (Hab.2:1) Olkaamme yhtä päättäväisiä, kun osoitamme kärsivällisyyttä ja jatkamme iloiten Suuren Luojamme, Jehovan loistavan nimen julkista julistamista! (Neh.8:10; Room.10:10)

= Jehovan todistajien hallintoelin eli uskollinen ja ymmärtäväinen orja väittää olevansa profeetta-luokka tai -yhteisö ja tämän ajan profeetta Hesekiel tai Elia, jota Jehova käyttää ainoana viestintäkanavanaan. Jehovan todistajat vertaavat myös itseään Jehovan nimessä puhuneisiin profeettoihin.

Väittääkö Jehovan todistajien hallintoelin Jehovan opetuksensa lähteeksi?

Vartiotorni 15.9.1973 s.432
Harkitkaamme myös sitä seikkaa, että yksistään Jehovan järjestö kaikessa maassa on Jumalan pyhän hengen eli toimivan voiman ohjauksessa. (Sak.4:6) Vain tämä järjestö toimii Jehovan tarkoituksen hyväksi ja hänen ylistyksekseen. Vain sille ei Jumalan Pyhä Sana, Raamattu, ole sinetöity kirja. Monet maailman ihmiset ovat hyvin älykkäitä, kykeneviä ymmärtämään mutkikkaita asioita. He voivat lukea Pyhää Raamattua, mutta he eivät voi ymmärtää sen syvällistä merkitystä. Jumalan kansa voi kuitenkin käsittää tällaisia hengellisiä asioita. Miksi? Ei suinkaan oman erikoisen älynsä takia, vaan kuten apostoli Paavali selitti: "Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin." (1.Kor.2:10) Jeesus Kristus ylisti taivaallista Isäänsä siitä, että hän on 'salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä mutta ilmoittanut ne lapsenmielisille'. (Matt.11:25) Miten äärettömän paljon tosi kristityt arvostavatkaan sen ainoan maan päällä olevan järjestön yhteydessä olemista, joka ymmärtää 'Jumalan syvyydet'! - - He ymmärsivät esimerkiksi kauan sitten, että vuosi 1914 oli merkitsevä "pakanain aikojen" loppua, - - Siionin Vartiotorni oli julistanut maaliskuussa 1880: " 'Pakanain ajat' ulottuvat vuoteen 1914, eikä taivaallinen valtakunta ole täysin vallassa ennen sitä." Vain Jumala pyhän henkensä välityksellä voi paljastaa tämän noille varhaisille Raamatun tutkijoille niin paljon etukäteen.

Vartiotorni 1.5.1995 s.19
Raamatun lukemisen ei tietenkään tule korvata sen erinomaisen tutkimusaineiston käyttöä, jonka olemme saaneet "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" välityksellä. Sekin on Jehovalta - ja hyvin arvokas. (Matt.24:45-47)

Vartiotorni 15.5.1996 s.10
Jehovan todistajat tajuavat, että on elintärkeää lukea ja tutkia Pyhää Raamattua ja kristillisiä julkaisuja, jotka on saatu Jumalalta voideltujen kristittyjen muodostaman uskollisen ja ymmärtäväisen orjaluokan välityksellä.

Vartiotorni 1.1.1996 s.30
"Uskollinen ja ymmärtäväinen orja" on nimitetty nykyään antamaan Jumalan palvelijoille ruokaa oikeaan aikaan ja auttamaan heitä ymmärtämään "Jumalan erittäin moninainen viisaus". Jehovan paljastaa henkensä välityksellä raamatullisia totuuksia tämän luotettavan orjan kautta, joka julkaisee hengellistä "ruokaa oikeaan aikaan". (Matt.24:45-47; Ef.3:10,11; vrt. Ilm.1:1,2)

= Jehovan todistajien ymmärryksen väitetään johtuvan Jehovan suoranaisesta ohjauksesta henkensä
välityksellä. Ymmärrys ei perustu heidän älykkyyteensä, vaan on lähtöisin yliluonnollisesta lähteestä. Opetuksen väitetään olevan Jehovalta samoin kuin Raamattukin. Opetuksen sanotaan myös olevan Jehovan hengen välityksellä, oikeaan aikaan, paljastettua tietoa.

Mikä tekee Jehovan edustajana esiintyvästä väärän profeetan?

5.Mooseksen kirja 18:20-22 Um
Mutta sen profeetan, joka julkeaa puhua minun nimessäni sanan, jota en ole käskenyt hänen puhua, - - sen profeetan on kuoltava.
Ja jos sanot sydämessäsi: "Mistä tiedämme, mitä sanaa Jehova ei ole puhunut?", niin kun profeetta puhuu Jehovan nimessä eikä se sana tapahdu eikä toteudu, se on sana, jota Jehova ei ole puhunut. - - Julkeuttaan se profeetta sen puhui.

Matteus 7:15,16 Um
Varokaa vääriä profeettoja. - - Heidän hedelmistään te tunnette heidät.

= Väärä profeetta on se Jehovan edustajana esiintyvä, jonka opetus eli hedelmä, erityisesti ennustusten suhteen, osoittautuu vääräksi. Tällainen toiminta on julkeaa ja ansaitsee kuolemantuomion.

Onko opetus Jehovan edustajan hedelmä?

Vartiotorni 1.11.1970 s.495
- - Raamatun viisas neuvo: ”Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä - - Jumalan viha [kohtaa] tottelemattomuuden lapsia; älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina – sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä – ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. - - ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.” – Ef.5:6-11,15-17.

Vartiotorni 1.7.1979 s.23
Mistä voimme saada tietää, keillä oikein on totuus nykyään ja keitä Jumala siten käyttää kelvollisina todistajinaan maan päällä? Perusperiaatteen oikean erottamiseksi väärästä esitti Jeesus, kun hän sanoi: ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. - - Jokainen hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää, mutta jokainen huono puu tuottaa pahaa hedelmää.” (Matt.7:16,17) Täytyisi siis olla ”hedelmää” eli todisteita siitä, että Jumalan voimallinen pyhä henki tosiaan tukee tätä kansaa.

Vartiotorni 1.7.1995 s.21
Tuosta uudesta ”kansasta”, joka syntyi vuonna 1919 ennallistettuun ”maahan”, oli määrä kehittyä maailmanlaajuinen järjestö, - - Onkin jännittävää seurata, miten sen väestö kasvaa voidellun jäännöksen täyttäessä ”maan” ”hedelmällään” - terveellisellä, voimistavalla hengellisellä ruoalla (Jesaja 27:6).

Vartiotorni 15.1.2008 s.29
Matteus 7:16: Mitkä ”hedelmät” ovat tunnusomaisia tosi uskonnolle? Näihin hedelmiin sisältyy enemmän kuin käytöksemme. Ne käsittävät myös uskonkäsityksemme – opetukset, joista pidämme kiinni.

= Opetus on sitä hedelmää, joka ilmaisee, onko se Jehovalta, hänen henkensä ohjauksessa, saatua totuutta ”valkeuden hedelmää”. Jos opetus ei ole totuutta, paljastaa se opettajan vääräksi opettajaksi, joka ”pettää tyhjillä puheilla”.

Onko opetus Raamatun ennustuksista osoittautunut vääräksi?


Herätkää! 22.6.1995 s.5,8,9
"Ei ole teidän asianne saada tietoa ajoista eikä ajanjaksoista, jotka Isä on omassa tuomiovallassaan asettanut." (Apostolien teot 1:6,7.) - -
"- - ette tiedä minä päivänä Herranne tulee" - - "Siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan - - vaan Isä. - - ette tiedä, milloin määräaika on." (Matteus 24:42,44 Markus 13:32,33.) - - "hetkenä, jota ette luule todennäköiseksi, Ihmisen Poika tulee." (Luukas 12:40.) - -
- - Jeesus oli puhunut hereillä pysymisestä, koska kukaan ihminen ei tiedä tuon tapahtuman määräaikaa. (Markus 13:32,33). Kun joku menee yli sen mitä Jeesus oli sanonut, - - hänen ennustuksensa osoittautuvat vääriksi. (2.Tessalonikalaisille 2:1,2).
Ennen vuoden 1914 jälkipuoliskoa monet kristityt odottivat, että Kristus palaisi tuolloin ja ottaisi heidät taivaaseen. - - mutta se ei ollut ainut kerta, jolloin - - raamatuntutkijat saivat pettyä odotuksissaan.
Raamatuntutkijat, jotka vuodesta 1931 lähtien on tunnettu Jehovan todistajina odottivat myös, että vuonna 1925 toteutuisi suurenmoisia Raamatun profetioita. He otaksuivat, että tuolloin alkaisi maallinen ylösnousemus, joka toisi takaisin esimerkiksi sellaiset entisaikain uskon ihmiset kuin Aabrahamin, Daavidin ja Danielin. Hiljattain oli monilla Jehovan todistajilla se ajatus, että Kristuksen tuhatvuotisen hallituksen alkamiseen liittyvät tapahtumat voisivat ruveta toteutumaan vuonna 1975. Heidän odotuksensa perustuivat siihen käsitykseen, että ihmisen historian seitsemäs vuosituhat alkaisi tuona vuonna. - -
Nämä erehdykset tai väärinkäsitykset - - johtuivat siitä, ettei ollut noudatettu Jeesuksen varoitusta: "Ette tiedä milloin määräaika on." - -
Jumalan lupauksiin voidaan varmasti luottaa. Ihmiset sen sijaan arvioivat asioita helposti väärin.

= Opetukset Raamatun ennustuksista ovat osoittautuneet useasti vääriksi, vaikka Jehovan väitettiin
paljastaneen nämä asiat heille henkensä välityksellä. Opetuksessa mentiin myös yli sen, mitä Jeesus oli sanonut, eikä näin ollen noudatettu hänen antamaansa varoitusta.
Syy tähän väärään opetukseen väitetään olevan ihmisen vajavainen arviointikyky, vaikka nimenomaan väitettiin Jehovan hengen ohjaavan ymmärrystä, eikä inhimillinen älykkyys tai vajavaisuus liittynyt ymmärtämiseen lainkaan.

Miten Jehovan todistajat itse suhtautuvat muihin uskontoihin, joiden Raamatun ennustusten tulkinta on osoittautunut vääräksi?

Herätkää! 8.12.1968 s.20
On totta, että aikaisemmin on ollut niitä, jotka ovat ennustaneet "maailman loppua", vieläpä julistaneet määräaikaa sen tulolle. - - Mutta mitään ei tapahtunut. "Loppu" ei tullut. He syyllistyivät väärään ennusteluun. Miksi? Mitä heiltä puuttui?
Heiltä puuttui riittävät todisteet Raamatun ennustusten täyttymisestä. Heiltä puuttui Jumalan totuudet ja todisteet siitä, että hän ohjasi ja käytti heitä.
Mutta mitä on sanottava nykyhetkestä? Nyt meillä on vaaditut todisteet, kaikki todisteet. Ja ne ovat ylitsepursuavat.

= Muut uskonnot syyllistyivät väärään ennusteluun, koska heiltä puuttui Jumalan hengen tuki. Väärässä oleminen on todiste siitä, etteivät he ole Jumalan tosi edustajia, eivätkä siksi saa Jumalan hengen tukea ymmärtääkseen ennustukset oikein. Sen sijaan Jehovan todistajilla oli ylitsepursuavat todisteet siitä, että Jehova käytti heitä vuoden 1975 merkityksen ymmärtämisessä.

Miten vakavana Raamattu pitää Jehovan nimissä puhumista, jos sanoma ei olekaan Jehovalta?

5.Mooseksen kirja 18:20 Um
Mutta sen profeetan, joka julkeaa puhua minun nimessäni sanan, jota en ole käskenyt hänen puhua, - - sen profeetan on kuoltava.

Jeremia 14:14,15 Um
Ja Jehova sanoi minulle vielä: "Valhetta profeetat profetoivat minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä enkä ole käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyä ja ennustelua ja arvotonta asiaa ja sydämensä vilpillisyyttä he puhuvat profeetallisesti teille. Sen tähden näin on Jehova sanonut profeetoista, jotka profetoivat nimessäni ja joita en ole lähettänyt - - nuo profeetat saavat loppunsa."

Jeremia 23:16 Um
Näin on armeijoiden Jehova sanonut: "Älkää kuunnelko niiden profeettojen sanoja, jotka profetoivat teille. He saavat teidät turhistumaan. Oman sydämensä näkyä he puhuvat - eivät Jehovan suusta."

Jeremian kirja 23:31 KR92
Minä käyn näiden profeettojen kimppuun, jotka puhuvat omiaan, mutta väittävät: 'Tämä on Herran sana.'

Hesekiel 13:1-8 Um
- - sinun on sanottava noille omasta sydämestään profetoiville: 'Kuulkaa Jehovan sana.' - -
Ettekö ole nähneet totuudenvastaisen näyn ja esittäneet valhe-ennustuksen sanoessanne: 'Näin lausuu Jehova', kun minä en ole puhunut mitään?'
Sen tähden Suvereeni Herra Jehova on sanonut näin: ”’Koska olette puhuneet totuudenvastaisuutta ja nähneet valhenäyn, sen tähden, katso, minä olet teitä vastaan', lausuu Suvereeni Herra Jehova.”

Matteus 12:33-37 Um
- - sillä hedelmästään puu tunnetaan. - -
Minä sanon teille, että jokaisesta hyödyttömästä sanasta, jonka ihmiset puhuvat, he tekevät tilin tuomiopäivänä, sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinulle langetetaan tuomio.

2.Pietarin kirje 2:1-3 Um
Mutta kansan keskuuteen tuli myös vääriä profeettoja, niin kuin teidänkin keskuudessanne tulee olemaan vääriä opettajia. - -
Lisäksi monet tulevat seuraamaan heidän irstauden tekojaan, ja heidän takiaan totuuden tietä tullaan herjaamaan. He tulevat myös ahneudessaan kiskomaan teistä hyötyä väärennetyin sanoin.

2.Johanneksen kirje 9 Um
Kenelläkään, joka tunkeutuu edelle eikä pysy Kristuksen opetuksessa, ei ole Jumalaa.

= Jos opetus ei ole Jehovalta, mutta se on kuitenkin esitetty hänen nimissään, on syyllistytty vakavimpaan, kuoleman ansaitsevaan rikokseen.
Väärä profeetta ja väärä opettaja rinnastetaan samankaltaisiksi. Se joka menee yli Jeesuksen opetuksen katkaisee yhteytensä Jumalaan. Väärä opettaja, joka opettaa Jehovan nimissä tuottaa häpeää hänelle.

Miten Jehovan todistajat ovat vastanneet syytökseen toimimisesta vääränä profeettana?

Vartiotorni 1.6.1979 s.23,24
Tämän toivon vuoksi "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" on tehnyt kaikki Jumalan kansaan kuuluvat valppaiksi aikojen tunnusmerkin suhteen, joka ilmaisee Jumalan valtakunnan hallinnon läheisyyden. Tässä suhteessa on kuitenkin pantava merkille, että tämä "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" ei ole koskaan ollut henkeytetty eikä täydellinen. Ne kirjoitukset, joita eräät "orja"-luokan jäsenet kirjoittivat ja jotka tulivat muodostamaan Jumalan sanan kristillisen osan, olivat henkeytettyjä ja erehtymättömiä, mutta se ei pidä paikkaansa muista sen jälkeisistä kirjoituksista. Se, mitä julkaistiin Charles Taze Russellin, Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran ensimmäisen presidentin, aikana, ei ollut täydellistä; eivätkä julkaisut olleet täydellisiä seuraavankaan presidentin J.F.Rutherfordin päivinä. Jumalan sanaan kohdistuva lisääntyvä valo sekä historian tosiasiat ovat toistuvasti vaatineet jonkinlaisten muutosten tekemistä aina nykyaikaan saakka. Mutta älkäämme koskaan unohtako, että tämän "orjan" vaikuttimet ovat aina olleet puhtaat ja epäitsekkäät; sillä on aina ollut hyvä tarkoitus. Lisäksi Roomalaiskirjeen 8:28:n sanat ovat sopivat myös tässä: "Jumala panee kaikki tekonsa myötävaikuttamaan yhdessä niiden hyväksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden jotka ovat hänen tarkoituksensa mukaan kutsuttuja." Todellisuudessa kaikki muutokset, joita ymmärryksen suhteen on tehty, ovat antaneet niille, joita tämä "orja" palvelee, tilaisuuden osoittaa uskollisuutta ja rakkautta, sellaista rakkautta jonka Jeesus sanoi olevan seuraajiensa tunnusmerkkinä. (Joh.13:34,35; vrt. 1.Piet.4:8) Niillä, jotka todella rakastavat Jumalan lakia, ei ole kompastuskiviä. – Ps.119:165.

Herätkää! 22.3.1993 s.3,4
Jotkut esittävät dramaattisia maailmanlopun ennustuksia herättääkseen huomiota ja saadakseen itselleen kannattajia, kun taas toiset ovat vilpittömästi vakuuttuneita siitä, että se mitä he julistavat, on totta. He tuovat julki odotuksiaan, jotka perustuvat siihen, että he ovat omalla tavallaan tulkinneet joitakin raamatunjakeita tai joitakin konkreettisia, silminnähtäviä tapahtumia. He eivät väitä, että heidän ennustuksensa olisivat suoraan Jehovalta saatuja ilmoituksia ja että he tässä mielessä profetoisivat Jehovan nimessä. Jos siis tällaisissa tapauksissa käy niin, että heidän sanansa eivät toteudu, heitä ei pidä luokitella vääriksi profeetoiksi, joista 5.Mooseksen kirja 18:20-22:ssa varoitetaan. He ovat inhimillisessä vajavaisuudessaan ymmärtäneet jotkin asiat väärin. - -
Odottaessaan innokkaasti Jeesuksen toista tulemusta Jehovan todistajat ovat esittäneet aikamääriä, jotka ovat osoittautuneet vääriksi. Tämän johdosta jotkut ovat sanoneet heitä vääriksi profeetoiksi. He eivät silti ole tällaisissakaan tapauksissa kertaakaan juljenneet esittää ennustuksia "Herran nimessä". He eivät ole koskaan sanoneet: "Näin on Jehova puhunut."

= Jehovan todistajat eivät väitä hallintoelimen opetuksia henkeytetyiksi eivätkä virheettömiksi. Havaitut tosiasiat ovat pakottaneet tekemään aika-ajoin muutoksia opetuksiin. Vaikka opetus onkin ajoittain osoittautunut virheelliseksi, on hallintoelimen tarkoitus ollut kuitenkin hyvä. Muutokset, joita opetuksiin on tehty, mittaavat jäsenistön uskollisuutta ja rakkautta.
Muut uskonnot ovat, Jehovan todistajien mielestä, syyllistyneet väärään ennusteluun vilpillisistä syistä. Jehovan todistajat sen sijaan itse ovat olleet täysin vilpittömiä tulkitessaan omalla tavallaan Raamatun ennustuksia. Jehovan todistajat väittävät, että heidän ennustusten tulkintansa oli täysin vajavaisesta inhimillisestä lähteestä, eikä Jehovalla ollut osuutta siihen. He väittävät myöskin, etteivät he koskaan ole väittäneet opetustensa olevan Jehovalta.

Yhteenveto

Puhuttaessa väärästä profeetasta halutaan saada varmuus siitä, kuka lukuisista eri uskonnoista tänä aikana edustaa tosi Jumalaa. Kysymys on yksi tärkeimmistä uskontoon liittyvistä kysymyksistä. Kysymykseen tulee suhtautua erittäin suurella vakavuudella. Asiaa ei tule ratkaista tunnetasolla, vaan yksin tosiasiat voivat antaa vastauksen. Jehovan todistajat itse kehottavat suhtautumaan totuuden etsimiseen vakavasti.

Vartiotorni 15.1.1989 s.6,7
On erinomaista, jos jäljittelemme berealaisia 'tutkimalla huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksia, olivatko nämä asiat [joita Paavali opetti] niin'. (Apostolien teot 17:11) Tässä 'tutkimiseksi' käännetty kreikkalainen sana merkitsee "huolellisen ja tarkan tutkimuksen tekemistä samalla tavoin kuin oikeusprosessissa". (A.T.Robertson, Word Pictures in the New Testament) Sen sijaan että sokeasti hyväksyisimme jokaisen meille esitetyn uuden ajatuksen, meidän on tutkittava sitä huolellisesti ja tarkasti, kuten tuomari tekee käsitellessään oikeusjuttua. - -
Täsmällinen Raamatun tuntemus tekee meidät varustautuneiksi ratkaisemaan, onko jokin uusi ajatus todella arvokas vai ei. Silloin pystymme 'varmistautumaan kaikesta ja pitämään kiinni siitä, mikä on hyvää'. – 1.Tessalonikalaisille 5:21.

Kysymyksiä

Mitä eroa on henkeytetyllä sanomalla ja Jumalan hengen paljastamalla tiedolla?
Henkeytetty sanoma on esimerkiksi Jehovan hengen ohjauksessa kirjoitettu ennustus.
Jumalan hengen paljastama tieto on tämän henkeytetyn ennustuksen ymmärtämistä Jumalan hengen avulla.
Jehovan todistajat väittävät, ettei orja-luokan julkaisema tieto ole henkeytettyä. Henkeytettyä tietoa Jehova ei enää tuotakaan, koska kaikki tarpeellinen tieto on jo Raamatussa. Sen sijaan tarvitaan hänen henkensä ohjausta, jotta voitaisiin ymmärtää Raamatun henkeytettyjä ennustuksia. Jehovan todistajat väittävätkin Jehovan paljastavan näiden ennustusten merkityksen heille henkensä välityksellä.

Kuka tänä aikana voisi olla väärä profeetta?
Väärä profeetta ei ole se, joka väittää saavansa Jehovalta henkeytettyjä sanomia, koska henkeytettyjä sanomia ei voi enää saada, koska Raamattu ei enää laajene. Väärä profeetta sen sijaan tunnistetaan siitä, että se toimii vääränä opettajana (2.Piet.2:1) väittäen saavansa ymmärryksensä Jehovalta, vaikka opetus osoittautuu vääräksi.
Millä muulla tavalla opettajan pitäisi toimia, jos se ei tällä perusteilla ole väärä profeetta eli väärä opettaja?

Mitä merkitsee se, ettei pysy Kristuksen opetuksessa (2.Joh.9)?
Jehovan todistajat tunnustavat menneensä yli sen, mitä Jeesus oli sanonut. He tunnustavat myös jättäneensä noudattamatta Jeesuksen varoitusta "aikojen" suhteen. Voisiko Jeesus seurakunnan päänä sallia tällaista tapahtuvan hänen johtamassaan seurakunnassa?
Raamatun mukaan tämä merkitsee sitä, ettei heidän suhteensa Jumalaan voi olla kunnossa.

Mitä on väärä ennustelu?
Jehovan todistajien mukaan muut uskonnot ovat syyllistyneet väärään ennusteluun, koska heidän tulkintansa Raamatun ennustuksista on osoittautunut vääräksi.
Koska Jehovan todistajien opetukset ovat myös osoittautuneet vääriksi, eivätkö he yhtä lailla ole syyllistyneet väärään ennusteluun.
Väärä ennustelu on juuri väärän profeetan eli väärän opettajan tunnusmerkki, silloin kun se on tehty Jumalan nimissä.

Mitä merkitsee esiintyä Jumalan nimessä?
Kenen tahansa nimessä esiintyminen merkitsee sitä, että näin toimiva väittää edustavansa päämiehensä mielipidettä. Jehovan todistajat ovat opettaneet Raamatun ennustuksiin liittyviä asioita Jumalan nimessä, koska heidän väitteensä mukaan opetus on sopusoinnussa Jumalan mielipiteen kanssa siksi, koska Jumala itse on paljastanut sen heille henkensä välityksellä. Julkaisuista sanotaan, että ne niin kuin Raamattukin on Jehovalta.
Jehovan todistajat kyllä tunnustavat, etteivät he ole erehtymättömiä. Tämän he tosin tekevät silloin kun jokin opetus on osoittautunut vääräksi, ei silloin kun opetus jostain nimenomaisesta asiasta alkuaan julkaistiin. Silloin ymmärryksen sanottiin olevan Jehovalta lähtöisin. Esimerkiksi vuoden 1975 virheellinen ymmärrys sysättiin ensin jäsenistön virheellisen ymmärryksen syyksi. Kts. Vartiotorni 1.10.1976 s.449
   


Takaisin kirjaan "Tuomittu - Yksilö vastaan yhteisö"
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu