Jehovan todistajien salaiset dokumentit
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Hakusivulle * Vuotosivuston etusivulle


Viimeisin päivitys 11.02.2016
Veikko Leinonen, Jukka Ropponen ja Jouni Palmu
Kuva: YLE uutiset

Jehovan todistajien johtomiehet Suomessa vasemmalta oikealle:
  • Veikko Leinonen
  • Jukka Ropponen
  • Jouni PalmuSopimus informaation luottamuksellisena pitämisestä

Jehovan todistajien järjestön toiminta perustuu valtaosin vapaaehtoistyöhön. Saarnaamistyö on jokaisen seurakunnan julistajan velvollisuus. Siitä ei makseta palkkaa. Vanhimmat johtavat seurakuntaa myös ilman palkkaa. Avustavat palvelijat palvelevat eri tehtävissä vapaaehtoisesti ilman palkkaa. Tienraivaajat tekevät vapaaehtoistyötä ilman palkkaa, vain erikoistienraivaajille on maksettu pientä taskurahaa.

Vapaaehtoistyötä tehdään myös Vartiotorniseuran päätoimistossa ja kaikissa haaratoimistoissa. Vasinaista palkkaa ei silloinkaan makseta, mutta ilmaisen asunnon ja ruuan lisäksi heille maksetaan pientä päivärahaa.

Millä tavalla vapaaehtoistyöhön haaratoimistoon pääsee? Ensin täytyy täyttää anomus vapaaehtoistyöhön huolellisesti. Tämä lomake on todettu epäasialliseksi. Tietosuojavaltuutettukin on vaatinut lomakkeeseen muutoksia. Veikko Leinosen mielestä ei ole tarvettaa muutta mitään.

Jos ja kun Jehovan todistaja on hyväksytty haaratoimistoon vapaaehtoistyöhön, hänen täytyy allekirjoittaa kaksisivuinen paperi "Sopimus informaation luottamuksellisena pitämisestä".

Voit nyt lukea tämän salaisen dokumentin tästä:
 
  


SOPIMUS INFORMAATION LUOTTAMUKSELLISENA PITÄMISESTÄJehovan todistajien uskonnollisen yhdyskunnan kokoaikaisena erikoispalvelijana tai vapaaehtoistyöntekijänä olen lukenut seuraavat säännöt, jotka koskevat tietokoneiden ja sähköisen informaation käyttöä, ja haluan noudattaa niitä.

Ymmärrän, että termillä "järjestö" tarkoitetaan Jehovan todistajien uskonnollista yhdyskuntaa sekä mitä tahansa sen tai Jehovan todistajien hallintoelimen ohjauksessa toimivaa erillistä kokonaisuutta. Ymmärrän myös, että ilmauksella "informaatiolähteet" tarkoitetaan kollektiivisesti järjestön tietokonelaitteistoa ja -ohjelmistoa; tietokoneella luettavaa informaatiota; sähköisesti tallennettua tai tuotettua tietoa; käsin, koneella tai tulostimella kirjoitettua tietoa ja dokumentteja; sähköpostia; fakseja; puhelinvastaajiin tallennettuja viestejä; hakulaitteiden tietoja; video- ja ääninauhoitteita; mitä tahansa muuta informaation välittämiseen käytettävää välinettä.

Lupaan noudattaa tämän sopimuksen ehtoja sekä Asuminen yhdessä ykseydessä -oppaassa olevia ohjeita, jotka koskevat kaikkia yhdyskunnan erikoispalvelijoita. Lupaan noudattaa myös mitä tahansa muita sääntöjä, jotka järjestö tai Jehovan todistajien hallintoelin saattaa asettaa.

Tunnustan, että kaikki informaatiolähteet ovat luottamuksellisia ja että ne on tarkoitettu nimenomaista käyttöä varten luvan saaneille henkilöille. Sinä aikana, kun palvelen yhdyskunnan erikoispalvelijana, ja aina senkin jälkeen, kun palvelukseni on päättynyt, 1) säilytän kaiken informaatiolähteistä saadun tiedon luottamuksellisena ja noudatana jatkuvasti järjestön luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, 2) en sähköisesti tai muulla tavoin ilman lupaa jaa, esitä tai kopioi informaatiota tai ota siitä otteita kenellekään henkilölle tai millekään taholle, jolla ei ole oikeutta päästä käsiksi tällaiseen informaatioon, ja 3) en paljasta mitään informaatiolähteistä saatuja tietoja kenellekään sellaiselle, jolla ei ole järjestön lupaa päästä niihin käsiksi, ellei laki velvoita minua tekemään niin. Pidän huolen informaatiolähteiden tietoturvasta, noudatan järjestön informaatiolähteiden tietoturvaa koskevia sääntöjä ja käytän kaikkia minulle annettuja käyttöoikeuksia vastuuntuntoisesti.

En paljasta tai käytä väärin mitään turva-aukkoja, joita informaatiolähteissä saattaa olla, julkista ilman lupaa järjestön minkään informaatiolähteen tietoturvajärjestelyjä koskevia luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi modeemin puhelinnumeroita tai muita tietoja siitä, miten järjestelmiin pääsee käsiksi) tai käytä ilman lupaa järjestön omistamia levykkeitä, nauhoja tai muuta tietovälineitä muilla kuin järjestön omistamilla tietokoneilla.

Ymmärrän, että järjestöllä on koska tahansa, tarvitsematta ilmoittaa siitä etukäteen, oikeus tutkia, lukea ja tarkastaa mitä tahansa informaatiolähteitä, mukaan lukien sähköpostiviestit, dokumentit tai tekstitiedostot, kaikki sähköiset viestimet ja kaikki muu informaatio, joka on tallennettu järjestön laitteistoon.

Pidän kunniana toimia Jehovan todistajien uskonnollisen yhdyskunnan kokoaikaisena erikoispalvelijana tai vapaaehtoistyöntekijänä. Ymmärrän, että tässä tehtävässä minulla saattaa olla pääsy informaatioon, joka on tarkoitettu ainoastaan yhdyskunnan erikoispalvelijoille. Koska arvostan tehtävääni, olen halukas säilyttämään luottamuksellisuuden informaatiolähteiden suhteen ja noudattamaan tätä sopimusta. Ymmärrän, että jos en noudata tätä sopimusta, niin järjestöllä on valtuus pidättää jokin niistä oikeuksista tai kaikki ne oikeudet, jotka minulla on yhdyskunnan erikoispalvelijana ja vapaaehtoistyöntekijänä..................................................                .................................................
Allekirjoitus ja nimen selvennys                     Päiväys
Takaisin Johanneksen pojan kotisivujen etusivulle tästä     * * *   Salaiset dokumentit avattu elokuusssa 2014