Jehovan todistajien salaiset dokumentit
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Hakusivulle * Vuotosivuston etusivulle


Viimeisin päivitys 12.01.2015
Veikko Leinonen, Jukka Ropponen ja Jouni Palmu
Kuva: YLE uutiset

Jehovan todistajien johtomiehet Suomessa vasemmalta oikealle:
 • Veikko Leinonen
 • Jukka Ropponen
 • Jouni PalmuSuomen haaratoimisto (Betel) Vantaalla
 
Anomus tilapäiseksi vapaaehtoistyöntekijäksi Beteliin

Jehovan todistajien päätoimistossa Yhdysvalloissa ja haaratoimistoissa eri puolilla maailmaa työskentelee yhteensä noin 20000 vapaaehtoista työntekijää. Suomen haaratoimistossa (Betelissä) Vantaalla on tällä hetkellä noin 150 työntekijää, vaikka painotoiminta on lopetettu. Toisaalta Vantaan Betelissä tehdään isoja remontti- ja rakennustöitä, ja Vantaalle on siirtynyt Betelin työntekijöitä Virosta, Latviasta ja Liettuasta, kun näiden maiden haaratoimistot suljettiin.

Betel-palvelukseen haetaan hengellismielisiä miehiä ja naisia, joilla on hyvä maine Jehovan todistajien seurakunnassa. Valtakunnan palveluksemme -lehtinen kertoo asiasta näin:

*** km 6/01 s. 4 kpl 13 Voitko asettua käytettäväksi? ***

Betel-palveluksen pätevyysvaatimuksia. Betel-palvelukseen pyrkivien perusvaatimukset on lueteltu oheisessa tekstiruudussa. Lisäksi on tärkeää, että he ovat halukkaita tekemään kovasti työtä eivätkä ole ’nautintoja rakastavia’ (2. Tim. 3:4; 1. Kor. 13:11). Betel-perheen jäsenten tulisi olla hengellisiä miehiä ja naisia, jotka ovat omaksuneet hyvät henkilökohtaiset tutkimistottumukset ja valmentaneet havaintokykynsä ”erottamaan sekä oikean että väärän” (Hepr. 5:14). Heidän kristillisen kypsyytensä pitäisi jo olla ilmeinen kaikilla elämänaloilla, muun muassa heidän pukeutumisessaan, ulkoasussaan ja musiikin ja viihteen valinnassaan.

Betel-palveluksen perusvaatimukset

● Kastettuna vähintään vuoden
● Hengellinen ihminen, jolla on syvä rakkaus Jehovaa ja hänen järjestöään kohtaan
● Hyvä hengellinen, henkinen, tunneperäinen ja fyysinen terveys
● Jonkin Pohjoismaan kansalainen tai pysyvä asukas
● Hyvä luku- ja kirjoitustaito
● 19–35 vuoden ikä
   

Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto (Betel) Vantaalla

Millaisiin kysymyksiin Beteliin vapaaehtoistyöhön pyrkivä joutuu vastaamaan kirjallisesti? Tässä muutamia kysymyksiä, mitkä kaikki eivät oikein liity työn tekemiseen:
 • Jos olet naimaton, suunnitteletko avioitumista lähitulevaisuudessa?
 • Oletko laillisesti ja raamatullisesti vapaa menemään uudelleen naimisiin?
 • Kuinka monta sanaa minuutissa kirjoitat koneella?
 • Onko sinulla velkaa tai taloudellisia velvoitteita?
 • Voitko maksaa matkasi Beteliin, jos anomuksesi hyväksytään?
 • Onko oikeuskomitea ojentanut sinua kolmen viime vuoden aikana?
 • Kuunteletko musiikkia, jossa sukupuolisella moraalittomuudella, väkivallalla, spiritismillä, rienaamisella tai muulla kristitylle sopimattomalla aineistolla on huomattava osa?
 • Onko sinulla koskaan ollut homoseksuaalista suhdetta?
 • Oletko koskaan syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön?
 • Mitkä ovat kenttäpalvelustuntisi kultakin kuudelta viime kuukaudelta?
 • Onko sinulla tai perheenjäsenilläsi ollut joskus hermostollisia häiriöitä tai henkisiä häiriöitä (esim. vaikeaa depressiota, paniikkikohtauksia, kemiallisia häiriötiloja, paranoiaa, skitsofreniaa, itsemurhayrityksiä)?
 • Onko sinulla koskaan ollut tai diagnosoitu... HIV-tartuntaa, sukupuolitautia, hepatiittia...?
Mitä Beteliin anova ja hyväksytty joutuu hyväksymään tietojen keräämisen suhteen? Mm. tämä kohta pitää allekirjoittaa omakätisesti:

Annan luvan kerätä ja käsitellä sellaisia minua koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen, jotta anomukseni palvella Betelissä tilapäisenä vapaaehtoistyöntekijänä voidaan käsitellä. Annan lisäksi Jehovan todistajien paikalliselle haaratoimistolle luvan käsitellä ja säilyttää omaa käyttöään varten tässä anomuksessa tai sen liitteenä olevia tietoja, joita minä olen antanut tai Jehovan todistajien vanhimpina palvelevat ovat antaneet. Ymmärrän, että minua koskevia tietoja voi olla tarpeen lähettää Jehovan todistajien paikalliselle haaratoimistolle ja New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa toimivalle Jehovan todistajien uskonnolliselle hallintoelimelle, jotta anomukseni Betelin tilapäiseksi vapaaehtoistyöntekijäksi voidaan käsitellä. Annan luvan lähettää hallintoelimelle tässä anomuksessa olevia tietoja ja kaikkia muita minua koskevia tietoja, joita hallintoelin pitää tarpeellisena ja jotka koskevat pätevyyttäni palvella tilapäisenä vapaaehtoistyöntekijänä Betelissä.

Vaikka tilapäinen vapaaehtoistyö ei olekaan ansiotyötä, on kummallista että muutamaksi viikoksi pestattava työntekijä joutuu alistumaan tällaiseen kysymystulvaan ja allekirjoittamaan luvan kaikkien omien tietojensa keräämiseen, säilyttämiseen ja luovuttamiseen edelleen aina hallintoelimelle saakka.

Miten "normaalin" työelämän piirissä työpaikkahaastattelu tehdään? Mitä saa kysyä ja mitä ei? Mikä on kohtuullista ja mikä ei? Vastauksen löytää netistä helposti. Tässä pari lainausta:

Jos koet haastattelun uhkaavaksi tai epämiellyttäväksi, lienee syytä arvioida yrityskulttuuria uudestaan. Rekrytoijat ehkä kuvittelevat testaavansa paineensietokykyäsi, mutta unohtavat luovansa ensivaikutelmaa itsekin. Peleihin ei tarvitse mennä mukaan eikä vastailla epäasiallisuuksiin. Riittää että kertoo itsestään ja osaamisestaan työn kannalta tarpeellisen. (Lähde: Monster)

- - -

Muista, että haastattelussa esitettävien kysymysten pitää liittyä haettavaan työtehtävään. On myös asioita, joista työhaastattelutilanteessa ei tarvitse kertoa, vaikka työnantaja niitä kysyisikin. Esimerkiksi kysymyksiin perhetilanteestasi ja –suunnitelmistasi, uskonnosta ja poliittisesta vakaumuksesta ei ole pakko vastata. Työnantaja ei myöskään saa asettaa työnhakijoita eriarvoiseen asemaan vastausten tai vastaamatta jättämisen perusteella.

Kysymyksiä joihin työhaastattelussa ei tarvitse vastata
Kaikkiin kysymyksiin ei työhaastattelussakaan tarvitse vastata. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

Onko sinulla lapsia?
Aiotko hankkia lapsia lähitulevaisuudessa?
Mitä uskontoa edustat?
Oletko poliittisesti aktiivinen?
Oletko jonkin puolueen jäsen?
Oletko ammattiliiton jäsen?
Millaiset omistus-, liike- ja/tai yrityssuhteet perheelläsi on?
Onko sinulla jokin vakava sairaus? (*)
Asutko parisuhteessa?

* Joskus esim. terveydentilaan liittyvät kysymykset voivat olla sallittuja, jos ne liittyvät työtehtävän erityispiirteisiin ja työstä suoriutumiseen.

Lähde: tyoelamaan.fi


Tästä voit lukea kokonaisuudessaan anomuksen Betelin tilapäiseksi vapaaehtoistyöntekijäksi:

  

Takaisin Johanneksen pojan kotisivujen etusivulle tästä     * * *   Salaiset dokumentit avattu elokuusssa 2014