Jehovan todistajien salaiset dokumentit
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Hakusivulle * Vuotosivuston etusivulle


Viimeisin päivitys 09.05.2015
Veikko Leinonen, Jukka Ropponen ja Jouni Palmu
Kuva: YLE uutiset

Jehovan todistajien johtomiehet Suomessa vasemmalta oikealle:
  • Veikko Leinonen
  • Jukka Ropponen
  • Jouni Palmu 
Uusia ohjeita vanhimmille verensiirtokiellon valvontaan

Jehovan todistaja -vanhimmat ovat saaneet 02.05.2015 uuden kirjeen Vartiotorniseuran johdolta. Asia koskee tällä kertaa verensiirtokieltoa ja sitä, miten vanhinten tulee valvoa yksittäisiä seurakunnan jäseniä.

Tämä kirje todistaa taas sen, kuinka tiukasti jokaista Jehovan todistajien seurakunnan jäsentä valvotaan. Vanhinten täytyy tietää jokaisen yksilön elämästä kaikki mahdollinen, ja mieluummin vielä vähän enemmän.

Missä menee raja siihen, kuinka tiukasti uskonnollinen järjestö voi kontrolloida yksilöiden elämää?
Pitääkö jokaisen Jehovan todistajan alistua tähän kaikkeen? Eikö heillä ole itsemääräämisoikeutta asioissa, jotka voivat ihan oikeasti vaarantaa hengen?

Jos todistaja tarvitsee lääketieteellistä hoitoa, akuutisti tai suunnitellusti, tulee vanhimpien osallistua yksittäisen todistajan hoitoon ja valvoa, että myös sairaalayhteyskomitea osallistuu siihen. Vanhimmat saivat oheisen kirjeen mukana tarkistuslistat, joita pitää käyttää hyväksi yksilöiden valvonnassa.

Eikö tässä aseteta todistajat jo edunvalvonnan alaisuuteen? Tavalliset todistajat eivät todennäköisesti näe näitä listoja. Onko tällainen edes laillista? Mitä tapahtuu niille todistajille, jotka kaikessa hiljaisuudessa ovat jättäneet verikortin allekirjoittamatta? Heidät pakotetaan nyt ottamaan asiaan kantaa. Voit lukea tästä suomennoksen kaksisivuisesta kirjeestä (käännös: Iines). Liitteenä olevat kolme ohjesivua on luettavissa vain englannin kielellä.

  


2.5.2015

Kaikille vanhimmistoille
    VS: Veljiemme tukeminen veriasiassa

Rakkaat Veljet:

On korvaamatonta, että olette valmistautuneet antamaan tukea ja apua seurakuntanne jäsenelle, kun joku heistä kohtaa lääketieteellisen hätätilanteen. Usein tällaisissa tilanteissa joudut ottamaan yhteyttä paikalliseen sairaalayhteyskomiteaan (HLC) ja jotta voisit toimia tehokkaasti, etukäteen valmistautuminen on selvästi tarpeellista.

Tämän vuoksi toivoisimme, että käytätte muutaman minuutin HCL yhteystietojenne ajantasaisuuden tarkistamiseen matkapuhelimestanne. HCL yhteystietojen ajantasainen lista löytyy klikkaamalla ”Contacts (yhteystiedot)” -linkkiä ”Search for (Etsi)”-otsikon alla ”Lookup (haku)” välilehdellä jw.org sivustolla. (Lookup (haku) > Contacts (yhteystiedot) > Category (kategoria) > HLC (sairaalayhteyskomitea)). Niille jotka kuuluvat 24h hätätapausten sairaalayhteyskomiteaan, varmistakaa että yhteystietonne löytyy sieltä.

Voi olla tarpeellista tulostaa kopioita tästä listasta helposti saatavillenne hätätapausten varalta.

Sairaalayhteyskomitea-järjestely on tehty kastettuja ja kastamattomia julistajia ja heidän lapsiaan varten; yleensä vanhimman tulee ottaa yhteys sairaalayhteyskomiteaan heidän puolestaan, mutta harvinaisemmissa tapauksissa voitte tulla siihen tulokseen, että potilaan tai hänen omaisensa olisi parasta ottaa itse yhteys suoraan komiteaan.

Kiinnittäkää erityistä huomiota ja tarjotkaa apuanne seuraaviin asioihin:
  • Raskaana olevat sisaret. Paikalliselta komitealta tulisi pyytää ”Synnyttävän naisen hoitosuunnitelma”. On avuliasta toimittaa seuraavat tarkemmat tiedot postitse: sisaren nimi ja yhteystiedot (myös sähköpostiosoite), sinun yhteystietosi, seurakunnan nimi, sairaalan nimi johon sisar on menossa, synnytyksen laskettu aika ja tarkemmat tiedot puolison hengellisestä tilasta. Toimittakaa myös ”Terveet äidit, terveet vauvat” Marraskuun 2009 Herätkää! lehdestä (Tämä on saatavilla ”kaavakkeet” osiosta jw.org sivustolta).
  • Lapset. Klinikat ja sairaalat eivät takaa etteivät ne käytä verta, jos he toteavat sen kliinisesti tarpeelliseksi, etenkin heidän hoitaessa nuoria lapsia, imeväisiä tai ennenaikaisesti syntyneitä vauvoja. Käykää vanhempien kanssa lävitse pääkohdat S-55 lomakkeelta (tämä on saatavilla ”kaavakkeet” osiosta jw.org sivustolta) ja jos on soveliasta, antakaa heille joulukuun 2005 ”Valtakunnan palveluksemme”- artikkeli ”Voiko lapseni tehdä kypsän päätöksen?”. Komitea voi pyydettäessä auttaa perheitä paikallistamaan yhteistyöhaluisia lääkäreitä ja auttaa vanhempia käsittelemään asioita ymmärrettävällä, mutta realistisella tavalla. Molemminpuolisella kunnioituksella luodaan perusta sille, että vaikka he eivät voi suostua veren käyttöön, vanhemmat voivat hyväksyä hoitojakson.
  • Ikäihmiset. Varmistattehan, että vanhimmilla veljillä ja sisarilla on asianmukainen tuki, jos he joutuvat hoitotoimenpiteeseen tai sairaalahoitoon. Pitäkää aina kopiota heidän ”Etukäteispäätös kieltäytyä tietyistä lääketieteellisistä hoidoista” -dokumenttia seurakunnan tiedoissa. Totuudessa olevien perheenjäsenten pitäisi ottaa kopioita iäkkäiden sukulaistensa ”Etukäteispäätös kieltäytyä tietyistä lääketieteellisistä hoidoista” -dokumentista, myös vanhentuneista sellaisista. Tämä on erittäin tarpeellista, jos joudutaan toteennäyttämään heidän arvojaan ja uskomuksiaan esimerkiksi dementiaoireiden ilmaantuessa.
  • Hyytymisenestolääkityksellä olevat. Mahdollinen tarve käyttää näiden aineiden vastalääkitystä hätätilanteesta on tärkeä huolenaihe. Wafarin (Coumadin®) useimmin käytettävät lääkkeen kumoavat aineet sisältävät veren fraktaatioita. Uudemmat antikoagulantit tuottavat vähemmän hankaluuksia ja komplikaatioita, mutta nykyisellään eivät sisällä kumoavaa ainetta. Komiteoilla on tarjota informaatiota tästä aiheesta vanhimmille, jotta he pystyvät avustamaan julistajia. Veljet ja sisaret voivat haluta keskustella eri hoitomuotojen riskeistä ja hyödyistä lääkärinsä kanssa. Sananl. 22:3
  • Syövästä tai verisairauksista kärsivät. Suurin osa hoitosuunnitelmista sisältää leikkauksia, kemoterapiaa, sädehoitoa tai näiden yhdistelmiä. Näiden hoitojen todennäköisiä jälkiseurauksia ovat anemia ja veren tuotannon lamaantuminen. Komiteat ovat jatkuvasti oppineet lisää mahdollisista erilaisista strategioista näiden vaikeiden terveysongelmien kanssa ja voivat tarjota avustavaa informaatiota veljillemme, ja jos vain mahdollista, myös hoitavalle tiimille.
 
Tämän kirjeen liitteenä löytyvät seuraavat dokumentit:
  • ”Veljiemme tukeminen heidän vakaumuksessaan veriasiassa – tarkistuslista” ja ”Milloin ottaa yhteyttä sairaalayhteyskomiteaan?”. Nämä lomakkeet ovat kaksi sivuisessa pdf-tiedostossa. Varmistaaksesi pääsysi näihin tärkeisiin dokumentteihin, lataa kopio niistä matkapuhelimellesi.
  • ”Veljiemme tukeminen heidän vakaumuksessaan veriasiassa – sihteerin tarkistuslista”. Seurakunnan sihteeri saa tästä käyttökelpoisia vihjeitä ja näiden mukaan huolellisesti toimiminen on seurakunnan julistajien etujen mukaista.

Kiitos, että autatte seurakuntaanne etukäteen valmistautumalla odottamattomiin ja haastaviin lääketieteellisiin tilanteisiin. (Saar. 9:11) Olkaa varmoja veljellisestä rakkaudestamme.

Veljenne


   


Takaisin Johanneksen pojan kotisivujen etusivulle tästä     * * *   Salaiset dokumentit avattu elokuusssa 2014