Jehovan todistajien salaiset dokumentit
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Hakusivulle * Vuotosivuston etusivulle


Viimeisin päivitys 23.10.2014
Veikko Leinonen, Jukka Ropponen ja Jouni Palmu
Kuva: YLE uutiset

Jehovan todistajien johtomiehet Suomessa vasemmalta oikealle:
  • Veikko Leinonen
  • Jukka Ropponen
  • Jouni PalmuTienraivaajia, kuva: http://e-watchman.com
Tienraivaajien elämä ei ole helppoa

Jehovan todistajien keskuudessa on ns. "tienraivaajia". Mikä on tienraivaaja? Mitä hän tekee ja kuinka paljon? Annetaan Vartiotorniseuran oman kirjallisuuden selittää tätä:

*** jl 13. oppijakso s. 16 Mikä on tienraivaaja? ***

Mikä on tienraivaaja?

Sanaa ”tienraivaaja” käytetään yleensä uranuurtajasta tai edelläkävijästä, joka ikään kuin avaa toisille tietä. Jeesus oli eräänlainen tienraivaaja, koska hänet oli lähetetty maan päälle suorittamaan elämänantavaa palvelusta ja avaamaan tie pelastukseen (Matteus 20:28). Hänen nykyiset seuraajansa jäljittelevät häntä käyttämällä mahdollisimman paljon aikaa opetuslasten tekemiseen (Matteus 28:19, 20). Jotkut ovat voineet aloittaa niin sanotun tienraivauspalveluksen.

Tienraivaaja on kokoaikainen evankelista. Kaikki Jehovan todistajat ovat hyvän uutisen julistajia. Jotkut ovat kuitenkin järjestäneet elämänsä niin, että he voivat toimia vakituisina tienraivaajina, jotka käyttävät saarnaamistyöhön joka kuukausi 70 tuntia. Tämän vuoksi monet heistä tekevät ansiotyötä vain osa-aikaisesti. Toisia nimitetään erikoistienraivaajiksi alueille, joilla tarvitaan enemmän Valtakunnan julistajia, ja he käyttävät sananpalvelukseen kuukausittain vähintään 130 tuntia. Tienraivaajat tyytyvät vaatimattomaan elämäntapaan ja luottavat siihen, että Jehova antaa heille elämän välttämättömyydet (Matteus 6:31–33; 1. Timoteukselle 6:6–8). Ne jotka eivät voi olla kokoaikaisia tienraivaajia, voivat mahdollisuuksiensa mukaan toimia osa-aikaisina tienraivaajina, jolloin he käyttävät saarnaamistyöhön 30 tai 50 tuntia kuussa.

Koska tienraivaajat käyttävät kymmeniä tunteja joka kuukausi saarnaamisen eri piirteisiin, heillä täytyy olla hyvin laadittu aikataulu. Muuten tavoitteeseen pääsy ei onnistu.

Tienraivaaja voi pääsääntöisesti tehdä vain osapäivätyötä, joten käytettävissä oleva rahamäärä on hyvin pieni. Monissa maissa asuminen ja ruoka ovat kallistuneet niin, että toimeentulo ei ole helppoa.

Vartiotorniseura tietää tienraivaajien haasteet. Näin ollen se pyrkii myös rohkaisemaan tienraivaajia. Aika ajoin tienraivaajat saavat kirjeitä haaratoimistosta.

Monet tienraivaajat osallistuvat kesäisin konventin valmistelutyöhön. Miten tienraivaaja saavuttaa tuntitavoitteensa kesällä? Vartiotorniseura on hieman helpottanut tienraivaajien elämää konventtikuukautena. Haaratoimiston lähettämässä kirjeessä on mainittu näin:

Vakituisille tienraivaajille Seura lisää konventtityötunnit saman kuun kenttäpalvelustuntien määrään. Hyvitystä lasketaan 70 tuntiin saakka kuukaudessa, vaikka yhteismäärä ylittäisikin sen. Tarkoitus on auttaa tienraivaajia saavuttamaan 70 tuntia, kun he konventtityön takia eivät voi käyttää niin paljon aikaa kenttäpalvelukseen. Näin ollen ei ole tarkoitus, että konventtityötunneilla "paikattaisiin" mahdollista aikaisempaa jälkeenjäämistä vuositavoitteesta tai että tehtäisiin tunteja "varastoon" loppuvuotta varten.

Tästä voit nähdä tienraivaajan viikkoaikataulun, konventtityön korvaamisen kesällä ja kolmelta vuodelta haaratoimiston kirjeet kaikille tienraivaajille.
   
 
Aito esimerkki tienraivaajan viikkoaikataulusta
Konventtityötunnit hyvitetään tienraivaajan kuukausiraporttiin
Kolme haaratoimiston kirjettä tienraivaajille
Takaisin Johanneksen pojan kotisivujen etusivulle tästä     * * *   Salaiset dokumentit avattu elokuusssa 2014