Jehovan todistajien salaiset dokumentit
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Hakusivulle * Vuotosivuston etusivulle


Viimeisin päivitys 19.10.2014
Veikko Leinonen, Jukka Ropponen ja Jouni Palmu
Kuva: YLE uutiset

Jehovan todistajien johtomiehet Suomessa vasemmalta oikealle:
  • Veikko Leinonen
  • Jukka Ropponen
  • Jouni PalmuKuva: JW.ORG


Linkkejä muihin verensiirtoon liittyviin sivuihin:

Jehovan todistajat ja verikysymys

Pysyvä hoitotahto ja valtakirja

Pysyvän hoitotahdon ja valtakirjan täyttöohjeet

Miten kohdata lääkärinhoitoon liittyvät ongelmatilanteet luottavaisesti

Muista seuraavat asiat, kun valmistaudut menemään sairaalaan

Sairaalayhteyskomiteaverkosto

Vartiotorniseura pakottaa Jehovan todistajat tarvittaessa uhraamaan oman lapsensa

Jehovan todistajien alaikäisten lastenkin odotetaan kieltäytyvän verensiirroista

Wikipedia: Jehovan todistajien verioppi


  
Kuva: JW.ORG
Vartiotorniseura haluaa päättää elämästä ja kuolemasta?

Suhtautuminen verensiirtoon ei Jehovan todistajalle ole henkilökohtainen asia. Verensiirron ottaminen on yksi erotusperusteista. Näin ollen Jehovan todistaja ei voi ottaa verensiirtoa rangaistuksen pelosta, vaikka hänen oma omatuntonsa sallisikin sen. Mahdollisen erottamisen seurauksena olisi kaikkien JT-sukulaisten ja -ystävien menettäminen karttamisen seurauksena.

Vartiotorniseura perustelee verensiirtokieltoa mm. näin:

*** g 6/09 s. 30 Potilaalla oikeus valita ***

Jehovan todistajat kieltäytyvät verensiirroista. Heidän kantansa perustuu Raamattuun, jonka varhaisin verta koskeva käsky kuuluu: ”Ainoastaan lihaa sieluineen – verineen – ette saa syödä.” Ensimmäisen vuosisadan kristityille sanottiin yksinkertaisesti: ”Karttakaa – – verta.” (1. Mooseksen kirja 9:4; Apostolien teot 15:29, vuoden 1992 kirkkoraamattu; 3. Mooseksen kirja 17:14.)

Tässä yhteydessä on todettava, että veren syöminen ja verensiirto eivät ole verrattavissa keskenään. Raamatun kirjoittamisen aikaan ei vielä ollut edes keksitty verensiirtoa. Joten verensiirrolle ei ole mitään raamatullista estettä. Sen pitäisi olla jokaisen henkilökohtainen asia.

Miten Vartiotorniseura valvoo sitä, että jokainen Jehovan todistaja varmasti kieltäytyy verensiirrosta? Yksi tapa valvoa tätä asiaa on valtakirja, jonka allekirjoittamalla Jehovan todistaja antaa seurakunnan vanhimmille luvan päästä näkemään kaikki hänen potilastietonsa. Voit nähdä tuollaisen valtakirjan tämän sivun lopusta. Se on laadittu vuosituhannen vaihteen tienoilla.

Jehovan todistajilla on maailmanlaajuisesti käytössään ns. "Sairaalatietopalvelu". Mikä se on? Annetaan Vartiotorniseuran kirjallisuuden vastata tähän kysymykseen:

*** yb91 s. 35 Jehovan todistajat – vuosikirjan 1991 raportti ***

Sairaalatietopalvelu – auttaja hädän hetkellä

Jehovan todistajain hallintoelin perusti tammikuussa 1988 sairaalatietopalvelun (STP) Brooklynin päätoimistossa New Yorkissa. Mitä tarkoitusta varten? Tutkimaan verettömiä lääketieteellisiä hoitomuotoja käsittelevää lääketieteellistä kirjallisuutta, luomaan kortistoa yhteistoiminnallisista lääkäreistä ja pitämään sitä yllä ja valmentamaan tehtävään valittuja vanhimpia auttamaan lääkärinhoitoa tarvitsevia Jehovan todistajia sekä valvomaan näihin liittyviä asioita. – Vrt. Matteus 25:36.

Miksi sellainen palvelu on nyt järjestetty? Apostolien tekojen 15:28, 29 osoittaa selvästi, että tosi kristittyjen täytyy ’karttaa verta’, samoin kuin he karttavat epäjumalanpalvelusta ja haureutta. Tämän Jumalan lain tunnollinen noudattaminen on saattanut Jehovan todistajat ristiriitaan tämän maailman yhden voimakkaan osatekijän kanssa, joka haluaa heidän sovittelevan ja usein pelottelee heitä antamaan periksi uhkaamalla pakottaa Jehovan todistajille heidän vihittyyn ruumiiseensa kohdistuvaa saastuttavaa väkivaltaa. (Roomalaisille 12:1) Jehovan todistajat ovat kuitenkin ’lujia’ päätöksessään totella Jumalaa ja pidättyä ottamasta verta. – 5. Moos. 12:23–25.

Jehovan todistajat käsittelevät kirjallisuudessaan paljon vereen liittyviä "eettisiä haasteita". Tässä yksi esimerkki:

*** hb s. 28 Jehovan todistajat – kirurginen ja eettinen haaste ***

Jehovan todistajat allekirjoittavat mielellään Amerikan lääkäriliiton lomakkeen, joka vapauttaa lääkärit ja sairaalat vastuusta, ja useimmat Jehovan todistajat pitävät mukanaan päivättyä, todistajien allekirjoittamaa Tiedotus lääkäreille -korttia, jonka laadinnassa on kysytty neuvoa lääkintä- ja oikeusviranomaisilta. Nämä asiakirjat sitovat potilasta (tai hänen omaisiaan) ja suojelevat lääkäreitä, sillä tuomari Warren Burger oli sitä mieltä, että hoitovirheestä nostettu kanne ”näyttäisi kestämättömältä” siinä tapauksessa, että sellainen vapauttava asiakirja on allekirjoitettu. ...

Pulmallisinta on alaikäisten hoito, joka usein johtaa oikeustoimiin vanhempia vastaan lastensuojelulakien nojalla. Kuitenkin monet Jehovan todistajien oikeusjuttuihin perehtyneet lääkärit ja asianajajat, jotka uskovat todistajavanhempien etsivän lapsilleen hyvää lääkärinhoitoa, asettavat tällaiset toimet kyseenalaisiksi. Jehovan todistajat eivät pyri pakoilemaan heille vanhempina kuuluvia vastuita eivätkä siirtämään niitä tuomarille tai kolmannelle osapuolelle; he vain vaativat, että perheen uskonnollisia periaatteita kunnioitetaan.

Vartiotorniseura hallinnoi ja valvoo jokaisen Jehovan todistajan koko elämää. Siihen sisältyy myös valinnat verikysymyksessä. Se voi pahimmillaan riistää elämän - ihan turhaan.

Huom! Vartiotorniseura on hiukan lieventänyt verensiirtokieltoa. Nykyisin sallitaan jotkin "fraktiot", kunhan niitä ei ole luovuttanut toinen Jehovan todistaja. Veren luovutus on täysin kiellettyä. Joten vain "maailman ihmisten" luovuttamasta verestä erotetut "fraktiot" kelpaavat. Mutta se on taas sitten ihan oma lukunsa. Lue lisää tästä.

  
Takaisin Johanneksen pojan kotisivujen etusivulle tästä     * * *   Salaiset dokumentit avattu elokuusssa 2014