Lyö maahan... - Vakaumus vastaan muu maailma

 
Tuomittu
Yksilö vastaan yhteisö


"Tuomas Yläjuurakko" on entinen Jehovan todistaja. Hän oli toiminut useita vuosia myös seurakunnan vanhimpana. Kun hän kirjoitti ja julkaisi 2011 omaelämäkertaromaanin "Lyö maahan... Vakaumus vastaan muu maailma", hänet erotettiin seurakunnasta. Hän oli paljastanut kirjassaan totuudellisesti, millaista on elää Jehovan todistajana. "Tuomas Yläjuurakko" eli myös kiihkeän maailman lopun odotuksen 1975. Hän kirjoitti avoimesti kirjaansa myös tuon vuoden tuottamasta pettymyksestä. Mm. se oli saanut "Tuomaksen" pohtimaan sitä, onko Jehovan todistajien järjestö se, mitä Jumala käyttäisi välikappaleenaan paljastaessaan "totuuksia" ja profetioita. Ainakaan vuoden 1975 ennustukset eivät toteutuneet, joten oliko järjestön opetus sittenkään lähtöisin Jumalalta "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" kautta, niin kuin Jehovan todistajien virallinen opetus antaa ymmärtää?Nyt syksyllä 2014 "Tuomas Yläjuurakko" julkaisi jatko-osan tuohon elämäkertakirjaan. Kirjan nimi on "Tuomittu: Yksilö vastaan yhteisö". Kirjassa hän kertoo ajasta ennen erottamista. Hän kertoo myös, miten hänen omat veljensä suhtautuivat, kun saivat "Tuomaksen" kirjoittaman ensimmäisen kirjan luettavakseen. Kirja sisältää myös paljon kirjeenvaihtoa veljesten kesken. Niissä kirjan päähenkilö "Raimo" (= "Tuomas") yrittää selittää kantaansa veljilleen "Jormalle" ja "Pekalle". "Raimo" kirjoitti myös pitkän kirjeen Jehovan todistajien haaratoimistoon "Janne Palolle". Saiko Raimo vastauksen? Se selviää kirjassa.

Kirja kertoo myös "Raimon" oikeuskomitean pystyttämisestä ja valituskomiteasta. Miten "Raimo" puolustautui syytöksiä vastaan? Mistä häntä itse asiassa syytettiin?

Kirjan lopussa on useita kymmeniä sivuja tutkielmia. Niissä "Raimo" on yrittänyt todistella näkemyksiään asioista, joissa hän on tullut erilaiseen lopputulokseen kuin Vartiotorniseura.

Kirjassa on erittäin paljon lainauksia Vartiotorniseuran kirjallisuudesta. Näin "Raimo" todistelee Jehovan todistajien oppien ja toimintamallien rakennelman järjestön oman materiaalin avulla.

Tässä on kirjan sisällysluettelo:
 "Tuomas Yläjuurakko" kertoo parilla sivulla lukijoille hieman kirjan tarkoituksesta.


 

Tässä pieni lukunäyte kirjasta sivuilta 56 ja 57:

  
 


   
Tutkielmat

Tähän kirjaan sisältyy useita tutkielmia. Yksi näistä on tämä: "Jehovan todistajat väärä profeettako?"

Miksi jokaisen Jehovan todistajan pitäisi tutkia tarkkaan järjestön opetuksia? Tähän vastaa sivun 281 lainaus:

Puolueeton Jumalan sanan tutkiminen ja sen vertaaminen Jehovan todistajien opetuksiin ja menettelyihin todistaa, että Jumalan henki todella tukee heitä ja että hän käyttää heitä välikappaleenaan totuuden julistamiseksi nykyään. Mutta kaikkia ihmisiä, jotka rakastavat totuutta, kehotetaan tutkimaan tätä väitettä, että Jehovan todistajilla todella on totuus. Siten menetellessään heidän pitäisi jäljitellä niitä, jotka ensimmäisellä vuosisadalla kuuntelivat apostolien saarnaamista: "He ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin." - Apt. 17:11.
- Vartiotorni 1.7.1979 s 20, lihavointi lisätty.Jehovan todistajat väärä profeettako?

Mikä on profeetta?

Facta elektroninen tietosanakirja 97

profeetta, julistaja, ennustaja; Jumalan tahdon julistaja. VT:ssa profeetan tehtävänä oli Jumalan neuvojen ilmoittaminen ja tulevaisuuden ennustaminen sekä erityisesti vanhurskauden saarnaaminen ja Jahve-uskon vaaliminen. Profeettojen julistus on talletettuna VT:n ns. profeetallisissa kirjoituksissa. Ns. suuret profeetat ovat Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel.

profeetta, usk. julistajana voimakkaasti esiintyvä henkilö; uuden aatteen julistaja tai esitaistelija.

Vartiotorni 15.9.1994 s.10
Jehovan profeetoilla oli etu julistaa hänen sanomaansa julkisesti. "Profeettaa" vastaavan hepreankielisen sanan alkuperä on hämärän peitossa, mutta sen käyttö Raamatussa osoittaa, että tosi profeetat olivat Jehovan edustajia, Jumalan miehiä, joilla oli henkeytettyjä sanomia. Profeetta julistaa sanomia, joiden sanotaan tulleen jumalallisesta lähteestä.

= Profeetta on Jehovan edustaja, joka julistaa häneltä lähtöisin olevaa sanomaa.

Esiintyykö Jehovan todistajien hallintoelin profeettana eli Jehovan edustajana?

"Kansat tulevat tietämään, että minä olen Jehova" – miten?, v.1971 s.66,70
Jehova on löytänyt ja valtuuttanut nykyisen "Hesekielinsä". Se on Hesekiel-yhteisö. - - Mutta siitä huolimatta, miten kristikunta suhtautuu tähän Jehovan voideltujen todistajien ryhmään, tulee pian aika, jolloin kristikuntaa kuuluvat tulevat tietämään, että heidän keskuudessaan on todella ollut Jehovan "profeetta".

Vartiotorni 1.1.1983 s.27
- - oikeasydämisten yksilöitten hyväksi Jehova on huomaavaisesti herättänyt "kansojen profeettansa". "Profeetta", jonka Jehova on herättänyt - - ei ole yksityinen mies - - vaan luokka. - - "profeetta"- luokka eli Jeremia-luokka.

Vartiotorni 15.4.1995 s.23,24
Tällä tavoin jatkuu se opetustyö, johon Jehova viittaa Malakian 4:5:ssä: "Katso minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä." Kuka on tuo nykyajan Elia? - -
- - "Elia" on tunnistettavissa maan päällä olevista voidelluista kristityistä koostuvaksi uskollinen ja ymmärtäväinen orja –luokaksi - -

Vartiotorni 1.10.1994 s.8
Kaikkien niiden, jotka haluavat ymmärtää Raamattua, tulisi tunnustaa, että "Jumalan erittäin moninainen viisaus" voi tulla tunnetuksi ainoastaan Jehovan viestintäkanavan, uskollisen ja ymmärtäväisen orjan, kautta. (Joh.6:68)

Vartiotorni 15.9.1994 s.20
Miten erinomaisen mallin Jumalan profeetat ovatkaan jättäneet meille! Koska he kestivät kärsimyksiä, osoittivat kärsivällisyyttä ja ilmaisivat muita jumalisia ominaisuuksia, heillä oli etu puhua Jehovan nimessä. Olkaamme hänen nykyisinä todistajinaan heidän kaltaisiaan ja yhtä päättäväisiä kuin profeetta Habakuk, joka julisti: ”minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän [Jumala] minulle puhuu.” (Hab.2:1) Olkaamme yhtä päättäväisiä, kun osoitamme kärsivällisyyttä ja jatkamme iloiten Suuren Luojamme, Jehovan loistavan nimen julkista julistamista! (Neh.8:10; Room.10:10)

= Jehovan todistajien hallintoelin eli uskollinen ja ymmärtäväinen orja väittää olevansa profeetta-luokka tai -yhteisö ja tämän ajan profeetta Hesekiel tai Elia, jota Jehova käyttää ainoana viestintäkanavanaan. Jehovan todistajat vertaavat myös itseään Jehovan nimessä puhuneisiin profeettoihin.

Väittääkö Jehovan todistajien hallintoelin Jehovan opetuksensa lähteeksi?

Vartiotorni 15.9.1973 s.432
Harkitkaamme myös sitä seikkaa, että yksistään Jehovan järjestö kaikessa maassa on Jumalan pyhän hengen eli toimivan voiman ohjauksessa. (Sak.4:6) Vain tämä järjestö toimii Jehovan tarkoituksen hyväksi ja hänen ylistyksekseen. Vain sille ei Jumalan Pyhä Sana, Raamattu, ole sinetöity kirja. Monet maailman ihmiset ovat hyvin älykkäitä, kykeneviä ymmärtämään mutkikkaita asioita. He voivat lukea Pyhää Raamattua, mutta he eivät voi ymmärtää sen syvällistä merkitystä. Jumalan kansa voi kuitenkin käsittää tällaisia hengellisiä asioita. Miksi? Ei suinkaan oman erikoisen älynsä takia, vaan kuten apostoli Paavali selitti: "Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin." (1.Kor.2:10) Jeesus Kristus ylisti taivaallista Isäänsä siitä, että hän on 'salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä mutta ilmoittanut ne lapsenmielisille'. (Matt.11:25) Miten äärettömän paljon tosi kristityt arvostavatkaan sen ainoan maan päällä olevan järjestön yhteydessä olemista, joka ymmärtää 'Jumalan syvyydet'! - - He ymmärsivät esimerkiksi kauan sitten, että vuosi 1914 oli merkitsevä "pakanain aikojen" loppua, - - Siionin Vartiotorni oli julistanut maaliskuussa 1880: " 'Pakanain ajat' ulottuvat vuoteen 1914, eikä taivaallinen valtakunta ole täysin vallassa ennen sitä." Vain Jumala pyhän henkensä välityksellä voi paljastaa tämän noille varhaisille Raamatun tutkijoille niin paljon etukäteen.

Vartiotorni 1.5.1995 s.19
Raamatun lukemisen ei tietenkään tule korvata sen erinomaisen tutkimusaineiston käyttöä, jonka olemme saaneet "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" välityksellä. Sekin on Jehovalta - ja hyvin arvokas. (Matt.24:45-47)

Vartiotorni 15.5.1996 s.10
Jehovan todistajat tajuavat, että on elintärkeää lukea ja tutkia Pyhää Raamattua ja kristillisiä julkaisuja, jotka on saatu Jumalalta voideltujen kristittyjen muodostaman uskollisen ja ymmärtäväisen orjaluokan välityksellä.

Vartiotorni 1.1.1996 s.30
"Uskollinen ja ymmärtäväinen orja" on nimitetty nykyään antamaan Jumalan palvelijoille ruokaa oikeaan aikaan ja auttamaan heitä ymmärtämään "Jumalan erittäin moninainen viisaus". Jehovan paljastaa henkensä välityksellä raamatullisia totuuksia tämän luotettavan orjan kautta, joka julkaisee hengellistä "ruokaa oikeaan aikaan". (Matt.24:45-47; Ef.3:10,11; vrt. Ilm.1:1,2)

= Jehovan todistajien ymmärryksen väitetään johtuvan Jehovan suoranaisesta ohjauksesta henkensä
välityksellä. Ymmärrys ei perustu heidän älykkyyteensä, vaan on lähtöisin yliluonnollisesta lähteestä. Opetuksen väitetään olevan Jehovalta samoin kuin Raamattukin. Opetuksen sanotaan myös olevan Jehovan hengen välityksellä, oikeaan aikaan, paljastettua tietoa. ...

Lue lisää...Muita kirjassa olevia tutkielmia:
  • Veri ja veren aineosat
  • Suhtautuminen varoituksiin
  • Vuosi 607 eaa. tai 587 eaa.
  • jne. (katso sisällysluettelo)


  
"Tuomas Yläjuurakon" ensimmäinen kirja, "Lyö maahan...", löytyy täältä.Kirjalijan sähköposti:

tuomas.ylajuurakko@gmail.com
Kirja on tilattavissa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista (kuten Adlibris.com), joissa kirjan hinta ja toimituskululut kaupasta riippuen hieman vaihtelee.Huom! Johanneksen poika ei ota kantaa kirjassa oleviin oppikysymyksiin ja tutkielmiin.
 


24.11.2014 (Päivitetty 18.01.2016)
- Johanneksen pojan kotisivut