Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


JT-lapset, saarnaajia?


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Saako Jehovan todistaja-lapsi olla lapsi vai pitääkö hänen olla "pikku saarnaaja"?

Sähköposti

Lähettäjä: Johanneksen poika
Vastaanottaja: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Aihe:  Lapsen oikeudet Jehovan todistajien yhteisössä
Päiväys:  17.08.2010 20.40.22

Hei!

Kotisivuillanne on tällainen lause (ainakin oli 17.08.2010): "Lapsella on oikeus olla lapsi". http://www.lapsiasia.fi/etusivu

Haluaisin tiedottaa tästä lapsen oikeudesta tai oikeuden puutteesta Jehovan todistajien yhteisössä. Jehovan todistajat noudattavat kaikessa Vartiotorniseuralta tulleita ohjeita. Näiden ohjeiden mukaan jehovantodistajaperheen lasten on osallistuttava seurakunnan viiteen viikoittaiseen kokoukseen kahtena päivänä viikossa. Näiden ohjeiden mukaan lasten täytyy jo hyvin pieninä osallistua vanhempien kanssa "ovelta-ovelle" -saarnaamistyöhön. Lapsen mielipidettä ei kysytä, heidän on pakko osallistua.

Jehovan todistaja -lapsilla ei ole "normaalia" lapsuutta Suomessa. Heillä ei saa olla muita kavereita kuin seurakunnan jäsenten lapsia (käytännössä vapaamieliset JT:t kyllä antavat lastensa leikkiä jonkin verran myös "maailmallisten" lasten kanssa, niin kuin termi kuuluu).

Kysyn erästä asiaa, koska se askarruttaa mieltäni. Onko sopivaa, että Vartiotorniseuran alamaiset Jehovan todistajat käyttävät "lapsityövoimaa" saarnaamistyössä? Lapset pakotetaan tekemään tuota työtä, se on Vartiotorniseuran määräys. Tähän liittyen seuraava linkki valottaa asiaa enemmän:
johanneksenpoika.fi/lapsityovoima.html

Haluaisin tähän kysymykseen yksiselitteisen vastauksen. Onko Jehovan todistaja -lapsella myös oikeus olla lapsi, vai pitääkö hänen olla pikku saarnaaja ennen kuin hän edes tajuaa asioita? Pyytäisin ystävällisesti vastaamaan sähköpostilla minulle.

Terveisin: Johanneksen poika, Espoo (Entinen Jehovan todistaja, seurakunnassa 31 vuotta, erotettu v. 2006)


Sähköposti

Lähettäjä: STM Lapsiasiavaltuutettu <lapsiasiavaltuutettu@stm.fi>
Vastaanottaja: Johanneksen poika
Aihe:  V: Lapsen oikeudet Jehovan todistajien yhteisössä 17.08.2010
Päiväys:  06.09.2011 13.30.00
20.40.22

Hyvä Johanneksen poika,

kiitos viestistäsi toimistooni. Kirjoitit viime vuoden elokuussa Jehovan
todistajain yhteisössä noudatettavista säännöistä ja siitä, että lasten tulee
osallistua muun muassa ovelta ovelle kiertävään saarnaamistyöhön. Lisäksi
kirjoitit tämän vuoden toukokuussa samasta aiheesta uudelleen ja muistutit
aiemmasta viestistäsi. Pahoittelen, että vastaan viestiisi vasta nyt, mutta
ajoittain kansalaisyhteydenottoja tulee runsaasti suhteessa toimistoni
voimavaroihin, joten siitä syystä vastausten antaminen voi viipyä. Olen
kuitenkin perehtynyt asiaasi jo viime syksynä.

Ymmärrän huolenaiheesi lapsen oikeudesta olla lapsi. Se on työssämme tärkeä
tavoite.Yksittäisiin tapauksiin en valitettavasti voi ottaa kantaa, sillä
lapsiasiavaltuutetun tehtäviin ei kuulu yksittäisiä lapsia, perheitä tai
uskonyhteisöjä koskevien tilanteiden ratkaiseminen. Lapsiasiavaltuutetun
tehtäviin kuuluu lapsen edun ja oikeuksien edistäminen yleisellä
yhteiskunnallisella tasolla, perustyötäni ovat esimerkiksi lausuntojen
antaminen lainsäädäntöhankkeista ja epäkohtien parantamista koskevien
aloitteiden tekeminen.

Joulukuussa 2010 otin kantaa lapsen oikeuksiin uskonnollisissa yhteisöissä.
Kannanoton taustalla olivat Jehovan todistajiin liittyneet yhteydenotot mm.
sinun viestisi. Kannanottoni näkökulma perustuu YK:n lapsen oikeuksien
sopimukseen, jonka mukaan lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja
uskonnonvapauteen. Lasta ei saa syrjiä uskontonsa tai vanhempien uskonnon
vuoksi. Lisäksi tulee kunnioittaa vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia antaa
uskonnollisessa kasvatuksessa ohjausta huomioiden lapsen ikä ja kehitystaso.
Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu, mutta heidän tulee toimia lapsen
edun mukaisesti. Lapsella on myös oikeus koulunkäyntiin sekä leikkiin, lepoon
ja vapaa-aikaan. Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä häntä
koskevissa asioissa. Aikuisten velvollisuus on ottaa näkemykset huomioon lapsen
ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lasta tulee suojella työnteolta, joka
todennäköisesti vaarantaa tai haittaa hänen koulutustaan tai on vahingollista
hänen terveydelleen tai kehitykselleen. Yksittäisestä tilanteesta, jos lapsen
tasapainoinen kehitys vaarantuu on mahdollista esim. huolestuneen aikuisen
tehdä lastensuojeluilmoitus. Se velvoittaa sosiaaliviranomaisen arvioimaan
lapsen tilanteen.

Kannanoton voi lukea kokonaisuutena osoitteesta:
http://www.lapsiasia.fi/nyt/lausunnot/lausunto/view/1556565

Olen kutsunut Jehovantodistajien yhteisön edustajia jo tämän vuoden alussa
kuritusväkivaltaa koskeneeseen keskusteluun sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa. Valitettavasti he eivät tulleet mukaan tilaisuuteen.

Toimistomme on parhaillaan suunnittelemassa keskusteluseminaaria suomalaisten
uskonnollisten yhteisöjen kanssa, tavoitteenamme on keskustella heidän kanssaan
lapsen oikeuksista ja siitä, miten nämä oikeudet toteutuvat lasten arjessa.


Ystävällisin terveisin

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

PS. Verkkosivuillamme on vaihtuvia "elementtejä", joten samat lauseet eivät ole
siellä jatkuvasti.
http://www.lapsiasia.
fi/c/document_library/get_file?folderId=101063&name=DLFE-10653.pdfTakaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu