Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Luopiopuhe 2013


Jehovan todistajien konventti 2013 Helsingin jäähallissa
 

Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

1975, ennustelu

VerikysymysMuita aiheita:
 "Kiihottaminen kansanryhmää vastaan" - konventtipuheen 2013 esitutkinta


Helsingin poliisi kuulusteli Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan puheenjohtajaa Jukka Ropposta 18.03.2015. Kuulustelun aihe oli vuonna 2013 konventissa esitetetty puhe. Puheen teema oli "Ihmisluopiot". Tuon puheen monet entiset Jehovan todistajat kokivat hyvin loukkaavana. Helsingin molemmissa konventeissa tuon puheen piti Tapio Saarenoja. Hän joutui myös poliisikuulusteluun. Kuulustelu pidettiin 10.02.2015. Tämän sivuston kautta voi lukea suuren osa esitutkinta-aineistosta. Jukka Ropposen ja Tapio Saarenojan poliisikuulustelut ovat luettavissa kokonaan sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Konventtipuheessa entiset Jehovan todistajat luokiteltiin täysin kelvottomiksi ihmisiksi. Tuon puheen jälkeen monet sellaiset Jehovan todistajat, jotka olivat jonkin verran olleet tekemisissä erotettujen ja eronneiden sukulaistensa kanssa, katkaisivat loputkin yhteydet. Toki tällainen yhteydenpito oli ollut kiellettyä jo ennen tätä puhetta, mutta se sai monet sääntöjä rikkoneet Jehovan todistajat lopullisesti hylkäämään omat sukulaisensa, jotka olivat jättäneet Jehovan todistajien yhteisön.

Eräs entinen Jehovan todistaja, joka oli itse kuuntelemassa kyseistä puhetta Helsingin jäähallissa kesällä 2013, päätti pyytää poliisia tutkimaan, täyttääkö tämä Jehovan todistajien pitämä puhe "vihapuheen" tunnusmerkit.Helsingin poliisi tutki tätä puhetta yli vuoden ajan rikosnimikkeellä "Kiihottaminen kansanryhmää vastaan". Esitutkinta on nyt päättynyt. Tällä sivulla on otteita esitutkintamateriaalista. Jokainen lukija voi tehdä omat johtopäätöksensä siitä, miksi tämä puheen esitutkinta lopetettiin eikä syytteitä nostettu.

Onko laillista julkaista tästä esitutkinnasta otteita? On. Tässä perustelut:

Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 3 kohdassa on kerrottu, miltä osin esitutkintamateriaalit ovat salaisia. Lain 6 §:ssä on kerrottu lähtökohta, että viranomaisen laatima asiakirja on julkinen, jollei sitä ole erikseen säädetty salassapidettäväksi, joita on lueteltu 24 §:ssä.24 §

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:

3) poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) mukaan; (13.5.2011/458).

Tämän jutun asianomistaja pyysi itselleen koko esitutkintamateriaalin. Koska asia ei ole salainen, hänellä on oikeus julkaista tämä materiaali niin halutessaan. Julkaiseminen tapahtuu tämän sivun kautta.Sivu 1:


Tutkinnan päätös

Sisällys
 • Helsingin poliisilaitoksen rikosilmoitus
 • Päätös esitutkinnan rajoittamisesta, 2 kpl, Ropponen ja Saarenoja
 • Tutkintapyyntö
 • "Jehovan luopiot", Iltalehti 09.10.2013, tutkintapyynnön liite

Sivu 2:


Kuulustelut - osa 1
 • Asianomistaja (ei halua nimeään julkisuuteen)
 • Jukka Ropponen, kuultu epäiltynä

Sivu 3:


Kuulustelut - osa 2
 • Tapio Saarenoja, kuultu epäiltynä

Sivu 4:


Kuulustelut - osa 3
 • Jari-Pekka Peltoniemi, todistaja
 • Joni Valkila, todistaja

Sivu 5:


Epäiltynä kuulluille esitettyä
 • "Luopiopuhe 2013", litteroitu poliisissa
 • Otteita Vartiotorni-lehtien artikkeleista

Sivu 6:


Kuultavien toimittamaa aineistoa
 • Puheen jäsennys, Ropposen luovuttama
 • Tietoja konventeista, lehtileike ym., Peltoniemen luovuttama
 • Luopumukseen tms. liittyviä tietosanakirja-, sanakirja, ja internet-otteita, Saarenojan avustajan Sonya Walkilan luovuttama

Esitutkintamateriaalissa oli lisäksi mainittuna (ei nettisivulla):


Erillisenä liitteenä CD-levyjä
 • CD1: luopiopuhe 2013 ja muita äänitallenteita
 • CD2: konventtitallenteita, Jari-Pekka Peltoniemen luovuttama
 • CD3: Watchtower Library 2012 Suomi, Jari-Pekka Peltoniemen luovuttama

Uutiset aiheesta:


Kotimaa24
JP-uutiset:
Turun Sanomat:
          


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu