Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Maailman  ihmiset


Kuvassa vasemmalla "maailmallisia" ihmisiä, oikealla Jehovan todistajia


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Miten Jehovan todistajat suhtautuvat "maailmallisiin ihmisiin", ts. sellaisiin ihmisiin, jotka eivät ole Jehovan todistajia?

Jehovan todistajat ovat hyvin mustavalkoisia ihmisiä, kun on kyse erilaisista ihmisistä. Usein he lainaavat tämän raamatunkohdan:

(1. Johanneksen kirje 5:19) Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on paholaisen vallassa.

Jehovan todistajat soveltavat itseensä ajatuksen "Me tiedämme olevamme Jumalasta". Koko muu ihmiskunta, maailma, onkin sitten "paholaisen vallassa". Tietenkään tuota Raamatunkohtaa ei voida noin vain soveltaa Jehovan todistajiin. Millä mittarilla voisimme mitata tuota asiaa?

Jehovan todistajat itse sanovat elävänsä ns. "hengellisessä paratiisissa". Vartiotorni-lehti kirjoitti tuosta asiasta v. 2010.

*** w10 15/2 s. 27 Olet valinnut parhaan elämäntavan! ***

Arvosta hengellistä paratiisiamme

12 Vihkiytyminen ja kaste avaavat myös mahdollisuuden asumiseen siunatussa hengellisessä paratiisissa. Se on ainutlaatuinen hengellinen ympäristö, ja saamme nauttia siitä toisten uskovien kanssa, joilla on rauhaisa suhde Jehova Jumalaan ja toinen toiseensa (Ps. 29:11; Jes. 54:13). Maailma ei voi tarjota mitään, mitä voitaisiin edes verrata hengelliseen paratiisiimme. Tämä käy erityisen selvästi ilmi kansainvälisissä konventeissa, joihin tulee veljiämme ja sisariamme monista kansoista, kielistä ja etnisistä ryhmistä ja joissa vallitsee rauhan, ykseyden ja veljellisen rakkauden ilmapiiri.

13 Hengellinen paratiisimme on jyrkkä vastakohta nykymaailman viheliäisille olosuhteille. (Lue Jesajan 65:13, 14.) Julistamalla Valtakunnan sanomaa voimme viedä toisille kutsua astua hengelliseen paratiisiin. On myös siunaus tukea niitä, jotka ovat tulleet äskettäin seurakunnan yhteyteen ja kaipaavat valmennusta sananpalveluksessa. Vanhinten ohjauksessa meillä voi olla ilo auttaa joitakin uusia samoin kuin Aquila ja Priscilla ”selittivät – – Jumalan tien tarkemmin” Apollokselle (Apt. 18:24–26).

Jos hengellinen paratiisi olisi Jehovan todistajien kohdalla totta, yhteisössä ei olisi niin paljon vakavia ongelmia kuin todistetusti siellä on. "Hengellisen paratiisin" sisäpuolella ei olisi ainoatakaan pedofiilitapausta. Hengellisen paratiisin sisäpuolella ei olisi itsemurhia. Hengellisessä paratiisissa ei olisi avioeroja. Nämä esimerkit osoittavat, että koko hengellinen paratiisi on Jehovan todistajien kohdalla vain harhaa. Lue lisää "hengellisestä paratiisista" täältä.

Miten Jehovan todistajien suhtautuminen "maailmallisiin ihmisiin" käytännössä näkyy?

Se näkyy siinä, että Vartiotorniseura ei suosittele kenenkään Jehovan todistajan ystävystyvän tai seurustelevan "maailmallisten ihmisten" kanssa. He eivät ole sen arvoisia. Lisäksi Jehovan todistajien mielestä maailman ihmiset ovat elämäntavallaan vaaraksi Jehovan todistajien hengellisyydelle. Toki Jehovan todistajat ovat jonkin verran tekemisissä pakosti maailman ihmisten kanssa esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla. Naapureidenkin kanssa pyritään olemaan puheväleissä, mutta heihinkään ei saa luoda ystävyyssuhdetta. Tässä muutamia otteita Vartiotorniseuran kirjallisuudesta:

*** w97 15/7 s. 18 Pyritkö hyveellisyyteen? ***

Hyveellisyys ja seura

15 Yksi apukeino hyveellisenä pysymiseen on hyvä seura. Psalmista lauloi: ”Olen kaikkien niiden toveri, jotka todella pelkäävät sinua [Jehovaa], ja niiden, jotka pitävät sinun määräyksesi.” (Psalmit 119:63.) Me tarvitsemme tervehenkistä seuraa, jota kristillisissä kokouksissa saa (Heprealaisille 10:24, 25). Jos eristäytyisimme, voisimme alkaa ajatella itsekeskeisesti ja paheellisuus voisi helposti saada meissä vallan (Sananlaskut 18:1). Lämmin kristillinen toveruus voi kuitenkin lujittaa päätöstämme pysyä hyveellisinä. Meidän täytyy tietysti myös varoa huonoa seuraa. Voimme kohdella sydämellisesti naapureita, työtovereita ja koulutovereita. Mutta jos vaellamme todella viisaasti, emme kehitä liian läheisiä suhteita niihin, jotka eivät pyri kristilliseen hyveellisyyteen. (Vrt. Kolossalaisille 4:5.)


*** km 6/89 s. 1-4 Teokraattisesta seurasta nauttiminen ***

TERVEHENKINEN SEURA

5 Ihminen ei voi vaeltaa Jumalan kanssa, jos hän on jatkuvasti niiden seurassa, jotka kuuluvat tähän pahaan ja sairaaseen yhteiskuntaan, joka hyväksyy kaiken, mitä Jumala inhoaa. Raamattu varoittaa: ”Huono seura turmelee hyödylliset tavat.” (1. Kor. 15:33) Jotkut seurakuntaan kuuluvat saattavat olla taipuvaisia kutsumaan seuranpitotilaisuuksiin maailmallisia tuttavia ja ei-uskovia sukulaisia, jotka eivät ole kiinnostuneita totuudesta, ajatellen, että se rohkaisee heitä ottamaan vastaan totuuden. Mutta onko tämä viisasta ja sopusoinnussa Raamatun kanssa?

6 Meitä on neuvottu olemaan varovaisia ollessamme tekemisissä kansojen ihmisten, ei-uskovien ja tavallisten ihmisten kanssa. (Ks. Vartiotornia 15.11.1988 s. 15, 16.) Miksi meidän pitäisi olla tarpeettomasti niiden seurassa, jotka yhä kulkevat maailmallisia teitä ja jotka eivät ole tulleet Jehovan palvojiksi? (2. Kor. 6:14, 15) Jotkut, jotka ovat leväperäisiä hengellisten asioiden suhteen, saattavat yrittää löytää muita sellaisia, jotka pitävät kiinni maailmallisista ajattelu- ja toimintatavoista, sen sijaan että he etsisivät sellaisten kypsien kristittyjen seuraa, jotka voisivat auttaa heitä tulemaan vahvoiksi uskossa. He eivät ehkä ymmärrä, että läsnäolo seuranpitotilaisuuksissa maailmallisten, periaatteettomien ihmisten kanssa voi heikentää heidän uskoaan ja turmella heidät. – Vrt. 2. Tessalonikalaisille 3:14, 15.


*** w06 15/3 s. 23 kpl 9-10 ”Kukin joutuu kantamaan oman kuormansa” ***

9 Mitä sitten on sanottava läheisestä seuranpidosta sellaisten ihmisten kanssa, jotka saattavat kyllä olla moraalisesti puhtaita mutta joilta puuttuu usko tosi Jumalaan? Raamatussa sanotaan: ”Koko maailma on paholaisen vallassa.” (1. Johanneksen kirje 5:19.) Opimme vähitellen, ettei huono seura rajoitu vain ihmisiin, jotka ovat sallivaisia tai moraalisesti rappeutuneita. On siis viisasta kehittää läheistä ystävyyttä vain niihin, jotka rakastavat Jehovaa.

10 Ei ole mahdollista pysyä täysin erossa maailmassa olevista ihmisistä, eikä sitä vaaditakaan (Johannes 17:15). Niin kristillisessä sananpalveluksessa, koulussa kuin työpaikallakin olemme kosketuksissa maailman kanssa. Kristitty, jonka aviopuoliso ei ole uskova, joutuu ehkä tekemisiin maailman kanssa enemmän kuin muut. Kun havaintokykymme on valmennettu, ymmärrämme kuitenkin, että on aivan eri asia olla jossakin määrin yhteydessä maailmaan silloin, kun se on välttämätöntä, kuin kehittää siihen läheisiä siteitä (Jaakobin kirje 4:4). Näin pystymme tekemään kypsiä ratkaisuja sen suhteen, osallistummeko koulun vapaa-ajantoimintaan, esimerkiksi urheilutapahtumiin ja tansseihin, ja menemmekö yrityksen työntekijöille järjestetyille juhlille ja päivällisille.

Nuoret saavat jatkuvasti varoituksia siitä, ettei saa ystävystyä koulutovereiden kanssa. Tässä pari esimerkkiä:

*** w93 15/4 s. 15-16 kpl 8-9 Nuoret – mitä tavoittelette? ***

8 Jotkut maailmalliset nuoret saattavat vaikuttaa mukavilta vain siksi, etteivät he tupakoi, käytä huonoa kieltä eivätkä harjoita sukupuolista moraalittomuutta. Mutta jos he eivät pyri vanhurskauteen, heidän lihalliset ajatuksensa ja asenteensa voivat helposti tarttua sinuun. Kuinka paljon sinulla sitä paitsi voisi olla yhteistä ei-uskovien kanssa? (2. Korinttolaisille 6:14–16.) Ovathan ne hengelliset arvot, joita sinä pidät tärkeinä, heidän mielestään ”tyhmyyttä”! (1. Korinttolaisille 2:14.) Voisitko säilyttää heidän ystävyytensä sovittelematta periaatteissasi?

9 Karta siis turmiollista seuraa. Rajoita ystävyytesi hengellismielisiin kristittyihin, jotka todella rakastavat Jehovaa. Varo jopa sellaisia seurakunnan nuoria, jotka ovat kielteisiä ja kriittisiä. Kasvaessasi hengellisesti makusi ystävien suhteen todennäköisesti muuttuu. Muuan teini-ikäinen todistajatyttö sanoo: ”Olen saanut uusia ystäviä eri seurakunnista. Se on saanut minut tajuamaan, miten tarpeettomia maailmalliset ystävät ovat.


*** w91 15/7 s. 23-24 Kristityt nuoret – olkaa lujia uskossa ***

Apostoli Paavali esimerkiksi sanoi kristityille veljilleen: ”Älkää eksykö. Huono seura turmelee hyödylliset tavat.” (1. Korinttolaisille 15:33) Oletko tästä yhtä mieltä? Aivan kuten Paavali osoitti, ihminen voidaan helposti johtaa harhaan, kun on kyse seurasta. Joku ihminen voi vaikuttaa ystävälliseltä ja mukavalta. Hän on kuitenkin huonoa seuraa, jollei hän ole kiinnostunut Jehovan palvelemisesta tai jollei hän edes usko Raamattuun. Miksi? Sen vuoksi, että hänen elämänsä rakentuu erilaisten periaatteiden varaan eikä näin ollen niillä asioilla, jotka ovat kristitylle hyvin tärkeitä, ole kenties juurikaan merkitystä hänelle.

Jehovan todistaja -lasten vanhemmille annetaan jatkuvasti suoria ohjeita, miten heidän lastensa tulee valita seurakseen vain JT-lapsia.

*** w10 15/1 s. 16-17 Auta lapsiasi kohtaamaan edessään olevat haasteet ***

Sen lisäksi, että maailma aiheuttaa lapsillemme paineita, heidän täytyy ehkä vastustaa omaa haluaan olla ikäistensä kaltaisia. ”Ei ole helppoa olla erilainen”, sanoo 16-vuotias sisar Cathleen. Nuori veli nimeltä Alan myöntää: ”Viikonloppuisin koulutoverit pyysivät minua usein kanssaan ulos, ja minun teki todella mieli mennä.” Nuoret saattavat myös kovasti haluta osallistua koulun urheilutapahtumiin, joissa voi helposti joutua huonoon seuraan. ”Pidän urheilusta”, sanoo Tanya-niminen nuori sisar. ”Koulussa urheiluvalmentajat yrittivät aina saada minua mukaan joukkueeseen. Oli vaikeaa kieltäytyä.”

On yksi poikkeus, mikä sallii Jehovan todistajien tulla hieman läheisemmiksi "ystäviksi" joidenkin maailmallisten ihmisten kanssa. Se liittyy käännytystyöhön, mitä enimmäkseen tehdään ovelta ovelle saarnaamalla. Jos Jehovan todistajat tapaavat heidän uskonnostaan kiinnostuneen henkilön, tuota henkilöä voidaan yrittää saada liittymään JT-seurakuntaan olemalla hänelle poikkeuksellisen ystävällisiä ja huomaavaisia. Joskus tällainen "rakkauspommitus" tuottaakin tulosta, ja maailman ihminen saadaan liittymään Jehovan todistajien seurakuntaan. Tässä on Herätkää! -lehden toimintaohje tällaisiin tilanteisiin:

*** g 4/06 s. 17-18 Kuinka läheisiksi koulutoverit saavat tulla? ***

Sinusta voi tuntua, että joku koulutoverisi, jonka kanssa tulet hyvin juttuun, olisi juuri tällainen ihminen. Olette kiinnostuneita samanlaisista asioista, ja teistä on mukavaa keskustella yhdessä. Hänellä ei kylläkään ole samaa uskoa kuin sinulla, mutta ei hän sinusta toisaalta tunnu olevan myöskään ”huonoa seuraa” (1. Korinttilaisille 15:33). Joillakin nuorilla on kieltämättä kunnollisia periaatteita, vaikkei heillä ole samanlaisia raamatullisia uskonkäsityksiä kuin sinulla (Roomalaisille 2:14, 15). Mutta tarkoittaako se sitä, että voit solmia läheisen ystävyyssuhteen heidän kanssaan?

Kristityt eivät ole epäsosiaalisia

Tosi kristityt eivät karta ei-uskovia. He puhuvat kaikkiin rotuihin, uskontoihin ja kulttuureihin kuuluvien miesten ja naisten kanssa jo siksi, että heille on annettu käsky tehdä ”opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä” (Matteus 28:19). He eivät suhtaudu kylmäkiskoisesti tai torjuvasti naapureihin, työtovereihin tai koulutovereihin. Päinvastoin kristityt ovat hyvin kiinnostuneita toisista.

Apostoli Paavali näytti hyvää esimerkkiä tässä suhteessa. Hän osasi keskustella ”kaikenlaisten ihmisten” kanssa, vaikka heillä olikin erilainen elämänkatsomus. Paavalin tarkoituksena ei tietenkään ollut seurustella heidän kanssaan. Hän sanoi: ”Kaiken minä teen hyvän uutisen tähden päästäkseni siitä toisten kanssa osalliseksi.” (1. Korinttilaisille 9:22, 23.)

Vartiotorni-lehti kehottaa toimimaan näin:

*** w94 15/2 s. 24-25 Pysy loitolla vaaran uhatessa ***

Meidän täytyy varoa myös liiallista seurustelua maailmallisten ihmisten kanssa. Kyseessä saattaa olla naapuri, koulu- tai työtoveri tai liiketuttava. Saatamme järkeillä: Hän kunnioittaa Jehovan todistajia, viettää kunnollista elämää, ja toisinaan puhumme totuudestakin. Toisten kokemus kuitenkin osoittaa, että ajan mittaan saatamme alkaa pitää tällaista maailmallista seuraa hengellisen veljemme tai sisaremme seuraa parempana. Millaisia vaaroja tällaiseen ystävyyteen liittyy?

Voisimme alkaa vähätellä sitä, miten kiireellisiä aikoja elämme, tai kiinnittää entistä enemmän huomiota pikemminkin aineellisiin kuin hengellisiin asioihin. Saattaisimme jopa haluta maailman hyväksyntää, koska pelkäisimme sitä, ettemme ehkä miellytäkään maailmallista ystäväämme. (Vrt. 1. Pietarin kirje 4:3–7.) Psalmista Daavid piti sitä vastoin parempana niiden ihmisten seuraa, jotka rakastivat Jehovaa. ”Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä”, hän kirjoitti (Psalmit 22:23). Olemme turvassa, jos jäljittelemme Daavidin esimerkkiä ja etsimme ystävyyssuhteita, jotka voivat rakentaa meitä hengellisesti.

Jos ja kun Jehovan todistaja tulee sinun ovellesi seuraavan kerran, huomioi nämä asiat: rakkauspommitus ja ylileveä hymy. Kaikki ei ole ihan sitä miltä näyttää. Olethan vain "maailmallinen" ihminen, toisen luokan kansalainen, joka kohtaa loppunsa "aivan pian tulevassa" Harmagedonin taistelussa, kun koko Jehovan todistajien "hengellisessä paratiisissa" asuva joukko marssii iloisena paratiisiin. Tässä Vartiotorniseuran omaa materiaalia:

*** w76 15/2 s. 85 kpl 5 Millaiset ihmiset hyväksytään Jumalan uuteen järjestykseen? ***

Ainoastaan Jehovan kristityt todistajat, jotka menestyksellisesti läpäisevät tämän koetuksen, varjeltuvat elossa ja tulevat esiin kuin tulessa puhdistettu kulta Jumalan käyttöön hänen kallisarvoisessa uudessa järjestyksessään.


*** pe 30. luku s. 255 kpl 14 Mitä sinun täytyy tehdä saadaksesi ikuisen elämän ***

Sinun täytyy kuulua Jehovan järjestöön ja tehdä Jumalan tahto saadaksesi hänen ikuisen elämän siunauksensa. – Psalmi 133:1–3.


*** su 12. luku s. 92-93 kpl 10 Kuulutko tuhottaviin vai elossa säilytettäviin? ***

Kaikkien niiden, jotka toivovat säilyvänsä elossa ”uuteen maahan”, täytyy myös olla täysin selvästi tunnistettavissa Jehovan palvojiksi.Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu