Johanneksen pojan kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Toimittajan tietopaketti

Päivitetty 29.06.2019

 

Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Lapset

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys

UUT:n tekemät selvitykset
 Tärkeää tietoa median edustajille

Veikko Leinonen, Ari Hakkarainen ja Jukka Palonen, kuvat: vuoden 2016 konventtivideot

Tämä sivu auttaa median edustajia haastattelemaan Jehovan todistajien edustajia. Tavallisesti toimittajat ottavat yhteyttä Suomen haaratoimistoon ja yrittävät keskustella tiedotusosaston henkilöiden kanssa. Vuosikaudet tiedotuksesta on vastannut Veikko Leinonen, mutta myös Ari Hakkarainen on välillä vastannut toimittajien kysymyksiin. Vuoden 2019 alusta alkaen tiedotuksesta on käytännössä vastannut Jukka Palonen. Veikko Leinosta ei ole julkisuudessa näkynyt vuoden 2019 puolella, joten näyttää siltä, että Jukka Palonen on nyt virallinen tiedottaja. Jukka Palonen haluaa antaa haastatteluja vain sähköpostin välityksellä, mikä ei miellytä kaikkia toimittajia. Toisaalta Leinosen tapa antaa puhelinhaastatteluja on usein johtanut siihen, että hänen "löysät" puheensa ovat paljastuneet sellaisiksi, joihin ei voi luottaa. Jopa seurakunnan sisäpuolellakin on ihmetelty Leinosen tiedottamista.

Jehovan todistajien tiedottajien haastatteluissa on merkittäviä ongelmia. Se johtuu siitä, että Jehovan todistajien järjestöllä on aivan oma määritelmä valehtelusta. Se poikkeaa merkittävästi valehtelun yleisestä määritelmästä. Yleensähän väärän tiedon jakamista kutsutaan valehteluksi, mutta Jehovan todistajat ovat lisänneet siihen määritelmään sen, kenellä on "oikeus" saada tietoja ja kenellä ei. Siitä riippuu se, annetaanko kysyjälle oikeaa tietoa vai ei. Tässä määritelmässä on ilmeinen ongelma. Kuka määrittelee sen, kenellä on oikeus saada tietoja?

Tässä on Jehovan todistajien määritelmä valehtelemisesta:

Valehtelu

MITÄ SE ON? Valehtelu on väärän tiedon antamista jollekulle, jolla on oikeus tietää totuus. Siihen voi sisältyä se, että esittää asian väärässä valossa tai vääristelee sitä toisen harhaanjohtamiseksi, jättää kertomatta olennaisia tietoja toisen pettämiseksi tai liioittelee tosiasioita väärän vaikutelman antamiseksi.

Normaali-ihmisten määritelmä valehtelusta on paljon yksinkertaisempi:

Valehtelu tarkoittaa esittämistä vilpillisesti jotakin, joka ei ole totta.

Lähde: Wikipedia.

Kun joku toimittaja haastattelee Jehovan todistajien tiedotusosaston edustajaa, on mahdollista, että tiedotusosasto antaa toimittajalle virheellistä informaatiota sen takia, että Jehovan todistajien tulkinnan mukaan toimittajalla ei olisi "oikeutta" saada tuota tietoa. Tuo on Jehovan todistajien aivan normaali tapa tiedottaa. Virheellisen tiedon antamiseen voi sisältyä esim. tällaisia asioita:

 • Tiedottaja ei vastaa siihen kysymykseen, joka hänelle esitetään, vaan hän väistää aiheen ja vastaa asian vierestä
 • Tiedottaja heittää vastauksessaan jonkin ajatuksen, jota hän ei perustele, ja jota ei voida jälkeenpäin tarkastaa, esim. lähdeviitteen puuttumisen takia
 • Tiedottaja antaa silmät kirkkaana täysin virheellistä tietoa
 • Tiedottaja vastaa kysymykseen alkamalla syyttää esim. entisiä Jehovan todistajia asian ottamisesta esiin ja puhuu "kampanjoinnista" tai "mustamaalauksesta"

Jotta toimittaja voi oppia aikaisemmista haastatteluista, kannattaa tutustua joihinkin todellisiin esimerkkeihin, joissa Jehovan todistajien tiedotusosasto on antanut harhaanjohtavaa tietoa.

 

Esimerkki 1:

Jehovan todistajien Suomen tiedotusosasto on vuosia antanut väärää tietoa julkisuuteen erotettujen ja eronneiden kohtelusta. Tiedotusosasto ja varsinkin Veikko Leinonen ovat väittäneet, että entisten jäsenten karttaminen koskisi vain ns. "hengellisiä ja uskonnollisia" asioita. Perhesiteet eivät Leinosen mukaan katkea.

Lainaus YLE:n sivuilta:

Toimittaja: Mutta siitähän on selviä tietoja, että jos on joutunut erotetuksi Jehovan todistajista niin ei saa pitää yhteyttä läheisiinsä?

– Ei asia ei ole noin ollenkaan. Ilman muuta saa pitää yhteyttä läheisiinsä. Kysymys on siitä, että jos joku eroaa tai erotetaan jehovan todistajista, niin uskonnollinen yhteys katkeaa mutta perhesiteet, perheen jäsenten välinen rakkaus, se säilyy. Tää asia on julkisuudessa esitetty kyllä väärin.

Toimittaja: Kiistättekö te sen, että tämän uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä erotetut eivät saisi pitää yhteyttä vanhempiinsa?

– Kyllä. Nimenomaan saa pitää yhteyttä vanhempiinsa.

Lähde: YLE.

Helsingin Sanomat osoitti Veikko Leinosen karttamistulkinnan vääräksi.

Helsingin Sanomien toimittaja oli saanut tutustua siihen aineistoon, jota käsiteltiin vuonna 2017 syyskuun loppupuolella Jehovan todistajien kokouksessa. Kyseessä oli erotetun sukulaisen karttaminen. Kokouksessa oli noin 7 minuutin ohjelma, jossa ensin katsottiin noin 3 minuuttia kestävä video ja sen jälkeen seurakunnan kokouksessa läsnä olleet saivat vastata kolmeen karttamista koskevaan kysymykseen.

Helsingin Sanomien jutussa todistetaan kiistatta, että Jehovan todistajien järjestön viralliseen opetukseen kuuluu entisen jäsenen täydellinen hylkääminen vaikka hän olisi sukulainen. Veikko Leinosen väitteet vain hengellisten siteiden katkaisemisesta ja "normaalien" perhesiteiden jatkuminen osoitettiin täysin vääräksi. Mikään tosiasia ei puolla Leinosen näkemystä. Helsingin Sanomat oli lainannut myös erottamiseen kannustavaa tekstiä Jehovan todistajien virallisilta sivuilta. Juuri tuota samaa tekstiä Leinonen itsekin lukee ääneen Jehovan todistajien verkkosivuilla.

Lainaus Helsingin Sanomista:

”Sonja” soittaa kotiin, mutta äiti ei saa vastata – Näin Jehovan todistajien jyrkkä opasvideo määrää karttamaan seurakunnan hylännyttä.

Jehovan todistajien maailmanlaajuinen video opettaa välttämään kaikkea yhteydenpitoa entiseen seurakuntalaiseen. Järjestön tiedottaja väitti aiemmin, että karttaminen tarkoittaa ”uskonnollisten siteiden katkeamista, ei lähimmäisenrakkauden poistumista”.

ÄLÄ VASTAA edes perheenjäsenen soittoon.

Näin Jehovan todistajia kautta maailman opetettiin syyskuussa suhtautumaan järjestön entisiin jäseniin. Psyykkisesti rankaksi havaitun täyden sosiaalisen eristämisen tarkoituksena on saada entiset todistajat palaamaan järjestöön.

   Kuva: HS

Leinonen sanoi, että karttaminen tarkoittaa uskonnollisten siteiden katkeamista, ei lähimmäisenrakkauden poistumista.


TÄMÄ on ristiriidassa sen kanssa, mitä Jehovan todistajille opetettiin kokouksissa aivan hiljattain maailmanlaajuisesti.


Esimerkki 2:

Vantaan Sanomat kertoi 20.11.2010 tapauksesta, jossa ateistille vietiin Herätkää! -lehti, joka käsitteli ateismia. Oliko sattumaa, että hänelle vietiin juuri tuo lehti? Mitä Veikko Leinonen vastasi tähän?

Suora lainaus Vantaan Sanomien jutusta:

Nyt rouva ihmettelee, pitävätkö Jehovan todistajat kirjaa jututtamistaan ihmisistä, ja onko hän joutunut jonkinlaiselle mustalle listalle.

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kiistää, että yhteisö pitäisi kirjaa kotikäynneistä.

– Emme pidä. Kyseessä on sattuma. Ateismista kertovaa lehteä on tarjottu siksi, että se on hiljakkoin ilmestynyt. Ei niitä tarkoitushakuisesti lähdetä kenellekään viemään.

Puhuiko hän totta? Ei.

Iltalehti kysyi myöhemmin Leinoselta Jehovan todistajien muistiinpanoista. Lehti julkaisi 28.07.2017 Leinosen mietteitä. Tässä on suora lainaus Iltalehden jutusta:

Miksi muistiinpanoja sitten tehdään? Leinonen sanoo, että niiden on tarkoitus helpottaa saarnatyötä. Tiedot liittyvät hänen mukaansa siihen, voiko Jehovan todistaja tulla käymään uudelleen ja miten hän voi valmistautua seuraavaan tapaamiseen.

- Yksityinen Jehovan todistaja kirjaa muistiin, mistä keskusteltiin. Mistä puhuttiin ja mitä kirjallisuutta jäi. Tämmöiset tiedot liittyvät täysin evankelistatyöhön.

- - -

Muistiinpanoissa on kuitenkin tietoja esimerkiksi ihmisen uskonnosta. IL on nähnyt kopion muistiinpanosivusta, jossa erään asukkaan kohdalle on lisätty tieto siitä, että hän on muslimi.

- Se liittyy siihen, mistä ihmisen kanssa on puhuttu. Jos ihmisen kohdalla on merkintä, että hän on muslimi, seuraavalla kerralla voi kysyä vaikka mitä Koraani sanoo jostain asiasta ja kertoa, mitä Raamattu sanoo.

Lähde: IltalehtiEsimerkki 3:

Iltalehti oli tehnyt jutun Jehovan todistajien verikysymyksestä. Se julkaistiin sekä näköislehdessä ja digilehdessä että Iltalehden uutissivustossa (kahdessa osassa: osa 1 täällä ja osa 2 täällä).

Iltalehden jutussa kerrottiin mm., että Jehovan todistajat ilmaisevat verikieltonsa lompakossa mukana kuljetettavalla hoitotahdolla. Aikaisemmin osa Jehovan todistajista kuljetti mukanaan tyhjää, allekirjoittamatonta kaavaketta, jolloin se ei ollut pätevä. Nykyisin allekirjoitettu hoitotahto tehdään todistajien läsnä ollessa ja siitä otetaan kopiot. Yksi niistä jää seurakunnan haltuun, jotta tarvittaessa seurakunnan edustaja voi toimittaa sen sairaalaan ja huolehtia samalla, ettei verituotteita käytetä. Jos kyse olisi jokaisen aidosta omasta päätöksestä, tätä ei tarvitsisi varmaankaan vahtia näin. Yhteisön sisällä on myös neuvottu salaisilla kirjeillä kokoamaan luetteloita henkilöistä, jotka voisivat todennäköisesti joutua vastaanottamaan verta.

Iltalehden haastattelema Jehovan todistajien tiedottaja Jukka Palonen tuohtui siitä, että lehdessä kerrottiin valtavan tarkasta kontrollista, jota järjestö kohdistaa jäseniinsä verikysymyksessä. Jukka Palonen kiisti kaiken valvonnan ja kontrollin. Pitkässä, kahdeksansivuisessa vastauksessaan Palonen korostaa jokaisen Jehovan todistajan päättävän itse omasta terveydenhuollostaan. Hän kiistää jyrkästi liikkeessä esiintyvän minkäänlaista painostusta tai valvontaa yksittäisen jäsenen terveydenhuoltoon liittyen ja pitää näitä väitteitä loukkaavina.

Jukka Palonen siis käytännössä kiisti sen, että järjestöllä on erittäin tarkat ohjeet verensiirtokiellon valvontaan. Kuitenkin nämä ohjeet löytyvät kirjallisina, ja niissä on kiinnitetty huomio varsinkin näihin erityisryhmiin:

 • Raskaana olevat naiset
 • Lapset
 • Ikäihmiset
 • Hyytymisenestolääkityksellä olevat
 • Syövästä ja verisairauksista kärsivät

Lähde: Vanhinten salainen kirje

Hoitotahtoa koskeva dokumentti löytyy täältä.

On kiinnostavaa, että Jukka Palonen veti esiin Iltalehden jutussa aiemmin Veikko Leinosen käyttämän "mustamaalus"-kortin. Palonen ei niinkään ollut valmis vastaamaan rehellisesti toimittajan kysymyksiin. Sen sijaan hän alkoi syyttää asian esiin nostamisesta entisiä Jehovan todistajia. Lainaus Iltalehden tekstistä:

Esimerkiksi osa Uskontojen uhrien tuki ry:n selvitykseen vastanneista lääkäreistä nosti esille huolen tietosuojasta, jos terveydenhuollossa työskentelee Jehovan todistajia, jotka voivat vuotaa tietoja yhteisölle.

Tätä väitettä Palonen pitää UUT:n taholta tehtävänä "tahallisena mustamaalauksena ja spekulointina".

Palonen oli huonosti lukenut Vartiotorninsa. Siellä on nimittäin julkaistu kirjoitus tietosuojan ongelmista, jos Jehovan todistaja työskentelee terveydenhuollossa. Vartiotorni-lehden lainaus löytyy Vartiotornin verkkokirjastosta.

Lue lisää Jukka Palosen tiedottamisesta ja sen "totuusarvosta" täältä.


Esimerkki 4:

Päivärinnan ohjelmassa haastateltavana ollut Ari Hakkarainen "hieman" venytti totuuden käsitettä. Iltalehti teki siitä useita erillisiä uutisia. Tässä on pieni ote Hakkaraisen "epätarkoista" lausunnoista verrattuna todellisuuteen:

Susanne Päivärinta: Miten nämä muut naiset, jotka siinä YLE:n jutuissa kertoivat, niin heille on siis nimenomaan sanottu, että näistä asioista ei saa puhua eteenpäin ja estetty viemästä viranomaisille, niin kuin Josefinakin sanoi, että tästä asiasta ei sitten saa puhua muille?

Ari Hakkarainen: Tekisi mieli sanoa, että tämä ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Mutta minä en tiedä sitten jotain yksittäistä tapausta en tiedä. Mutta missään tapauksessa ei kielletä, jos joku on vaikkapa raiskauksen uhri. Meillä on ollut lehdissä jo kauan aikaa... jossa nimenomaan sanotaan, että pitää kertoa viranomaisille. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö... ehdottomasti viranomaisille. Aivan ehdottomasti. Ei minkäänlaista jakoa, että niitä yritettäisiin salailla.

Huomautus: Hallintoelin on laatinut näitä tapauksia varten ohjeet. Ne ovat samanlaiset jokaisessa maassa. Miksi Suomessa toimittaisiin toisin kuin esimerkiksi USA:ssa ja Australiassa. Näissä maissa ei ole koskaan yhtäkään tapausta viety viranomaisten tutkittavaksi vapaaehtoisesti.

Tässä on kaksi esimerkkiä, jotka todistavat asian:

Todiste 1:

Revealnews.org:n mukaan asianajaja Zalkin kysyi Kalifornian oikeudenkäynnin aikana jehovan todistajien edustajilta, jotka olivat siis oikeudessa valan velvoittamia, oliko seurakunta koskaan ilmoittanut epäillyistä lasten hyväksikäyttötapauksista viranomaisille sen jälkeen, kun näitä tapauksia alettiin raportoida Kaliforniassa vuonna 1997. Vartiotorni-liikkeen edustaja vastasi "Ei".

Lähde: YLE

Todiste 2:

Jehovan todistajat on salannut lasten seksuaalista hyväksikäyttöä Australiassa vuosikymmenien ajan, tutkintakomission kuulusteluissa on ilmennyt tänään maanantaina. Jehovan todistajat on käsitellyt yli tuhat hyväksikäyttötapausten omassa piirissään vuodesta 1950 lähtien, eikä yhtäkään tapausta ole raportoitu poliisille.

Lähde: YLE


Hakkaraisen haastattelua on tarkasteltu laajemmin täällä.


Lopuksi vinkkinä kaikille toimittajille:

Kun haastattelette Jehovan todistajien tiedotusosaston edustajia, tehkää kysymykset riittävän yksiselitteisiksi, ettei niitä voida helposti sivuuttaa ja vastata asian vierestä. Vaatikaa AINA lähdeviitteet asioihin, joista tiedottajat kertovat. Lähdeviitteisiin tulee sisältyä mm. nämä tiedot:

 • Millä tavalla Jehovan todistajien kirjallisuudessa kerrotaan asiasta?
 • Minä vuonna kyseinen asia on julkaistu?
 • Missä julkaisussa asia on julkaistu?
 • Millä sivulla se on julkaistu?
 • Mistä nettiosoitteesta kyseinen asia löytyy?

Näin voi jälkeenpäin tarkastaa, oliko tiedotusosaston antama tieto "totuutta" vai sen vastakohtaa.Lue lisää täältä:

Veikko Leinonen vastaa mitä haluaa ja puhuu välillä itseään vastaan

Valehtelun määritelmä

Mitä tarkoittaa Vartiotorniseuran kielenkäytössä "teokraattinen sodankäynti"?

 

Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu