Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Toimittajan tietopaketti

Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Tärkeää tietoa median edustajille

Tämä sivu on tarkoitettu auttamaan kaikkia toimittajia ja muita median edustajia silloin, kun he tekevät lehtijuttuja tai televisio-ohjelmia Jehovan todistajiin liittyvistä asioista.

On täysin luonnollista, että lehtijuttuun tai televisio-ohjelmaan haastatellaan myös Jehovan todistajien edustajaa. Yleensä haastatteluihin vastaa virkansa puolesta Suomen haaratoimistokomiteaan kuuluva Jehovan todistajien virallinen tiedottaja Veikko Leinonen.

Tiedottaja Veikko Leinonen vastaa toimittajien kysymyksiin
Jehovan todistajien virallinen tiedottaja Veikko Leinonen, kuva: YLE

Leinosen antamissa haastatteluissa on usein nähty tietty ongelma. Kun Leinonen puhuu sujuvasti ja esiintyy vakuuttavasti, toimittajat voivat unohtaa kysyä Leinoselta perusteluja hänen vastauksiinsa. Leinonen saa puhua mielensä mukaan ikäänkuin yksityishenkilönä, vaikka hän edustaa Vartiotorniseuraa ja sen sillä hetkellä voimassa olevaa "totuutta". Tämä on vakava ongelma, kun ajatellaan tiedon välitystä ja asioiden rehellistä esittämistä. Vaikka media tekee parhaansa asioiden kertomisessa, Leinonen piilottaa usein aidon oikean totuuden, jolloin asioista leviää julkisuuteen väärä kuva.

Yleensä entiset Jehovan todistajat perustelevat asiansa liittäen dokumentoidut lähdeviitteet Vartiotorniseuran kirjallisuudesta. Tämä on todennettavissa mm. entisten Jehovan todistajien ylläpitämillä nettisivuilla. Näin jokainen voi myöhemmin tarkistaa asioiden todenperäisyyden. Mutta Veikko Leinosen ei jostain syystä tarvitse perustella toimittajille mitään eikä esittää väitteidensä tueksi mitään lähdeaineistoa. Hän saa lähes aina "viimeisen sanan". Tämä johtuu siitä, että toimittajien on lähes mahdotonta tuntea tarkasti Vartiotorniseuran toimintaa, koska asioita pyritään salaamaan ulkopuolisilta mahdollisimman paljon. Lisäksi Jehovan todistajien tiedottajilla on käytössään Vartiotorniseuran yleinen tiedonkätkemismenetelmä, "teokraattinen sodankäynti".

Vartiotorniseuralla on vuosikymmenten ajalta valtavasti kirjallista aineistoa: lehtiä, kirjoja, kirjasia, kirjeitä ym., joissa esitetään selvästi järjestön viralliset kannat ja tulkinnat eri asioihin. Vartiotorniseura hallitsee tavallisia Jehovan todistajia suorilla kielloilla, käskyillä ja syyllistämisillä. Näistä on aina mustaa valkoisella. Vartiotorniseuran antamat ohjeet ja neuvot on tarkoitettu otettavaksi todesta, joten niillä on Jehovan todistajille suuri merkitys.

Otetaan yksi esimerkki Leinosen antamasta haastattelusta, missä hän on kätkenyt totuuden suurelta yleisöltä.

Kun tiedottaja Veikko Leinonen kertoo haastatteluissa esim. erotettujen karttamisesta, hän saattaa poiketa totuudesta, kun kyse on medialle annettavasta haastattelusta. Hän ei sano suoraan, miten asia on vaan kaunistelee Vartiotorniseuran jyrkkää kantaa ja yrittää muuttaa sitä lievemmäksi. Leinonen on jopa väittänyt, että vain hengellinen side katkeaa, kun joku erotetaan. Kuitenkin todellisuus on toisen kaltainen. Asiasta on lukuisia kirjallisia dokumentteja, ja lisäksi myös äänitteitä, mitkä todistavat Leinosen sanat totuudenvastaisiksi. Mutta jos toimittaja ei vaadi Leinosta perustelemaan asiaansa Vartiotorniseuran omalla materiaalilla, suuri yleisö ei tule tietämään tätä huijausta.

Esimerkki Leinosen sanoista: "Kysymys on siitä, että jos joku eroaa tai erotetaan jehovan todistajista, niin uskonnollinen yhteys katkeaa mutta perhesiteet, perheen jäsenten välinen rakkaus, se säilyy". (YLE, 08.05.2014)

Todellisuus: Jehovan todistajien haaratoimistossa työskennellyt Aarre Lahti kertoo, että karttamiseen on vain yksi poikkeus: jos erotetut vanhemmat ovat sairaita ja tarvitsevat hoitoa, niin silloin voi olla tekemisissä heidän kanssaan.

Tuo esimerkki kertoo riittävästi siitä, miten Veikko Leinonen johdattaa toimittajia harhaan, kun hänen ei tarvitse perustella mitään sanomisiaan. Hän väittää, että vain hengellinen side katkeaa erottamisen yhteydessä. Hän ei perustele sitä mitenkään. Toisaalta hän ei voisikaan, koska tuollaista opetusta ei Vartiotorniseura opeta. Täydellinen karttaminen on erottamisen seuraus.

Veikko Leinonen lukee itse ääneen Jehovan todistajien virallisilla internet-sivuilla karttamisohjeita. Voit joko kuunnella ohjeet tai lukea ohjeet tältä sivulta.

Ja "sokerina pohjalla" Veikko Leinosen karttamislausunnot on paljastettu tässä YouTube-videossa. Veikon vastaus riippuu siitä, kuka kysyy. Hän antaa aivan erilaisia tietoja seurakunnan sisäpuolelle kuin medialle ja viranomaisille. Rehellistäkö?


Toinen esimerkki Leinosen antamasta haastattelusta, missä hän on kätkenyt totuuden suurelta yleisöltä:

Eräs ateisti ihmetteli, miksi hänelle tuodaan ateismia käsittelevä Herätkää! -lehti. Hän epäili, että hänestä oli tehty muistiinpanoja, jotta osataan tuoda juuri oikeat lehdet. Tässä pieni ote lehtijutusta:

Nyt rouva ihmettelee, pitävätkö Jehovan todistajat kirjaa jututtamistaan ihmisistä...

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kiistää, että yhteisö pitäisi kirjaa kotikäynneistä. - Emme pidä. Lähde: Vantaan Sanomat.

Todellisuudessa Jehovan todistajat tekevät (ilman lupaa) muistiinpanoja ovelta ovelle -työssä. Tässä kaksi otetta Vartiotorniseuran antamista ohjeista:

Pyrimme tavoittamaan ihmisiä etupäässä saarnaamalla ovelta ovelle. Alueilla, joilla ihmisten tavoittaminen kotoa on vaikeaa, on hyvä tehdä täsmälliset muistiinpanot ja käydä ovilla eri aikoina. (Valtakunnan palveluksemme -lehtinen, vuosi 2005, heinäkuu).

Marraskuussa 2011 oli Valtakunnan palveluksemme -lehtisessä vielä tarkemmat ohjeet kerätä tietoja oven avaajista.Tämä toinenkin esimerkki osoittaa myös selvästi, ettei Leinonen pysy totuudessa, kun häntä haastatellaan lehtiin.

Kolmas esimerkki Leinosen antamasta haastattelusta, missä hän on kätkenyt totuuden suurelta yleisöltä:

Tietosuojavaltuutettu joutui neuvomaan ja oikaisemaan Suomen haaratoimiston tapaa kerätä ensin tietoja (myös arkaluontoisia) erotetuista ja sitten evätä Suomen henkilötietolain mukainen omien tietojen tarkastusoikeus. Seuraavat lainaukset löytyvät tältä sivulta.

Jehovan todistajien Suomen haaratoimiston selvitys tietosuojavaltuutetulle 07.11.2008 (Jukka Ropponen):
Yhdyskuntamme ei kerää eikä pidä kirjaa ihmisten arkaluonteisia tietoja koskevista asioista. Tämänkaltaisia tietoja voi tulla esille seurakunnissa, mutta niitä ei merkitä mihinkään henkilörekisteritietoihin.

Tietosuojavaltuutetun päätös ja ohjeistusta Jehovan todistajien haaratoimistolle 17.11.2008:
Tarkastusoikeuden nojalla henkilöllä on oikeus pyynnöstä nähdä ja saada jäljennökset itseään koskevista rekisteritiedoista.
Tietosuojavaltuutettu katsoo, että jäsenen erottamisen tai eroamisen yhteydessä tehdyt merkinnät ja kirjeet kuuluvat jäsenrekisteriin. Entisen jäsenen tarkastusoikeus koskee siten myös näitä tietoja.

Jehovan todistajien haaratoimiston edustajan kommentteja Kotimaa-lehden haastattelussa 04.12.2008 (Veikko Leinonen):
Sellaista tietoa, mikä ei kuulu tarkastusoikeuden alaisuuteen, me emme tarvitse. Jäsenrekisteriin riittää tiedoiksi tapahtunut ero ja sen päivämäärä. Aiemmin olemme kirjanneet ylös myös eroamiseen johtaneet syyt. Nämä tiedot on hävitetty eikä niitä kerätä enää, Leinonen kertoo.

Reilun kuukauden kuluttua Leinosen haastattelusta Suomen haaratoimisto antoi kaikille vanhimmille tarkat ohjeet erotettujen tietojen keräämisestä ja niiden toimittamisesta haaratoimistoon: katso täältä.

Tämä kolmaskin esimerkki osoittaa myös selvästi, ettei Leinonen pysy totuudessa, kun häntä haastatellaan lehtiin. Tuossa tuli todistetuksi myös se, että Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan puheenjohtaja Jukka Ropponenkin valehteli sujuvasti.

Toimittajan olisi Leinosta tai muuta Jehovan todistajien virallista edustajaa haastatellessaan aina kysyttävä Vartiotorniseuran kirjallisuuden lähdeviitteet (missä kirjassa tai lehdessä julkaistu, mikä vuosi, mikä sivu jne.) Näin voitaisiin jälkeenpäin tarkistaa, puhuiko Leinonen tai joku muu Jehovan todistaja totta juuri siitä asiasta.

Jehovan todistajilla on käytössään laaja vuosittain täydentyvä sähköinen kirjasto, "Watchtower Library". Se on saatavilla myös suomen kielellä. Tuossa CD-levyssä on 1970 vuodesta alkaen pääosa kaikesta suomen kielellä julkaistusta Vartiotorniseuran materiaalista aina tähän päivään saakka, esim. Vartiotorni-lehdet, Herätkää! -lehdet, kirjat, UM-käännös Raamatusta, lehtiset ja traktaatit. Myös sisäinen tiedotuslehtinen "Valtakunnan palveluksemme" sisältyy tuohon CD-levyyn. Vain salaiset kirjat, kuten vanhinten opaskirja "Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan", puuttuu. Tuota kirjaa ei saa edes näyttää tavalliselle rivijäsenelle. Myös ns. "Järjestö"-kirja puuttuu. Se annetaan henkilölle, joka kastetaan Jehovan todistajaksi. Toimittajan olisi hyvä pyytää itselleen tuollainen CD-levy, jonka avulla hän voisi etsiä eri asioita, mitkä häntä kiinnostavat. Varmasti Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto mielellään sen toimittajalle pyydettäessä toimittaa. Asiasta voi kysyä joko Veikko Leinoselta tai puheenjohtaja Jukka Ropposelta. Puhelin: 09-825885.

Vartiotorniseuran verkkokirjastossakin on melkoinen määrä Vartiotorniseuran julkaisemaa kirjallisuutta sähköisessä muodossa. Tuo kirjasto on kaikille netin käyttäjille avoin. Tuossa kirjastossa on vuodesta 2000 lähtien monia julkaisuja, joista toimittajatkin voivat etsiä vastauksia kysymyksiinsä (esim. Raamatun UM-käännös, Raamatun ymmärtämisen opas, Vartiotorni-lehdet, Herätkää! -lehdet, kirjoja ja kirjasia).


* * *

Kun toimittajat miettivät mahdollisia jutun aiheita Jehovan todistajista, kolme "kestoaihetta" on jatkuvasti ajankohtaisia.

Oikeuskomiteat

Suomessa on länsimainen yhteiskunta missä on yksi oikeusjärjestelmä käytössä. Suomen laki määrittää kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet, ja kertoo, minkälainen toiminta on rikollista. Laki kertoo myös sen, mitkä ovat seuraukset, jos lakeja rikkoo.

Jehovan todistajilla on käytössään sen lisäksi oma tuomiovaltainen oikeuskomitea. Se perustetaan aina erikseen hoitamaan vain yhtä juttua kerrallaan silloin, kun jotain Jehovan todistajaa epäillään niin vakavasta rikkeestä, että siitä voitaisiin erottaa. Komiteaan kuuluu normaalisti kolme seurakunnan vanhinta, mutta neljä tai jopa viisikin voidaan nimittää komiteaan, jos on tiedossa vähän hankalampi tapaus.

Näillä oikeuskomiteaan kuuluvilla vanhimmilla on valta erottaa syytettynä oleva Jehovan todistaja ja näin tuomita hänet elinkautiseen karttamisrangaistukseen (menettää kaikki JT-sukulaiset ja JT-ystävät lopullisesti). Syytetty ei saa tuoda oikeuskomitean istuntoon ketään avustajaa tai asianajajaa, vain mahdollinen todistaja saa olla läsnä sen ajan kun hän antaa todistuksensa. Lue lisää...

Karttaminen

Jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus olla tekemisissä omien sukulaisten kanssa riippumatta siitä, uskovatko he samoin. Tämän luonnollisen verisiteisiin kuuluvan oikeuden Vartiotorniseura kieltää silloin, jos joku eroaa tai erotetaan JT-seurakunnasta.

Jokaisen Jehovan todistajan on Vartiotorniseuran sääntöjen mukaan pakko karttaa erotettuja ja eronneita, jopa omia sukulaisiaan. Se ei ole kenenkään henkilökohtainen valinta vaan Vartiotorniseuran määräys. Lue lisää...

Lasten asema Jehovan todistajien yhteisössä

Kun Jehovan todistaja -perheeseen syntyy lapsi, hänestä aletaan jo ihan pienestä pitäen tehdä "pikku saarnaajaa". Hänelle luetaan Vartiotorniseuran kirjallisuutta, hänet viedään kokouksiin ja hänet viedään jopa ovelta ovelle -työhön. Lapsella ei ole mitään mahdollisuutta valita.

Jehovan todistajien hallintoelimen jäsen on pitänyt vuonna 2013 puheen, missä hän voimakkaasti vaatii pieniä lapsia käymään ovelta ovelle -työssä ja menemään kasteelle aivan liian nuorina. Näin lapsi pyritään sitouttamaan Jehovan todistajien järjestöön jo hyvin varhain. Jos alaikäinen sitten eroaa tai erotetaan seurakunnasta, hänellä on edessään pitkä hylkiön ura.

Lapsella ei ole oikeus olla lapsi ja viettää huoletonta lapsen elämää. Lue lisää:

Kysymykset

Jos jollekin toimittajalle herää kysymyksiä, jotka koskevat Jehovan todistajia tai Vartiotorniseuran toimintaa, vastaan mielelläni joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Johanneksen poika,
sähköposti:  jp@johanneksenpoika.fiTakaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu