Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


KirjeTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Sisar MS:n kirje vanhimmalle 03.11.2012

Tervehdys,

Haluan selittää tässä kirjeessä sen, miksi en suostunut tulemaan ”oikeuskomitean” kuulusteltavaksi ja miksi en usko, että teillä tai kenelläkään muulla Jt-vanhimmalla on edellytyksiä ihmisten tuomitsemiseen.

Tiedän omasta ja monien muiden kertomista kokemuksista, miten ns. oikeuskomitea toimii. Riippumatta siitä, miten hyväntahtoisia komitean veljet ovat, rakkaudelle ja oikeudenmukaisuudelle ei siinä jää tilaa. Oman kokemukseni mukaan sen toimintaa kuvaavat ennemminkin sanat yksityisyyden loukkaaminen, nöyryyttäminen ja alistaminen. Se on pahimmillaan teatteria, jossa rehellisyydellä ei ole sijaa sen enempää kuin lähimmäisenrakkaudellakaan. Syy ei ole niinkään veljissä itsessään, vaan järjestön sanelemissa toimintatavoissa. Toisaalta te veljet ette voi siirtää kaikkea vastuuta kasvottomalle järjestölle, koska teillä henkilöinä on mahdollisuus olla noudattamatta loukkaavia määräyksiä.

Varmaan ymmärrät, että myös sana ”oikeus” oikeuskomitean yhteydessä on hyvin kyseenalaisessa käytössä. Perusteluksi riittäisi pelkästään se, että sama taho eli komiteaan nimitetyt vanhimmat toimivat kukin samanaikaisesti tuomareina, syyttäjinä ja puolustajina. Tuossa asetelmassa on aivan turha puhua puolueettomuudesta. Missä tuomioistuimessa syytetyllä ei saa olla ketään tukenaan? Missä tuomioistuimessa syytetty ei saa syytettä eikä tuomiota perusteluineen kirjallisena, jotta voisi niitä rauhassa miettiä? Missä muussa tuomioistuimessa syytetty asetetaan psyykkisesti ja emotionaalisesti avuttomaan tilaan ja tuota tilaa käytetään häikäilemättä häntä vastaan? Tuollainen järjestely on alentavaa sekä syytetylle että niille vanhimmille, jotka joutuvat siirtämään syrjään oman ihmisyytensä ja omantuntonsa. Sanomattakin selvää, että järjestöllä, joka tällaista vaatii, ei ole omaatuntoa.

Sinua olen pitänyt hyvänä, oikeamielisenä ihmisenä ja ihmettelen suuresti, että suostut tuollaiseen sydämettömän järjestöjyrän rooliin. Ihmettelen, että alennut moiseen! (Olen pahoillani, että jälkimmäinen ilmaus kuulostaa halventavalta, mutta juuri tätä ilmausta sinä itse olit käyttänyt toistuvasti eilen illalla Valtakunnansalilla puhuessasi miehelleni.)

Luopumus, josta syytätte minua, onkin asia erikseen. Mistä minä olen luopunut? Ehkä ennemminkin on kyse siitä, että Vartiotorniseura on luopunut niistä opetuksistaan ja uskosta, johon minut kastettiin 70-luvun alussa. Järjestöä ja sen opetuksia tuskin enää tunnistaa samaksi. Ei siksi liene yllätys, että järjestö on vähitellen hajoamassa. Esimerkiksi Itä-Euroopassa on tuhansien ja taas tuhansien jäsenten The True Faith Jehovah's Witnesses Association –niminen Jehovan todistajista irtautunut lahko, joka pitää Vartiotorniseuraa Ilmestyskirjan porttona, joka ratsastaa pedolla. Syynä siihen ovat ne lukuisat oppimuutokset, joita seura on viimeisten vuosikymmenien aikana tehnyt, ja tuon ryhmän tapauksessa erityisesti Roomalaiskirjeen 13:1-4 tulkinta. Esimerkiksi pelkästään nykyinen sukupolviopetus on sellainen kyhäelmä, että tavalliset julistajat eivät edes ymmärrä sitä. Kuuliaiset julistajat sanovat kyllä uskovansa sen, mutta mitä he hiljaa mielessään ajattelevat, on kokonaan toinen asia. Kirkastuvaan valoon on aivan turha vedota, kuten tiedät itsekin. Oppimuutokset ovat pakon edessä tehtyjä. Lisäksi monet muutokset, kuten sukupolvioppi, ovat vilkkuvaa valoa. Vai mitä päättelisit siitä, että kyseisen sukupolviopin sukupolvi on vuoroin ollut paha sukupolvi, vuoroin voidellut? Mahdatko itsekään muistaa, kumpaan ryhmään sukupolvi viimeisimmän version mukaan kuuluu?

Minä olen kompastunut järjestön tapaan kohdella ihmisiä julmasti ja tunteettomasti. Näen että tavalliset julistajat eivät ole varsinaisia syyllisiä, vaan järjestö pakottaa heidät rangaistuksen uhalla käyttämään henkistä ja hengellistä väkivaltaa ”merkitsemällä” ja karttamalla milloin mistäkin syystä. He saattavat vilpittömästi uskoa palvelevansa Jehovaa, mutta tottelevat ensisijaisesti ihmistekoista järjestöä, joka väittää edustavansa Jumalaa.

Ettekö todellakaan tiedä, että karttaminen ja muut siihen liittyvät ihmistä nöyryyttävät tavat ovat yksiselitteisesti väkivaltaa? Mitä ajattelet seuraavasta?

”Hylätyksi joutumiseen liittyvät aina myös henkilökohtaisen häpeän ja arvottomuuden kokemukset. Henkinen väkivalta, kuten kiusaaminen, painostaminen, erolla tai erottamisella uhkaaminen ja hyljeksittäväksi olennoksi leimaaminen saavat ihmisen aivorakenteessa aikaan kipua samalla alueella kuin fyysinen väkivalta, veitsellä viiltely, potkiminen tai muu kidutus. Lisäksi kivun kokemus aktivoituu ja toistuu joka kerta, kun tapahtumat palautuvat hänen mieleensä.”
 
”Erityisen vaikeita ovat ne ulossulkemisen kokemukset, joihin liittyy yksilön eristäminen läheisimmistä perheenjäsenistä ja keskinäisestä kanssakäymisestä, ja samoin läheisistä ystävistä. Kyseessä on tällöin vakava ihmisen yksilöllisen persoonallisuuden, “minuuden”, kiistäminen.”
 
(Lainausten lähde: http://freepathways.wordpress.com/2011/10/24/vakivalta-voi-tuhota/)

Jokainen Jehovan todistaja on moraalisessa vastuussa niistä ihmisoikeuksia loukkaavista teoista, joihin hän kritiikittömässä kuuliaisuudessaan syyllistyy. Omantuntonsa ulkoistaminen ei vapauta vastuusta!

Tuon väkivallan seurauksista olette varmasti tietoisia. Jokainen eroava ja erotettu kokee elämää mullistavan kriisin, ja lähes poikkeuksetta he joutuvat turvautumaan lääkärin ja terapeuttien apuun. Traumoja tuo kokemus väistämättä jättää koko loppuelämäksi, mutta kun edellä mainittu kriisi on ohitse, täysin poikkeuksetta jokainen sanoo elämänlaatunsa parantuneen. Valitettavasti ikävämmässä asemassa ovat loppujen lopuksi ne, jotka jäävät järjestön sisäpuolelle. Heitä kohdellaan julmasti, kun heitä kielletään olemasta tekemisissä omien eronneiden läheistensä kanssa ja käsketään olemaan tervehtimättä heitä. Heitä kielletään tuntemasta edes inhimillistä sääliä. Voiko järjestö enää selvemmin osoittaa olevansa farisealainen ja ulkokultainen?

Oppikysymykset ovat minulle vain kuriositeetti siitäkin huolimatta, että jotkut opetukset, kuten vuodelle 1975 ennustettu Harmagedon, ovat ratkaisevasti määränneet oman elämäni suuntaa. Vasta sen jälkeen, kun ymmärsin, että Vartiotorniseuran toimintamallit polkevat ihmisyyttä, olen tarkemmin perehtynyt seuran opetuksiin, jopa huomattavasti tarkemmin kuin todistaja-aikanani. On ilmeistä, että Raamattu ei todellakaan ole Jehovan todistajille ensisijainen auktoriteetti, vaan sen paikan on jo aikaa sitten vienyt Vartiotorniseuran oma kirjallisuus. Tuo kirjallisuus on opillisesti käsittämättömän epäjohdonmukaista. Suorastaan surkuhupaisaksi kuva siitä muodostuu, kun saa selville, miten opit ja säännöt laativa hallintoelin riitelee, taistelee vallasta ja äänestää oppimuutoksista. Missä on pyhä henki?

Olen vilpittömän hämmästynyt, että sinä puhut jatkuvasta kasvusta. Oletko koskaan vaivautunut laskemaan, miten suunnaton tuntimäärä käytetään kutakin kastettavaa kohti? Siitäkin huolimatta suurin osa kastettavista on Jt-perheiden jälkikasvua. Heidän kohdallaan toteutuu vain normaali sosialisaatio eikä aidosta oman uskonnon valitsemisesta todellakaan ole kyse. Kasteikä on tyypillisesti 12-16 v., ja silloin pitäisi kyetä ymmärtämään tuon ratkaisun seuraukset. Antaisitko lapsesi valita aviopuolison tuossa iässä? Et, en minäkään. Ja kumpikin tiedämme, että avioerostakin selviää helpommalla kuin  erosta Jehovan todistajista.

Palaan vielä sinuun henkilönä. Olen aina pitänyt sinusta, vaikka emme niin hyvin toisiamme tunnekaan, ja olen pitänyt sinua viisaana ihmisenä. Syvästi ihmettelen, jos sinä et näe järjestön toiminnassa mitään arveluttavaa. Ehkä sinun kohdallasi vain osoittautuu todeksi se sanonta, että kuvaa on mahdotonta nähdä, kun on itse raamien sisäpuolella.

Olen todella pahoillani, että Jehovan todistajat eivät kykene keskustelemaan asioista asiallisesti. Pelkästään sen vuoksi, että kysyimme teidän mielestänne hankalia kysymyksiä ja esitimme kritiikkiä järjestön toimintamalleja kohtaan, me saimme kerta toisensa jälkeen kuulla sanat: ”tätä keskustelua ei kannata jatkaa” ja ”tämä on todiste siitä, että et halua olla Jehovan todistaja”. Te tyydyitte vain syyttelemään meitä henkilöinä ettekä vastanneet kysymyksiin ettekä millään tavalla kyenneet perustelemaan järjestön vallankäyttöä. Raamatun äärimmäisen tulkinnanvaraisiin kohtiin vetoaminen on keskustelukumppanin älykkyyden aliarvioimista ja niihin vetoajalle itselleen häpeä. Sen sijaan Raamatusta löytyy selkeä vastaavuus sille, missä hengessä te toteutitte ”auttamiskäyntinne” meille: Matteus 26:65, 66.

Minä olisin voinut pysyä todistajana tai siirtyä ilman kriittisyyttä tyynesti sivuun, mikäli Jehovan todistajat yksilöinä ja järjestönä kunnioittaisivat aidosti ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta. Vähintä mitä Jehovan todistajilta voi vaatia, on se, että he kunnioittaisivat Suomen uskonnollisten yhteisöjen eettisiä periaatteita, jotka Veikko Leinonen on allekirjoittanut Jehovan todistajien edustajana. Koska näin ei tapahdu, vaan yhteisö tuottaa jatkuvasti uusia uskonnon uhreja, koen velvollisuudekseni nostaa näitä epäkohtia esiin aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.

Koska osoittautui mahdottomaksi puuttua epäkohtiin yhteisön sisäpuolelta, olemme pakotettuja puuttumaan niihin julkisuuden kautta. Meille ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin tekopyhän järjestön maine ja kunnia. Järjestö joutuu niittämään sitä, mitä se on kylvänyt.

Sinulle henkilökohtaisesti kaikkea hyvää toivoen,

M.S.
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu