Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Oikeuskomiteat
Mikä on oikeuskomitea? Lue tästä.Vartiotorniseuran kirjallisuudesta voi lukea, että oikeuskomitea on todellakin "tuomioistuin", millä on paljon valtaa Jehovan todistajiin. Pahimmillaan se voi tuomita ihmisiä elinkautiseen karttamiseen erottamalla seurakunnasta.

*** Vartiotorni 1989 15/9 s. 18-19 kpl 14 Vanhimmat – kohdelkaa Jumalan laumaa hellästi! ***

Kun siis tuomiovaltainen komitea ryhtyy nykyään erottamaan jotakuta, sen täytyy olla varma siitä, että tuolle toimenpiteelle on raamatullinen peruste. Luonnollisesti Jumala odottaa kristittyjen vanhinten olevan oikeudenmukaisia toisia kohtaan. Jehovan maallisen järjestön asioita hoitavien täytyy tosiaan olla ”kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä, luotettavia – – miehiä”. – 2. Mooseksen kirja 18:21.

*** Vartiotorni 1978 1/1 s. 11 Hyötyä ”Iloisten työntekijöiden” konventeista ***

Vanhinten keskuselin on järjestänyt tarkistetun Valtakunnan palveluskoulun kurssin, johon sisältyy viisitoista tuntia erikoisvalmennusta kaikille vanhimmille. Ja menettelyyn vanhinten määräämiseksi huolehtimaan tuominta-asioista tehtiin muutos. Sen sijaan että tuomiovaltainen komitea koostuisi vuorottelun mukaisista jäsenistä kunakin vuonna, paikallinen vanhimmisto nimittää yksityisten tapausten käsittelemiseen vanhimpia, joilla on kokemusta ja jotka ovat erityisen päteviä.

*** Vartiotorni 1977 15/6 s. 277 kpl 12 Tuomitsemiseen tarvitaan oikeita ominaisuuksia ***

Kun tuomiovaltainen komitea tietää, mitä Jumalan vanhurskaat mittapuut vaativat, niin sen velvollisuus on hankkia tietoon kaikki tosiseikat ennen päätöksen tekemistä. (Sananl. 18:13) Jollei väärintekijä tai syytetty tunnusta avoimesti vakavaa rikkomusta, niin on kuultava todistajia sen selville saamiseksi, onko asia tosi vai ei. (5. Moos. 19:15; 1. Tim. 5:19) Vanhimmat ottavat myös selkoa tapaukseen liittyvistä olosuhteista. Jätettiinkö aiempi neuvo huomioon ottamatta? Ilmaisevatko todisteet, että teko oli tahallinen tai että siihen sisältyi synnin harjoittaminen? Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten asiaa käsitellään. Harkitsemalla rukoillen kaikkia tosiseikkoja ja olosuhteita sekä miettimällä Jumalan lakia vanhimmat voivat tavallisesti tehdä varman ratkaisun.Erottamisen mahdollisia syitä "Lauma"-kirjan mukaan

 • Tappo
 • Sukupuoliset väärinkäytökset, muun muassa aviorikos, haureus ja muut "porneian" muodot
 • Luopumus
 • Juopumus
 • Varastaminen, petos
 • Tahallinen, pahansuopa valehteleminen; väärän todistuksen antaminen
 • Herjaus, panettetlu
 • Rivo puhe
 • Se ettei karta verta
 • Ahneus - uhkapelien pelaaminen, kiristäminen
 • Itsepintainen kieltäytyminen huolehtimasta perheensä aineellisesta ylläpidosta
 • Puolueettomuuden vastaiset toimet
 • Vihanpuuskat, väkivalta
 • Tupakan ja huumeiden käyttö
 • Irstaus
    Oikeuskomitea kerää syytetystä paljon tietoja


Jokaisesta oikeuskomiteaistunnosta tehdään muistiinpanoja ja pöytäkirja. Ja jos syytetty erotetaan, hänestä tehdään lisäksi ns. "erotetun kortti". Tässä on Jehovan todistajien Suomen haaratoimiston (Betelin) ohje tietojen keräämiselle oikeuskomiteaistunnoista:

Erotettujen tietojen kerääminen oikeuskomiteaistunnoissa
 
Erotettujen tietoja säilytetään siis seurakunnassa, usein vuosia. Sen lisäksi erotetusta tulee Jehovan todistajien Suomen haaratoimiston (Betelin) ohjeiden mukaan lähettää tietoja myös Beteliin. Tässä on tietojen lähettämiselle yksityiskohtainen ohje:

Seurakunnasta erotetun tiedot lähetetään Jehovan todistajien Suomen haaratoimistoon


Oikeuskomiteassa syytettynä olevalle tulisi ilmoittaa, että hänestä kerätään tietoja. Suomen henkilötietolaki antaa jokaiselle oikeuden lisäksi tarkistaa tietonsa ja saada niistä kopiot. Tämä koskee myös oikeuskomiteassa ollutta riippumatta siitä, onko hänet erotettu vai ei. Tässä lainaus henkilötietolaista:

Rekisterinpidon avoimuuden periaatetta edustaa rekisteriselosteen laatimis- ja saatavillapitovelvoite. Rekisterinpitäjälle on säädetty velvoite informoida rekisteröityjä henkilötietoja kerättäessä. Rekisteröidyillä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyillä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointia, etämyyntiä ja mielipide- ja markkinatutkimusta samoin kuin sukututkimusta ja henkilömatrikkelia varten.

Tietosuojavaltuutettu on erikseen vielä tarkentanut, millä tavalla omien tietojen tarkastusoikeuden pitäisi toimia, myös Jehovan todistajien yhteisössä. Tässä lainaus tapauksesta vuodelta 2008:
Tiedossa ei ole yhtään ainoaa tapausta, missä Jehovan todistajista erotettu olisi saanut tarkastaa kaikki tietonsa. Jehovan todistajat toimivat henkilötietolain hengen ja kirjaimen vastaisesti, kun he tapauskohtaisesti harkitsevat, antavatko he omia tietoja erotetuille vai eivät. Heillä ei henkilötietolain mukaan ole harkintaoikeutta tässä asiassa. Tiedot on annettava. Näin Jehovan todistajat perustelevat kielteistä asennettaan dokumentissa "Jehovan todistajat, tietosuojakäytäntö":Jos joku Jehovan todistajista erotettu (tai kuka tahansa JT-seurakunnan jäsen) haluaa tarkastaa tietonsa, hänen tulee tehdä tarkastuspyyntö tietosuojavaltuutetun lomakkeella. Lisätietoja saat tietosuojavaltuutetun nettisivuilta.

Jos Jehovan todistajien paikallisseurakunta tai haaratoimisto ei suostu pyyntöön, sen pitää se kirjallisesti perustella. Jos omia tietoja ei mitenkään saa tarkastaa, tulee ottaa yhteys suoraan poliisiin tietosuojavaltuutetun seuraavan ohjeen mukaisesti:


   

Takaisin oikeuskomitean etusivulle
Takaisin oikeuskomitean pääsivulle
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
   Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu