Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Oikeuskomiteat
Vartiotorniseuran kirjallisuudesta voi lukea, että oikeuskomitea on todellakin "tuomioistuin", millä on paljon valtaa Jehovan todistajiin. Pahimmillaan se voi tuomita ihmisiä elinkautiseen karttamiseen erottamalla seurakunnasta.

*** Vartiotorni 1989 15/9 s. 18-19 kpl 14 Vanhimmat – kohdelkaa Jumalan laumaa hellästi! ***

Kun siis tuomiovaltainen komitea ryhtyy nykyään erottamaan jotakuta, sen täytyy olla varma siitä, että tuolle toimenpiteelle on raamatullinen peruste. Luonnollisesti Jumala odottaa kristittyjen vanhinten olevan oikeudenmukaisia toisia kohtaan. Jehovan maallisen järjestön asioita hoitavien täytyy tosiaan olla ”kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä, luotettavia – – miehiä”. – 2. Mooseksen kirja 18:21.

*** Vartiotorni 1978 1/1 s. 11 Hyötyä ”Iloisten työntekijöiden” konventeista ***

Vanhinten keskuselin on järjestänyt tarkistetun Valtakunnan palveluskoulun kurssin, johon sisältyy viisitoista tuntia erikoisvalmennusta kaikille vanhimmille. Ja menettelyyn vanhinten määräämiseksi huolehtimaan tuominta-asioista tehtiin muutos. Sen sijaan että tuomiovaltainen komitea koostuisi vuorottelun mukaisista jäsenistä kunakin vuonna, paikallinen vanhimmisto nimittää yksityisten tapausten käsittelemiseen vanhimpia, joilla on kokemusta ja jotka ovat erityisen päteviä.

*** Vartiotorni 1977 15/6 s. 277 kpl 12 Tuomitsemiseen tarvitaan oikeita ominaisuuksia ***

Kun tuomiovaltainen komitea tietää, mitä Jumalan vanhurskaat mittapuut vaativat, niin sen velvollisuus on hankkia tietoon kaikki tosiseikat ennen päätöksen tekemistä. (Sananl. 18:13) Jollei väärintekijä tai syytetty tunnusta avoimesti vakavaa rikkomusta, niin on kuultava todistajia sen selville saamiseksi, onko asia tosi vai ei. (5. Moos. 19:15; 1. Tim. 5:19) Vanhimmat ottavat myös selkoa tapaukseen liittyvistä olosuhteista. Jätettiinkö aiempi neuvo huomioon ottamatta? Ilmaisevatko todisteet, että teko oli tahallinen tai että siihen sisältyi synnin harjoittaminen? Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten asiaa käsitellään. Harkitsemalla rukoillen kaikkia tosiseikkoja ja olosuhteita sekä miettimällä Jumalan lakia vanhimmat voivat tavallisesti tehdä varman ratkaisun.Erottamisen mahdollisia syitä "Lauma"-kirjan mukaan

 • Tappo
 • Sukupuoliset väärinkäytökset, muun muassa aviorikos, haureus ja muut "porneian" muodot
 • Luopumus
 • Juopumus
 • Varastaminen, petos
 • Tahallinen, pahansuopa valehteleminen; väärän todistuksen antaminen
 • Herjaus, panettetlu
 • Rivo puhe
 • Se ettei karta verta
 • Ahneus - uhkapelien pelaaminen, kiristäminen
 • Itsepintainen kieltäytyminen huolehtimasta perheensä aineellisesta ylläpidosta
 • Puolueettomuuden vastaiset toimet
 • Vihanpuuskat, väkivalta
 • Tupakan ja huumeiden käyttö
 • IrstausLehdistö kirjoitti kesällä 2012 Suomessa laajasti oikeuskomiteosta ja niiden aiheuttamasta hengellisestä väkivallasta.


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistaja -perheen lapset

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
  


Oikeuskomiteat - Vartiotorniseuran vallankäytön välineitä

Jehovan todistajien rivijäsenet eivät Suomessa nauti kaikista niistä ihmisoikeuksista, mistä muut ryhmät pääsevät yleensä automaattisesti osallisiksi. Yksi räikeä ihmisoikeuksien puute liittyy ns. "oikeuskomiteoihin". Oikeuskomitea on salainen "oikeudenkäynti", mihin syytetty ei saa ottaa mukaan ketään avustajaa tai asianajajaa. Käytännössä on hyvin epätodennäköistä, että syytetty saa oikeudenmukaisen kohtelun. "Oikeusmurhia" tapahtuu jatkuvasti. Kaikissa niissä komiteaistunnoissa, mitkä olen saanut kuunnella nauhalta, tapahtui selviä väärinkäytöksiä. Todellisuudessa niissä syytetty oli jo ennalta tuomittu, eikä hänellä juuri ollut mahdollisuutta puolustautua.

Linkkejä oikeuskomiteoihin liittyviin muihin sivuihin:

Oikeuskomitea kutsutaan koolle silloin, kun jotakin seurakunnan jäsentä epäillään sellaisesta väärinteosta, mistä hänet voitaisiin seurakunnan sääntöjen mukaan mahdollisesti erottaa.

Oikeuskomitean jäsenet valitaan aina erikseen tapauskohtaisesti. Yksi vanhin toimii komitean puheenjohtajana, joka laatii istunnosta pöytäkirjan. Tavallisesti komiteaan kuuluu kolme vanhinta samasta seurakunnasta kuin ns. "syytettykin" on, mutta myös muiden lähiseurakuntien vanhimpia voidaan käyttää tarpeen mukaan. Joskus oikeuskomiteaan voidaan valita neljä tai jopa viisi vanhinta, jos tapaus katsotaan hankalaksi.

Vanhinten salainen ohjekirja "Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan" (1991) kuvailee oikeuskomitean toimia mm. näin:


Älkää lähettäkö henkilölle mitään kirjeitä, joissa häntä suoraan syytetään jostakin tietystä väärinteosta.

Kahden vanhimman on parasta puhua tuon henkilön kanssa ja pyytää häntä tulemaan tapaamaan oikeuskomiteaa.

Kertokaa, miten henkilön otaksutaan toimineen.

Jos on tarpeellista lähettää kirjallinen kutsu, teidän tulisi ilmoittaa vain se, miten henkilön väitetään menetelleen, missä ja milloin kuulustelu pidetään ja miten hän voi ottaa yhteyttä puheenjohtajaan, jos järjestelyt eivät sovi hänelle.

Jos syytetty haluaa tuoda mukanaan todistajia, jotka voivat puolustaa häntä kyseisessä asiassa, hän voi tehdä siten.

Tarkkailijoita ei kuitenkaan sallita.

Minkäänlaisten nauhurien käyttö ei ole sallittua

Henkilölle on eduksi, jos hän tunnustaa vapaaehtoisesti, mutta ratkaiseva tekijä on se, katuuko hän.


Jos syytetty ei myönnä syyllisyyttään, hänelle tulisi ilmoittaa, ketkä ovat esittäneet syytteen (syytteet) häntä vastaan.


Yksityiskohtaisia ohjeita tuossa vanhinten "lauma-kirjassa" on vaikka kuinka paljon. Kaikkia niitä ei tässä voi esittää. Ne on luettavissa Internetistä.

"Lauma"-kirjasta on julkaistu v. 2010 uusi versio, mutta sitä ei internetissä vielä ole suomen kielellä. Uutta "Lauma"-kirjaa voi vilkaista täältä. Kirjasta on em. linkin kautta mahdollisuus lukea muutamia otteita suomen kielellä.

Jos ja kun joku erotetaan, oikeuskomitea ilmoittaa siitä erotetulle vain suullisesti. Hänellä on sitten viikko aikaa valittaa, mutta tuo valitus onkin tehtävä kirjallisesti. Usein erottamisen syy on niin epäselvä, että suullisesta ilmoituksesta ei saa kunnollista käsitystä.

Mahdollisuudesta valittaa tuo laumakirja kertoo mm. näin:

Kertokaa syylliselle toimenpiteen raamatullinen syy (raamatulliset syyt).

Ilmoittakaa väärintekijälle, että hän voi valittaa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa, jos hänen mielestään ratkaisussa on tapahtunut vakava erehdys.

Jos valitusta ei tehdä seitsemän päivän kuluessa, ilmoittakaa erottamisesta.

Oikeuskomitean kokoonpano aiheuttaa suuria ongelmia, kun ajatellaan oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia yleensä. Syytetty joutuu menemään yksin kolmen tai neljän vanhimman eteen kuulusteltavaksi. Vaikka hän saakin ottaa todistajan mukaansa, tuo todistaja saa olla läsnä vain sen ajan, kun hän antaa todistuksensa asiassa. Varsinaisesti ns. "asianajajaa" tai muuta avustajaa ei sallita.

Laumakirja kertoo todistajan esiintymisestä komiteassa näin:

Todistajien ei tulisi olla läsnä koko kuulustelun ajan, koska heidän ei tarvitse kuulla yksityiskohtia ja todistuksia, jotka eivät koske heitä.

Ajatellaanpa hyvin yleistä käytännön esimerkkiä hetken. Syytettynä on 19-vuotias JT-tyttö, jota syytetään esiaviollisista suhteista. Kolme tai neljä vanhempaa miestä kuulustelee häntä hyvin yksityiskohtaisesti tuossa asiassa. Tyttö ei saa ottaa avustajaa mukaansa. Hän joutuu yksin selittämään asioita, joista on vaikea puhua. Ja mitä sanookaan vanhinten lauma-kirja tästä asiasta:

Tutkivien kysymysten ei tulisi mennä tarpeettomiin yksityiskohtiin, varsinkaan silloin, kun kyse on sukupuolisesta väärinkäytöksestä, jollei se ole ehdottoman välttämätöntä, esimerkiksi silloin kun ratkaistaan, syyllistyttiinkö porneiaan.

Usein on kuitenkin tapana kysellä hyvin yksityiskohtaisia tietoja. Ja nämä täytyy toimittaa seurakunnasta eteenpäin Suomen haaratoimistoon "erikoiskirjeessä",  niin kuin tammikuussa 2009 julkaistu uusittu ohje sanoo:

Jos kyse on erottamisesta:

 • Erottamisen syy tai syyt
 • Yksityiskohtainen yhteenveto tapauksesta, mitä tapahtui ja miksi henkilö katsottiin katumattomaksi.

 • Tunnustiko väärintekijä missän vaiheessa komitealle; jos ei, mitä todisteita värinteosta oli.

 • Valittiko henkilö pätöksestänne.

Kyseiset tiedot löytyvät dokumentista "Miten erottamisesta tai eroamisesta ilmoitetaan" (haaratoimistolle).

Oikeuskomitean jäsenillä on tavallaan kolme eri roolia yhtä aikaa. He toimivat jokainen syyttäjinä, puolustusasianajajina ja tuomareina, tarpeen mukaan. Jos syytetty tirauttaa komiteaistunnon aluksi tarvittavat katumuksen kyyneleet, voi olla mahdollista, että kaikki oikeuskomitean jäsenet yrittävät auttaa syytettyä. He toimivat silloin ikään kuin asianajajina. Mutta yleensä tilanne on se, että kaikki vanhimmat ovat tässä tilaisuudessa enemmän tai vähemmän syyttäjiä ja tuomareita, kutsutaanhan istunto koolle vain silloin, kun henkilöä epäillään vakavasta väärinteosta, niin vakavasta, että siitä voidaan erottaa.

Käytännössä tällainen "yhtälö" ei voi toimia. Henkilöt eivät voi hoitaa yhtä aikaa kolmea virkaa: tuomarin, syyttäjän ja puolustusasianajajan. Ihmisoikeudet eivät toteudu ja syytetty ei voi olla varma, että hän saa puolueettoman ja asiallisen kohtelun. Nämä oikeuskomitean vanhimmat kun ovat lisäksi täysiä amatöörejä, heillä ei ole minkäänlaista koulutusta, joka mahdollistaisi asiallisen kohtelun. Kaikki riippuu käytännössä ihmisten halusta toimia, ja valitettavasti usein vallankäyttö ajaa kaiken muun edelle, myös oikeudenmukaisen ratkaisun edelle.

Oikeuskomiteaistunnot ovat yleensä erittäin vastenmielisiä tilaisuuksia. Ja niiden seuraukset ulottuvat kauas erotetun elämässä. Jehovan todistaja -yhteisö on niin suljettu ja tiivis, että yleensä todistajilla ei ole paljon yhteyksiä ulkomaailmaan. Tehokas karttamisjärjestely vaatii kaikkia jehovantodistajia katkaisemaan kaikki yhteydet erotettuihin. Tällä menettelyllä yritetään kiristää erotettua tulemaan jossain vaiheessa takaisin seurakunnan yhteyteen. Jos koko sosiaalinen verkosto on kadonnut, on hyvin vaikea aloittaa elämää ikään kuin alusta rakentamalla ihmissuhteet uudelleen. Tämä aiheuttaa varsinkin nuorille erotetuille usein suunnatonta tuskaa ja ahdistusta. He ovat kuin kuolleita JT-sukulaisille ja entisille JT-ystäville.

Erottamiseen ja oikeuskomiteoihin liittyy myös yksi asia, missä ihmisoikeudet eivät toteudu Jehovan todistajien keskuudessa. Jos erotettu haluaa henkilötietolain mukaan tarkastaa omat tietonsa ja saada niistä kopiot, Suomen haaratoimisto ei näitä toimita. Tietosuojavaltuutettu teki lopullisen ratkaisun asiassa syksyllä 2008, ja ratkaisussa selvästi määritellään myös oikeuskomiteapöytäkirjat tarkastusoikeuden piiriin kuuluviksi. Mutta tähän mennessä kukaan ei ole saanut tietojaan lain edellyttämällä tavalla.

Vartiotorniseuran oman ilmoituksen mukaan reilusti yli puolet erottamisista johtuu ns. "sukupuolisesta moraalittomuudesta". Lainaan erään esimerkkitapauksen oikeuskomitean istunnosta. Voitte itse arvioida, onko tämä kuulustelu "normaalia". Voitte myös tehdä johtopäätöksiä, kunnioittaako tällainen järjestö ihmisoikeuksia, jolla on näin ala-arvoiset kuulustelumenetelmät.
   
Tässä lainaus eräästä tilanteesta, kun nuori tyttö joutui oikeuskomiteaan. Vanhimmat utelivat todella intiimejä asioita, jotka he sitten jälkeenpäin kirjasivat pöytäkirjoihin. Lainaus alkaa tästä:

Moraalittomuutta on monenlaista. (Suomi24-keskustelupalsta, kirjoitettu 07.10.2009)

Jehovantodistajuuden sisäisessä terminologiassa "moraalitttomuudella" tarkoitetaan yleensä rakastavaisten keskeisiä intiimiä hellyydenosoituksia. Muiden, tavallisten ihmisten keskuudessa tätä kutsutaan yksityiselämäksi josta on sopimatonta udella toiselta ihmiseltä, varsinkaan jos henkilöt eivät ole läheisiä ystäviä, jotka luottavat toisiinsa.

Jehovantodistajien sisäisissä oikeudenkäynneissä, oikeuskomitean istunnoissa, on läsnä kolmesta viiteen keski-ikäistä tai vanhenevaa miestä tuomarin virkaa hoitamassa. Ei ole ollenkaan harvinaista että syytetyn pallilla istuu yksinäinen nuori, joskus jopa alaikäinen tyttö, syytettynä "moraalittomuudesta".

Jotta nämä tuomariksi itsensä nimittäneet miehet voisivat tehdä päätöksen onko syytetty syyllistynyt "moraalittomuuteen", saattaa kuulustelu mennä hyvinkin yksityiskohtaiseksi. Tulee myös muistaa että oikeuskomitea rukoilee aina ensin "Jumalan hengen ohjausta" kokoukselle.

Kuulustelu saattaa mennä tähän tyyliin, - siis "Jumalan hengen ohjauksessa":
- Suutelitteko, käytittekö kieltä suudellessa?
- Hyväilikö mies rintojasi? Miltä se tuntui?
- Riisuitteko vaatteita? Olitteko alasti?
- Hyväilittekö toistenne sukuelimiä? Miltä se tuntui?
- Johtiko se yhdyntään?
- Saitko orgasmin, saiko mies siemensyöksyn?
- Onko tämä uusiutunut? Kuinka monta kertaa?
- Kadutko? (Tyttö kysyy hiljaa itseltään kuinka kaunista rakkautta voi katua, ei mitenkään)

Ja niin edelleen.

Kuulustelu saattaa mennä vieläkin lähemmin yksityiskohtiin. Useat tällaisen kuulustelun uhriksi joutuneet nuoret naiset ovat kertoneet minulle, kuinka heitä kuvotti ja inhotti ja he tunsivat itsensä henkisesti raiskatuiksi. Asiaa ei tehnyt helpommaksi se, että useissa kerrotuissa tapauksissa tämä kuulustelu silmin nähden kiihotti oikeuskomitean miesjäseniä.

Tällaisen yksityiskohtiin menevän kuulustelun perustellaan olevan välttämätön, jotta voitaisiin selvittää, onko syyllistytty erottamista vaativaan "moraalittomuuteen". Ei nähdä ollenkaan, että nämä suljettujen ovien takana tapahtuvat kuulustelut ovat itsessään syvästi moraalittomia, rikkovat törkeästi ihmisoikeuksia ja jo perustavaa tasoa olevia käytössääntöjäkin. Missään muualla yhteiskunnassa ei tällainen tulisi kysymykseenkään, kuinka se siis voi jatkua uskonnollisen yhteisön sisällä.

Missä on naisten ääni?

Missä on näiden nuorten omien vanhempien ääni? Kuinka kukaan moraalisesti suoraselkäinen isä voi sallia oman tyttärensä joutuvan tällaisen loukkauksen kohteeksi puuttumatta asiaan?

En voi olla pohtimatta sitä, kuinka naishenkilön läsnäolo näissä oikeuskomitean istunnoissa muuttaisi kuulustelun tasoa? Jos läsnä olisi hieman jo iällä oleva naishenkilö, tuskinpa sentään kyseltäisiin puna poskilla hehkuen ja silmät kiiluen nuorelta tytöltä että hyväiltiinkö rintoja ja sukuelimiä ja miltä se tuntui? Saatan olla väärässä, mutta minun kokemukseni elämästä on se, että miesporukassa usein tehdään asioita, joita ei tulisi mieleenkään tehdä naisten läsnä ollessa. Ja koska korppi ei noki toisen silmää, voidaan olla varmoja siitä, asia pysyy suljettujen ovien takana.

Miten käy useimmiten tämän nuoren tytön? Tjaa, hänet erotetaan "moraalittomuuden" vuoksi ja useimmissa tapauksissa hän menettää ystäviensä ja jopa perheensä tuen, jos nämä ovat jehovantodistajia. Jos hän kertoisi mitä oikeuskomiteassa todella tapahtui, ei kukaan kuuntelisi koska hän on syyllistynyt "moraalittomuuteen". Jos hän pyrkisi takaisin jehovantodistajien yhteisöön niin hän tietää että näiden oikeuskomitean jäsenten tiedossa on hänen yksityiselämäänsä koskevia seikkoja, joita normaalielämässä tuskin kerrotaan edes aivan lähimmälle ystävälle.

Ei ole ollenkaan ihme, että monet tuntevat itsensä rikkinäiseksi ja että se kestää kauan ennen kuin taas pääsee omille jaloilleen, jos pääsee.

Tämä on todella suuri epäkohta, johon jokaisen jehovantodistajan tulisi ottaa kantaa.

Lainaus päättyi tähän. Se löytyy netistä osoitteesta:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8527720

Kyseisen jutun kirjoittaja on toiminut tukihenkilönä tällaisten asioiden kokeneille. Hän kirjoittaa myöhemmin asiasta näin: ”Olen silti varma että jos rivijäsenet kuulisivat esimerkiksi salaisia nauhoituksia tällaisista kuulusteluista, he järkyttyisivät. Itse järkytyin, todella.”

Ehkä järkyttävin paljastus, minkä tukihenkilö tuo julki on se, mitä hän edelleen vähän myöhemmin samassa keskusteluketjussa kertoo: ”Tuskinpa monet rivijehovantodistajat tietävät, että oikeuskomiteassa kysellään yksityiskohtaisesti toisen ihmisen intiimielämästä ja että joissakin tapauksissa se on johtanut kuulustelevien miesten päälle näkyvään seksuaaliseen kiihottumiseen, erektioon varsinkin kun läsnä on ollut nuori, kaunis tyttö. (Miehillähän on tämä "harmi", että se näkyy selvästi päällepäin ja me naiset, nuoretkin, kyllä huomaamme sen aina, vaikka mies sitä kuinka yrittäisi peitellä).”

Esimerkiksi tällaisia arkaluontoisia asioita kirjataan oikeuskomiteoiden pöytäkirjoihin. Ja nämä asiakirjat kuuluvat tietosuojavaltuutetun ratkaisun mukaan myös tarkastusoikeuden piiriin. Mutta Suomen Jehovan todistajien haaratoimisto kieltäytyy johdonmukaisesti antamasta näitä tietoja asianomaisille henkilöille. Ja kun riittävästi pyydetään, haaratoimisto ilmoittaa vain, että ”tiedot on tuhottu”. Näitä tietoja kuitenkin säilytetään määräämättömään aikaan asti sekä haaratoimistossa että paikallisseurakunnissa Betelin omien salaisten ohjeiden mukaan. Nuo salaiset ohjeet tulevat Yhdysvalloista, ja haaratoimistot ovat hyvin tarkkoja siinä, että toimivat päätoimiston ohjeiden mukaan. Jehovan todistajien järjestö korostaa ”ykseyttä”, ja se ei salli erilaisia toimintamalleja eri maissa.

Tässä ohjeessa sivulla 3 kerrotaan selvästi, kuinka kauan mitäkin "väärintekoa" koskevaa pöytäkirjaa säilytetään suljetussa kirjekuoressa.

Joku voi tietysti sanoa, että eihän sinne oikeuskomitea-istuntoon ole pakko mennä. Ei olekaan, mutta jos ymmärtää tarkemmin, miten kontrolloitua, ohjattua ja valvottua Jehovan todistajien elämä on, niin käytännössä ei ole paljon keinoja tehdä omia ratkaisuja, ellei ole poikkeuksellisen vahva persoona. Jos joku on kasvanut ja varttunut jehovantodistaja-perheessä, hänellä on hyvin erilainen tilanne, kuin ”normaaleilla” ihmisillä yleensä. Jehovan todistajat eivät saa kehittää läheisiä ihmissuhteita muiden kuin toisten jehovantodistajien kanssa. He eivät saa kyseenalaista mitään opetusta tai auktoriteettia. He eivät saa sanoa vastaan vanhimmille. He kokevat velvollisuudekseen mennä jopa oikeuskomitean kiusattavaksi. He pelkäävät menettävänsä luvatun paratiisi-paikan.  Ja jos hänet erotetaan, hän menettää kaikki "ystävänsä" ja mahdollisesti myös kaikki sukulaisensa, jos nämä ovat Jehovan todistajia.

* * *

Jos olet Jehovan todistaja, ja jos olet joutumassa oikeuskomiteaistuntoon piinattavaksi, lue ohjeet siihen valmistautumiseen. Se kannattaa. Ehkä voit säilyttää ihmisarvosi. Ihmisoikeuksia valmistautuminenkaan ei takaa. Vartiotorniseura ei piittaa yksilöiden oikeuksista.


Linkkejä oikeuskomiteoihin liittyviin muihin sivuihin:


Takaisin tämän sivun alkuun
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
  Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu