Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Parta


Vartiotorniseuran nykyinen tulkinta Jeesuksen ulkonäöstä


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Saako Jehovan todistajalla olla parta?

Jos menet käymään Jehovan todistajien valtakunnansalille kokoukseen, et yleensä näe siellä partaisia miehiä (poikkeuksena saattaa olla silloin tällöin joku "kiinnostunut", jolla on parta). Saako Jehovan todistajilla olla parta? Jos ei saa, mitä tapahtuu, jos joku siitä huolimatta kasvattaa parran?

Jehovan todistajien kirjallisuudessa käsitellään hiukan parta-asiaa. Tässä lainaus Raamatun ymmärtämisen oppaasta:

*** it-2 s. 487 kpl 12 Parta ***

Monet entisaikojen itämaiset kansat, myös israelilaiset, pitivät partaa miehisen arvokkuuden merkkinä. Jumalan Israelille antamassa laissa kiellettiin leikkaamasta ”hiuksia sivuilta”, korvan ja silmän välistä, ja parran reunaa (3Mo 19:27; 21:5).

Juutalaisilla oli siis parta. Sen reunaakaan ei saanut "lain" mukaan leikata. Oliko myös Jeesuksella parta? Oli, eikä sitä pyri kieltämään myöskään Raamatun ymmärtämisen opas.

*** it-2 s. 488 kpl 7 Parta ***

Oliko Jeesuksella parta, kun hän oli maan päällä? Varmasti juutalaiset pitivät tiukasti kiinni tästä tavasta. Koska Jeesus syntyi juutalaiseksi, hän ”syntyi lain alaisuuteen”, ja hän täytti Lain (Ga 4:4; Mt 5:17). Kaikkien juutalaisten tavoin Jeesuskin oli lakiliiton perusteella syntymästään saakka vihitty Jehova Jumalalle, ja hän oli velvollinen noudattamaan koko Lakia, myös parran reunojen leikkaamista koskevaa kieltoa.

Miksi sitten Jehovan todistajilla ei ole nykyisin partaa?

Kyse on vallankäytöstä ja "ykseyteen" pakottamisesta. Vartiotorniseura haluaa, että Jehovan todistajat ovat sekä opillisesti että ulkoisesti samanlaisia. Yleensä ei sallita minkäänlaisia poikkeamia yleisestä linjasta. Alunperin monilla raamatuntutkijoilla (niin kuin Jehovan todistajia aikaisemmin nimitettiin) oli parta, mm. C. T. Russellilla, Vartiotorniseuran ensimmäisellä presidentillä. Parrassa ei ollut silloin mitään ihmeellistä. Se oli sallittua ja täysin normaalia.

Kun sitten Russelin kuoltua Rutherford tuli Vartiotorniseuran presidentiksi, hän halusi ottaa oman linjansa käyttöön lähes kaikissa asioissa. Parrattomuus oli eräs keino erottua "russelilaisista" ja hallita "laumaa". Rutherford väitti jossain vaiheessa jopa niin, ettei Jeesuksella ollut partaa. Tuo väite perustui johonkin muinaiseen arkeologiseen "kuppiin", missä oli ollut epämääräinen maininta tai kuva. (Russelin ja Rutherfordin kuvat: Wikipedia)

Vartiotorniseuran kirjallisuudessa oli siksi pitkän aikaa "siloposkinen" Jeesus, vaikka se ei vastannut todellisuutta, niin kuin alussa lainatuista otteistakin käy ilmi. Jeesuksen aikana vain roomalaiset olivat siloposkia, sen sijaan juutalaisilla miehillä oli parta. Niinpä Vartiotorniseura palautti myöhemmin Jeesukselle parran. Nykyisin Jeesus esiintyy Vartiotorniseuran kirjallisuudessakin aina partaisena. Seuraavassa on hiukan selitetty Vartiotorniseuran oppimuutoksia parta-asiassa.

Tässä eräs esimerkki siitä kuinka ymmärrys Raamatun sisällöstä on "kirkastunut" Vartiotorniseuralle.  Englanninkieliset lainaukset ovat vuoden 1968 toukokuun 1. päivän Vartiotornin lukijoiden kysymyksistä.

“Biblical evidence is the most reliable testimony to be found on this question, and a recent careful review of what it says indicates that Jesus did indeed have a beard.”

Eli Vartiotorniseura oli muka vasta 1968 nurkalla tutkinut Raamattua riittävän tarkasti havaitakseen, että lakiliiton alaisuudessa olleen Jeesuksen tuli noudattaa lakiliiton vaatimusta parran ja hiusten suhteen.  Vartiotorniseuran alkutaipaleella Jeesus ymmärrettiin parrakkaana ja pitkätukkaisena, mutta ilmeisesti Rutherfordin partakiellon johdosta Jeesukseltakin vietiin lopulta parta. Vartiotorniseuran julkaisuissa Jeesus oli pitkään lyhyttukkainen ja parraton.

Mihin omien sanojensa mukaan Raamattua ehdottomana auktoritettinaan pitävä Vartiotorniseura perusti parrattoman Jeesuksen?  Vartiotorniseura tukeutui arkeologiseen löytöön ja kumosi sillä aikaisemman raamatuntulkintansa:

“It is appropriate, however, to give consideration to arguments advanced to the effect that Jesus was beardless. This idea has been largely based on theories built up by certain archaeologists with regard to the so-called “Chalice of Antioch.” This is a large silver beaker or cup within a silver framework shell of vines and figures of men. On one side of the cup is a boy, with five men facing him, and on the other side a young but more mature man, beardless, with five others facing him. All appear to be seated. The cup, supposedly found by some natives in Antioch of Syria, was acclaimed as being of the second half of the first century C.E., and therefore the earliest pictorial representation of Christ.”

Vartiotorniseuran ”partatotuus” kirkastui kirkastumistaan kun asiaa tutkittiin aikaisempaa tarkkuutta tarkemmin:

“However, an analysis of the facts now makes it evident that the figures on the cup have been identified according to the imagination of the individuals interpreting them. The boy is considered to be Jesus at the age of twelve and the other central figure is said to be Jesus, possibly after his resurrection, or, again, it may be John the Baptist. The other ten figures have been interpreted variously to be ten of the apostles; or the apostles and evangelists; or, on one side the four evangelists with James the son of Zebedee, and on the other side Peter, Saul, James, Jude and Andrew.

There are serious objections made by many archaeologists to these identifications. Really it has been guesswork, and it is impossible to say what is represented by the figures. Some even doubt the authenticity of the cup, believing that it may be a forgery. Most, however, acknowledge it as an authentic discovery but give it a much later date, from the fourth to the sixth century. So it is very doubtful that the cup is an early representation of Christ, if, indeed, it was intended to portray Christ at all.—See The Biblical Archaeologist, December 1941 and February 1942.

Bearing directly on the question is the fact that the early Christian writers, Justin Martyr, Origen, Clement of Alexandria and others, clearly indicate that no satisfactory record of the physical likeness of Jesus and the apostles existed in their time. Augustine, writing about 400 C.E. (De Trinitate, VIII, 4), said that each man had his own idea of Christ’s appearance, and the concepts were infinite.

Evidence from the Roman catacombs has been adduced to bear on the subject. In catacombs thought by some to date from the second century C.E., but by others as no earlier than the third century, pictures have been found. The unusually extensive catacomb called the Catacomb of Priscilla contains wall pictures, one of which is thought to portray the resurrection of Lazarus. It is almost obliterated and is very difficult to make out, but in the center there is a figure that has been taken to be Christ, depicted as a young beardless man. But in the catacombs apocryphal and false religious ideas are also plentifully represented. For example, in the Catacomb of Priscilla, and of about the same date, is a scene of the apocryphal Story of Susanna. A ceiling painting dated a little later contains a Madonna with child, with a star above her head. In the Crypts of Lucina a ceiling painting dated as the middle of the second century includes a little winged person, known as Erotes or Amoretti, which, on pagan tombs, represented departed souls. Therefore, it has become evident to us that the catacomb representations of Jesus are seriously questionable as to authenticity.

It is true that, beginning with the fourth century, the majority of pictures show Christ and his apostles with beards, having emaciated, sad, weak and effeminate “monastic” countenances, usually with a pagan nimbus or halo. These are surely no true representations of the man Jesus Christ, of whom Pontius Pilate said: “Look! The man!” or of him who overturned the tables of the money changers in the temple, and drove their cattle out, neither of the apostles, who vigorously preached God’s Word until it spread over all the Roman Empire. (John 19:1, 5; 2:14-17) No, these were strong, active and happy men, servants of the happy God Jehovah. (1 Tim. 1:11; 6:14, 15; Acts 20:35) The dreary religious pictures are products of the apostasy, which by the fourth century was in full bloom, pagan Emperor Constantine making a fusion of apostate Christianity with pagan religion the State religion.”

Näin monisanaisesti Vartiotorniseura perusteli aikaisemman, Raamatun kannan syrjäyttäneen, kantansa hylkäämisen, palaten näin alkuperäiseen, Raamatulla perusteltuun kantaansa Jeesuksen parrasta.  Siis näkemykseen Jehovan luomasta mekanismista, jossa lähinnä miehille kasvaa partaa.


Tässä on malliksi kaksi kuvaa Vartiotorniseuran julkaisuista ajalta, jolloin Jeesuksen parta oli ajettu pois. Kuvat on vuosilta 1937 ja 1943.

  

Jehovan todistajien halutaan olevan samaan muottiin pakotettuja sekä opillisesti että ulkoisesti. Miehillä tulee olla amerikkalaisen liikemiehen puku ja naisilla hame, silloin kuin ollaan kokouksessa tai kenttäpalveluksessa. Miehillä ei saa olla partaa, vaikka siihen ei ole ainoatakaan raamatullista perustetta. Joidenkin latinalaisen amerikan maiden miehille on annettu myönnytyksenä pitää viiksiä. Suomessa niistäkin huomautetaan, ja moni on joutunut ajamaan ne pois säilyttääkseen avustavan palvelijan tai vanhimman aseman.

Miten käy jehovantodistajamiehelle, jos hän kaikesta huolimatta antaa parran kasvaa? Tässä on kaksi esimerkkiä todellisesta elämästä:

Muutama vuosi sitten kesän piirikonventissa Helsingissä oli malliesimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos joku Jehovan todistaja antaa parran kasvaa.  Eräs vanhin, jolla oli tilapäisesti "kevyt kesäparta", oli vapaaehtoisessa palveluksessa vartioimassa konventtitoimiston ovea. Se ovi oli sellainen ovi, josta kulkivat kaikki silmäätekevät suuret pomomiehet, kuten kierros-ja piirivalvojat ja monet Betelin johtavat veljet. Tämä partainen veli vanhin lensi kuin leppäkeihäs ulos tästä vapaaehtoisen palveluksen muodosta. Hänelle annettiin nippu kopioita Vartiotorneista, missä mukamas parta tuomittiin. Kun vanhin luki noita tekstejä, ei siinä ollut kirjoituksia, joiden perusteella parta olisi voitu kieltää.

Eräs toinen veli, avustava palvelija, sai nuhteet ja menetti "puhe-edut" seurakunnassa, kun oli parran kasvattanut. Vanhimmat tulivat hänelle sanomaan, että pitäisi jäljitellä pukeutumisessa ja parta-asiassa Betelin veljiä. Tämä avustava palvelija sanoi, että hän seuraa mieluummin Jeesuksen esimerkkiä. Sen koommin hänelle ei enää annettu ohjelman osia, joita olisi lavalta pitänyt.

Vartiotorniseuran parta-direktiivi on samaa sarjaa kuin Jeesuksen ajan fariseusten ja kirjanoppineiden itse keksityt tavat, mitkä olivat pelkkiä taakkoja ihmisille. Jeesus otti voimakkaasti kantaa tällaisiin ihmistekoisiin sääntöihin, mitkä eivät perustuneet mihinkään muuhun kuin ihmisten orjuuttamiseen.

(Matteus 23:1-4)  – –Jeesus puhui ihmisjoukoille ja opetuslapsilleen sanoen: 2 ”Kirjanoppineet ja fariseukset ovat istuutuneet Mooseksen istuimelle. 3 Sen tähden kaikki, mitä he teille sanovat, se tehkää ja sitä noudattakaa, mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan, sillä he sanovat, mutta eivät tee. 4 He sitovat kokoon raskaita kuormia ja panevat ne ihmisten hartioille – –

Parran kieltäminen jehovantodistajamiehiltä on siis pelkkää vallankäyttöä, tai oikeastaan mielivallankäyttöä. Sillä pyritään hallitsemaan laumaa, jotta kukaan ei vain olisi yksilö vaan tahdoton lammas.


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu