Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Pelastus


Kuva: Vartiotorniseura


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Onko mahdollista pelastua Jehovan todistajien järjestön ulkopuolella?


Jos Jehovan todistajilta kysyy, täytyykö ihmisen kuulua Jehovan todistajiin voidakseen pelastua, saa ympäripyöreän vastauksen, missä vastataan usein asian vierestä.

Vartiotornissa "Lukijoiden kysymyksissä" käsiteltiin tätä asiaa. Teksti on kuitenkin tehty niin sekavaksi, ettei siitä oikein voi päätellä mitään siitä, mihin Jehovan todistajat tässä asiassa oikein uskovat. Jehovan todistajat haluavat salata suurelta yleisöltä Vartiotorniseuran täsmällisen tulkinnan. Seurakunnasta annetaan ulos päin erilaista tietoa kuin sisään päin.

Marraskuun 1. päivän Vartiotorni-lehdessä vuonna 2008 vastattiin lukijoiden kysymykseen:

Uskovatko Jehovan todistajat, että vain he pelastuvat?

Jehovan todistajat ovat sitä mieltä, että he ovat löytäneet tosi uskonnon. Jolleivät he ajattelisi näin, he muuttaisivat uskonkäsityksiään. Monien muiden uskontojen edustajien tavoin Jehovan todistajat toivovat pelastuvansa. He kuitenkin ymmärtävät myös, ettei ole heidän tehtävänsä ratkaista, kuka pelastuu. Jumala on Tuomari, joka tekee lopullisen päätöksen. (Jesaja 33:22.)

Jumalan sanassa paljastetaan, että pelastuvien täytyy paitsi haluta pelastua myös olla yhteistyössä Pelastajan kanssa. Tätä voidaan valaista patikoijalla, joka eksyy erämaahan. Hän haluaa epätoivoisesti päästä takaisin ihmisten ilmoille. Menehtyykö vai selviääkö hän? Lopputulos riippuu siitä, miten hän reagoi, kun häntä yritetään auttaa. Ylpeys voi saada hänet kieltäytymään pelastajan tarjoamasta avusta. Toisaalta hän voi ottaa avun nöyrästi vastaan ja päästä turvaan.

Samalla tavoin pelastus kuuluu niille, jotka ovat yhteistyössä ihmiskunnan Pelastajan, Jehova Jumalan, kanssa. Pelastus on lahja Jumalalta, mutta kaikki ihmiset eivät saa sitä. Jumalan Poika Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, tule menemään taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaissa olevan Isäni tahdon.” (Matteus 7:21.)

Jehovan todistajat uskovat, että Jumala pelastaa vain ne, jotka osoittavat uskoa Jeesuksen lunastusuhriin ja noudattavat tarkoin hänen opetuksiaan (Apostolien teot 4:10–12). Tarkastellaanpa kolmea vaatimusta, jotka Jumalan sanan mukaan ovat välttämättömiä pelastumiselle.

1) Jeesus sanoi tovereilleen: ”Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Johannes 13:35.) Jeesus painotti rakkauden tärkeyttä omalla esimerkillään, kun hän antoi elämänsä toisten puolesta. Pelastuksen saamiseksi on välttämätöntä osoittaa rakkautta.

2) Jeesus sanoi rukouksessa Isälleen: ”Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi.” (Johannes 17:26.) Jeesus tiesi, miten tärkeänä hänen Isänsä Jehova piti omaa nimeään. Jeesus rukoili, että hänen Isänsä nimi olisi ”pyhitetty” (Matteus 6:9). Jumalan nimen pyhittämiseen kuuluu tuon nimen tietäminen sekä sen pitäminen tärkeänä ja pyhänä. Jeesuksen tavoin niiden, jotka haluavat pelastua, täytyy käyttää Jumalan nimeä. Lisäksi heidän täytyy kertoa Jumalan nimestä ja ominaisuuksista muille (Matteus 28:19, 20). Vain ne, jotka huutavat avukseen Jumalan nimeä, pelastuvat (Roomalaisille 10:13).

3) Jeesus sanoi Pontius Pilatukselle: ”Minun valtakuntani ei ole osa tästä maailmasta.” (Johannes 18:36.) Nykyään vain harvat osoittavat uskovansa Jumalan valtakuntaan eli hallitukseen, jonka Kuningas Jeesus on. Sen sijaan he luottavat ihmisten organisaatioihin. Toisaalta ne, jotka pelastetaan, kannattavat uskollisesti Jumalan valtakuntaa ja kertovat toisille, miten se tulee vapauttamaan kaikki uskolliset ihmiset (Matteus 4:17).

Kuultuaan joistakin pelastumisen edellytyksistä Jeesuksen opetuslapset kysyivät: ”Kenen sitten on mahdollista pelastua?” Jeesus vastasi: ”Mikä on mahdotonta ihmisille, se on mahdollista Jumalalle.” (Luukas 18:18–30.) Jehovan todistajat yrittävät kovasti täyttää nämä pelastuville asetetut vaatimukset. He myös ponnistelevat auttaakseen toisia pelastumaan.


Kuva: Vartiotorniseura


Edellä oleva teksti ei kerro sitä tosiasiaa, mikä on ihan oikeasti Jehovan todistajien opetus. Vartiotorniseura ei ilmeisesti uskalla kertoa totuutta tässä asiassa.
Vartiotorniseuran virallisen opetuksen mukaan vain Jehovan todistajilla on mahdollisuus pelastua tulevassa Harmagedonin sodassa. Koko muu ihmiskunta tuhoutuu. Tässä lainaukset VT-seuran kirjallisuudesta:

Ainoastaan Jehovan kristityt todistajat, jotka menestyksellisesti läpäisevät tämän koetuksen, varjeltuvat elossa ja tulevat esiin kuin tulessa puhdistettu kulta Jumalan käyttöön hänen kallisarvoisessa uudessa järjestyksessään.
(Vartiotorni 15. helmikuuta 1976 sivu 85)

Sinun täytyy kuulua Jehovan järjestöön ja tehdä Jumalan tahto saadaksesi hänen ikuisen elämän siunauksensa. - Ps.133:1-3

Kaikkien niiden, jotka toivovat säilyvänsä elossa "uuteen maahan" täytyy myös olla selvästi tunnistettavissa Jehovan palvojaksi.

Vain Jehovan todistajilla ... on yhdistyneenä järjestönä Korkeimman Organisaattorin suojeluksessa raamatullinen toivo säilyä elossa tämän Saatana Panettelijan hallitseman tuomitun järjestelmän uhkaavasta lopusta. (Ilm.7:9-17; 2.Kor.4:4)
(Vartiotorni 1. syyskuuta 1989 sivu 19)

Jos haluamme säilyä elossa Harmagedonista, meidän täytyy pysyä hengellisesti valveilla ja pitää yllämme vertauskuvalliset vaatteet, joista meidät tunnistetaan Jehova Jumalan uskollisiksi todistajiksi.
(Vartiotorni 1. joulukuuta 1999 sivu 18)

Se on elintärkeää työtä, koska "loppu" merkitsee tuhoa niille, jotka eivät ole kuunnelleet hyvää uutista.”
(Vartiotorni 1. elokuuta 2000 sivu 21)

Myös tulevaisuudessa enkelit panevat toimeen Jumalan langettavan tuomion. Jeesus tulee ”voimallisten enkeliensä kanssa liekehtivässä tulessa, kun hän tuottaa koston niille, jotka eivät tunne Jumalaa, ja niille, jotka eivät tottele – – hyvää uutista” (2. Tessalonikalaisille 1:7, 8). Tuo tuho kohtaa kuitenkin vain niitä, jotka eivät osoita vastakaikua sille sanomalle, jota nyt saarnataan kautta maailman enkelien tuella. Niitä, jotka etsivät Jumalaa ja noudattavat Raamatun opetuksia, ei vahingoiteta (Sefanja 2:3).
(Vartiotorni 15. tammikuuta 2006 sivu 6)

Nooa ja hänen Jumalaa pelkäävä perheensä säilyivät arkissa, ja vastaavasti ihmisten elossa säilyminen riippuu nykyään siitä, että heillä on uskoa ja että he ovat uskollisesti Jehovan koko kaikkeuden käsittävän järjestön maallisen osan yhteydessä.
(Vartiotorni 15. toukokuuta 2006 sivu 23)


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu