Jehovan todistajat ja henkilötietolaki


Aikajärjestyksessä:
Omien tietojeni tarkastuspyyntö

Betelin vastaus
Oma vastaukseni Beteliin
Tiedotus tietosuojavaltuutetulle
Tietosuojavaltuutetun kirje Beteliin
Betelin vastaus
Oma alustava vastineeni
Betel täydentää vastaustaan
Oman vastineeni täydentäminen
Lisäselvityspyyntö Beteliin
Betelin toimittama selitys
Tietosuojavaltuutetun lopullinen päätös

Henkilötietolaki
Tietosuojavaltuutettu
Linkit

Jatkokertomus - JT:t ja henkilötietolaki, osa 2

Sähköposti

Miksi nämä sivut on julkaistu?

Jehovan todistajat tunnetaan yleensä siitä, että he kunnioittavat maallisia lakeja. Tämä pitääkin yleensä paikkansa ns. rivijäsenistä, ts. yksilöistä, joilla ei ole mitään valtaa järjestössä. Mutta asia on hieman toisin niiden keskuudessa, joilla on valtaa. Vanhimmistoissa ja erityisesti Vartiotorniseuran ylimmässä hallinnossa, päätoimistossa ja haaratoimistoissa maallista lakia ei totella, mikäli se on ristiriidassa Vartiotorniseuran itse laatimien sääntöjen kanssa. Yksi tällainen laki, jota ei Suomessa noudateta, on henkilötietolaki. Brooklynissa on keksitty sellaiset säännöt henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä, että ne poikkeavat oleellisesti suomalaisen henkilötietolain periaatteista. Nämä sivut on julkaistu siksi, että nähdään todellisuudessa, millaista peliä Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto harrastaa puheenjohtajansa Jukka Ropposen johdolla. Näiden sivujen dokumentit on nyt avattu kaikille kiinnostuneille. Kaikilla on nyt mahdollisuus arvioida, tuottaako Suomen haaratoimiston (Betelin) toimet tälle järjestölle kunniaa vai häpeää. Samalla voidaan miettiä sitäkin, heijastaako Suomen haaratoimiston toiminta sitä henkeä, mitä Raamattu kehotti jäljittelemään, kun oli kyse viranomaisten käskyjen tottelemisesta. Pitikö viranomaisten määräykset täyttää viipymättä ja kyseenalaistamatta vai pitikö alkaa etsiä porsaanreikiä ja pitikö tinkiä jostakin, ettei tarvitsisi noudattaa jotain kohtaa? Otan yhden esimerkin Raamatusta:

(Matteus 5:41)  – –jos joku, jolla on valtaa, pakottaa sinua palvelukseen yhden kilometrin matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.

Noudattaako Suomen haaratoimisto tätä Raamatun selvää periaatetta? Kun haaratoimistosta tai seurakunnasta pyydetään tietoja tarkastettavaksi, antaako JT-järjestö tiedot pyytäjille auliisti, vai alkaako se väittää vastaan viranomaisille ja tietojen pyytäjille? Eikö Jehovan todistajien vastuuhenkilöiden tulisi antaa em. raamatunkohdan mukaan jopa enemmän tietoja kuin on pyydetty?

Henkilötietolain henki on sellainen, että "jokaisella on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat tiedot". Jehovan todistajien suomen haaratoimisto ja seurakunnat kieltäytyvät kuitenkin järjestelmällisesti antamasta kenellekään hänen pyytämiään tietoja. Tekeekö Suomen haaratoimisto rikoksen, kun se toimii näin, tai jopa tuhoaa pyydettyjä tietoja? Sen saa jokainen päätellä itse luettuaan näiden sivujen dokumentit. Ja viimeistään vuonna 2008 tietosuojavaltuutettu ratkaisee tämän asian lopullisesti. Siitä tulee ennakkotapaus, johon Betelin on sopeuduttava. Näyttää siltä, että Suomen haaratoimiston "lakiosaston" suurin tehtävä on tällä hetkellä viranomaisten harhauttaminen ja suoranaisten valheiden syöttäminen "totuutena".

Onko luvallista julkaista tällaista tietoa henkilötietolaista tässä tapauksessa?

Olen kysynyt tietosuojavaltuutetun toimistosta luvan näiden tietojen julkaisemiseen. Julkaiseminen on täysin sallittua, koska tiedot, joista nyt on kyse, koskevat minua. Sivujen laillisuus on siis etukäteen varmistettu viranomaiselta.

Tässä yhteydessä haluan kiittää tietosuojavaltuutetun toimistoa erinomaisesta palvelusta. Toimisto on ottanut asian "omakseen" ja pyrkinyt aktiivisesti tekemään kaikkensa, jotta Betel suostuisi noudattamaan sitä periaatetta, että jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

Jos joku lukija huomaa sivuillani hänen mielestään virheellistä tietoa, pyydän, että siitä ilmoitetaan minulle mahdollisimman pian sähköpostilla. Näin voin tutkia asian ja tehdä tarvittavat korjaukset. Tarkoitukseni on antaa täysin paikkansapitävä kuva henkilötietolaista ja Jehovan todistajien suhtautumisesta siihen.

Johanneksen poika, Espoo

Sähköposti: jp@johanneksenpoika.fi

Marraskuussa 2007

Suomen haaratoimisto Vantaalla


Document made with Nvu

Jehovan todistajien haaratoimisto Vantaalla
Alkuun