Jehovan todistajat ja henkilötietolaki, osa 2Jehovan todistajat ja henkilötietolaki, osa 2
Alku
Betel ja laki 2009
Betelin kirje 12.01.2009 (pdf)
Betelin kirje 15.01.2009 (pdf)
Betelin rekisteriselvitys (pdf)
Yhdyskuntajärjestys (pdf)
Viralliset seurakunnat
Ohjeita Jehovan todistajille
Tietosuojavaltuutetun muistio 14.05.2009 (pdf)

Jehovan todistajat ja henkilötietolaki, osa 1

Henkilötietolaki
Tietosuojavaltuutettu
Linkit

Sähköposti
Suuret kiitokset kaikille niille suomalaisille jehovantodistajavanhimmille, jotka ovat auttaneet minua näiden sivujen tekemisessä. Ilman teidän aloitteellisuuttanne ja rohkeuttanne sivusto olisi jäänyt tekemättä.

Miksi nämä sivut on julkaistu? Eikö yksi sivusto tästä aiheesta riitä?


17.11.2008 tietosuojavaltuutettu teki asiassa lopullisen päätöksen jutussa "Jehovan todistajat ja henkilötietolaki". Tuon päätöksen mukaan mm. nämä asiat oli selvästi todettu:
  • Tarkastusoikeuden nojalla henkilöllä on oikeus pyynnöstä nähdä ja saada jäljennökset itseään koskevista rekisteritiedoista.

  • Tietosuojavaltuutettu katsoo, että jäsenen erottamisen tai eroamisen yhteydessä tehdyt merkinnät ja kirjeet kuuluvat jäsenrekisteriin. Entisen jäsenen tarkastusoikeus koskee siten myös näitä tietoja.

  • Arkaluonteisiksi katsottavien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu. Arkaluonteisiksi tiedoiksi säädetään mm. seksuaalista käyttäytymistä koskevat tiedot.

Toistaiseksi tietojeni mukaan Betel ei ole antanut kenellekään itseään koskevia tietoja vaan haaratoimisto on kertonut aina hävittäneensä tiedot, vaikka niitä ei siinä vaiheessa saa hävittää, kun tietoja on pyydetty.

Toinen ainakin yhtä vakava asia on se, että Betel ja seurakunnat keräävät ja säilövät edelleen myös arkaluonteisia tietoja. Virallisessa rekisteriselosteessaan, mikä on pyydettäessä näytettävä, näistä ei mainita sanallakaan. Mutta vanhimmistoille tammikuussa 2009 lähettämissä kirjeissään Betel pyytää edelleen keräämään tarkat tiedot ja toimittamaan ne Beteliin ns. erikoiskuorissa. Lisäksi osa näistä arkaluonteisista tiedoista on sellaisia, että niitä säilytetään määräämättömään aikaan asti. Ja näitä tietoja ei asianomainen itse saa nähtäväksi.

Em. syistä johtuen tämä nettisivusto on avattu. Näin saavat ihmiset taas kerran itse todeta, miten Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto käyttäytyy senkin jälkeen, kun tietosuojavaltuutettu on erittäin selvästi tuonut julki viranomaisen tulkinnan lakiin. Nyt Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto ei enää toimi luulon varassa, vaan se on tietoisesti ja täysin tahallisesti valinnut arveluttavan menettelyn.

Jokainen voi halutessaan nähdä tämän sivuston tiedoista omin silmin mm. seuraavat asiat:

Kieroileeko Betel, kun se antaa ulkopuolisille ihmisille ja tavallisille rivijäsenille aivan erilaista tietoa henkilötietojen käsittelystä kuin vanhimmille lähetetyissä salaisissa kirjeissä? Rikkooko Betel lakia, kun se kerää arkaluonteisia tietoja edelleen? Millainen moraali on uskonnollisella järjestöllä, joka pyrkii kikkailemaan juridisilla asioilla ja löytämään porsaanreikiä sen sijaan, että se aidosti olisi yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa ja palvelisi yksittäistä seurakunnan jäsentä ja entistä jäsentä, kun tämä haluaa tutustua siihen tietoon, mitä on kerätty juuri hänestä?

Jokainen Jehovan todistaja voi kysyä itseltään, mitä tarkoittavat nämä Raamatun sanat:

(Matteus 5:37)  
– –Merkitköön vain teidän sananne kyllä ’kyllä’ ja ei ’ei’, sillä se, mikä ylittää nämä, on paholaisesta.

(Efesolaisille 4:25)  
– –Siksi, nyt kun olette panneet pois valheen, puhukaa totta, kukin teistä lähimmäisensä kanssa – –


Johanneksen poika, Espoo

Sähköposti: jp@johanneksenpoika.fi

Toukokuussa 2009

Jehovan todistajien haaratoimisto Vantaalla


Document made with KompoZer

Jehovan todistajien haaratoimisto Vantaalla
Alkuun