Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Yliopistot ja korkeakoulut
 
Tutustu myös näihin sivuihin: Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto


 
Oikeuskomiteat

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 Tutkielmat ja opinnäytetyötKuvat: Pixabay

Suomessa on viime vuosina tehty paljon tutkielmia ja opinnäytetöitä, jotka koskevat Jehovan todistajien yhteisöä. Väitöskirja, useita graduja, notaaritutkielma, jne...

Mitä tutkielmista ja opinnäytetöistä on saatu selville?Tutkielmia ja opinnäytetöitä, jotka on tehty yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Ne esitetään aikajärjestyksessä, vanhimmat ensin:

 

Lainaus Aila Ruohon gradusta:

Jehovan todistajuuteen liittyvät netin keskustelupalstat leimataan usein ”luopiosivustoiksi” vain sen perusteella, että netissä voi kyseenalaistaa oppeja ja tuoda esiin salattuja toimintamalleja. Tätähän ei Vartiotorniseura sulata. Se ei koskaan suostu avoimeen ajatusten vaihtoon. Se ei ”alennu” vastaamaan kysymyksiin. ”Hyvämaineisen” Jehovan todistajan odotetaan ”käräyttävän” ystävänsä, jos tämä on tehnyt jotain arveluttavaa. (Kirje 15 JT) - Sivu 65.

Lue Aila Ruohon gradu "Päästä meidät pelosta - Hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä".
 Lainaus Seija Ronimuksen väitöskirjasta:

Jehovan todistajien yhteisössä erilaisilla säännöillä on vankka sijansa jäsenistön keskuudessa, virallinen oppi vaikuttaa jäsenten elämään ja ystävyyssuhteitakin saatetaan solmia osittain yhteisön ehdoilla. Lisäksi on olemassa joukko asioita, joita jäseniltä odotetaan sekä jotka ovat heiltä kiellettyjä. Ryhmällä on siten ote jäsenistään ja näiden odotetaan sitoutuvan ryhmään. Sosiologian näkökulmasta tarkasteltuna Vartiotorniyhteisöä voidaan kutsua durkheimilaisittain ”heimoyhteisöksi”, jossa Jumalan ja yhteisön välillä ei ole rajaa. - Sivu 120.

Lue Seija Ronimuksen väitöskirja "Vartiossa maailmaa vastaan".


Lisätietoja täällä.
 
 

Lainaus Anneli Nahkolan gradusta:

Yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisen lisäksi Jehovan todistajat tekevät selkeän rajanvedon heidän itsensä ja ei-jäsenten välille. Organisaatio ohjeistaakin välttämään tarpeetonta seurustelua ja kanssakäymistä niin sanottujen maailmallisten kanssa. ”Sekulaari maailma nähdään moraalisesti saastuneena paikkana, jossa oikeamielisyys on paholaisen houkuttelemaa. ”Epälojaalisuus tai yhteisön sääntöjen laiminlyöminen voi johtaa erottamiseen tai pahimmillaan ryhmän ulkopuolelle sulkemiseen ja hyljeksintään eli karttamiseen. Ehdoton järjestön oppeihin ja sääntöihin sitoutuminen onkin se väylä, jonka kautta hyväksyntä on mahdollista saada yhteisön sisällä. - Sivu 17.

Lue Anneli Nahkolan gradu "Sosiaaliset suhteet uskonnon ilmentäjinä - Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista".
Lainaus Auri Bützowin gradusta:

Haastatellut entiset Jehovan todistajat kertoivat jo lapsena osallistuneensa kenttätyöhön eli kiertäneensä ovelta ovelle. Yhden haastateltavan mukaan lapsilla ei ole velvollisuutta osallistua kentällä käymiseen, mutta lapsia käytetään ”maskotteina”, jotta ihmiset olisivat vastaanottavaisempia. Haastateltavillani oli erilaisia kokemuksia kentällä käymisen mielekkyydestä. Yksi haastateltava kertoi kentällä käymisen olleen rentoa ja mukavaa, mutta muut sanoivat sen olleen enimmäkseen noloa ja pelottavaa. Yksi haastateltava toi esiin, että ovelle tulevat ihmiset saattavat todella suuttua ja huutaa, vaikka paikalla on lapsi. Ajankäyttö ja mielekäs tekeminen vaikuttavat lapsen hyvinvointiin. - Sivu 56.

Lue Auri Bützowin gradu "Lasten asema ja lastensuojelun erityispiirteet suljetuissa uskonnollisissa yhteisöissä".
  


Lainaus Mirka Johanssonin gradusta:

Pelolla hallitseminen on yksi tehokas tapa pitää yhteisöä kasassa, sillä pelon avulla on mahdollista ylläpitää eritasoista kontrollia ja saada ihmiset toimimaan tietyllä, toivotulla tavalla. Tutkimuksessani haluan kiinnittää huomiota siihen, millaisille opetuksille ja ilmiöille jehovantodistajuuteen kasvaneet lapset ovat mahdollisesti altistuneet. Kiinnostavaa on myös kuulla, mitä tapahtuu, kun eroprosessiin ryhdytään. - Sivu 37.

Lue lisää täältä.

Lue Mirka Johanssonin gradu "Jehovan todistajista eronneiden tarinoita eroprosessista ja avunsaannista".
Lainaus Marika Korven ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä:

Aineistossa kerrottiin ystävien ja tuttavien kanssa yhteydenpidon katkenneen kokonaan. Irtautujat kuvailivat tilannetta ilmaisuilla: ystävät katosivat, kaikki ystävät hylkäsivät, menetin kaikki, yhteydenpito on katkennut täysin. Karttaminen oli ilmennyt siten, että ystävät eivät enää kadulla kohdatessa olleet tuntevinaan eivätkä tervehtineet. Puheluihin, kirjeisiin ja tekstiviesteihin ei enää vastattu eikä illanviettoihin kutsuttu tai muuten käyty vierailemassa. Facebookissa oli blokattu ja poistettu kavereista. - Sivu 50.

Lue lisää täältä.

Lue Marika Korven ammattikorkeakoulun opinnäytetyö "Jehovan todistajista irtautujien kokemuksia hengellisestä väkivallasta".

 


Lainaus Veronika Mursun notaaritutkielmasta:

Ilmoitusvelvollisuuksien toteutumatta jäämisestä kertoo niin salaisen kirjan säädökset, tutkimuksen haastattelut ja myös Jehovan todistajien johtohenkilöiden haastattelut medioissa. Tämän tutkielman aineiston perusteella sellaisia tekoja on tapahtunut, joista tietävällä henkilöllä on ollut ilmoitusvelvollisuus, mutta ilmoituksia ei ole tehty. Yhteisössä ilmi tulleet rikosepäilyt on käsitelty oikeuskomiteassa, joka ei instituutiona kykene korvaamaan oikeaa tuomioistuinjärjestelmää. Jehovan todistajien käytännöt sotivat maallisen oikeusjärjestelmän periaatteita vastaan, mikä puolestaan herättää huolen yhteisöön kuuluvien henkilöiden oikeuksien toteutumisesta. Jehovan todistajien käytännöistä erityisesti kahden todistajan sääntö on huolestuttava seksuaalirikosten uhrien oikeusturvan näkökulmasta, koska sen vuoksi moni tapaus jää väistämättä yhteisön käytäntöjen mukaisesti vaille vaadittavia todisteita, eikä siten johda jatkotoimiin, kuten ilmoittamiseen viranomaisille. - Sivut 24 ja 25.

Lue lisää täältä.

Lue Veronika Mursun notaaritutkielema "Rikos- ja lastensuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisuuksien toteutuminen Jehovan todistajien yhteisössä".

Lainaus Lotta Höyhtyän gradusta

Kouluttautumisen sijasta yhteisön kannustus kohdistuu uskonnollisen uran luomiseen ja haastateltavat ovatkin yhtä mieltä siitä, että kaikista arvostettavinta yhteisössä on keskittyä uskonnon hyväksi tehtävälle työlle. Kaikilta jäseniltä odotetaan kasteella käymistä ja kenttäpalvelukseen ryhtymistä. Kokoaikaisia tienraivaajia ja muissa järjestön tehtävissä toimivia henkilöitä arvostetaan ja pidetään esimerkillisinä. Lisäksi yhteisön suhtautuminen työhön vaikuttaa siihen, millaisiin tehtäviin yksilöt päätyvät. On esimerkiksi tiettyjä ammatteja, joita ei pidetä hyväksyttävinä. Haastateltavista kukaan ei jatkanut toisen asteen koulutuksen jälkeen opiskeluaan korkeakoulussa, vaan suurin osa aloitti kenttäpalveluksen ja osa-aikatyön tekemisen. - Sivu 37.

Lue lisää täältä.

Lue Lotta Höyhtyän gradu "Uravalinnat Jehovan todistajista irtaantuneiden kokemana"

Epävirallisia "tutkimuksia":Antero Saarenpää: Tutkimus henkisen ja hengellisen väkivallan ilmenemisestä uskonnollisessa yhteisössä

Lainaus tutkimuksesta:

Aloin aikuisena tunnistaa järjestön ihmisiin kohdistuvaa kontrollia ja hallintaa epäinhimillisin ja epäreiluin keinoin. Tunnistin myös vanhan testamentin jumalan niin vastenmieliseksi hahmoksi, että jos tuollaista jumalaa pitäisi palvoa, mieluummin kuolisin. Vertailukohtana jos joutuisin elämään yhtä vahingollisen puolison kanssa, eropaperit menisivät maistraattiin myös siltä osalta hyvin nopeasti. Huomasin, etteivät järjestön opit ja säännöt ole samoilla linjoilla oman oikeudentajuni kanssa, joten halusin erottautua tästä ihmisryhmästä. - Sivu 11.

Lue tutkimusraportti täältä.Tony ja Johanneksen poika: Kyselytutkimus karttamisesta

Lainaus tutkimuksesta:

Jehovan todistajien karttamissääntö puhuttaa säännöllisesti mediaa, Jehovan todistajia sekä erityisesti entisiä Jehovan todistajia. Karttamissääntö tarkoittaa käytännössä yhteisöstä erotettavien ja eroavien sosiaalista eristämistä, hylkäämistä. Jehovan todistajien yhteisöstä lähtijöihin katkaistaan yhteydet, eikä heitä tulisi enää edes tervehtiä. Sääntö koskee myös (täysi-ikäisten) perheenjäsenten välisiä suhteita. Karttamissääntö itsessään on hyvin yksiselitteinen. Kaikenlainen kanssakäyminen tulee lopettaa - myös perheenjäsenten välinen kanssakäyminen. Vain välttämättömissä asioissa voidaan olla yhteydessä.

Lue tutkimuksen tulokset täältä.
 


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu