UskoToivon kirjoituksia Suomi24-keskustelupalstalle - Jehovan todistajat
Jehovan todistajat ja ihmisoikeudet

Silloin, kun Vartiotorniseura oli vielä liittyneenä YK:n alaiseen NGO-järjestöön, se kirjoitti YK:n periaatteista myönteiseen sävyyn. Itse asiassa sen oli pakko tehdä niin, jäsenyys NGO:ssa edellytti sitä. Katsotaanpa nyt, mitä Herätkää-lehti kirjoitti ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat olennaisena osana YK:n periaatteisiin. Lainaus alkaa tästä:

*** ”Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.” (VUONNA 1948 HYVÄKSYTYN IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISEN JULISTUKSEN 18. ARTIKLA)

*** ONKO sinulla uskonnonvapaus kotimaassasi? Useimmat maailman maat tunnustavat nimellisesti tämän jalon periaatteen, joka on kirjattu lukemattomia kertoja kansainvälisiin julistuksiin. Miljoonien ihmisten arvellaan kuitenkin nykyään jäävän ilman uskonnonvapautta lukuisissa maissa, joissa suvaitsemattomuus ja syrjintä ovat kovaa todellisuutta.

*** ... Harhaoppisuus ja harhaoppiset eivät kuulu vain menneisyyteen. – – Niiden torjuminen, vainoaminen ja syrjiminen, jotka ovat valinneet toisenlaisen tien, on edelleen huomattavimpia syitä suvaitsemattomuuteen.

*** ... ”Uskonnonvapaus on perusvaatimus, joka on täytettävä ennen kuin yhteiskuntaa voidaan kuvailla vapaaksi. – – ilman uskonnonvapautta ja oikeutta levittää omaa uskoa ei omantunnon oikeuksia eikä todellista demokratiaa voi olla”, kirjoittaa sosiologi Bryan Wilson (Human Values in a Changing World). Ja kuten muuan ranskalainen tuomioistuin taannoin myönsi, ”uskonvapaus on yksi kansalaisten perusvapauksista”. Oletpa siis itse uskonnollinen tai et, sinun pitäisi olla kiinnostunut uskonnonvapauden suojelemisesta.

*** ... Uskonnonvapaus on kuin osa rakennuksen perustusta. Sille rakentuvat muut vapaudet – siviilielämässä, politiikassa, kulttuurissa ja taloudessa. Jos perustusta nakerretaan, koko rakennus alkaa horjua

Lainaus päättyi tähän. Se on otettu Herätkää-lehdestä 08.01.1999 sivuilta 3-5.

Uskonnonvapaus sisälsi siis "vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen". Mitenkähän tämä soveltuu Jehovan todistajiin? Jos joku eroaa jehovantodistajista ja vaihtaa uskontoaan, voiko hän tehdä sen vapaasti, ILMAN SANKTIOITA. Nimittäin, jos eroamisesta on tuloksena se, että esim. JT-sukulaiset katkaisevat välit ja suhteet eronneeseen ja hänen perheeseensä, se ei ole mitään vapautta. Vapaudessa ei ole tuollaisia ehtoja. Jehovan todistajien keskuudessa vallitsee todellisuudessa pakkovalta. Osa porukkaa pysyy JT-kirjoissa vain siksi, että se on ainoa tapa saada tavata sukulaisiaan. Ja sukulaisten kanssa eläminen on sentään yksi ihmisen perustarpeista. Ihminen on luonnostaan kiintynyt verisukulaisiinsa. Tosin, viimeisinä päivinä (jehovan todistajien keskuudessa) "ihmiset tulevat olemaan ... vailla luonnollista kiintymystä" (2. Timoteukselle 3:1-3).

Vartiotorni kirjoitti 15.04.1988 sivuilla 27 ja 28 näin:
*** 10 Me voimme olla aivan yhtä varmoja, että Jumalan järjestely, jonka mukaan kristityt kieltäytyvät olemasta tekemisissä kenenkään erotetun katumattoman synnintekijän kanssa, suojelee meitä viisaalla tavalla. ... Lisäksi kun kristityt karttavat myös seurakunnasta tarkoituksellisesti eronneita, he ovat suojassa mahdollisilta arvostelevilta ja halveksivilta ajatuksilta tai jopa luopionäkemyksiltä. – Heprealaisille 12:15, 16. ... 11 Jumala on varmasti tietoinen siitä, että sen hänen vanhurskaan lakinsa toteuttaminen, joka koskee siteiden katkaisemista väärintekijöihin, käsittää usein sukulaisia ja vaikuttaa heihin ... 13 Kristillisestä seurakunnasta eristäminen ei merkitse välitöntä kuolemaa, joten perhesiteet pysyvät ennallaan. Niinpä mies, joka on erotettu tai itse eronnut seurakunnasta, saattaa yhä asua kotona kristityn vaimonsa ja uskollisten lastensa kanssa. Kunnioitus Jumalan tuomioita ja seurakunnan toimenpiteitä kohtaan saa vaimon ja lapset tunnustamaan sen, että mies on menettelytavallaan muuttanut heidän välillään vallinnutta hengellistä sidettä. Mutta koska hänen erottamisensa ei katkaise verisiteitä eikä aviosuhdetta, niin normaali perheenjäsenten välinen kiintymys ja kanssakäyminen voi jatkua. 14 Tilanne on erilainen, jos erotettu tai eronnut sukulainen asuu poissa kotoa välittömän perhepiirin ulkopuolella. Saattaa olla mahdollista, että tuon sukulaisen kanssa ei tarvitse olla juuri lainkaan tekemisissä. Ja jos jotkin perheasiat vaatisivatkin yhteydenottoa, niin se rajoitettaisiin epäilemättä mahdollisimman vähiin

Tuo Vartiotornin periaate on juuri sellainen, joka aiheuttaa "luonnollisen kiintymyksen" puutteen sukulaisten kesken. Kaiken lisäksi raamatussa ei MISSÄÄN kehoteta karttamaan erotettuja. Raamattu puhuu kyllä väliaikaisesta karttamisesta, joka koskee VELJIÄ, jotka toimivat väärin, siis seurakunnan SISÄPUOLELLA. Lainaan tähän pari raamatunpaikkaa vahvistukseksi:

*** 11 Mutta nyt kirjoitan teille: lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kutsutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkääkä edes syökö sellaisen kanssa. 12 Sillä mitä tekemistä minulla on ulkopuolella olevien tuomitsemisen kanssa? Ettekö te tuomitse sisäpuolella olevia, 13 kun taas Jumala tuomitsee ulkopuolella olevat? ”Poistakaa paha ihminen keskuudestanne.” (1. Korinttilaisille 5:11-13).

*** 14 Mutta jos joku ei tottele tämän kirjeen välittämää sanaamme, niin pitäkää häntä merkittynä ja lakatkaa seurustelemasta hänen kanssaan, jotta hän häpeäisi. 15 Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa yhä häntä vakavasti niin kuin veljeä. (2. Tessalonikalaisille 3:14,15)

Noissa molemmissa kohdissa oli suurin piirtein sama ajatus. Väärintekijän piti tietää, että hän menettelee jossain suhteessa sillä tavalla, joka ei ole kristitylle sopivaa. Kun rajoitamme seurusteluamme tilapäisesti hänen kanssaan, ehkä hän huomaa, että on tehtävä muutoksia ajattelutavassa. Mutta me EMME HYLKÄÄ tätä veljeä lopullisesti. On huomattava, että näissä raamatunkohdissa puhutaan koko ajan seurakunnan sisällä olevista veljistä, ei erotetuista eikä eronneista. Niinpä erotettujen ja eronneiden karttamiselle ei ole mitään pohjaa raamatussa. Ja ihmisoikeuksien kannaltakin on julmaa karttaa sellaista, joka ei omaksu samanlaista ajatusmaailmaa kuin me.

Huomaa vielä nämä Paavalin sanat: "Sillä mitä tekemistä minulla on ulkopuolella olevien tuomitsemisen kanssa?" Niinpä, kristityillä ei ole mitään valtaa eikä edes oikeutta puuttua ulkopuolisten elämään. Jos joku on erotettu tai eronnut seurakunnasta, hän on silloin ulkopuolella. "Jumala tuomitsee ulkopuolella olevat", sanoi Paavali. Miksi Vartiotorniseuran pitäisi muuttaa tätä Paavalin viisasta sanomaa.

"Niiden torjuminen, vainoaminen ja syrjiminen, jotka ovat valinneet toisenlaisen tien, on edelleen huomattavimpia syitä suvaitsemattomuuteen." Näin kirjoitti Herätkää-lehti tuolla ylempänä olevassa lainauksessa. Vartiotorniseura kuitenkin jatkuvasti syrjii, vainoaa ja torjuu erotettuja ja eronneita, ja jopa seurakuntien sisäpuolella niitä, jotka pitävät yhteyttä erotettuihin tai eronneisiin sukulaisiinsa. Tuo on henkistä väkivaltaa. Ilmeisesti osittain noista syistä muutamissa valtioissa on suhtautumistapa jehovantodistajiin muuttunut kielteisemmäksi. Näin on käynyt esim. Ranskassa ja Venäjällä.

On kiinnostavaa nähdä, onko tänä vuonna piirikonventtien aikaan esim. Helsingin jäähallin läheisyydessä mielenosoitus, joka kiinnittäisi huomion taas kerran ihmisten perusoikeuksiin. Uskonnonvapaus, sananvapaus ja ihmisoikeudet yleensäkin ovat asioita, joita ilman ihmisten elämä on rajoittunutta. Ihmisoikeuksien puute jehovantodistajien keskuudessa aiheuttaa monille mielenterveysongelmia. Suvaitsemattomuus sairastuttaa. Ihmiset voivat pahoin "maailman onnelisimman kansan keskuudessa".

Olisi kyllä aihetta kiinnittää huomiota yhä enemmän ihmisoikeuksien puuttumiseen keskuudessamme. Ennenkuin valtionavustusta myönnetään Jehovan todistajille, pitäisi valtiovallan edellyttää, että kaikki avustuksen saajajärjestöt noudattavat YK:n määrittelemiä ihmisoikeuksia. Ihan oikeasti. Aikuisten oikeasti. Eikä vain paperilla. Paperi on vain paperia. Se rypistyy helposti. Ja lentää paperikoriin.