UskoToivon kirjoituksia Suomi24-keskustelupalstalle - Jehovan todistajat
Naiset avustavina palvelijoina

Niin kuin me kaikki tiedämme, Jehovan todistajien seurakunnissa on kaksi "luokkaa", jotka palvelevat nimitettyinä seurakunnan tehtävissä: Vanhimmat ja Avustavat palvelijat. Timoteuskirjeessä esitetään vanhimman vaatimuksia näin:

***Jos joku tavoittelee valvojan virkaa, niin hän haluaa hyvää työtä. 2 Valvojan tulee sen tähden olla nuhteeton, yhden vaimon mies, kohtuullinen tavoissaan, tervemielinen, järjestystä noudattava, vieraanvarainen, pätevä opettamaan ....jne. jne. (1. Timoteukselle 3:1,2)

Valvojan tuli siis olla pätevä OPETTAMAAN seurakunnassa. Tätä OPETUSVASTUUTA ei sitä vastoin mainita "avustavien palvelijoiden" yhteydessä (eli "seurakunnanpalvelijoiden" niin kuin kirkkoraamattu tämän sanan kääntää). Avustavien palvelijoiden vaatimukset timoteuskirje esittää näin:

***8 Avustavien palvelijoiden tulee samoin olla vakavia, ei vilpillisiä puheissaan, ei paljon viiniä nauttivia, ei epärehellistä voittoa ahnehtivia, 9 vaan sellaisia, jotka säilyttävät uskon pyhän salaisuuden puhtaalla omallatunnolla. 10 Mutta näidenkin soveliaisuutta koeteltakoon ensin, sitten toimikoot palvelijoina, kun ovat vapaat syytöksestä. 11 Naisten tulee samoin olla vakavia, ei panettelevia, vaan kohtuullisia tavoissaan, uskollisia kaikessa. 12 Olkoot avustavat palvelijat yhden vaimon miehiä, jotka johtavat hyvin lapsia ja omaa huonekuntaansa. 13 Sillä miehet, jotka palvelevat hyvin, hankkivat itselleen hyvän aseman ja suuren puhevapauden Kristukseen Jeesukseen liittyvässä uskossa. (1. Timoteukselle 3:8-13)

Kun luit nuo "avustavien palvelijoiden" (seurakunnanpalvelijoiden, kirkkoraamattu) vaatimuksia jakeissa 8-13, kolahtiko mikään asia? Huomasitko, mitä tuossa tarkkaan ottaen sanottiin? Mistä oli kyse? Kyse oli KOKO AJAN "avustavista palvelijoista" aina jakeesta 8 alkaen jakeeseen 13 asti. Siis myös jae 11 KUULUI samoihin vaatimuksiin; miksi tuo jae muuten olisi keskellä asiaa, jos se ei kuuluisi siihen. Ehkäpä tuo asia on näin: Jakeissa 8-10 on yleiset vaatimukset, sitten jakeessa 11 erityisesti naispuolisille palvelijoille sanotut asiat, ja lopuksi jakeissa 12 ja 13 kerrotaan erityisesti miespuolisille vaatimukset.

Onko siis näin, että yhtä hyvin kuin mies, myös nainen saattaisi olla NIMITETTY avustava palvelija, jolla on seurakuntajärjestelyn mukaan "virallinen" asema? Monissa asioissa naiset olisivatkin taitavampia kuin miehet. Naisten tunne-elämä on yleensä rikkaampi kuin miesten, nainen on yleensä empaattisempi, ja näistä ominaisuuksista monissa seurakunnan tehtävissä olisi suunnatonta hyötyä. Ehkä seurakuntien ilmapiirikin olisi lämpimämpi, jos sisaret hoitaisivat monia tehtäviä. Raamattu ei näytä ainakaan vastustavan tällaista ajatusta.

Kreikkalaisessa tekstissä avustavaksi palvelijaksi käännetty sana on 'diakonos'. Jos tuo Timoteuskirjeen kohta olisi raamatussa AINOA kohta, joka näyttäisi puolustavan myös naisten nimittämistä virallisesti seurakunnan tehtäviin, en kirjoittaisi tätä pohdintaa. Mutta se EI ole ainoa kohta. Avaahan raamattusi Roomalaiskirjeen 16. luvusta. Heti jae 1 aiheuttaa mukavan yllätyksen. Se kuuluu UM-käännöksen mukaan näin:

***16 Suosittelen teille sisartamme Foibea, joka on eräs Kenkreassa olevan seurakunnan palvelija, 2 jotta ottaisitte hänet tervetulleena vastaan Herrassa pyhien arvon mukaisesti ja auttaisitte häntä, missä asiassa hän teitä tarvinneekin, sillä hän itse on myös osoittautunut monien puolustajaksi, niin, minunkin. (Roomalaisille 16:1,2)

Sisar Foibe oli "avustava palvelija", mikäli uskomme KIT-raamatunkäännöstä (rivienvälinen käännös), ja miksi emme uskoisi. Tämä jae kuuluu KIT:in mukaan näin:

I recommend to you Phoebe our sister, who is a minister or the congregation that is in Cenchreae.

Rivien välissä tuo "minister" on "servant". Tuolla Foibe-sisarella oli seurakunnassa virallinen asema. Noin ainakin minä tämän ajattelen, vaikka en väitäkään, että tämä on 100% oikea tulkinta. Huomattavaa on kuitenkin se, että SAMAA SANAA (diakonos) käytetään sekä avustavista palvelijoista Timoteus-kirjeessä että seurakunnan palvelijasta roomalaiskirjeessä.

KR-92 käyttää tuossa Room. 16:1:ssä sanaa "seurakunnan palvelija". Asiayhteys viittaa siihen, että hänellä tosiaan oli virallinen asema seurakunnassa, hänet oli ilmeisesti nimitetty seurakunnan palvelijaksi. Lukemalla eteenpäin roomalaiskirjettä huomaamme, että ainoastaan sisar Foibesta käytetään nimitystä "seurakunnan palvelija" vaikka mainitaan muitakin uskollisia kristittyjä veljiä ja sisaria.

En halua tehdä tästä asiasta mitään kiistaa enkä kiveenhakattua oppikysymystä. Haluan vain teidän hetken verran pohtivan sitä, onko Jehovan todistajien seurakunnissa mahdollisuus myös naisilla tavoitella avustavien palvelijoiden tehtäviä. Haluaisin ASIALLISIA kommentteja ja perusteluja, miksi ajattelet juuri noin kuin ajattelet. Osaatko perustella pohdintasi raamatulla? Raamatussahan on seuraava kehotus:

*** 21 Varmistautukaa kaikesta; pitäkää kiinni siitä, mikä on hyvää. (1. Tessalonikalaisille 5:21)

Miksi emme varmistautuisi myös tästä asiasta, ihan raamatun pohjalta. Toki Vartiotorniseuran kirjallisuuttakin voi käyttää perusteluiksi, muistaen kuitenkin sen, että se on vain "orjan" sanaa, ja "isännän" sana on aina sen yläpuolella.