UskoToivon kirjoituksia Suomi24-keskustelupalstalle - Jehovan todistajat
Erottavat synagogasta

2 Ihmiset tulevat erottamaan teidät synagogasta. Onpa tulossa hetki, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, kuvittelee suorittaneensa pyhän palveluksen Jumalalle. 3 Mutta he tekevät nämä, koska he eivät ole tulleet tuntemaan Isää eivätkä minua. 4 Siitä huolimatta olen puhunut nämä asiat teille, jotta muistaisitte minun kertoneen ne teille, kun niiden hetki saapuu. ... 12 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette kykene kantamaan sitä nyt. (Johannes 16:2-4,12)

Em. sanat Jeesus puhui opetuslapsilleen vähän ennen kuolemaansa. Hän ennusti mm., että hänen aitoja seuraajiaan tultaisiin vihaamaan ja heitä erotettaisiin synagogasta. Näin toimivat kuvittelisivat, että he "suorittaisivat pyhän palveluksen Jumalalle". He olisivat näin ollen omasta mielestään oikein hyviä Jumalan palvelijoita. Todellisuudessa heillä olisi kuitenkin liian suuret luulot itsestään. He eivät olisi tulleet TODELLA tuntemaan Jumalaa eikä Jeesusta. He vain KUVITTELISIVAT asian olevan näin. Jeesuksen sanat ovat varmasti olleet järkyttäviä. Hänellä olisi ollut muutakin painavaa sanottavaa, mutta hänen opetuslapsensa eivät "kykenisi kantamaan kaikkea tietoa" vielä, se olisi heille liian raskasta.

Kristityt sanovat yleensä tuntevansa "totuuden". Mutta pelkkä tunteminen ei riitä. Tarvitaan myös rakkautta totuuteen. Raamatun totuus on kallisarvoinen asia. Sitä ei saa turmella ihmistekoisilla säännöillä, tulkinnoilla eikä teorioilla. Raamatussa on eräs esimerkki, jossa käy huonosti, kun ei ole "rakkautta totuuteen", vaikka muodollisesti tunteekin totuutta.

*** 8 Sitten tosiaan paljastuu tuo laiton, jonka Herra Jeesus surmaa suunsa hengellä ja tekee tyhjäksi läsnäolonsa ilmeiseksi tulolla. 9 Mutta tuon laittoman läsnäoloon liittyy Saatanan vaikutuksen mukaan kaikkia voimatekoja ja valheellisia tunnusmerkkejä ja ennusmerkkejä 10 ja kaikkea epävanhurskasta petosta niille, jotka tuhoutuvat, rankaisuksi siitä, että he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. 11 Sen vuoksi Jumala antaa erheen mennä vaikuttamaan heihin, että he päätyisivät uskomaan valheen, 12 jotta heidät kaikki tuomittaisiin, koska he eivät uskoneet totuutta, vaan mieltyivät epävanhurskauteen. (2. Tessalonikalaiskirje 2:7-12)

Tuossa on varoittava esimerkki siitä, että jotkut kristityt "tuhoutuvat, rangaistuksena siitä, että he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua", vaikka he tunsivatkin totuuden. Kaiken takana on "laittomuuden ihminen", joka röyhkeästi istuu Jumalan temppeliin. Hän pyrkii varmasti vääristämään Jumalan palvontaa. Hän tekee sen niin, että kaikki luulisivat sen kuuluvan Jumalan palvontaan. Ennenkuin Jehovan päivä tulee, seuraava ennustus on todellisuutta:

***3 Älköön kukaan vietelkö teitä millään tavalla, sillä se ei tule, ellei luopumus tule ensin ja laittomuuden ihminen ilmesty, tuhon poika. 4 Hän on asettunut vastustamaan ja korottaa itsensä jokaisen yläpuolelle, jota kutsutaan ”jumalaksi” tai jumalisen kunnioituksen kohteeksi, niin että hän istuu Jumalan temppeliin ja osoittaa julkisesti olevansa jumala. (2. Tessalonikalaiskirje 2:3,4)

Laittomuuden ihmisen vaikutuksesta johtuen osa kristityistä ei koskaan opi "rakastamaan totuutta", he palvovat Jumalaa muodollisesti, ja he kuvittelevat tekevänsä oikein, kun kohtelevat uskonveljiään huonosti. He "erottavat synagogasta" jokaisen, joka ei alistu heidän ihmistekoisten oppiensa alle. Tapahtuu aivan kuten Jeesus oli ennustanut alussa lainaamassani raamatunkohdassa. "Ihmiset tulevat erottamaan teidät synagogasta. Onpa tulossa hetki, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, kuvittelee suorittaneensa pyhän palveluksen Jumalalle." Niitä kristittyjä veljiä ja sisaria, jotka pitävät kynsin hampain kiinni raamatun opetuksista, mutta jotka eivät voi hyväksyä kaikkia Vartiotorniseuran opetuksia, vainotaan ankarasti. Seurakuntien sisäpuolella on menossa uuden ajan "noitavainot", milloin mistäkin asiasta. Onneksi Jeesus oli kertonut näistä asioista jo ennalta, niin että ne eivät tule meille yllätyksenä. "Siitä huolimatta olen puhunut nämä asiat teille, jotta muistaisitte minun kertoneen ne teille, kun niiden hetki saapuu.", sanoi Jeesus.

Hesekielin kirjan mukaan Jehovan kansan "lähipiirissä" tapahtuu vääryyttä, mm. levitetään valhenäkyjä ja puhutaan totuudenvastaisuutta. Siellä ei ole aina "rakkautta totuuteen". Katsotaanpa vähän tätä surkeaa tilannetta.

***8 ’Sen tähden Suvereeni Herra Jehova on sanonut näin: ” ’Koska olette puhuneet totuudenvastaisuutta ja nähneet valhenäyn, sen tähden, katso, minä olen teitä vastaan’, lausuu Suvereeni Herra Jehova.” 9 Ja käteni on noussut niitä profeettoja vastaan, jotka näkevät totuudenvastaisuutta ja ennustavat valhetta. He eivät tule pysymään kansani lähipiirissä, eikä heitä kirjoiteta Israelin huoneen luetteloon, eivätkä he tule Israelin maahan; ja teidän on tultava tietämään, että minä olen Suvereeni Herra Jehova, 10 siksi, juuri siksi, että he ovat johtaneet minun kansani harhaan sanomalla: ”On rauha!”, kun rauhaa ei ole, ja joku rakentaa väliseinän, mutta turhaan on niitä, jotka kalkkimaalilla sitä rappaavat!’
11 Sano noille kalkkimaalilla rappaaville, että se kaatuu. Tulviva rankkasade on tuleva, ja te, oi raekivet, putoatte, ja myrskytuulten puhuri aiheuttaa hajoamisen. 12 Ja katso, seinän on kaaduttava. Eikö teille sanota: ’Missä on muurauslaasti, jolla te rappasitte?’ (Hesekiel 13:8-12)

Nuo valhenäkyjä näkevät "lähipiiriläiset" eivät tule pysymään Jehovan kansan lähipiirissä, vaikka he alunperin siellä olivatkin. He eivät loputtomasti johda Jehovan kansaa harhaan. Heidän väärät oppirakennelmansa kaatuvat kuin seinä. Vääriä oppirakennelmia ei kannata paikata jatkuvasti muuttuvilla opeilla. Vakavaa on se, että näillä "lähipiiriläisillä" ei ole todellista rakkautta totuuteen.

Hämmästyttävää on se samankaltaisuus, mikä vallitsee em. Hesekielin kirjan kohdassa ja Tessalonikalaiskirjeen kohdassa. "11 Sen vuoksi Jumala antaa erheen mennä vaikuttamaan heihin, että he päätyisivät uskomaan valheen". Huomasitko: "Erhe vaikuttaa heissä, he päätyvät uskomaan valheen" ja toisaalta: "Ja käteni on noussut niitä profeettoja vastaan, jotka näkevät totuudenvastaisuutta ja ennustavat valhetta. He eivät tule pysymään kansani lähipiirissä". "Erhe, valhe, totuudenvastaisuus".

Ilmeisesti ne, jotka eivät rakasta totuutta, alkavat vihata niitä veljiä, jotka puolestaan rakastavat totuutta. Viha johtaa lopulta vainoon. Jumalan sanasta kiinni pitävät joutuvat vaikeuksiin. Heitä erotetaan seurakunnista. Matteus kirjoitti evankeliumissaan, että seurakunnan sisäpuolelta tulisi ankaraa vainoa. Huomaa tämä:

***10 Sitten myös monet kompastuvat, ja he kavaltavat toisensa ja vihaavat toisiaan. (Matteus 24:10)

Jos sinä, veljeni tai sisareni, joka rakastat totuutta, koet vaikeuksia seurakunnan SISÄPUOLELLA, et ole yksin. Sinun kaltaisiasi on paljon. Muista, että se vain todistaa sen, että niitä kristittyjä vainotaan, jotka RAKASTAVAT TOTUUTTA, sitä raamatun totuutta, joka on kallisarvoista ja puhdasta. Jos koet asemasi seurakunnassa vaikeaksi, ja jos sinua uhkaa erottaminen "synagogasta", pidä sitä merkkinä, että sinulla on rakkautta totuuteen, toimit Jeesuksen jalanjäljissä. On vain yritettävä kestää ja sietää niitä valtaapitäviä, jotka fariseusten ja kirjanoppineiden tapaan rakastavat dogmaattisuutta enemmän kuin totuutta ja jotka eivät tunne myöskään rakkautta ja armoa. Jehova kyllä korjaa tilanteen aikanaan.

***35 Älkää sen tähden heittäkö pois puhumisen vapauttanne, josta maksetaan suuri palkka. 36 Sillä te tarvitsette kestävyyttä, jotta Jumalan tahdon tehtyänne saisitte lupauksen täyttymyksen. (Heprealaisille 10:35,36)