UskoToivon kirjoituksia Suomi24-keskustelupalstalle - Jehovan todistajat
Raportit, rehellisyys ja rakkaus

Valtakunnan palvelus 3/03 sivu 5:

Kuuluuko kirjantutkisteluryhmäänne iäkkäitä tai sairaita julistajia, joiden on hyvin vaikeaa osallistua palvelukseen? Jos jotkut asuvat hoitokodeissa tai eivät pysty liikkumaan kodistaan, heidän mahdollisuutensa todistaa ovat ymmärrettävästi rajalliset. Mutta kun he käyttävät hyväkseen rajalliset mahdollisuutensa antaa valonsa loistaa, he voivat saada ihmiset, jotka näkevät heidän hyvät tekonsa, kiinnostumaan aidosti totuudesta (Matt. 5:16). Kirjantutkisteluvalvojien tulee varmistaa, että tällaiset julistajat tietävät voivansa raportoida kenttäpalveluksen 15 minuutin osissa. Se, että nämä uskolliset julistajat pystyvät raportoimaan todistamiseen käyttämänsä ajan, rohkaisee heitä ja tuottaa heille iloa. Lisäksi se auttaa varmistamaan, että Jumalan kansan maailmanlaajuisen toiminnan raportti on täsmällinen.

Lainaus loppui tähän.

Valtakunnan palvelus antoi armollisesti iäkkäille ja sairaille luvan raportoida 15 minuutin palvelus, joka pyöristettiin sitten yhdeksi tunniksi. Tämä oli kikkailua. Kyseinen em. lainaus väittää, että tämä toimenpide "auttaa varmistamaan, että Jumalan kansan maailmanlaajuisen toiminnan raportti on täsmällinen". Se ei pidä paikkaansa, koska juuri tuollainen vääntely vääristää raportin, se antaa siitä liian hyvän kuvan.

Muistellaanpa vähän sitä Suomessa muinoin saatua julistajahuippua, vähän yli 20000. Ja muutenkin sinä vuonna saatua kokonaisraporttia. Oliko se puhtain paperein saatu ennätystulos? Vai oliko kyse dopingin kaltaisesta tulosten kohottamisesta? Plasmanlaajentajan sijaan käytettiin totuudenlaajentajaa! Kaikki eivät ehkä tiedä, että kyseisenä vuonna epäsäännölliset ja toimettomat saivat vanhimmilta puhelinsoittoja, joissa kyseltiin kuukausien takaisia puuttuvia raportteja tyyliin "kyllä sulla varmasti siinä ja siinä kuussa oli joku tunti, eikö ollutkin, eikö me voida laittaa tänne raporttiin?" Joku sanoo tietysti tässä vaiheessa, että puppua, mutta tiedän muutamia, jotka todella saivat tällaisia puheluita, osa piti päänsä ja sanoi nolla tuntia oli silloin, ja osa suostui jälkikäteen lisäilemään tunteja vanhimman mieliksi. Moni pahoitti mielensä tuollaisista puhelinsoitoista. Tiedän myös, että oli suoraselkäisiä vanhimpia, jotka kieltäytyivät kiusaamasta vanhoja sisaria ja veljiä tuollaisilla puhelinsoitoilla. Mutta joka tapauksessa varmasti tämä painostus nosti julistajamäärää juuri tuonna vuonna. Dopingtestejä ei ollut ainakaan tuolloin käytössä. Kukaan ei jäänyt siitä "kiinni".

Yleensäkin tuo tuntiraportointi vääristää uskon mukaan elämistä. Se tekee Jumalan palvelemisesta "suorittamista". Numerot alkavat näytellä suurempaa ja suurempaa osaa. Vaikka IHMISET ovat tärkeintä. Lähimmäisten auttaminen raamatun tuntemisessa ei kaipaa taskulaskinta ja laskutikkua. Siinä pitää olla SYDÄN mukana.

Katsotaanpa vähän, mitä Vartiotornin CD-romppu tarjoilee meille tästä aiheesta.
Valtakunnan palvelus 12/02 esittää asiaa näin. HUOMAA SAMALLA, MITÄ RAPORTOITIIN RAAMATUN ESIMERKEISSÄ JA MITÄ EI.

Monissa Raamatun kertomuksissa mainitaan täsmällisiä numerotietoja, jotka auttavat muodostamaan eloisan kuvan tapahtumista. Esimerkiksi Gideon kukisti midianilaisten leirin ainoastaan 300 miehellä (Tuom. 7:7). Jehovan enkeli surmasi 185 000 assyrialaista sotilasta (2. Kun. 19:35). Vuoden 33 helluntaina kastettiin noin 3 000, ja pian sen jälkeen uskovien luku nousi noin 5 000:een (Apt. 2:41; 4:4). Näiden kertomusten perusteella on selvää, että Jumalan muinaiset palvelijat näkivät paljon vaivaa laatiakseen kattavia ja täsmällisiä raportteja.
Nykyään Jehovan järjestö kehottaa meitä raportoimaan kenttäpalveluksemme joka kuukausi. Kun toimimme uskollisesti tämän järjestelyn mukaan, teemme oman osamme sen hyväksi, että saarnaamistyötä voidaan valvoa tehokkaasti. Raportit saattavat paljastaa, että johonkin tiettyyn palveluksen piirteeseen on tarpeen kiinnittää huomiota tai että jollakin tietyllä alueella tarvitaan enemmän työntekijöitä. Seurakunnassa kenttäpalvelusraportit auttavat vanhimpia panemaan merkille sellaiset, joilla saattaisi olla mahdollisuuksia laajentaa palvelustaan, sekä ne, jotka saattavat tarvita apua. Lisäksi raportit Valtakunnan saarnaamistyön edistymisestä rohkaisevat koko kristillistä veljesseuraa. Teetkö sinä oman osasi sen hyväksi, että saamme täsmällisen raportin?

Lainaus päättyi tähän.

"300 miehellä". "185 000" assyrialaista sotilasta. kastettiin noin "3 000". uskovien luku nousi noin "5 000":een. Huomasitko? Aina kun raamatussa mainitaan raportteja, niihin on kirjattu ihmisten LUKUMÄÄRIÄ, ei tunteja tai muuta epäoleellista ja ihmisiä syyllistäviä asioita. Nykyinen raportointikäytäntö on epäraamatullinen. Sitä ei kuitenkaan uskalleta muuttaa, koska monet pelkäävät ovelta ovelle -työn määrän romahdusta, kun ei ole mitään "keppiä", pelkkä "porkkana" ei riitä. Mutta mikä pitäisi olla kaiken Jehovan palvelemisen vaikutin, eikö niin, että sen piti olla RAKKAUS. Rakkaus Jehovaan ja rakkaus lähimmäisiin.

Jos ajatellaan, että raporttilomakkeet ovat hyvä asia, niin tarkastellaanpa mitä siinä pitäisi näkyä. Nythän siinä näkyy tunnit, uusintakäynnit, raamatun tutkistelut, lehdet jne. Siis varsin rajallinen osa kristityn elämää. Otetaanpa seuraava ajatusleikki. Mitäpä jos raporttilomakkeessa näkyisikin myös sarakkeet "keskustelut puolison kanssa", "lasten kasvattaminen", "iäkkäistä vanhemmista huolehtiminen", "sairaiden ystävien luona vierailu", "naapurien auttaminen", "vieraanvaraisuuden osoittaminen kutsumalla ystäviä kylään" jne. Siis myös muita asioita. Kyllä ne ovat yhtä lailla perusteltavissa kuin "tunnit", "uusintakäynnit" jne. ;-)

Ei ihme, että Jehovan todistajia pidetään "suorittajina". Kun näin on, niin "rakkaus keskuudessa" kärsii. Se on väistämätöntä. Ja surullista.