UskoToivon kirjoituksia Suomi24-keskustelupalstalle - Jehovan todistajat
Hanok ja Raamatun kaanon

Raamatussa mainitaan 22 kertaa nimi "Hanok". Heprealaiskirjeessä hänestä kerrotaan seuraavaa:

*** Uskon vaikutuksesta siirrettiin Hanok pois, niin ettei hän näkisi kuolemaa, eikä häntä löytynyt mistään, koska Jumala oli siirtänyt hänet pois, sillä ennen pois siirtämistään hän sai todistuksen, että hän oli miellyttänyt Jumalaa hyvin. (Heprealaisille 11:5)

Miksi tuo Hanok oli niin merkittävä uskon esimerkki? Juudaan kirjeessä kerrotaan syy:

*** Niin, myös seitsemäs Aadamista, Hanok, profetoi heistä sanoessaan: ”Katso! Jehova tuli pyhine myriadeineen panemaan täytäntöön tuomion kaikkia vastaan ja todistamaan kaikki jumalattomat syyllisiksi kaikkiin jumalattomiin tekoihinsa, joita he tekivät jumalattomaan tapaan, ja kaikkiin niihin järkyttäviin asioihin, joita jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.” (Juudaan kirje 14, 15)

Mistä ja miten Paavali tai Juudas saivat tietää Hanokin toiminnasta? Millä perusteella he saattoivat kirjoittaa em. raamatunjakeet? On nimittäin huomattava, että heprealaisissa kirjoituksissa ei sukuluettelojen lisäksi kerrota Hanokista juuri muuta kuin seuraavat jakeet:

*** Ja Jared eli satakuusikymmentäkaksi vuotta. Sitten hänelle syntyi Hanok. Ja tultuaan Hanokin isäksi Jared eli vielä kahdeksansataa vuotta. Aikaa myöten hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin Jaredin päiviä kertyi kaikkiaan yhdeksänsataakuusikymmentäkaksi vuotta, ja hän kuoli.
Ja Hanok eli kuusikymmentäviisi vuotta. Sitten hänelle syntyi Metusalah. Ja tultuaan Metusalahin isäksi Hanok vaelsi tosi Jumalan kanssa kolmesataa vuotta. Aikaa myöten hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin Hanokin päiviä kertyi kaikkiaan kolmesataakuusikymmentäviisi vuotta. Ja Hanok vaelsi jatkuvasti tosi Jumalan kanssa. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. (1. Moos. 5:18-24)

Hanok oli Jehovan palvelija, hän "vaelsi jatkuvasti tosi Jumalan kanssa", niinkuin 1. Mooseksen kirjassa todetaan. Mutta 1. Mooseksen kirjassa ei puhuta mitään Hanokin profetoimisesta. Mistä Juudas sen tiesi? Vaihteoehtoja on ainakin kolme:

1) Oliko olemassa joku "Hanokin kirja", jossa asiasta oli kerrottu? Oliko Juudas lukenut tuota kirjaa? Jos näin on, tuota kirjaa ei ilmeisesti valittu "pyhien kirjojen" joukkoon.

2) Oliko Jumala paljastanut tämän asian esim. pyhän hengen välityksellä jotenkin Paavalille ja Juudaalle?

3) Oliko joku muu mahdollinen tiedonsiirtotapa, jolla Paavali ja Juudas saivat enemmän tietoa Hanokista kuin mitä me voimme Raamatusta lukea?

On mielenkiintoista, että mistään ei oikein saa tarkkaa ja täsmällistä tietoa siitä, miten Raamatun pyhät kirjoitukset on koottu niin, että varmasti kaikki sinne kuuluvat kirjat kuuluvat tähän "kaanoniin". Joku voi sanoa, että kyllä Jumala voi pitää huolen siitä, että "oikeat" kirjat valittiin siitä isosta joukosta kirjoituksia, mitkä olivat olemassa sillä hetkellä, kun päätökset tehtiin. Näin voi olla, ja luultavasti onkin, mutta siinä tapauksessa Jehovan täytyi toimia katolisen kirkon kautta, koska siellä päätökset kirjoitusten hyväksymisestä tehtiin. Katolinen kirkko päätti ainakin ns. kreikkalaisten kirjoitusten kanonisuuden.

Kirja "Kristinuskon historia" (Kaarlo Arffman) kertoo sivulla 23 näin:
*** Katolisen kirkon oli päätettävä, mitä kristittyjen omista kirjoituksista sen kokoontumisissa oli luettava. Toisen vuosisadan loppupuolella juutalaisen pyhien kirjoitusten kokoelman rinnalle alkoikin vakiintua toinen, kristittyjen omassa piirissä syntynyt kirjoituskokoelma. Vähän-Aasian Sardeksessa luultavasti piispana toiminut Meliton käytti juutalaisesta kirjoituskokoelmasta vuoden 170 tienoilla ensimmäistä kertaa nimeä Vanha testamentti. Se osoittaa, että kristityillä oli jo tällöin toinen, Uutena testamenttina tunnettu kirjoituskokoelma. Säilyneissä kirjoituksissa tämä nimi esiintyy ensimmäisen kerran kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin. Rooman seurakunnasta on säilynyt 200-luvulta peräisin oleva pyhien kirjojen luettelo, ns. Muratorin katkelma. Siinä kuvattu kirjoituskokoelma on jo lähes sama kuin nykyinen Uusi testamentti. ***

Samassa kirjassa kerrotaan vielä Raamatun muotoutumisesta nykyiseksi sivulla 46:
*** Uuden testamentin kirjakokoelman eli kaanonin laajuutta käsiteltiin useissa 300-luvun kirkolliskokouksissa, ja se vakiintui. Uuteen testamenttiin otetuista kirjoituksista puhuttiin kanonisina eli luetteloon otettuina kirjoituksina. Kirkon käsityksen mukaan nämä kirjoitukset olivat täyttäneet neljä ehtoa: ne olivat apostolisia, liturgisia, katolisia ja oikeaoppisia. ***

Näyttää siis siltä, että katolinen kirkko on päättänyt kirjoituskokoelman laajuudesta ja siitä, mitkä kirjoitukset ovat "pyhiä" ja mitkä eivät. Tuo päätöksenteko on tapahtunut silloin, kun kristillisyys oli jo turmeltunut ja eriytynyt siitä puhtaasta kristillisyydestä, joka vallitsi vielä silloin kun apostolit olivat elossa. On kiinnostavaa, että monia evankeliumeja, ilmestyksiä ja kirjeitä jäi luettelon ulkopuolelle. Esim. Marian evankeliumi ja Tuomaan evankeliumi oli karsittavien joukossa. Heprealaisten kirjoitusten suhteen saattaa olla niin, että myös alussa mainitun Hanokin kirjoitukset "hyllytettiin". (?)

Mistä voimme päätellä, että kaikki "pyhät" kirjoitukset kuuluvat nykyiseen Raamattuun, kun otetaan huomioon se, että katolinen kirkko sai määrätä kirjoitusten kanonisuuden? Jäikö joitakin evankeliumeja ulkopuolelle "väärin" perustein? Onko heprealaisten kirjoitusten puolella samantapaista "epäselvyyttä"; onko esim. Hanokin kirja säilynyt, ja miksi se on karsittu luettelosta? (?)