Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n seminaari
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Seminaari 07.02.2020

Linkit
 

Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki


Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki


Pia Puolakka


Joni Valkila


Aini Linjakumpu


Elina Pekkarinen


Paneelikeskustelu

Kuvat: Jari-Pekka Peltoniemi
 
 
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut


Lisää aiheita:

 


 
Jäähyväiset hengelliselle väkivallalle

Esiintyjä:

Joni Valkila on Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori.


Hengellinen väkivalta

Huomautus: Teksti on litteroitu seminaarissa pidetystä puheesta.

"Minä ajattelin kertoa joidenkin tiedotusvälineissä esiintyneiden otsikoiden kautta siitä, mitä UUT on tehnyt vuosina 2013 - 2019. Millaisia ongelmia olemme pitäneet esillä julkisuudessa.""Vuonna 2013 otsikoitiin siitä, että meidän tekemän selvitystyön mukaan Jehovan todistajat loukkaavat lasten oikeuksia.""Väitämme, että joissakin uskonyhteisöissä lapset joutuvat kohtaamaan asioita, jotka ovat heille liian pelottavia.""Tähän sitten silloinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulakin reagoi julkisuudessa. Hän sanoi, että hän toivoo Jehovan todistajien johtajilta irtisanoutumista lapsiin kohdistuvasta hengellisestä väkivallasta ja kurittamisesta. Mihinkään toimiin tämä ei tietenkään johtanut Jehovan todistajien taholta. Haluamme sitäkin pitää esillä, että toisinaan vaadittaisiin ehkä jotain muutakin kuin vain toivomista, että asioihin puututtaisiin. Esimerkiksi Jehovan todistajat on yhteisö, jota johdetaan Yhdysvalloista käsin, ja siellä Yhdysvalloissa päätetään kaikki Jehovan todistajien toimintaperiaatteet ja kaikkien julkaisujen sisältö, joten Suomenkin Jehovan todistajien johdolla on aika rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitkä tämän yhteisön toimintatavat ovat. Mutta jos meillä Suomessa vaikka vähän järeämmin vaadittaisiin Jehovan todistajilta tai joltain muulta yhteisöltä toimimista siten, että lasten ei tarvitse pelätä heidän yhteisössään, tai vaadittaisiin perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, olisi nähdäkseni mahdollista, että jos tällainan vähän selkeämpi viesti lähetettäisiin lisäksi, kenties voitaisiin vaikuttaa jopa sellaiseen maailmanlaajuiseen toimintaan esimerkiksi Jehovan todsitajien keskuudessa. Se viesti menisi perille silloin Jehovan todistajien johtoon Yhdysvalloissa, ja siellä jouduttaisiin pohtimaan tarkemmin, pitääkö tehdä jotain muutoksia toimintatavoissa.""Sitten vuonna 2013 uutisoitiin myös siitä, että teimme selvitystyön vanhoillislestadiolaisuudesta irtautuvien määrästä. Halusimme tuoda esiin sitä, että Suomessa on hyvin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat irtautuneet jostain hyvin tiiviistä uskonnollisesta yhteisöstä. Joillekin ihmisille tämä irtautuminen on aika iso kriisi. Tässä kriisissä nämä ihmiset tarvitsevat tukea, jota tietysi UUT tarjoaa vertaistuen muodossa, mutta saattaa olla, että he tarvitsevat myös esimerkiksi terveydenhuollon tukea. Tällaisia tuen muotoja olisi syytä kehittää.""Vuonna 2014 toukokuussa Helsingin Sanomien kuukausiliite meidän aloitteestamme teki aika näyttävän kansikuvajutun Jehovan todistajien sisäisestä oikeusjärjestelmästä, kurinpitosysteemistä, joka heillä on. Tämä systeemi on hyvin organisoitua toimintaa, siinä on kirjalliset ohjeistukset siitä, miten toimitaan. Tässä systeemissä ihmisille voidaan langettaa varsin ankaria rangaistuksia, kuten yhteisöstä erottaminen, joka johtaa karttamiseen. Tämä karttaminen tarkoittaa sitä, että perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät eivät saa enää puhua tällaisen yhteisöstä eronneen tai erotetun kanssa. Totaalinen sosiaalinen eristäminen on tietysti ihmisille rankka kokemus ja joidenkin kohdalla se jatkuu loppuelämän ajan, vuosikymmenten ajan. Tässä mielessä tällainen hengellinen väkivalta voi olla jopa jollain tavalla pahempaa kuin fyysisen väkivallan kokeminen, joka saatta olla kertaluontoista. Karttaminen voi jatkua koko ihmisen elämän ajan. Suosittelen lukemaan, tämä löytyy googlaamalla "Jehova rankaisee omiaan".""Tähän samaan aikaan, kun kuukausiliite julkaisi tämän artikkelin, niin UUT julkaisi oman selvitystyön
(katso myös tämä) Jehovan todistajien kurinpitojärjestelmästä ja sen seurauksista ihmisille. Tämä sai paljon huomiota tiedotusvälineissä. Se julkaistiin varmaan sadoissa eri tiedotusvälineissä.""Tämän seurauksena myös ministerit Räsänen ja Henriksson joutuivat julkisuudessa ottamaan kantaa tähän asiaan. He myös tapasivat Jehovan todistajien edustajat ja myös UUT:n edustajat (katso myös tämä). Ministerit "näpäyttivät" Jehovan todistajia ja sanoivat, että uskonnollisten yhdyskuntien on kunnioitettava lakia. Päivi Räsänen myös ehdotti, että entiset Jehovan todistajat, jotka kokevat tällaista hengellistä väkivaltaa, heidän tulisi tehdä poliisille rikosilmoitus. Näin saataisiin ikään kuin testattua tämä asia oikeusjärjestelmän kautta. Entiset Jehovan todistajat ovat tehneetkin tällaisia rikosilmoituksia, mutta meidän oikeusjärjestelmämme on sellainen, että se on hyvin huono puuttumaan tällaiseen yhteisölliseen väkivaltaan. Poliisi ei juuri tutki tällaisia kysymyksiä. Syyttäjälle asti nämä tapaukset eivät etene. Vaikka väkivallalla voi olla hyvin vakavia seurauksia. Se voi johtaa terveyden menettämiseen ja jopa kuolemaan. Väkivalta on sellaista, että se on yhtä vakavaa tai vakavampaa kuin fyysinen väkivalta. Silti meillä on tällainen oikeusjärjestelmä, joka tähän ongelmaan ei puutu. Tämä ongelma koskee myös alaikäisiä, myös lapsia voidaan erottaa Jehovan todistajista tai he itse voivat erota. Sen jälkeen heitä aletaan karttaa. Voitte kuvitella, että jos on kasvanut tällaisessa yhteisössä, ja alaikäisenä eroaa siitä, niin kaikkien läheisten, sukulaisten ja perheen menettäminen on aika rankka kokemus.""Tämä julkisuus jatkui vielä sillä tavalla, että Jehovan todistajilla on salainen ohjekirja, joka ei ole kaikkien Jehovan todistajien saatavilla. Ainoastaan seurakunnissa toimivat johtajat saavat lukea tätä kirjaa. Tässä kirjassa annetaan hyvin tarkkaa ohjeistusta siitä, miten synnintekijöitä kuulustellaan ja minkälaista katumusta edellytetään, että voidaan antaa anteeksi, ja minkälaisia rangaistuksia voidaan langettaa katumattomille synnintekijöille. Helsingin Sanomat pyysi oikeusoppineita kommentoimaan tämän kirjan sisältöä. He olivat sitä mieltä, että tässä ollaan Suomen lain rajamailla.""Vuonna 2015 UUT järjesti Oulussa seminaarin, joka käsitteli vanhoillislestadiolaisuutta. Siinä yhteydessä Kaleva-lehti uutisoi UUT:n ehdotuksesta, että Suomessa pitäisi olla uskontovaltuutettu tai jokin muu viranomainen, jonka tehtävänä olisi valvoa uskonyhteisöjen toimintaa ja käydä vuoropuhelua uskonyhteisöjen edustajien kanssa samaan tyyliin, kun meillä on tietosuojatietolaki, johon antaa opastusta tietosuojavaltuutettu, joka kertoo miten lakia noudatetaan. Tietosuojavaltuutettu voi tarvittaessa asettaa sanktioita ja viedä asioita tuomioistuimiin.""Myös vuonna 2015 uutisoitiin UUT:n tekemästä selvitystyöstä, jossa kerrottiin siitä, että eri uskonnollisissa yhteisöissä lapset kohtaavat hyvin pelottavia asioita, jotka voivat traumatisoida pitkänkin ajan. Meillähän yhteiskunnassa pyritään suojelemaan lapsia pelottavilta asioilta, esimerkiksi elokuvilla on ikärajasuosituksia, mutta mitään tällaisia ikärajoja ei ole uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksissa, vaan siellä hyvin pienet lapset saattavat kuulla hyvin pelottavia asioita maailmanlopusta tai kuoleman jälkeisistä rangaistuksista, helvetistä ja ylöstempaamisesta. Monille lapsille ylöstempaaminen on pelottavaa, monet lapset tulkitsevat, että he ovat tehneet jotain syntiä tai väärää, he eivät ehkä pelastu, ja voi olla, että koko heidän perheensä häviää ylöstempaamisessa ja lapsi jää ihan yksin. Monet ihmiset ovat kertoneet tällaisista peloista, että ylöstempaaminen tapahtuu, ja he eivät ole pelastuvien joukossa. En väitä, että olisi kovin yksinkertaista toteuttaa käytännössä valvontaa. Miten uskonnollisia tilaisuuksia voidaan valvoa? Siksi olemme täällä seminaarissa tänään, että voimme keskustella siitä, olisiko tarvetta jonkinlaiselle valvonnalle. Miten tähän tilanteeseen voitaisiin puuttua?""Siinä yhteydessä, kun julkistimme tämän selvitystyön, tapasimme myös silloisen lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan. Hän otti sitten julkisuudessa kantaa siihen, että uskonnollisia yhteisöjä olisi alettava valvoa. Ehkä tämä ei johtunut pelkästään siitä, että tapasimme lapsiasiavaltuutetun, vaan olemme kuulleet, että lapsiasiavaltuutettuun on oltu yhteydessä vuosikausien ajan tällaisiin teemoihin liittyen.""Olemme toisinaan puhuneet myös muista uskonnollisista yhteisöistä kuin tässä paljon mainitut Jehovan todistajat. Tämä oli ehkä ensimmäinen uutinen Suomessa, jossa puhuttiin islamista irtautumisen vaikeudesta. Tässä 2016 jutuss UUT oli mukana, UUT välitti haastateltavat ja kommentoi myös tätä yhteisöä. Tulemme varmasti tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota islamiin ja siihen liittyviin ongelmiin.""Myös vuonna 2016 uutisoitiin UUT:n selvitystyöstä liittyen Jehovan todistajien verensiirtokieltoon. UUT teki kyselyn 80:lle suomalaiselle ylilääkärille. Saimme tietoa siitä, että tämä Jehovan todistajien verituotteiden käyttökielto on johtanut kuolemantapauksiin Suomessa. Tämä tilanne on erityisen vakava siksi, että on selvää, että ihmiset eivät pääse tekemään omaa valintaa tässä asiassa vaan siellä yhteisössä on aikamoista painostusta siihen, että  ihmiset kieltäytyvät verituotteista terveydenhuollossa.""Vuonna 2017 silloinen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila teki aloitteen, miten uskonyhteisöjen toimintaan voitaisiin puuttua. Tässä on Helsingin Sanomien faktalaatikko siitä, mikä tämä aloite on pähkinänkuoressa.""Mutta lyhyesti kyse oli siitä, että viranomaiset Suomessa voisivat vaatia uskonyhteisöjen edustajia esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että saadaan tietoa siitä, että jossain yhteisössä on jokin ongelma, tapaamaan viranomaisia ja keskustelemaan tästä ongelmasta ja esimerkiksi jonkin määräajan kuluessa selvittämään, että millä tavalla tähän ongelmaan on puututtu, ja että olisi käytettävissä myös jonkinlaisia sanktioita, olisi mahdollista antaa jonkinlainen rangaistus, jos uskonyhteisö ei toimi perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen, kuten uskonnonvapauslaki edellyttää.""Meillä on siis uskonnonvapauslaki, joka vaatii perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mutta meillä ei ole käytännössä minkäänlaista valvontaa.""Tämä lapsiasiavaltuutetun aloite vaiettiin tehokkaasti kuoliaaksi. Myöhemmin seuraavana vuonna lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila otti julkisuudessa vielä kantaa tähän asiaan, että on ongelmia, joihin julkisen vallan pitäisi reagoida. Tämä lapsiasiavaltuutetun aloite on tehokkaasti unohdettu, mutta haluan sen tässä seminaarissa nostaa uudelleen esille. Ongelmat eivät ole hävinneet mihinkään. Olisi kyllä toivottavaa, että jollain tavalla puututtaisiin näihin pahimpiin ongelmiin.""Sitten vuonna 2018 nostimme esiin sitä, miten lapset joissakin yhteisöissä voivat joutua seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Joissakin uskonnollisissa yhteisöissä on sellaisia piirteitä, jotka altistavat tämän ongelman esiintymiselle ja sille, että tekijät eivät jää kiinni, ja tämä voi johtaa tekojen jatkumiseen tai uusien uhrien syntymiseen.""Viime vuonna UUT:n vertaistukitoiminta oli esillä julkisuudessa. YLE Areenassa on katsottavissa dokumenttielokuva, jossa kerrotaan, millaista on UUT:n vertaistukiryhmässä. Tätä dokumenttia varten perustettiin oma ryhmä. Keskusteluja kuvattiin kymmenen tunnin ajan. Parhaat palat on katsottavissa YLE Areenassa. Otsikko "Eleetön dokumentti uskonyhteisön jättäneistä kasvaa lopulta koskettavaksi muistopuheeksi" liittyy ryhmän vetäjän omaan tarinaan. Hänen pikkuveljensä päätyi tekemään itsemurhan. Se liittyi uskonyhteisöstä irtautumiseen. UUT:n tiedossa on useita tällaisia tapauksia. Ihmiset ovat joutuneet niin epätoivoisiin tilanteisiin, että se on johtanut terveyden menettämiseen ja itsemurhaan.""Tässä on esitykseni viimeinen dia."


 

 
Aini Linjakummun esityksen voi lukea tästä.

Takaisin seminaarisivujen alkuun tästä.

Johanneksen pojan sivujen alkuun tästä. 


Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu