Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto - Johanneksen pojan kotisivut
Puolustusministeriä on informoitu Jehovan todistajien oppimuutoksesta siviilipalvelusasiassa
06.10.2012 Johanneksen poikaJehovan todistajien asevelvollisuus puhuttaa edelleen sekä JT-seurakunnissa että julkisuudessa. Puolustusministeri on luvannut tutkia asian perinpohjin, ja sitä varten on nimitetty selvitysmies. Puolustusministerillä on nyt ajantasaiset tiedot siitä, että Vartiotorniseura sallii Jehovan todistajien suorittaa nykyisin siviilipalveluksen. Näin ollen on hyvin luultavaa, että Jehovan todistajien erityisasema lakkautetaan.

Tähän on lainattu Vartiotorni-lehdestä nykyinen voimassa oleva oppi siviilipalveluksesta. Kuten lukija voi todeta, ei ole enää olemassa estettä sille, että Jehovan todistajatkin suorittaisivat Suomessa siviilipalveluksen. On mahdollista, että he suorittavat sen tulevaisuudessa samoin kuin muutkin, tai sitten oman yhteisönsä sisällä.

Tässä lainaus vuoden 1996 toukokuun 1. päivän lehdestä sivuilta 19 ja 20.


*** w96 1/5 s. 19-20 Maksa takaisin keisarille mikä on keisarin ***

Siviililuonteinen palvelus

16 Joissakin maissa valtio ei suo vapautusta uskontokuntien sananpalvelijoille mutta tunnustaa kuitenkin, että jotkut yksilöt saattavat kieltäytyä asepalveluksesta. Monissa tällaisissa maissa on järjestetty niin, ettei tällaisia omantunnontarkkoja yksilöitä pakoteta asepalvelukseen. Joissakin maissa jotakin vaadittua siviililuonteista palvelusta, kuten hyödyllistä työtä yhdyskunnassa, pidetään ei-sotilaallisena kansallisena palveluksena. Voisiko vihkiytynyt kristitty suorittaa sellaista palvelusta? Vihkiytyneen, kastetun kristityn olisi jälleen itse tehtävä ratkaisunsa Raamatun valmentaman omantuntonsa perusteella.

17 Pakollinen palvelus näyttää olleen käytössä Raamatun aikoina. Eräässä historiakirjassa sanotaan: ”Sen lisäksi että Juudean asukkailta perittiin veroja ja muita maksuja, heillä oli myös päivätyövelvollisuus [valtiovallan vaatima palkaton työ]. Se oli idässä ikivanha vakiintunut tapa, jota hellenistiset ja roomalaiset vallanpitäjät edelleen noudattivat. – – Uudessa testamentissakin kerrotaan esimerkkejä Juudeassa käytössä olleesta päivätyövelvollisuudesta, mikä osoittaa, kuinka laajalle levinnyt se oli. Tämän tavan mukaisesti sotilaat pakottivat kyreneläisen Simonin kantamaan Jeesuksen ristiä [kidutuspaalua] (Matteus 5:41; 27:32; Markus 15:21; Luukas 23:26).”

18 Nykyäänkin valtio tai paikalliset viranomaiset vaativat joissakin maissa kansalaisia osallistumaan erilaisiin yhdyskunnan palvelemisen muotoihin. Toisinaan on kyse jostakin nimenomaisesta työstä, esimerkiksi kaivojen kaivamisesta tai teiden rakentamisesta; joskus taas työ on säännöllistä, kuten viikoittaista teiden kunnostamista ja koulujen tai sairaaloiden siivoamista. Kun tällainen siviililuonteinen palvelus koituu yhdyskunnan hyväksi, ei liity väärään uskontoon eikä ole millään muullakaan tavalla vastoin Jehovan todistajien omaatuntoa, he ovat usein suostuneet tekemään sitä (1. Pietarin kirje 2:13–15). Näin on voitu tavallisesti antaa erinomaista todistusta ja on toisinaan vaiennettu ne, jotka väärin perustein syyttävät todistajia valtionvastaisiksi (vrt. Matteus 10:18).

19 Mutta entä jos valtio vaatii kristittyä suorittamaan tietyn ajan siviilipalvelusta, joka kuuluu osana siviilihallinnon alaiseen kansalliseen palvelukseen? Kristittyjen täytyy jälleen itse tehdä valistuneeseen omaantuntoonsa perustuva ratkaisu. ”Me kaikki tulemme seisomaan Jumalan tuomarinistuimen edessä.” (Roomalaisille 14:10.) Kristittyjen, jotka joutuvat vastakkain tämän keisarin vaatimuksen kanssa, tulee rukoillen tutkia asiaa ja mietiskellä sitä. Saattaa olla myös viisasta keskustella siitä seurakunnan kypsien kristittyjen kanssa. Sen jälkeen täytyy tehdä henkilökohtainen ratkaisu. (Sananlaskut 2:1–5; Filippiläisille 4:5.)

20 Syventyessään tutkimaan tätä kysymystä kristityt harkitsisivat lukuisia Raamatun periaatteita. Paavali sanoi, että meidän täytyy olla ”tottelevaisia hallituksille ja valloille, jotka ovat hallitsijoina, – – valmiit kaikkeen hyvään työhön, – – järkeviä” ja osoittaa ”kaikkea lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan” (Titukselle 3:1, 2). Kristittyjen olisi samanaikaisesti hyvä tarkastella, millaista siviilityötä heille tarjotaan. Voivatko he säilyttää kristillisen puolueettomuutensa, jos he ottavat sen vastaan? (Miika 4:3, 5; Johannes 17:16.) Sekaantuisivatko he sen myötä johonkin väärään uskontoon? (Ilmestys 18:4, 20, 21.) Estäisikö se heitä täyttämästä kristillisiä velvollisuuksiaan, tai rajoittaisiko se kohtuuttomasti niiden täyttämistä? (Matteus 24:14; Heprealaisille 10:24, 25.) Voisivatko he toisaalta jatkaa hengellistä edistymistä ja ehkä jopa toimia kokoaikaisessa sananpalveluksessa tuon vaaditun palveluksen aikana? (Heprealaisille 6:11, 12.)

21 Entä jos kristityn rehelliset vastaukset noihin kysymyksiin johtaisivat hänet siihen tulokseen, että kansallinen siviilipalvelus on ”hyvää työtä”, jota hän voi tehdä totellakseen vallanpitäjiä? Se on hänen ratkaisunsa Jehovan edessä. Nimitettyjen vanhinten ja muiden tulee kunnioittaa täysin tuon veljen omaatuntoa ja kohdella häntä edelleen hyvämaineisena kristittynä. Jos jostakusta kristitystä kuitenkin tuntuu, ettei hän voi suorittaa tätä siviilipalvelusta, myös hänen kantaansa tulee kunnioittaa. Hänkin on edelleen hyvämaineinen, ja häntä tulee tukea rakkaudellisesti. (1. Korinttilaisille 10:29; 2. Korinttilaisille 1:24; 1. Pietarin kirje 3:16.)Kappaleen 21 lihavoidut tekstit kertovat yksiselitteisesti sen tosiasian, että ratkaisu siviilipalvelukseen osallistumisesta on täysin yksilön oma henkilökohtainen päätös, johon vanhimmilla tai haaratoimistolla ei saa olla mitään osuutta. Heillä ei ole oikeutta ohjailla yksilön omaatuntoa tässä asiassa.

12.09.2012 Veikko Leinonen kertoi Aamulehdelle antamassaan haastattelussa, että "Menemme vankilaan, jos emme saa vapautusta armeijasta".  Tuo Veikko Leinosen lausunto oli taas näyte "teokraattisesta sodankäynnistä", kun hän yritti  harhauttaa toimittajaa. Ensinnäkin, ei ole kyse "armeijapalveluksesta" vaan siviilipalveluksesta. Toisekseen Veikko Leinonen jätti kertomatta toimittajalle, että siviilipalvelus on nykyisin täysin sallittua Jehovan todistajalle ja kolmanneksi sanat "menemme vankilaan" kertovat, että Betel aikoo ohjata nuorten JT-miesten omaatuntoa, vaikka edellä lainatussa Vartiotornissa vuodelta 1996 nimenomaan todettiin, että se on henkilökohtainen valinta, eikä vanhin saa puuttua siihen, jos joku JT suorittaa siviilipalveluksen.

Mitä on "teokraattinen sodankäynti"? Lue tästä.

Lue uutinen, missä Veikko Leinonen uhkasi, että he menevät vankilaan. Aamulehti kertoo tämän.