Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkistoTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

VerikysymysMitä Vartiotorniseuran päätoimistossa  tapahtuu?


 Jehovan todistajille mahdollisesti uhkasakko muistiinpanojen tekemisestä ilman oven avaajien lupaa ovelta-ovelle saarnaamistyössä?
08.04.2013 Johanneksen poikaJehovan todistajien haaratoimisto Vantaalla

Tietosuojavaltuutettu on lähettänyt 03.04.2013 tietosuojalautakuntaan seuraavanlaisen hakemuksen:

Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta kieltää Jehovan todistajat uskonnollista yhdyskuntaa henkilötietolain 44 §:n nojalla sopivaksi katsomassaan määräajassa ja uhkasakon nojalla keräämästä ja muutoin käsittelemästä ovelta ovelle saarnaamistyössä henkilötietoja ja vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden tietoja ilman kyseessä olevien henkilöiden suostumusta.

Tietosuojavaltuutettu pyytää myös, että tietosuojalautakunta saman pykälän nojalla sopivaksi katsomassaan määräajassa ja uhkasakon nojalla velvoittaa Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan antamaan sekä seurakunnilleen että yksittäisille Jehovan todistajille ohjeet siitä, että henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn tulee pyytää suostumus edellä mainituissa tilanteissa.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että yksittäiset Jehovan todistajat eivät ole ovelta ovelle saarnaamistyössä tekemiensä muistiinpanojen eikä liioin keräämiensä vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden yhteystietojen rekisterinpitäjiä, vaan rekisterinpitäjä on Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta. Kyse ei ole myöskään henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain 2 §:n 3 momentin tarkoittamiin yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi henkilötietolakia sovelletaan kyseessä olevaan henkilötietojen käsittelyyn.

Vuoden 2011 marraskuun 15. päivän "Valtakunnan palveluksemme" -lehtinen  antoi hyvin yksityiskohtaisia ohjeita saarnaamistyöhön. Tuo Jehovan todistajien järjestön sisäinen tiedotuslehtinen neuvoi kaikkia Jehovan todistajia tekemään oven avaajista hyvin tarkat muistiinpanot.Valtakunnan palveluksemme -lehtinen marraskuu 2011

Muistiinpanojen teko oven avaajista on ollut kuitenkin tietosuojavaltuutetun virallisen kannanoton perusteella jo vuodesta 2000 lähtien kiellettyä, ellei oven avaajan suostumusta pyydetä. Kesäkuussa 2012 tietosuojavaltuutettu oli tehnyt uuden vastaavan päätöksen, mutta Suomen Jehovan todistajien uskonnollisen yhdyskunnan puheenjohtaja Jukka Ropponen ei siitä huolimatta suostunut mukautumaan henkilötietolain vaatimuksiin.

Niinpä useiden selvityspyyntöjen ja selvitysten jälkeen asia on nyt siirretty tietosuojalautakuntaan, mikä voi määrätä Jehovan todistajille tarvittaessa uhkasakon, mikäli tämä yhteisö edelleen rikkoo henkilötietolakia.

Koko tietosuojajuttu oli monimutkainen, vaikka siihen olisi ollut erittäin helppo ratkaisu, mikä olisi tehnyt muistiinpanojen teosta ovilla laillisia: luvan kysyminen. Se ei jostain syystä kuitenkaan Jehovan todistajille kelvannut. Jukka Ropponen sanoi vastineessaan mm. näin:

"Jokaisen keskustelun avaaminen tai päättäminen luvanpyyntöön muistiinpanojen tekemisestä estäisi vapaan ajatustenvaihdon ja muuttaisi luonnollisen kahden ihmisen välisen keskustelun byrokraattiseksi muodollisuudeksi."

Tässä yhteydessä voidaan todeta, että kahden ihmisen välisessä "luonnollisessa" keskustelussa ei ole kyse siitä, että toista täysin tuntematonta henkilöä käännytetään johonkin uskontoon tai vakaumukseen, ja hänen tietämättään tästä käännytysyrityksestä tehdään tarkat muistiinpanot. Ropponen puhuukin todellisuudessa uskonnon saarnaamisesta eikä mistään "luonnollisesta" keskustelusta.

Jukka Ropponen on väittänyt vastoin tietosuojavaltuutetun tulkintaa, että jehovantodistajien tekemät muistiinpanot olisivat "yksityisiä" eivätkä näin ollen olisi luvanvaraisia. Mutta tietosuojavaltuutetun kannanotto on täysin selvä.

Tietosuojavaltuutetun ratkaisussa 03.04.2013 sanotaan mm. näin:

"Tietosuojavaltuutettu katsoo, että kyseessä olevien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta. Sillä on tosiasiallinen määräysvalta siihen, kerätäänkö henkilötietoja ja millä edellytyksillä niitä kerätään ja käsitellään. Lisäksi tietoja käsitellään yhdyskunnan toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Yhdyskunta on antanut kyseessä olevaa henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevia ohjeita, jotka käytännössä ovat siihen kuuluvia seurakuntia ja yksittäisiä Jehovan todistajia velvoittavia. Yhdyskunta on myös mm. laatinut erityisen lomakkeen täyttöohjeineen käytettäväksi vieraskielisten ja kuurojen yhteystietojen keräämiseen."

Lue tietosuojavaltuutetun hakemus tietosuojalautakunnalle täältä.

Lue tiivistelmä lehdistöä varten täältä.

Lue koko pitkä juttu kaikkine dokumentteineen täältä.

Johanneksen poika antaa tarvittaessa lisätietoja sähköpostilla tai muulla sopivalla tavalla, myös lehdistölle ja muille tiedotusvälineille.

Sähköposti: jp@johanneksenpoika.fiTakaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu