Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys

 

 Jehovan todistajien järjestön tiedotus ulospäin poikkeaa merkittävästi sisäisestä tiedotuksesta muistiinpanojutussa
19.11.2013 Johanneksen poika


Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto lähetti kaikkiin seurakuntiin kirjeen 19.09.2013. Tällä kirjeellä se "ohjeisti" seurakuntia ja tavallisia Jehovan todistajia ovelta ovelle -muistiinpanoasiassa jo parin päivän kuluttua tietosuojalautakunnan päätöksen jälkeen.

YLE:n uutisessa 07.11.2013 kerrottiin näin:
Ovelta ovelle kiertävien työntekijöiden ohjeet on muutettu lautakunnan vaatimusten mukaisiksi.

Seurakunnalle luetussa kirjeessä todetaan kuivasti:
Vaikuttaako tehty päätös jollain tavalla kenttäpalvelukseemme? Yleisesti ottaen ei.

Miksi tällainen ristiriita tiedotuksessa? Ulospäin halutaan antaa sellainen kuva, että Jehovan todistajat ovat "järkeviä" ja kunnioittavat viranomaisten päätöksiä, vaikka tämä ei tässä muistiinpanojutussa pidäkään paikkaansa. Sisäänpäin seurakuntiin halutaan antaa sellainen kuva, että Saatanan maailma jotenkin hyökkää Jehovan todistajien kimppuun, mutta Jehova voi kääntää tämän asian vielä voitoksi. Lisäksi haaratoimiston kirjeessä purnataan pariinkin otteeseen sitä, että tietosuojaviranomaisten tulkinta muistiinpanojen rekisterinpitäjästä ei ole Jehovan todistajien mielen mukainen.Jehovan todistajat vääntävät ovenavaajan suostumuksen kysymisestä mielenkiintoisen asian. Kysymys ja vastaus eivät kerro samasta asiasta. Ne eivät kohtaa.Jos Jehovan todistaja kysyy ovenavaajalta, voiko hän tulla keskustelemaan ja tuomaan lehtiä, ovenavaajan lupa näihin seikkoihin ei suinkaan tarkoita suostumusta kaikkien hänen henkilötietojensa keräämiseen. Hän vastaa vain esitettyyn kysymykseen.

On hyvä muistaa, minkälaisia tietoja Jehovan todistajien sisäisessä tiedotuslehdessä pyydettiin keräämään. Tässä on ote Valtakunnan palveluksemme -lehtisestä marraskuulta 2011:Jos Jehovan todistaja kysyy, voiko hän tuoda uudet lehdet, hän virheellisesti olettaa myönteisen vastauksen tarkoittavan sitä, että ovenavaajasta saa kerätä myös Valtakunnan palveluksessa mainitut muut tiedot.

Miten lupa tuli kysyä oikeaoppisesti? Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi kertoo.Pekka Nurmi, tietosuojalautakunnan puheenjohtaja 17.09.2013, Kymmenen Uutiset:

Henkilötietolaki tuntee muitakin tällaisia oikeuttamisperusteita, mutta kyllä se tässä tapauksessa suostumuksen hankkiminen on se normaali tapa. Kun tehdään muistiinpanoja, niin pitäisi pyytää suostumus siitä kysymällä, että saanhan minä tallettaa nämä muistiinpanot ja käyttää niitä sitten jossain myöhemmässä yhteydenotossa tai sillä tavalla kuin siinä sitten sovitaan.

Kirjeen lopussa oli ohje, että kirje tuli lukea seuraavassa palveluskokouksessa ja panna sitten arkistoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vain sillä hetkellä paikalla olleet kuulivat "ohjeet". Usein tärkeät kirjeet laitetaan joksikin aikaa valtakunnansalin ilmoitustaululle, jotta muutkin Jehovan todistajat voivat saada tietoa kuin pelkästään läsnä olleet, mutta tässä tapauksessa ilmeisesti ei haluttukaan tiedottaa kunnolla. No, ei kirjeen sisältökään sitä puoltanut. Pikemminkin tämä Järjestön kannalta häpeällinen tieto haluttiin mahdollisimman vähin äänin laittaa piiloon.Lue Jehovan todistajien haaratoimiston kirje 19.09.2013 kokonaan täältä.
Lue Johanneksen pojan kommentit haaratoimiston kirjeeseen täältä.
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu