Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
Muita aiheita:
   

 Isaac Withersponen oikeuskomiteaistunto herättää ajatuksia
10.11.2014 Johanneksen poika
Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kuvaa oikeuskomiteaa YLE:n haastattelussa 08.05.2014 näin:

"Silloin kun jollakulla on ongelmia niin meidän vanhimmat, jotka paimentavat meidän seurakuntaamme, niin he haluavat auttaa. Ja siitä on kysymys silloin aina kun on tällaisia keskusteluja."

Kun kuuntelee Isaacin kaikki viisi oikeuskomiteanauhoitetta, tulee kyllä ihan eri johtopäätökseen. Tuntuu kuin neljä sutta olisi raatelemassa uhria kappaleiksi, eikä uhri saa mistään apua. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta puolustautua. Hänen kohtalonsa on määrätty jo ennen komiteaistuntoa.

Millainen mies on Isaac Witherspone? Lyhyesti sanottuna, hän on älykäs ja ajatteleva nuori mies. Hän oli ollut yli kymmenen vuotta Jehovan todistaja. Hän ei kasteelle mennessään ollut saanut kaikkiin asioihin vastauksia, mutta hänelle oli vakuutettu, että ne asiat selviävät aikanaan.

Mutta kun ei selvinnyt. Noin vuosi sitten Isaac alkoi kysellä vanhimmilta hankalia asioita, joihin hänellä itsellään ei ollut vastauksia. Mutta ei niitä löytynyt vanhimmiltakaan. Korkeintaan he antoivat pinon Vartiotorniseuran kirjallisuutta ja käskivät etsiä sieltä.

Etelä-Saimaa kirjoitti Isaacista 02.11.2014 mm. näin:

Pohdiskelija alkoi kirjata uskonnosta heränneitä kysymyksiä vihkoonsa. Ensimmäinen todenteolla särähtänyt asia oli karttaminen. ... Kyselijä päätyi keskustelemaan seurakunnan vanhimpien kanssa. Ja jäi ilman vastauksia. ...

Withersponesta tuli pettynyt mies, joka jatkoi tutkimuksiaan. Hän puhuu lukemattomista Jehovan todistajien toimintaan, historiaan ja järjestäytymiseen liittyvistä yksityiskohdista, jotka hän murskaa pala palalta. ...

-Kävi mielessä, pitäisikö kysymykset vaan unohtaa ja olla nöyrä. Ei hän unohtanut. Ja lisäksi koki, että kasteessa tehdyn sopimuksen ehdot olivat toiset kuin aluksi oli kerrottu.

Isaac Withersponen todistuksen perusteella Jehovan todistajista syntyy kuva epäjohdonmukaisena, muuttuvia sääntöjään tarkoitushakuisesti tulkitsevana liikkeenä, jonka naruja vetelee pieni piiri.

Kun kutsu oikeuskomiteaan kävi, nuori mies tiesi, että nyt on kyse lähtemisestä tai jäämisestä. Hän kävi ostamassa sanelunauhurin, jolla tallensi kuulemisensa salaa.

Hän kertoo halunneensa todisteet erottamissyystään.

Yksi Isaacin kysymyksistä liittyi vuoden 1914 merkitykseen. Hän halusi siihen vastauksen. Hänen luokseen lähetettiin kierrosvalvoja. Isaac kysyi suoraan kierrosvalvojalta: "Sauli, sano minulle rehellisesti, uskotko sinä tähän vuoteen?"

Kierrosvalvoja vastasi: "Missä on vessa?"

Isaac kertoi Saulille, missä vessa on. Sauli tuli sieltä muutaman minuutin kuluttua, mutta ei vastannut Isaacin kysymykseen. Sen sijaan kierrosvalvoja alkoi kertoa Isaacille tällaisia asioita:

"Sinä olet hyvin viisas nuori mies. Oletko miettinyt, että sinusta voi tulla avustava palvelija tai vanhin. Sinä voit auttaa seurakuntaa edistymään ja rakentumaan."

Isaac totesi, että tämä ei ollut vastaus hänen kysymykseensä, uskoiko kierrosvalvoja, että Jeesuksesta tuli vuonna 1914 kuningas.

Oikeuskomiteaäänitteestä tuli esiin myös se, että yksi ongelmakohta oli ns. "sukupolvioppi", joka oli muuttunut.

Voiko Jehovan todistaja saada mistään apua, jos hänelle tulee kysymyksiä ja epäilyjä? Isaac oli esittänyt kysymyksiä vanhimmille, mutta nämä eivät joko osanneet tai halunneet auttaa vastauksien löytämisessä.

Kun Isaac kutsuttiin oikeuskomiteaan, häntä syytettiin väärien opetusten "levittämisestä". Isaac yritti saada selville, kenelle hän oli niitä levittänyt. Vanhimmat pystyivät sanomaan vain yhden nimen: "Rainelle". Raine ei ole Jehovan todistaja, hän ei ole käynyt kasteella. Hän on ns. "kiinnostunut", joka on ollut siinä asemassa useita vuosia.

Vanhimmat eivät onnistuneet todistamaan oikeastaan yhtään mitään, paitsi muutaman mitättömän Google Plus -viestin.

Vanhimmat syyttivät Isaacia Raymond Franzin kirjan lukemisesta. Sillä oli kuulemma vaikutuksia Isaacin ajatteluun. Todennäköisesti Isaac sai kuitenkin siitä kirjasta vastauksia, toisin kuin Vartiotorniseuran materiaalista. Olihan Ray Franz ollut hallintoelimen jäsen aiemmin, ja hän kertoi "sisäpiirin tietoa".

On kummallista, että järjestö, jonka opit muuttuvat koko ajan, vaatii jokaista Jehovan todistajaa uskomaan sokeasti kaikkiin oppeihin. Esimerkiksi sukupolvioppi on muuttunut usein. Aluksi "se sukupolvi" oli vuonna 1914 eläneet ihmiset. Kun "se sukupolvi" alkoi käydä vanhaksi, muutettiin oppia pakon edessä 1990-luvun puolivälin tienoilla. Yhtäkkiä "se sukupolvi" olikin "paha sukupolvi", mille ei asetettu mitään aikarajaa. Kunnes yhtäkkiä oppi muuttui niin, että "se sukupolvi" liittyikin "voideltuihin". Ja aivan viime vuosina Vartiotorniseura on omaksunut kummallisen sukupolviopin kahdesta osittain limittäisestä sukupolvesta, jota ei osata mitenkään selittää. Vuoden 2014 konventissa siitä kyllä kerrottiin, mutta ei perusteltu.

Ja tällaiseen oppiin järjestö käskee erottamisen uhalla uskoa. Ja se oppi voi vuoden päästä olla ihan toinen.

Vuoden 1914 oppi on myös muuttunut monta kertaa. Kierrosvalvoja ei osannut tai uskaltanut sitä Isaacille selittää. Esimerkiksi vuonna 1924 Jehovan todistajat (raamatuntutkijat) uskoivat, että Kristuksen paluu oli tapahtunut jo vuonna 1874 ja että 1914 piti tapahtua voideltujen ylöstempaaminen. Nykyisin ei uskota noin.

Pitäisikö Isaacin uskoa tuollaiseen oppiin, joka voi kuukauden kuluttua muuttua aivan toiseksi?

Vartiotorniseuran piirissä ei saa kysyä vaikeita asioita, niistä ei saa puhua muille. Mitään asiaa ei saa kyseenalaistaa. Aito keskustelu ja asioiden tutkiminen on kielletty. Jos tähän ei nöyrry, joutuu erotetuksi oppikysymysten takia niin kuin Isaac.

Isaacin komiteassa olivat tuomitsemassa seuraavat vanhimmat:

Jori suikkonen
Tero Westerholm
Raimo Vatja
Kari Aroaho, oikeuskomitean puheenjohtaja

Vanhimmat eivät käyttäytyneet Vartiotorniseuran omien ohjeidenkaan mukaan korrektisti. He eivät antanee Isaacin puhua, eivät vastanneet Isaacin kysymyksiin ja syyttivät Isaacia joidenkin epämääräisten internetjuttujen takia.

Vanhinten keskuudessa ei vallinnut oikea henki. Näin Vartiotorni opettaa:

*** w92 1/7 s. 16 kpl 7 Vanhimmat tuomitkaa vanhurskaasti ***
Oikeuskomitean pitämässä kuulustelussa vallitsevan ilmapiirin pitäisi osoittaa, että Kristus on todella heidän keskellään.

Todellisuudessa neljän yksilön susilauma jahtasi julmasti saalista.

Kuuntele 9 minuutin äänite siitä, millaiset olivat vanhinten asenteet Isaacia kohtaan. Voit huomata, että äänitteen loppua kohti varsinkin yksi vanhimmista "alkoi käydä kierroksilla", mikä tuskin on sopivaa käytöstä vanhimmalle.

Isaac ei saanut erottamispäätöstä kirjallisena. Sen sijaan hänen täytyi viikon kuluessa toimittaa valituskirjelmä valituskomitealle. Isaac ei saanut ottaa komiteaan mukaan ketään avustajaa tai asianajajaa. Nämä seikat osoittavat, että oikeuskomitea on paremmalta nimeltään oikeusmurhakomitea. Se ei täytä vähäisessäkään määrin sivistysvaltion käsitystä oikeudellisten asioiden käsittelystä. Oikeuskomitea rikkoo ihmisoikeuksia. Siitä voisi poistaa alkuosan "oikeus" ja kutsua sitä pelkäksi komiteaksi.

Isaacin kannattaisi pyytää kirjallisesti tietosuojavaltuutetun virallisilla lomakkeilla sekä Lappeenrannan seurakunnasta että Suomen haaratoimistosta omia oikeuskomiteapöytäkirjoja kopiona. Hänellä on laillinen oikeus saada ne. Vartiotorniseuralla on tarkat ohjeet siitä, mitä tietoja syytetystä kerätään ja miten ne toimitetaan edelleen seurakunnasta haaratoimistoon.

Loppupäätelmä on se, että Jehovan todistajien järjestössä ei ole sananvapautta, ei mielipiteenvapautta eikä uskonnonvapautta. Tämä on suorastaan törkeää, kun ajattelee, miten Jehovan todistajien yhteisö opettaa, että he elävät jo nyt "hengellisessä paratiisissa".
 


Kuuntele näiden sivujen kautta Isaacin oikeuskomitea:


Miksi Isaac erotettiin? Kuuntele.
Etelä-Saimaa kirjoitti Isaacista koko aukeaman jutun. Lue.

  


Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity