Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
   Kotimaa24: Pro gradu -tutkimus valottaa uskontokasvatuksen varjopuolia
28.09.2015 Johanneksen poika"Lapsena saatu uskontokasvatus vaikuttaa elämässä vielä aikuisenakin – niin hyvässä kuin pahassa. Mari Hietala pyrkii keväällä valmistuneessa pro gradu -tutkimuksessaan selvittämään, millaisia ovat uskontokasvatuksen varjopuolet".

Näin kertoi Kotimaa24 Mari Hietalan gradusta.

Mari hietala kertoo itse gradustaan näin:

Uskonnonuhrien huoltajien harjoittama uskonnollinen väkivalta

Uskonnollisen kotikasvatuksen ehdottomuudesta kertoi monessa perheessä se, että huoltajat käyttivät melko autoritaarisia otteita uskonnollisessa kasvatuksessaan ja kasvatetuilta oli evätty oikeus esimerkiksi omaan mielipiteen ilmaisuun. Monissa perheissä lapsiin kohdistettiin sekä henkistä että joissain tapauksissa myös fyysistä väkivaltaa, mikäli he käyttäytyivät huoltajiensa mielestä epätoivotusti. Monet tutkimukseeni vastanneet ilmaisivat omaavansa vielä aikuisiälläkin tunteen ja mielipiteen ilmaisuun liittyviä vaikeuksia saamansa kasvatuksen vuoksi.

Otteita "Eeron" tarinasta:

Eeron äidin uskonnollisuus näkyi kotona esimerkiksi niin, että äiti osallistui useasti uskonnollisen yhteisön järjestämiin tilaisuuksiin. Myös lapsilla oli velvoite osallistua näihin samoihin tapahtumiin, sillä heille ei ollut omaa erillistä ohjelmaa. Eero muistaa lapsuudestaan, että äidin uskonnollisuus sai hänet tuntemaan itsensä erilaiseksi kuin muut lapset. Eerolle opetettiin, että vain hänen äitinsä kannattaman uskonnon edustajat olivat oikeassa ja kaikki muut ihmiset väärässä. Eero ei saanut esimerkiksi osallistua erilaisiin ”maailmallisiin” tapahtumiin muiden lasten tavoin, sillä monia muille arkisia tapahtumia pidettiin uskonnollisessa yhteisössä jopa Saatanan palvontana. - - -

Eero alkoi irtautua äitinsä uskonnosta vasta noin 14 – 15 – vuotiaana, jolloin hän oli erittäin kiinnostunut luonnontieteistä. Äidin edustama uskonto oli Eeron mielestä räikeässä ristiriidassa tieteellisen maailmankuvan kanssa, minkä seurauksena Eero halusi lopullisesti sanoutua irti uskonnon opeista. - - -

Eero on sitä mieltä, että mikäli lapselle kerrotaan uskonnollisia tarinoita, hänelle tulisi myös painottaa, että ne eivät ole kirjaimellisesti tosia. Eero huomauttaa tämän tietysti edellyttävän sitä, että huoltajat eivät myöskään itse pidä tarinaa kirjaimellisesti totena. Eeron mukaan lapselle tulisi uskonnon sijaan opettaa kriittistä ajattelua ja antaa hänen itse muodostaa omat käsityksensä arvokysymyksistä kasvaessaan. 

  
Alkuperäiset Kotimaa24:n internetsivut täällä.

Uskonnonpedagogiikan alaan kuuluvan Uskonnollinen elämäni alkoi jo ennen kuin kunnolla edes avasin silmäni -tutkielman esittely on luettavissa teologia.fi-sivustolta.

Mari Hietalan gradu täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity