Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
   Nivala-lehti 25.09.2015: Jehovan todistajat lähestyvät pakolaisia
05.11.2015 Johanneksen poikaSuomessa on pakolaistilanne muuttunut dramaattisesti vuoden 2015 aikana. Koskaan aikaisemmin maahan ei ole tullut niin suurta pakolaisaaltoa. Jehovan todistajat ovat nyt ottaneet erityiskohteekseen pakolaiset ja maahanmuuttajat. Oulun kierroskonventissa oli siitä puhuttu syyskuussa. Koska tavallisten suomalaisten käännyttäminen on vaikeaa nykyisin, on katse kiinnitetty nyt pakolaisiin. Yksinäisinä ja turvattomina he voivat olla helppoa saalista Jehovan todistajille, jos vain löydetään yhteinen kieli.


Kuva: Pixabay

Nivala-lehti kertoi 24.09.2015 kuinka Jehovan todistajat yrittävät nyt käännyttää pakolaisia.

Jehovan todistajat lähestyvät pakolaisia

Teksti: Rauli Toivonen

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan Jehovan todistajat olivat koolla Oulun konventtisalilla viime lauantaina. Hiukan yli neljäsataa seurasi ohjelmaa, joka oli laadittu Heprealaiskirjeen 13. luvun teemalle "jäljitelkää heidän uskoaan".

Konventtiohjelmassa käsiteltiin perusteellisesti Raamatun antamia uskon ihmisesimerkkejä, joita Heprealaiskirje luettelee. Sekä Raamatun vanhemman osan profeetat että uudemman osan apostolit antoivat mallia meidän 2000-luvullemme yllättävän käytännönläheisellä tavalla.

Suurimmat uutiset tulivat Jehovan todistajien Suomen haaratoimiston vieraalta Miikka Metsälahdelta. Hän kert
oi mielenkiintoisia yksityiskohtia ajankohtaisista asioista.

- Maahamme virtaa tällä hetkellä runsaasti pakolaisia, joita haluamme myös lähestyä. Suomessa asuu jo joukko sellaisia Lähi-Idästä kotoisin olevia, joista on täällä tullut Jehovan todistajia. Nyt kaksi heistä osallistuu aktiivisesti sellaisen materiaalin tekemiseen, jonka tarkoituksena on auttaa uusia tulijoita heidän omalla äidinkielellään, Metsälahti kertoi.

Metsälahti kertoi toiminnan laajenemisesta myös pohjoisessa.

- Lappiin on perustettu etäkäännöstoimisto, joka tuottaa materiaalia pohjoissaamen kielellä. Saariselältä käsin autetaan yli 20000 ihmistä saamaan raamattuopetusta omalla, pohjoisella äidinkielellään.

Nivalalaisille kuulijoille jäi konventista hyvin kansainvälinen maku, tunne siitä, että ollaan mukana todella kansainvälisessä opetustyössä.
  
Suomeen on vuoden 2015 aikana tullut tuhansia pakolaisia ja maahanmuuttajia. He ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan ja jättämään kaiken. He ovat melko yksin uudessa kotimaassaan. Tätä tilannetta käyttävät hyväksi Jehovan todistajat, jotka haluavat heti "auttaa" näitä ihmisiä kääntymään jehovantodistajuuteen.

Valtakunnan palveluksemme -lehtisessä on jo vuosien ajan ollut ohjeita pakolaisten ja maahanmuuttajien käännyttämiseen. Tässä muutama esimerkki:

*** km 8/06 s. 1 kpl 2-3 Ilmaise henkilökohtaista kiinnostusta – saarnaamalla puolueettomasti kaikille ***

2 Mieti aluettasi. Asuuko alueellasi maahanmuuttajia tai pakolaisia? Älä sivuuta heidän oveaan, vaan pyri tavoittamaan heidät ja tutustumaan heihin. Mitkä ovat heidän tarpeensa ja huolenaiheensa? Mistä he pitävät ja mistä eivät pidä? Mitä he pelkäävät, ja millaisia ennakkoluuloja heillä on? Kun kerrot heille Valtakunnasta, pyri mukauttamaan esityksesi heille sopivaksi. (1. Kor. 9:19–23.) Meidän pitäisi apostoli Paavalin tavoin tuntea velvollisuudeksemme kertoa hyvää uutista kaikille alueemme ihmisille, myös vierasmaalaisille ja vieraskielisille sekä niille, joilla on erilainen kulttuuri tai jotka ovat hyvin varakkaita (Room. 1:14).

3 Miten sitten voimme todistaa vierasta kieltä puhuvalle? Käytä kirjasta Hyvä uutinen kaikkien kansojen ihmisille. Voisit myös pitää mukanasi traktaatteja tai kirjasia kielillä, joita puhuvia tapaat usein alueellasi (ks. heinäkuun 2003 Valtakunnan Palveluksemme s. 4 kpl 2, 3). Jotkut julistajat ovat lisäksi nähneet vaivaa opetellakseen tervehdyksen tai yksinkertaisen esityksen joillakin vierailla kielillä. Monesti ihmiset arvostavat sitä, että joku yrittää puhua heille heidän omalla kielellään, vaikka hän puhuisi sitä vain vähän. Sen ansiosta hyvä uutinen saattaa vedota heihin.

*** km 2/98 s. 3 kpl 2 Todistaminen kaikkiin kieliryhmiin ja uskontoihin kuuluville ***

2 Täällä Suomessakin monet puhuvat jotain muuta kieltä kuin suomea. Monissa kaupungeissa ja muilla paikkakunnilla asuu ulkomaalaisia, jotka ovat tulleet tänne pakolaisina. Muuttaneista monet harjoittavat erilaisia ei-kristillisiä uskontoja, ja heidän joukossaan on muun muassa buddhalaisia, hinduja, juutalaisia sekä monia muslimeja. Lukuisten eri kielten ja uskontojen vuoksi on melkoisen haastavaa tietää, miten tällaisten ihmisten kanssa tulisi keskustella ja miten heille tulisi todistaa, kun tapaamme heitä. Todellisuudessa omalla kotiseudullamme saattaa olla lähetyskenttää. Miten pystymme noudattamaan Jeesuksen käskyä ja ”saarnaamaan kansalle ja todistamaan perusteellisesti” kaikkiin kieliryhmiin ja uskontoihin kuuluville ihmisille? (Apt. 10:42.)

*** km 7/12 s. 5 Miten löytää vieraskielisiä ihmisiä? ***

Koska Suomessa monilla paikkakunnilla maahanmuuttajat asuvat eri puolilla aluetta, julistajamäärältään pienet vieraskieliset seurakunnat ja ryhmät yleensä toivovat apua etsintätyössä. Kun jokin uusi vieraskielinen seurakunta tai ryhmä haluaa apua etsintätyöhön, palvelusvalvoja voi ottaa yhteyttä muunkielisten lähiseurakuntien vanhimpiin. Voi olla parasta olla yhteydessä vain sellaisiin seurakuntiin, jotka sijaitsevat kohtuullisen lähellä tai joiden alueella asuu paljon kyseistä kieltä puhuvia. Seurakunnissa, joiden lähellä toimii vieraskielinen seurakunta tai ryhmä, julistajille voidaan ilmoittaa, että jos he löytävät jonkun tätä kieltä puhuvan, heidän tulisi kirjoittaa muistiin osoite ja antaa se palvelusvalvojalle, joka välittää sen kyseiselle seurakunnalle tai ryhmälle. Aluekortin yhteydessä tulee pitää luetteloa näistä nimistä ja osoitteista, jotka eivät kuulu suomenkieliseen alueeseen vaan ovat vieraskielisten seurakuntien tai ryhmien aluetta. Kaikilla Suomen monikielisillä alueilla on hyvä toimia tällä tavoin ja ohjata kiinnostuneet sopivaan seurakuntaan tai ryhmään. Erikielisten seurakuntien palvelusvalvojat voivat sopia yhdessä yksityiskohdista.

Jos julistaja tapaa jonkun vieraskielisen, joka osoittaa kiinnostusta (tai jonkun kuuron), hänen tulee täyttää viipymättä lomake Käy tämän henkilön luona (S-43) ja antaa se seurakunnan sihteerille. Tällä tavoin hengellistä apua voidaan antaa nopeasti. (Ks. km 5/11 s. 3.)


*** km 9/09 s. 3 kpl 4 Etsi arvollisia ***

4 Monille julistajille on avautunut tilaisuus laajentaa palvelusta muuttamalla toiseen seurakuntaan omassa maassa tai ulkomailla. Toiset ovat opetelleet uuden kielen voidakseen saarnata maahanmuuttajille.Alkuperäiset Nivala-lehden internetsivut täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity