Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto





Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto



 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu



Muita aiheita:
   



Konventti, osa 1: Perjantai, aamupäivä
07.08.2016 Johanneksen poika (Päivitetty 12.08.2016)





Konventin aluksi kuulijoita muistutettiin siitä, että ohjelman nauhoittaminen on sallittu vain omaan käyttöön tai niitä varten, jotka eivät esimerkiksi sairauden takia pääse konventtiin. Tallenteita kiellettiin jakamasta muille.

Voit kuunnella konventin alkusanat ja em. kiellon tästä.

Ajattele, miten kummalliselta kuulijoista olisi tuolloin tuntunut, jos Jeesus olisi ennen vuorisaarnan aloittamista kertonut, että hänen puheestaan saa tehdä muistiinpanoja vain omaan käyttöön ja että niitä ei saa jakaa eteenpäin muille.

Vartiotorniseura väittää seuraavansa Jeesuksen mallia kaikessa, mutta esim. tässä asiassa se toimii ristiriitaisesti. Ensin se kutsuu ihmisiä konventtiin kuuntelemaan ohjelmaa, mutta sitten se toisaalta kieltää ohjelman jakamisen niille ihmisille, jotka sen myöhemmin haluaisivat kuunnella.

Jokin syy Vartiotorniseuralla varmasti on kiellolle jakaa konventtiohjelmaa yleisesti. Onko se syy suuri yleisö vai viranomaiset? Sen tietää vain hallintoelin, mutta se ei kerro vastausta.



Konventin ensimmäinen puhe oli ns. "puheenjohtajan puhe". Sen esitti Ari Hakkarainen. Puheen aihe oli "Jehova ansaitsee kokosydämisen uskollisuutemme". - Kuva: Konventtivideo



Puheen alussa Hakkarainen lukee eri lähteistä uskollisuuden määritelmiä. Seuraavaksi hän kertoo, ketkä ansaitsevat Jehovan todistajien uskollisuuden. Ensimmäisenä puhuja mainitsee luonnollisesti Jehova Jumalan. Toisena uskollisuuden kohteena mainitaan Jeesus Kristus. Hakkarainen viittaa seuraavaksi kolmanteen uskollisuuden kohteeseen. Hakkarainen soveltaa Sakarjan profetiaa "uskolliseen ja ymmärtäväiseen orjaan", ts. nykytulkinnan mukaan hallintoelimeen. Sitten Hakkarainen puhuu siitä, miten Jehovan järjestölle pitää olla uskollinen laajemminkin. Hän soveltaa tähän ajatukseen 3. Johanneksen kirjeen sanoja. Hakkarainen nostaa uskollisuuden kohteiksi myös matkavalvojat.

Voit kuunnella otteita puheesta täältä.

Hakkaraisen puheessa on täysin ymmärrettävää, että Jehovan todistajia vaaditaan olemaan uskollisia Jehova Jumalalle ja Jeesukselle Kristukselle. Mutta uskollisuus järjestölle, hallintoelimelle ja matkavalvojille on outo käsitys. Sille ei löydy Raamatusta perusteita.

Ajatellaanpa vaikka Jehovan järjestöä, joka joutui Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Ne, jotka olivat uskollisia järjestölle, joutuivat pakkosiirtolaisuuteen. Mutta esim. Jeremia, joka oli uskollinen vain Jehovalle, sai pitää elämänsä ja vapautensa. Joten järjestölle uskollisena pysyminen ei aina ole järkevää eikä viisasta. Järjestö vaatii sitä paitsi nykyisin täysin sokeaa tottelemista.
Marraskuun 15. päivän "tutkittavassa" Vartiotornissa sivulla 20 oli tällainen vaarallinen ja huolestuttava teksti:

Elämää pelastava ohjaus, jota silloin ["suuren ahdistuksen" koittaessa] saamme Jehovan järjestöltä, ei ehkä näytä omasta mielestämme viisaalta. Meidän kaikkien täytyy olla valmiita tottelemaan mitä tahansa saamiamme ohjeita, vaikka ne eivät kenties näyttäisikään inhimilliseltä kannalta katsottuna tai strategisesti järkeviltä.

Toinen syy, miksi järjestölle ei kannata olla uskollinen, on se tosiasia, että järjestö on erehtynyt jatkuvasti esim. profetioissa. Kaikki maailmanlopun ennustukset ovat menneet pieleen. Järjestö ei ole itse ollut uskollinen Jumalalle ja noudattanut Raamatun ohjeita. Vartiotorni-lehti myöntää järjestön virheet:

*** w13 1/1 s. 8 Pitäisikö maailmanloppua pelätä? ***

ONKO JEHOVAN TODISTAJILLA OLLUT VÄÄRIÄ KÄSITYKSIÄ LOPUN AJANKOHDASTA?

Jehovan todistajilla on ollut vääriä odotuksia sen suhteen, milloin loppu tulee. Ensimmäisellä vuosisadalla eläneiden Jeesuksen opetuslasten tavoin olemme profetioiden täyttymistä odottaessamme toisinaan menneet Jumalan aikataulun edelle (Luukas 19:11; Apostolien teot 1:6; 2. Tessalonikalaisille 2:1, 2). - - -

Meillä on ollut vääriä odotuksia lopun suhteen.

Miksi pitäisi olla uskollinen järjestölle, joka Jumalan nimessä esittää asioita väärin ja muuttaa oppejaan jatkuvasti?

Hallintoelin on omilla kirjallisilla säännöillään aiheuttanut suunnattoman pedofiiliongelman. Esim. Australiassa järjestö ei ole ilmoittanut rikollisista viranomaisille. Pitäisikö tällaiselle järjestölle olla uskollinen? Ei varmasti!

Perjantaina aamupäivällä oli kolmen puheen puhesarja. Sarjan osat olivat:
Pysy uskollisena
  • ajatuksissa
  • puheessa
  • teoissa
Viimeisen osan puheen piti Marko Uusitalo. Tässä puheessa varoitettiin "luopioaineistosta". Tämä aihe on esillä jokaisessa suuressa konventissa. Hallintoelin pelkää hysteerisesti, että Jehovan todistajien rivijäsenet saisivat aitoa ja rehellistä tietoa järjestöstä. Siksi "luopioista" täytyy säännöllisesti varoittaa. Oikeastaan tämä on pelottelua. "Luopiot" demonisoidaan niin, että "hyvämaineiset" Jehovan todistajat eivät uskaltaisi ottaa selvää asioista.

Voit kuunnella otteita puheesta täältä.



Perjantain aamupäivän puheista kannattaa vielä mainita ohjelmajakso "Dramatisoitua raamatunlukua: "Kuka on Jehovan puolella?" Ohjelman alussa ja lopussa kuullaan myös Jehovan todistajien hallintoelimen jäsentä Geoffrey Jacksonia.


Tässä puolen tunnin mittaisessa ohjelmassa käsitellään mm. kultaisen vasikan tekemistä ja sen seurauksia. Mainittakoon, että Jehovan osuuden esitti Jehovan todistajien hallituksen puheenjohtaja, Suomen Jehovan todistajien ykkösmies, Jukka Ropponen.

Voit kuunnella otteita puheesta täältä.

Aiheen perusteella voi nähdä muinaisten Raamatun tapahtumien ja nykyajan tapahtumien välillä samanlaisia piirteitä.

Kun Mooses nousi vuorelle ja viipyi siellä 40 päivää, kansa alkoi huolestua. Heillä ei ollut nyt näkyvää johtajaa. Niinpä kansa taivutti Aaronin tekemään heille näkyvän palvonnan kohteen, kultaisen vasikan.

Nykyiset Jehovan todistajat ovat joutuneet toteamaan sen, että Jeesus Kristus viipyy. Hän on Jehovan todistajien oppien mukaan myöhässä jo yli 100 vuotta. Hän ei ole tullut Jehovan todistajien opetuksen mukaisesti ottamaan kaikkea valtaa maan päällä. Kun Jeesus "viipyy", Jehovan todistajat ovat halunneet jonkin näkyvän palvonnan kohteen. Järjestö ja varsinkin nykyinen hallintoelin on muodostunut palvonnan kohteeksi aivan samalla tavalla kuin Mooseksen päivinä kultainen vasikka.



Nähtäväksi jää, miten Jehova toimii nykyisen kultaisen vasikan, järjestön, suhteen. Rouhentaako hän sen samaan tapaan kuin Mooses teki kultaiselle vasikalle?

Raamatun ymmärtämisen opas kertoo näin:

*** it-1 s. 503 Epäjumala, epäjumalanpalvelus ***

Epäjumala, epäjumalanpalvelus

Epäjumala on minkä tahansa sellaisen todellisen tai kuvitellun kuva tai symboli, jolle osoitetaan intohimoista antaumusta. Yleensä epäjumalanpalveluksella tarkoitetaan jonkin epäjumalan uskonnollista kunnioitusta, rakastamista, palvontaa tai ihailua. Se kohdistetaan tavallisesti todelliseen tai kuviteltuun korkeampaan voimaan, jonka uskotaan olevan joko elollinen (esim. ihminen, eläin tai järjestö) tai eloton (esim. jokin luonnonvoima tai elottoman luonnon osa). Epäjumalanpalvelukseen liittyy yleensä joitakin tapoja, seremonioita tai rituaaleja.

Helsingin konventissa messukeskuksessa oli läsnä perjantai-aamupäivän ohjelmajaksoa seuraamassa yhteensä 12597 henkeä.

 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 



Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity