Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   UUT julkaisi selvitystyön Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta
18.11.2016 Johanneksen poika

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on tänään julkaissut laajan selvityksen Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta. Tätä aihepiiriä ei Suomessa ole aikaisemmin selvitetty, ei ainakaan näin laajasti. Samaan aikaan Jehovan todistajien verikysymystä käsittelevä nettisivusto on uudistettu perusteellisesti.

"Tämä selvitystyö on omistettu niille Jehovan todistajille ympäri maailmaa, jotka ovat kuolleet tai kärsineet tarpeettomasti Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellon vuoksi sekä heidän omaisilleen. Toiveenamme on, että nämä tarpeettomat kärsimykset voisivat vähentyä tai poistua kokonaan". - Näin kertovat tämän selvityksen tekijät. - Kuva: Kai Vainiomäki.

Selvitys on suunnattu korkeimmalle mahdolliselle taholle, sosiaali- ja terveysministerille. Sipilän hallituksessa sosiaali- ja terveysministerinä on toiminut Pirkko Mattila 25.8.2016 alkaen. Mattila on koulutukseltaan mm. anestesiaan erikoistunut sairaanhoitaja, joten tämän selvityksen aihepiiri on hänelle jo valmiiksi tuttu.

Selvitys perustuu 35:n entisen Jehovan todistajan haastatteluun. Jokaiselle tehtiin 12 kysymystä, joihin heiltä pyydettiin vastauksia. Selvitystä varten oli myös lääkäreille
lähetetty oma kuuden kysymyksen lista. Selvitykseen vastasi seitsemän ylilääkäriä. He edustivat lääketieteen eri aloja. Yksi heistä oli hematologi, kaksi oli erikoistunut naistentauteihin ja synnytyksiin, yksi oli urologi ja kirurgi ja yksi ortopedi. Lisäksi yksi oli päivystävä lääkäri ja yksi hallintoylilääkäri. Näin ollen selvityksessä oli mukana hyvin kattava asiantuntijaraati juuri niiltä aloilta, joilla verensiirtoasiat ovat lähes päivittäin harkinnassa normaalissa sairaalatyössä.


Jorvin sairaala, kuva: JP


Hoitotahtokortti

Selvityksessä tuli esiin monta mainitsemisen arvoista asiaa. Yksi niistä liittyy "hoitotahtokorttiin", jonka Jehovan todistajat uudistivat keväällä 2016. Vartiotorniseura ja myös Suomen Jehovan todistajien johtoporras ovat antaneet verensiirtokysymyksestä sellaisen kuvan, että verensiirrosta kieltäytyminen on jokaisen Jehovan todistajan henkilökohtainen vakaumus. Mutta onko asia näin todellisuudessa? Selvityksen perusteella: Ei. Moni vastaaja sanoi, että he eivät hyväksyneet jehovantodistajana ollessaan ajatusta verensiirtokiellosta. Jehovan todistajilla on ns. "hoitotahtokortti", mitä on pidettävä aina mukana mahdollisen onnettomuuden varalta. Tavallisesti se säilytetään lompakossa niin, että "Ei verta" -teksti on heti luettavissa, kun lompakon avaa. Näin esimerkiksi ambulanssihenkilökunta saa heti tiedon hoitotahdosta, jos potilas on tajuton onnettomuuspaikalla eikä voi itse ilmaista haluaan kieltäytyä verensiirrosta.

Suurin osa selvitykseen vastanneista entisistä todistajista piti hoitotahtokorttia kiltisti aina mukanaan, mutta oli niitäkin, jotka eivät pitäneet. Miten ne Jehovan todistajat toimivat, jotka eivät hyväksyneet hoitotahtokorttia? Selvityksessä kaikilta kysyttiin mm. näin:

Kysymys 2: Onko/oliko sinulla Jehovan todistajana mukanasi aina hoitotahtokortti (verituotteidenkäyttökielto)?

Tässä on muutama esimerkki sellaisten selvitykseen osallistuneiden vastauksista, jotka olivat eri mieltä Vartiotorniseuran virallisen linjan kanssa:

En koskaan hyväksynyt sitä, mutta en kertonut siitä kenellekkään.

- - -

Ei ollut.

- - -

Ei ollut koskaan mukana, oman turvallisuuteni vuoksi hävitin sen erottuani.

- - -

Ei ollut, heitin sen roskiin allekirjoitusten jälkeen.

- - -

Hoitotahtokortti oli mukanani siihen asti, kun se jossain vaiheessa 2004-2006 tai niillämain uudistui, ja vaadittiin omaatuntoa päättämään tietyistä asioista. Silloin se jäi allekirjoittamatta. Ja en sitä heti esillä rahapussissa pitänyt.

- - -

Ei ikinä

Edellä olleissa vastauksissa on yksi huomion arvoinen asia. Eräs Jehovan todistaja heitti hoitotahtokortin roskiin heti kun se oli allekirjoitettu. Nykyisin tuo roskiin heittäminen ei enää auta, koska Jehovan todistajien ohjeiden mukaan allekirjoitetuista hoitotahtokorteista on otettava kolme kopioa, joista yksi annetaan seurakunnan sihteerille, joka arkistoi sen seurakunnan muiden paperien joukkoon. Näin seurakunnan vanhimmilla
on mahdollisuus estää verensiirto tajuttomana sairaalassa makaavalle Jehovan todistaja -potilaalle, vaikka hän olisikin repinyt oman hoitotahtokorttinsa eikä olisi samaa mieltä Vartiotorniseuran virallisen linjan kanssa.


Synnytykset ja verikysymysSynnytysten yhteydessä on riski nopeasta verenvuodosta, jonka hoitamiseen tarvitaan verituotteita. Hollantilaistutkimuksessa arvioitiin Jehovan todistaja -synnyttäjien riski kuolla äkilliseen verenvuotoon 130-kertaiseksi valtaväestöön verrattuna. Arvio perustuu kaikkiin kuolemiin synnytyksissä Alankomaissa vuosina 1983–2006.


Turha riskinotto voi kostautua

Selvityksessä tuli esiin monia turhia kuolemia ja turhia "läheltä piti" -tapauksia, jotka johtuivat siitä, että Jehovan todistaja ei suostunut ottamaan verensiirtoa. Näistä tapauksista kertoivat sekä entiset Jehovan todistajat että ylilääkärit.

Veriopetuksen vaarat kävivät ilmeiseksi, kun äitini joutui v. 2004 X:ssa liikenneonnettomuuteen. Hänen hengissä säilymisensä oli viikkojen ajan epävarmaa. Potilas oli sekä ambulanssissa että sairaalassa tajuissaan ja kielsi veren käytön lukuun ottamatta fraktioita. Hänen jt-poikansa (minun veljeni) ja seurakunnan sairaalayhteyskomitean veli olivat ehdottomia ja pitivät huolta, että potilaan vakaumusta kunnioitetaan sairaalassa. Potilaalle veren sallituista fraktioista ei ollut hyötyä. Fraktiot eivät korvaa punasoluja, joiden puutteesta aiheutui äärimmäisen alhainen hemoglobiiniarvo. Sydän rasittui valtavasti ja pulssi nousi pilviin, kun sydän yritti pumpata happea mahdollisimman paljon elimistön käyttöön. - Entinen JT kertoi.

- - -

Xxxxxxxx:ssa kuoli xxxxxxxxxxxx:n nuori äiti, joka sairasti jotain hankalaa sairautta. Hän oli hyvin itsepäinen ja kuoli verestä kieltäytymisen vuoksi. Siitä on aikaa ehkä 5-6 vuotta. Xxxxxxx Xxxxxxx oli perheen isän nimi. Perhettä pidettiin lähes pyhimyksenä.
- Entinen JT kertoi.

- - -

Tiedän, esimerkiksi noin 30 vuotias henkilö menehtyi vuotavaan vatsahaavaan kieltäydyttään verensiirrosta. En halua kertoa tarkempia tietoja, jottei tapausta tunnisteta.
- Entinen JT kertoi.

- - -

On kokemusta omalla potilaalla. Veritautipotilas omasta tahdostaan kuoli, koska ei halunnut elämää jatkaa veritankkauksien turvin. Omassa sairaalassa on tämän potilaan lisäksi ainakin kaksi potilasta menehtynyt vuotoihin muilla osastoilla, kun ei tankkauksia voitu antaa. Äärimmäisen surullisia tapauksia. - Ylilääkäri kertoi.

- - -

On kokemusta. Olen kunnioittanut heidän päätöksiään vaikka se vedättää oman ammattietiikan äärimmilleen ja koen tällöin hoitavani potilasta huonosti. Heidän haluamallaan hoidolla toipuminen on ollut hidasta ja saavat ylimääräisiä lääkityksiä muun vaaran välttämiseksi. Tähän asemaan ei pitäisi jehovan todistajankaan hoitavia henkilöitään asettaa. Se ei ole reilua eikä kristillistä.
- Ylilääkäri kertoi.

- - -

Useasti, mutta tavallisesti tilanteesta selviää kun asia huomioidaan leikkauspäätöstä tehdessä, informoidaan potilasta riskeistä ja varaudutaan mahdollisiin ongelmiin ennalta. Olen myös kieltäytynyt laittamasta potilasta leikkausjonoon koska olen katsonut leikkausriskin liian suureksi ilman verensiirron mahdollisuutta.
- Ylilääkäri kertoi.

Ylilääkärit kertoivat omien kokemustensa ja koulutuksensa perusteella erittäin selvästi, että kaikissa tapauksissa ei ole mitenkään mahdollista löytää "vaihtoehtoista" menetelmää verensiirrolle. Tässä yksi ylilääkärin kirjoittama teksti:

On ehdottomasti monia tilanteita, joissa syntyy täysin turhia ihmisuhreja. Esim. tapaturmapotilas voi menettää verta hyvin paljon, ja menehtyy nopeasti mikäli verensiirtoja ei päästä tekemään. Edes leikkaus ei kerkeä pelastamaan potilasta jos verta on jo paljon menetetty. Lisäksi monissa verisairauksissa elämä päättyy nopeasti, jos oma verisolutuotanto sairauden vuoksi on loppunut. Tällaiset potilaat voivat pysyä vuosikausia hengissä ja hyvässä kunnossa veritankkauksien turvin. Kantasolusiirtohoidot ovat aina kovia ja vaarallisia hoitoja, ja hoidon aikana tarvitaan paljon verituotteita. Nämä hoidot jäävät esim. leukemiapotilaille antamatta tilanteessa, ettei verensiirtoja voida tehdä.


Seurakunnan vanhimmat valvovat riskiryhmiä

Jehovan todistajien riskiryhmiin kohdistuva valvonta on huolestuttava piirre. Vanhimmat keräävät tietoja monista riskiryhmistä ja toimittavat tietoja tarvittaessa eteenpäin. Lupaa tietojen keräämiseen ei välttämättä kysytä missään vaiheessa riskiryhmiin kuuluvilta, tietojen kerääminen ja toimittaminen eteenpäin tehdään salaa. Tästä on todisteena salainen kirje vanhimmille. Tuon kirjeen ovat vanhimmat saaneet toukokuussa 2015. Kirjeessä mainitaan mm. nämä riskiryhmät:
  • Raskaana olevat sisaret
  • Lapset
  • Ikäihmiset
  • Hyytymisenestolääkityksellä olevat
  • Syövästä tai verisairauksista kärsivät

Sairaalayhteyskomitea

Jehovan todistajilla on nk. sairaalayhteyskomitea, johon yhteisön jäseniä ohjeistetaan ottamaan yhteyttä silloin kun joku joutuu sairaalaan ja kieltäytyy verituotteista. Kysyimme lääkäreiltä: ”Onko teillä kokemusta Jehovan todistajien edustajien tulemisesta sairaalaan tilanteessa, jossa Jehovan todistaja kieltäytyy verituotteista? Miten arvioisitte sairaalayhteyskomitean toimintaa tällaisessa tilanteessa?”

Lääkärit olivat hyvin yksimielisiä sen suhteen, että tällaiset asiat eivät kuulu uskonyhteisön edustajille vaan ovat potilaan henkilökohtaisia valintoja. Kaksi lääkäriä esitti myös huolensa sairaalan henkilökuntaan kuuluvista Jehovan todistajista, jotka työnsä puolesta näkevät millaista hoitoa potilaille annetaan, jopa ilman potilastietojen urkkimista. Näin Jehovan todistajat voivat kokea painostusta kieltäytyä verituotteista siksi, että sairaalassa on töissä Jehovan todistajia. Tässä on yksi lääkärin erittäin selvästi kerrottu kommentti sairaalayhteyskomitean jäsenten tulemisesta sairaalaan:

Minun mielestä tällainen komitea on henkilön manipulointia. Mikäli he näistä asioista keskustelevat oman seurakuntansa parissa, niin se on toki heidän oma asiansa. Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole mitään asiaa tulla sairaalaan ja puuttumaan potilaan ja lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan töihin potilaan auttamiseksi. Ulkopuolinen komitea haittaa potilaan hoitoa eikä kunnioita potilaan itsemääräämisoikeutta.

Jehovan todistajien verensiirtokieltoa valvotaan nykyisin tehokkaasti seurakunnissa. Jäsenistä kerätään tietoja ja tarvittaessa pyritään puuttumaan hoitoon. Näin yksilöiden itsemääräämisoikeus vaarantuu. Asia on vakava myös sillä tavalla, että jos Jehovan todistaja ottaa verensiirron, ja seurakunnan vanhimmat saavat tietää siitä, verensiirron ottanut katsotaan itse eronneen seurakunnasta. Näin hän menettää jyrkän karttamissäännön vuoksi Jehovan todistaja -sukulaisensa ja -ystävänsä. Tätä uhkakuvaa voidaan käyttää voimakkaaseen painostukseen. Tästä syystä hengellinen väkivalta on myös mukana, kun verensiirtokysymystä käsitellään seurakunnassa.


Lapset ja verensiirtokielto

Myös lapset joutuvat kuuntelemaan ja lukemaan Jehovan todistajien keskuudessa viikosta toiseen ja vuodesta toiseen jatkuvaa opetusta siitä kuinka veren käyttö lääketieteellisessä hoidossa on vakava synti josta Jumala rankaisee. Lisäksi lapset altistuvat jatkuvalle propagandalle verituotteiden vaaroista. Myös alaikäiset voivat joutua kartetuiksi eli heidän voidaan katsoa eronneen Jehovan todistajista käytöksellään mikäli he ottavat vastaan verituotteita lääketieteellisessä hoidossa.

Suomen lainsäädännön mukaan vanhemmat eivät voi kieltää lapseltaan elintärkeää lääketieteellistä hoitoa. Lastensuojelulain mukaan lapsen henki ei saa vaarantua lapsen oman tai toisen toiminnan seurauksena (Finlex, 2000).

Jehovan todistajien julkaisema Herätkää!-lehti 22.5.1994 kertoi verensiirroista kieltäytyneistä lapsista. Lehden kannessa on kuva 25 marttyyriyteen valmiista lapsesta, jotka kieltäytyivät verensiirroista.


Sosiaalinen painostus ja yhteisöllinen väkivalta

Jehovan todistaja -vanhinten salaisessa ohjekirjassa "Paimentakaa Jumalan laumaa" kerrotaan 9. luvussa sivuilla 110-112 näin:

Eroamisesta saattaa olla kyse seuraavissa tilanteissa:

Henkilö ottaa verta omasta tahdostaan eikä kadu sitä. Jos joku ottaa verta omasta tahdostaan, kenties toisten äärimmäisestä painostuksesta, komitean tulee ottaa selville tosiasiat ja arvioida, millainen on hänen asenteensa. Mikäli hän katuu, komitea antaa hengellistä apua Galatalaiskirjeen 6:1:n ja Juudaksen kirjeen 22, 23:n hengessä. Koska hän on hengellisesti heikko, hän ei olisi vähään aikaan pätevä saamaan erikoistehtäviä ja häneltä saattaisi myös olla syytä evätä joitakin julistajille tavallisesti kuuluvia etuoikeuksia. Olosuhteiden mukaan komitean voi olla myös tarpeellista järjestää niin, että seurakunnalle esitetään seuraava ilmoitus: "Vanhimmat ovat käsitelleet asiaa, joka koskee veli/sisar [henkilön nimi]. Teitä varmaankin ilahduttaa kuulla, että hengelliset paimenet pyrkivät auttamaan häntä." Jos toisaalta komiteaan kuuluvat vanhimmat toteavat hänen olevan katumaton, tulisi ilmoittaa hänen eroamisestaan.

Jehovan todistajat kieltäytyvät verituotteista paitsi vakaumuksensa vuoksi myös voimakkaan sosiaalisen paineen ja yhteisöllisen väkivallan seurauksena. Jehovan todistajan, joka käyttää verituotteita katumattomasti, katsotaan toimillaan eronneen Jehovan todistajista. Yhteisön johtajat vaativat nykyisiä jäseniä karttamaan yhteisöstä eronneita ja erotettuja, myös lähisukulaisia ja omaisia. Rangaistus on ankara, koska yhteisöstä irtautuva saattaa menettää sen seurauksena lähes kaikki sosiaaliset suhteensa. Esimerkiksi leukemiaa sairastava Jehovan todistaja voi joutua vaikean valinnan eteen: verituotteista kieltäytyminen voi merkitä kuolemaa, mutta verituotteiden käyttäminen voi merkitä kaikkien läheisten ihmissuhteiden menettämistä, koska häntä voidaan pitää katumattomana väärintekijänä, joka on toimillaan erottanut itsensä Jehovan todistajista.Selvitys verituotteiden käyttökiellosta on laaja, kaikkiaan noin 50 sivua. Teksti on helposti luettavassa pdf-formaatissa.


 

  
UUT:n tekemä selvitys täällä.

Selvitykseen liittyvät kysymykset entisille Jehovan todistajille täällä ja vastaukset täällä.

Täysin uudistettu ja päivitetty verikysymystä koskeva sivusto täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity