Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Fariseustrilogia kertoo: Jehovan todistaja ei saa käyttää omaa ajattelua Raamattua lukiessaan
23.01.2017 Johanneksen poika  
Kuva: Pixabay

Vartiotorniseura lainaa kirjallisuudessaan usein kahta kohtaa, jotka kehottavat ottamaan selvää Raamatun opetuksista ja tutkimaan niitä ennakkoluulottomasti.

(Apostolien teot 17:11) Mutta nämä [beroialaiset] olivat jalomielisempiä kuin Tessalonikassa olevat, sillä he ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin.

(1. Tessalonikalaisille 5:21) Varmistautukaa kaikesta; pitäkää kiinni siitä, mikä on hyvää.

Herätkää! -lehti vielä painottaa sitä, miten beroialaisten tiedon etsintä ei ollut pinnallista. He tutkivat huolellisesti asioita.

*** g 3/08 s. 8 Miten löytää tosi uskonto? ***

Apostoli Paavali kiitti joitakin ensimmäisellä vuosisadalla eläneitä Beroian asukkaita siitä, miten he suhtautuivat hänen opetukseensa. Vaikka he eivät heti ottaneet Paavalin sanoja vastaan totuutena, he kuuntelivat kunnioittavasti. Voimme oppia jotakin siitä, mitä he tekivät kuultuaan häntä.

Raamatussa selitetään: ”[Beroialaiset] olivat jalomielisempiä kuin Tessalonikassa olevat, sillä he ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin. Sen tähden monet heistä tulivat uskoviksi.” (Apostolien teot 17:10–12.) Heidän etsintänsä ei ollut pinnallista. He eivät odottaneet, että he voisivat tehdä lopulliset johtopäätökset Paavalin kanssa käytyjen parin lyhyen keskustelun perusteella.

Noudattaako Vartiotorniseura tätä hienoa tapaa etsiä totuutta? Saako Jehovan todistaja -yksilö tutkia asioiden taustaa varmistautuakseen siitä, että Vartiotorniseuran opetus on oikeaa?

Valitettavasti vastaus kumpaankin kysymykseen on kielteinen. Tutkimiseen kehottaminen on huijausta. Käytännössä kukaan Jehovan todistaja ei saa itse alkaa todisteita käymään läpi.

Vartiotorniseuran opetuksessa Raamattua kunnioitetaan ehdottomana auktoriteettina, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Mikä on tuo raja?

Jos näyttää siltä, että Raamatun kirjoitus kertoo asioista hieman toisin kuin Vartiotorniseura opettaa, järjestön opetus ajaa Raamatun tekstin ohi. Jos hallintoelimen tulkinta jostain raamatunkohdasta ei täsmää, hallintoelimen tulkinta ajaa Raamatun tekstin ohi. Jos "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" opettaa toisin kuin Raamattu, orjan sana on laki.

Miksi voidaan sanoa näin jyrkästi?

Kun tarkastellaan neljän vanhimman keskustelua, saadaan selvyys tähän asiaan. Aikaisemmat kolme kirjoitusta "Ei korppi korpin silmää noki, mutta toisaalta - osa 1, osa 2 ja osa 3" paljastavat vanhinten asenteen. Kun seurakunnan koordinaattori (ennen sanottiin esivalvoja) veli Valta, seurakunnan sihteeri veli Itsevarma ja seurakunnan palvelusvalvoja veli Hukka kuulustelivat vääristä mielipiteistä veli Syytettyä (joka myös oli seurakunnan vanhin), veli Syytetty oli ainoa, joka yritti pitää kiinni siitä, mitä Raamatussa sanotaan. Muut vanhimmat olivat huolissaan vain siitä, ovatko veli Syytetyn mielipiteet sopusoinnussa järjestön oppien kanssa ja "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan", ts. hallintoelimen tulkintojen kanssa.

Jotta tämä ei jäisi vain yleiseksi toteamaksi, otetaan muutama esimerkki kolmesta keskustelusta.

Ensin lainaus veli Syytetyn sanoista:

Veli Syytetty:

Siis eihän me voida silleen lähtee, että me luetaan Raamattua ja se otetaan tulkinnaks, miten me halutaan se ajatella. Meidän pitää kattoo, mitä siinä sanotaan.

Veli Syytetyllä on oikea asenne. Raamatun teksti on lähtökohta. Raamattua ei saa soveltaa niin, että ensin valitaan jokin oppiselitys, ja sitä yritetään sitten väkisin perustella Raamatulla.

Veli Valta, veli Itsevarma ja veli Hukka taas ovat täysin "orjan" talutusnuorassa. Heitä ei oikeastaan niinkään kiinnosta se, mitä Raamatussa sanotaan ja miten se on sanottu. Heille tärkeintä on se, että kukaan ei sano julkisesti esimerkiksi kokouksessa vastauksessaan sellaisia asioita, jotka kyseenalaistavat hallintoelimen sen hetkisen tulkinnan. Näille kolmelle vanhimmalle, oikeastaan fariseukselle, on järjestön opetus se numero yksi. Raamattu on tuolle opetukselle alisteinen.

Ennen kuin tarkastellaan palveluskomitean veljien kannanottoja, katsotaan, miksi heitä voidaan verrata Jeesuksen ajan fariseuksiin ja kirjanoppineisiin.

Fariseukset:

He pitivät itseään juutalaisten uskonnollisina johtajina. Farisealaisille tunnusomaista oli juutalaisen lain tarkka noudattaminen pienimpiäkin yksityiskohtia myöten.

Fariseuksille tunnusomaista oli tiukka sitoutuminen Mooseksen lakiin ja vanhinten säädöksiin, joita oli noudatettava tiukasti. He eivät noudattaneet vain Mooseksen lakia, vaan myös suullista perimätietoa.

Jeesuksella ja fariseuksilla oli kuitenkin hyvin vähän teologisia eroja. Jeesuksen kritiikki suuntautui siihen, että fariseukset eivät eläneet kuten he opettivat, ja että fariseukset painottivat mishnaa halakhan sijaan, ja lain kirjainta sen hengen sijaan.

Kirjanoppineet:

Juutalaisten keskuudessa muodostunut oppineiden piiri, joka tutki ja tulkitsi Vanhan testamentin kirjoituksia ja talletti niihin liittyvän perimätiedon.Kuva: Vartiotorni 15.05.2012 sivu 29

Tässä muutamia palveluskomitean vanhinten sanoja:

Veli Valta:

On niin kun tuommosia tapauksia tullu vastaan, että vähän niin kun ollaan epävarmoja siitä, että minkälainen sun niin kun luottamus siihen ohjaukseen on, mitä uskolliselta ja ymmärtäväiseltä orjalta tulee ja tuota myöskin sitten noin mitä nyt järjestössä...

Veli Itsevarma:

Tässä niinku punnitaan meidän alamaisuutta, että ollaanks me halukkaita siihen, vaikkei sitä jossakin kirjassa lukisi, mutta jos matkavalvoja tuo meille tän tiedon, että me odotetaan Suomessa tällaista, niin tää on ihan tällainen, jolla testataan meidän nöyryyttä.

Veli Valta:

Pitääkö meillä olla joka kohtaan niin ku Raamatun ohje. Siitä kun, jos sä mietit sitä mitä siinä sanottiin, niin ei sitä tarvii... Meidän täytyy niin kun tavallaan tajuta, mikä Jehovan tahto on ja toimia sen mukaan. Täällä on semmonen systeemi, ja meidän pitäs pyrkiä olemaan yhteistoiminnassa sen kanssa eikä iskee kapuloita niinku rattaisiin.

Veli Hukka:

Mulle tuli mieleen, että uskotko sä, että Raamattu on Jumalan sana? Ja toiseksi, että uskotko, että orjaluokka, jolle Jehova on antanut vastuun, niin vie meitä eteenpäin ja vie turvallisesti kansansa kohti uutta järjestelmää?

Veli Itsevarma:

Kysyn: Mikä on uskollisen ja ymmärtäväisen orjan kanta siihen, että söivätkö ne vai eivätkö ne syöneet?

Veli Itsevarma:

Mutta tässä sanotaan selvästi, että Vartiotorni-Seuran kanta on se, että he oli tottelevaisia.

Veli Valta:

Meidän puheet pitäs olla semmosia, jotka tukee sitä uskollisen orjan opetusta, joka mm. tässä oli. Ja ja tuota sitten jättää kaikki tämmönen, joka kuluttaa siis engergiaa, aikaa ja eikä johda mihinkään niinkun tämmönen kiistely on niinkun tuota kuvastaa tämmöstä niinkun turhanaikasta...

Veli Itsevarma:

Uskollisen ja ymmärtäväisen orjan näkemys sanotaan tässä. Että ne oli tottelevaisia. Ja sä meet sanomaan julkisesti, että kyllä ne varmaan söi. Ne joutui syömään.

Veli Valta:

Mutta tässä niinkun tuota... tässä on niinku se ongelma, että tota näitä sanoja me voidaan pyöritellä ja tuota tehdä vaikka minkälaisia johtopäätöksiä ja tuota voidaan mielessämme itse kukin pohtia näitä asioita, mutta meidän ei pidä mennä opettamaan sillä tavalla, että toisille tulee erilainen käsitys kuin mitä artikkelin henki on ja mikä se opetus siinä on. Sitä ei saa olla. Koska silloin, jos tämmöstä tulee, niin sillon me tuota ei voida sitä enää pitää hyväksyttävänä.

Veli Itsevarma:

Mutta se justiin, että uskollinen ja ymmärtäväinen orja sanoo sen myöskin näin, ja ne säilytti nuhteettomuutensa...

Veli Valta:

Mutta tota, jos ajatellaan, että meillä on uskollinen ja ymmärtäväinen orja, joka antaa meille sen opetuksen, niin yritetään mennä sen mukaan eteenpäin ja opetetaan sillä tavalla niinkun on näissä julkasuissa, Raamatussa ja tuota pysytään niissä. Käytetään aika ja voimat siihen mitä Jeesus sanoi, että meidän pitäs julistaa valtakuntaa ja tehdä opetuslapsia ja pitää opetus puhtaana.

Mitähän Beroialaiset olisivat ajatelleet, jos heille olisi sanottu, että älkää nyt vain menkö tutkimaan, miten asiat oikeasti ovat? Uskokaa vain sokeasti kaikki, mitä teille syötetään.

Heitä kiitettiin tällaisesta tutkimisesta:

(Apostolien teot 17:11) Mutta nämä [beroialaiset] olivat jalomielisempiä kuin Tessalonikassa olevat, sillä he ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin.
 

  
Lue:
   

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity