Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * UutisarkistoonMiten määritellään vihapuhe? Esiintyykö sitä Jehovan todistajien keskuudessa?
05.02.2017 Johanneksen poika


YLE TV1 lähetti 02.02.2017 kello 21:05 alkaen kiinnostavan keskusteluohjelman A-teema: Vihapuhe. Ohjelmasta oli annettu etukäteen tällaiset tiedot:

Vihapuhe vyöryy Suomen yli. Vihaa ryöppyää poliitikkojen, viranomaisten ja kansalaisten niskaan. Miksi vihapuhe on lisääntynyt? Mistä raivo kumpuaa? Miten vihapuhetta voidaan torjua?Ohjelma oli taas taattua YLE-laatua. Vihapuheaihetta käsiteltiin monelta puolelta, ja studioon oli valittu hyvin erilaisia asiantuntijoita kertomaan omia käsityksiä tästä valitettavasta ilmiöstä. Studiossa oli myös henkilöitä, jotka olivat itse joutuneet vakavan vihapuheen kohteeksi.

Toimittaja totesi, että laissa ei ole varsinaista määritelmää vihapuheesta, mutta vihapuhe on kuitenkin rangaistavaa. Mitä laki sanoo?

Vihapuhe voi täyttää usean rikoksen tunnusmerkistön. Tyypillinen on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Kansanryhmää vastaan kiihottamiseen syyllistyy, jos levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Rangaistavaa vihapuhetta voi olla myös kunnianloukkaus, laiton uhkaus, julkinen kehottaminen rikokseen ja uskonrauhan rikkominen.
Onko Jehovan todistajien keskuudessa havaittavissa vihapuhetta? Jos on, miten se ilmenee?

Valitettavasti vihapuhetta esiintyy usein Jehovan todistajien keskuudessa. Erikoista tässä on muun väestön keskuudessa esiintyvään vihapuheeseen verrattuna se, että järjestön ylin johto, hallintoelin, ohjeistaa ja yllyttää vihapuheeseen. Keihin tämä vihapuhe kohdistuu? Ei ole vaikeaa arvata, että Vartiotorniseuran johtoportaan markkinoima ja ohjaama vihapuhe kohdistuu entisiin Jehovan todistajiin, niihin, jotka on erotettu tai jotka ovat itse eronneet. Erityisen suuren vihan kohteena ovat ne entiset Jehovan todistajat, jotka ovat uskaltaneet julkisesti kritisoida Vartiotorniseuran oppeja ja toimintamalleja.

Jehovan todistajien järjestön vihapuhetta esiintyy sekä Vartiotorniseuran kirjallisuudessa että konventtipuheissa. On paikallaan ottaa yksi esimerkki räikeästä vihapuheesta, joka oli laadittu esitettäväksi ympäri maailmaa konventtipuheissa vuonna 2013. Suomessakin tuota puhetta esitettiin Helsingin, Tampereen ja Oulun konventeissa. Tuon puheen "vihaprosentti" oli niin korkea, että siitä tuli Suomessa poliisitutkinta, joka kesti kuukausia.

Mistä tässä vihapuheessa oli kyse?

Piirikonventissa oli perinteiseen tapaan taas puhe, missä Vartiotorniseura voimakkaasti varoitteli "luopioista". Rivijäsenille annetaan luopioista sellainen kuva, etteivät rivijäsenet uskalla mennä lähellekään puhumattakaan tervehtimisestä tai keskustelemisesta. Puheessa varoitettiin myös luopioiden internetsivuista ja televisio-ohjelmista, missä luopiot esiintyvät. Puhe pidettiin lauantai-aamupäivänä juuri ennen kastepuhetta. Puheessa solvattiin entisiä Jehovan todistajia mm. seuraavasti:
 • Luopiot ovat niskoittelevia ihmisiä
 • Luopiot kehittelevät jumalattomia ajatusrakennelmia
 • Luopiot maustavat "soppansa" myrkyllisillä valheilla
 • Luopiot pyrkivät pettämään mielen
 • Luopiot ottavat osaa demonien pöydässä
 • Luopiot ovat osa "käärmeen siementä"
 • Luopiot hylkäävät ylpeästi neuvot
 • Luopiot ovat katkeria ja mustasukkaisia
 • Luopiot ovat unohtaneet kaiken mitä ovat oppineet Jehova Jumalasta
 • Luopiot ovat hylänneet Jumalan antamat normit
 • Luopiot ovat hengellisesti kuolleita
 • Luopiot yrittävät viedä Kristuksen opetuslapset mukaansa
 • Luopiot yrittävät aiheuttaa jakaumia
 • Luopiot puhuvat vääristeltyjä asioita
 • Luopiot käyttävät lipeviä sanoja internetissä ja televisiossa
 • Luopioiden mieltä myrkyttää kriittinen asenne vanhimpia ja hallintoelintä vastaan
 • Luopiot valehtelevat viranomaisille yrittäen näin saada JT-järjestön työn kielletyksi
 • Luopiot yrittävät mustamaalata Jehovan kansan median välityksellä
 • Luopiot ovat "tappavan epidemian" tartuttamia
 • Luopiot ovat "taudin kantajia", joita pitää karttaa
 • Luopioiden puhe ei ole vilpitöntä
 • Luopiot pyrkivät ohjailemaan toisten mieltä ja jäytämään heidän uskoaan
 • Luopiot ovat osa antikristusta
 • Luopiot levittävät valheita
Lista oli pitkä, mutta yhtään perustelua ei kerrottu esim. valheisiin ja vilpillisyyteen.

Luopiot leimataan kelvottomiksi ihmisiksi, jotka ovat "tappavan epidemian" saastuttamia. Tällaisia "taudin kantajia" käsketään ehdottomasti karttaa.

Tällainen puhe on selvästi "kiihottamista kansanryhmää vastaan", josta voi saada sakkoja tai enintään kahden vuoden vankeustuomion.Eräs entinen Jehovan todistaja, joka oli itse kuuntelemassa kyseistä puhetta Helsingin jäähallissa kesällä 2013, päätti pyytää poliisia tutkimaan, täyttääkö tämä Jehovan todistajien pitämä puhe "vihapuheen" tunnusmerkit.

Tuomittiinko konventtipuhuja ja Suomen Jehovan todistajien ylin vastuuhenkilö, Jehovan todistajien puheenjohtaja Jukka Roponen rikoksesta? Ei.

Helsingin poliisi kuulusteli Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan puheenjohtajaa Jukka Ropposta 18.03.2015. Kuulustelun aihe oli vuonna 2013 konventissa esitetetty puhe, missä luopioita solvattiin. Tuon puheen monet entiset Jehovan todistajat kokivat hyvin loukkaavana. Helsingin molemmissa konventeissa tuon puheen piti Tapio Saarenoja. Hän joutui myös poliisikuulusteluun. Kuulustelu pidettiin 10.02.2015.

Poliisimies paneutui kaikella tarmollaan tutkintaan usean kuukauden ajan. Hän kuulusteli myös todistajia ja pyysi lisämateriaalia Jehovan todistajien kirjallisuudesta. Hänelle toimitettiin pyynnöstä Watchtower Library kirjasto-ohjelma, joka oli apuna Vartiotorniseuran tulkintojen ymmärtämisessä. Hänelle toimitettiin myös vastaavat konventtipuheet englannin ja saksan kielillä.

Vaikka tutkintaa suorittanut poliisimies oli hyvin perillä tosiasioista, ja vaikka hän oli saanut menestyksellisesti kuulusteltua sekä puheen pitänyttä henkilöä että Jukka Ropposta, esitutkinta lopetettiin, koska tutkintaa tehneen poliisin esimies rikostarkastaja Urpo Mäkelä niin halusi. Mäkelä ei ilmeisesti ollut itse tutustunut tutkimusaineistoon tarpeeksi hyvin ymmärtääkseen, että kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttyivät. Joku voisi jopa kysyä, joutuiko Urpo Mäkelä painostuksen kohteeksi lopettaessaan esitutkinnan. Tätä vastausta tuskin koskaan saadaan. Mutta tuo painostus ei ole täysin poissuljettu; nimittäin on tiedossa, että erään suuren suomalaisen median toimittaja ja päätoimittaja joutuivat vakavan painostuksen kohteeksi, kun tuo media oli julkaissut erään ison jutun Jehovan todistajista Suomessa.

Tässä on ote tutkintadokumentista:Urpo Mäkelä siis kertoi, että esitutkinta lopetetaan, koska on varsin todennäköistä, ettei tutkinnan jatkaminen toisi syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä.

Niinköhän oli? Näyttö saatiin, jopa niin, että Jehovan todistajien puheenjohtaja Jukka Ropponen omin sanoin vahvisti sen.

Tähän tarvitaan tietysti perustelut, ja ne löytyvät helposti tutustumalla esitutkintamateriaaliin, joka löytyy kokonaisuudessaan internetistä.

Valtakunnansyyttäjänvirasto teki esitutkinnan lopettamispäätöksen Urpo Mäkelän suosituksesta. On hyvä kuitenkin hieman vilkaista, mitä syyttäjänvirasto asiasta kirjoitti. Tässä on otteita päätöksestä:

Valtakunnansyyttäjänvirasto siis totesi päätöksessään 23.04.2015, että suoritetussa esitutkinnanssa on pyritty selvittämään vuonna 2013 Jehovan todistajien julkisissa tilaisuuksissa esitettyjen ns. luopiopuheiden sisältöä ja edelleen puheissa käytetyn "luopio" -nimityksen kohdistumista Jehovan todistajista erotettuihin/eronneisiin henkilöihin RL 11:10§:n tarkoittamana ryhmänä.

Valtakunnansyyttäjävirasto teki kummallisen päätelmän:

Vaikka tutkintapyynnön tehneet, Jehovan todistajista eronneet henkilöt kokevat luopiopuheen kohdistuneen nimenomaisesti Jehovan todistajita eronneisiin ja erotettuihin ryhmänä, suoritetussa esitutkinnassa ei ole pystytty osoittamaan, että ns. luopiopuhe kohdistuisi nimenomaan kyseisiin henkilöihin kiihottamissäännöksessä tarkoitettuna ryhmänä.

Valtakunnansyyttäjänviraston johtopäätös on täysin virheellinen. Sen todistaa Jehovan todistajien puheenjohtajan Jukka Ropposen lausunto, jonka hän antoi kuulustelussaan. Kun Ropposelta kysyttiin (katso Ropposen lausunto alempaa tältä sivulta), käytetäänkö eronneesta tai erotetusta nimitystä luopio, hän ensin sanoi näin:

Ei. Virallinen määritelmä on eronnut tai erotettu.

Kuitenkin, kun Ropposelta kysyttiin, käytetäänkö luopio-nimitystä sellaisista ihmisistä, jotka eivät ole koskaan olleet Jehovan todistajia, Ropponen vastasi yksiselitteisesti, että ei.

Näin ollen Ropposen sanat todistavat, että kun Jehovan todistajien konventissa puhutaan "luopioista", termi ei tarkoita sellaisia henkilöitä, jotka eivät koskaan ole olleetkaan Jehovan todistajia. "Luopio"-termi tarkoittaa siis Ropposen todistuksen mukaan sitä, että henkilö, josta "luopio"-nimitystä käytetään, tarkoittaa entistä Jehovan todistajaa. Tätä yksinkertaista tosiasiaa ei valtionsyyttäjävirasto kuitenkaan "löytänyt" esitutkinta-aineistosta. Taisi jäädä liian vähäiselle lukemiselle tämä asia.

Sitten vähän lisää valtionsyyttäjäviraston tekstiä:
Syyttäjänvirasto myöntää tässä kohtaa, että entiset Jehovan todistajat voidaan ymmärtää tarkkarajaiseksi ryhmäksi, kun virasto sanoo näin:

Siten tietystä uskonnollisesta ryhmästä eronneita ja erotettuja voidaan perustellusti pitää kiihottamissäännöksessä tarkoitettuna ryhmänä. Edellä mainittua tulkintaa puoltaa myös se, että hallituksen esityksen (HE 317/2000 s.41) mukaan kiihottamissäännöksen tarkoituksena on antaa laajasti suojaa viharikoksia vastaan.Syyttäjäviraston tekstissä kerrotaan, että asiassa on esitetty ristiriitaisia käsityksiä siitä, mitä Jehovan todistajien keskuudessa ilmaisulla "luopio" ja "luopumus" tarkoitetaan.

Jos ja kun lukee esitutkinta-aineiston ja kaikki siihen sisältyvät kuulustelut, ainoa ristiriitaisia käsityksiä antanut taho oli Jukka Ropposen oikeusavustajana toiminut Sonya Walkila, joka sekoitti asioita toimittamalla myös muihin uskontoihin kuuluvien ihmisten käsityksiä "luopioista". Jehovan todistajien konventissa ei kuitenkaan yhdenkään Jehovan todistajan mieleen tullut, että kyse voisi olla muiden uskontojen "luopioista". Edes Jukka Ropposen omat vastaukset kuulustelukysymyksiin eivät antaneet ristiriitaista kuvaa. Jehovan todistajien kirjoitukset ja puheet luopioista käsitetään aina tarkoittavan vain niitä, jotka ovat olleet joskus Jehovan todistajia. Sitä paitsi jo sanan "luopio" merkitys kertoo, että henkilö on luopunut jostain. Ei sellainen henkilö voi luopua asiasta, mitä hänellä ei ole koskaan ollutkaan.

Tässä on pieni ote Jukka Ropposen kuulustelupöytäkirjasta:


Kun esitutkinta-aineisto tuli julkiseksi, monia hämmästytti se, että tutkivan poliisin esimies rikostarkastaja Urpo Mäkelä ei lainkaan ollut ohjeistanut tutkivaa poliisia kuulustelemaan todistajina todellisia kovan luokan ammattilaisia. Suomesta löytyy monta yliopistotason henkilöä, jotka olisivat helposti voineet kertoa ja vahvistaa sen, että luopiopuheen luopioilla tarkoitettiin pelkästään entisiä Jehovan todistajia. Tässä on esittelyssä kolme tutkijaa:

Turun yliopistossa väitteli tohtoriksi Jehovan todistajien eroprosessiin liittyvistä aiheista Seija Ronimus. Häntä olisi ehdottomasti pitänyt kuulustella todistajana.

Lapin yliopiston dosentti Aini Linjakumpu on myös tutkinut laajasti Jehovan todistajien yhteisöä.

Teologian maisteri ja tietokirjailja Aila Ruoho on myös useita vuosia tutkinut Jehovan todistajien tapaa kohdella entisiä jäseniään.

Miksi näitä yliopistotason tutkijoita ei haluttu kuulla? Sen tietää vain Urpo Mäkelä. Mutta hän tuskin kertoo vastausta.

Joka tapauksessa tämäkin esitutkinta todisti sen, mikä on ollut kauan tiedossa. Suomessa saa uskonnon varjolla tehdä melkein mitä vain ilman että siihen mikään viranomainen puuttuu. Tähän vihapuheasiaan liittyen silloinen sisäministeri Päivi Räsänen pyysi jotain entistä Jehovan todistajaa tekemään rikosilmoituksen poliisille karttamisesta. Karttaminen on julmaa hengellistä ja henkistä väkivaltaa. Kun eräs Jehovan todistajista erotettu sitten noudatti Päivi Räsäsen neuvoa ja meni poliisiasemalle tekemään tutkintapyyntöä, poliisi oli täysin haluton ottamaan tätä pyyntöä edes vastaan. Poliisi otti sen vastaan sen jälkeen, kun UUT:stä saatiin apua tähän. Mutta tutkinta lopetettiin käytännössä heti sen jälkeen, vaikka tällä erotetulla oli mukanaan lääkärinlausunnot siitä, että karttaminen oli vakavasti vaikuttanut hänen henkiseen terveydentilaansa ja pakottanut hakeutumaan terapiaan. Lisäksi tämä karttaminen oli aiheuttanut työkyvyttömyyttä.

Lapin yliopiston tutkija Aini Linjakumpu on oikeassa tässä, mitä hän kertoi keväällä 2015 ilmestyneen kirjansa julkistamistilaisuudessa:

Uskonnollisilla yhteisöillä on tunnustettu asema yhteiskunnassa, ja yhteiskunta luo niiden toiminnalle puitteet. Kirkko, oikeuslaitos, poliisi ja muut julkiset toimijat ovat kuitenkin arkoja puuttumaan yhteisöjen väkivaltaa synnyttäviin ja ylläpitäviin menettelytapoihin. Uskonnolliset yhteisöt saavatkin toimia varsin omavaltaisesti. Silti myös niiden on kunnioitettava ihmis- ja perusoikeuksia.
 Lue luopiopuheen 2013 koko esitutkinta-aineisto täältä.
Lue Seija Ronimuksen väitöskirja "Vartiossa maailmaa vastaan" täältä.
Tutustu Aini Linjakummun kirjaan "Uskonnon varjot" täällä.
Tutustu Aila Ruohon kirjaan "Vartiotornin varjossa" täällä.
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

    


Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity